Home

van Hilligaertstraat / Vredeskerk / Vredesplein

Over de bouw van de Vredeskerk heeft bouwpastoor C. Nuijen een dagboek bijgehouden. Dit boek heeft hij in eigen beheer uitgegeven en aan gulle gevers geschonken. Een heel gedetailleerd maar goed leesbaar boek 330 pagina' s!  (MP jan 2014)

De volledige naam Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede

In de Katholieke Illustratie 31 maart 1926 kwam ik het volgende artikel tegen over de kruiswegstatie

De opening van de Franciscusschool  naast de kerk ( KI 8 september 1926)

Het klooster van de Broeders van Huybergen wat naast de kerk verrees (KI 24 october 1928) . Hier zat in 1980 de Bhagwanbeweging in.

Er zijn ook ansichtkaarten van de glas in loodramen gemaakt,

 de achterkant met de uitleg door de glazenier Lodewijk Schelfhout uit 1938. (mp sept 2012)

De plaatsbewijzen uit de Vredes.

    

Nogmaals een foto van de kerk (mp dec 2012)    MP maart 2013

En kijk nu eens hoe het plein er 2012 uitziet.

Dit is de kerk waar in ik op 22-10-1952 gedoopt werd.

In 1924 ter gelegenheid van het Internationaal Eucharistisch Congres, wat in Amsterdam gehouden werd, een poort gebouwd  die het "Papendorp" afsloot. Dit was de buurt van Vincent van Goghstraat en de Pienemanstraat waar toen alleen katholieken woonden. (mp sep 2013)

rechts ziet u nog net de muur van de pastorie.

Het orgel dat uit de Koepelkerk aan het Leidschebosje kwam werd hier in 1972 in gebruik genomen (het programmaboekje van de ingebruikname) Kijk hier verder voor de bouw van het orgel

Mijn ouders, Truus en Ad, zijn beide begraven vanuit de Vredes in 2007 en 2008, voor in de kerk hangt bij een kaarsje een kruisje ter nagedachtenis aan hen.