Home

N.V. Rijtuigfabriek voorheen gebr. Spijker

In 1880 werd deze tekening gemaakt voor een koets van de firma Spijker (MP april 2012)

{Op grond dat de koets de initialen Jacobus Spijker heeft (zie deur). Jacob Spijker was toen smid in Hilversum. De tekening stamt uit ongeveer 1880. Daarbij komt deze tekening uit dezelfde boedel als de originele tekeningen van de gouden koets (uit de collectie Dreesmann), die in de jaren 1970 aan HM Koningin Juliana door Anton Dreesman geschonken zijn.}

Uit deze fabriek zijn ook lantarens bekend

Voor de Gouden Koets  kijk hier