Home

Gouden Koets 

De Gouden Koets werd 1897-98 gebouwd in de fabriek van de gebroeders  Spyker  aan de Stadhouderskade 114. Een van de medewerkers aan de bouw van de koets was Jan Hendrik Tiggeler, hier is hij bezig met het meten van de uiteinden van de assen.

    

Huldeblijk van het Amsterdamsche Volk aan H.M. de Koningin 1898. ( mp feb 2013)

 

Het plan en hoe het er in werkelijk uitzag

       

  

   het verhaal van de aanbieding van de Gouden Koets uit de Katholieke Illustratie van 1898

In 1998 gaf Nederland postzegels uit waar het gebeuren in het Paleis voor Volksvlijt opstond.

Op 31 maart 1901 stond dit stuk in het Ge´llustreerd Zondagsblad voor de Familiebode ten tijde van het huwelijk van Koningin Wilhelmina met Prins Hendrik.