Terug naar "Onze procedure"

De procedure om in Nederland een "Special Need"kindje uit China te adopteren is als volgt:

1) Aanvragen BKA nummer
Bij het ministerie van Justitie moet je een formulier invullen voor de aanvraag van een BKA nummer. BKA staat voor Buitenlands Kind ter Adoptie.

2) Volgen VIA (Voorlichting Interlandelijke Adoptie) - dit hebben wij al gedaan voor de adoptie van Xue-Ling, dus dat hoeft niet meer voor onze tweede procedure
In 6 bijeenkomsten worden een aantal onderwerpen besproken die te maken hebben met adoptie. De procedure wordt uitgebreid besproken. Ook de aandachtspunten die een adoptie met zich meebrengt worden uitgebreid onder de aandacht gebracht.

3) Medische keuring nummer 1
Deze keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan je eigen huisarts en heeft als doel vast te stellen of je “in principe” gezond bent.

4) IBO-toets
Dit is een toets die alle aspirant-adoptieouders moeten maken als één van de twee 42 jaar of ouder is op het moment van aanvraag. Bij de toets wordt gekeken of je geschikt bent om een ouder kindje of een special need kindje op te voeden. Er wordt gekeken naar de onderlinge relatie, naar het sociale netwerk, naar de manier van communiceren en hoe in het algemeen wordt gereageerd op bepaalde situaties. Hiervoor wordt 2,5 uur uitgetrokken.

5) Gesprekken met de Raad voor de Kinderbescherming
Deze gesprekken hebben als doel om een gezinsrapport op te stellen waarin een advies wordt opgenomen of wij geschikt zijn om een special need kindje te adopteren.

6) Beginseltoestemming van het ministerie van Justitie
Na een positief advies door de Raad voor de Kinderbescherming geeft het ministerie van Justitie ons toestemming om een special need kindje te adopteren.

7) Inschrijven bij een vergunninghouder
Met de toestemming van het ministerie kunnen we ons inschrijven bij een bureau (vergunninghouder) die de adoptie voor ons gaat regelen.

8) Intake bij de vergunninghouder
We gaan naar de vergunninghouder om onze wensen te verduidelijken, zodat zij weten wat voor kindje wij wensen te adopteren. Denk hierbij aan de leeftijd van het kindje en welke extra medische zorg wij denken aan te kunnen.

9) Papieren verzamelen
Als de vergunninghouder onze opdracht om voor ons te bemiddelen in de adoptie aanneemt, dan kunnen we beginnen met het verzamelen van alle benodigde documenten die je moet overleggen aan de adoptie-autoriteiten in China.

10) Medische keuring nummer 2
Onze huisarts moet een aantal onderzoeken doen om vast te stellen dat wij geen ziekten hebben die de adoptie kunnen belemmeren (bijvoorbeeld HIV)

11) Papieren legaliseren bij een notaris, rechtbank, ministeries en ambassades
Alle papieren moeten gemerkt en gestempeld worden door de betreffende instanties. Hiervoor gaan we een dagje naar Den Haag of we laten dit doen door een gespecialiseerd bureau.

12) Papieren opsturen naar China
Als alles gestempeld is kunnen de papieren (per koerier natuurlijk) naar China verstuurd worden. Dit wordt gedaan door de vergunninghouder.

13) Voorstel van een kindje
Regelmatig ontvangt de vergunninghouder een lijst met kindjes met bepaalde medische dossiers. De vergunninghouder kijkt dan of zij voor dat bepaalde kindje ouders op de lijst heeft staan die open staan voor dat specifieke medische dossier. Wij worden dan gebeld door de vergunninghouder met een voorstel voor een kindje, waarbij we het medisch dossier krijgen voorgelegd. Op basis van het medisch dossier kunnen wij het voorstel accepteren of niet. Na acceptatie krijg je pas foto’s en nog meer gegevens over jouw kindje.

14) Wij moeten gaan nadenken over hoe we met het medisch dossier van ons kindje om zullen gaan en afspraken gaan maken met ziekenhuizen / doktoren. Tevens moet het ministerie van Justitie toestemming geven dat het betreffende kindje binnen de grenzen valt die door de Raad voor de Kinderbescherming bij het onderzoek zijn gesteld ("Statement of Approval").

15) Als China akkoord gaat met de matching door Kind en Toekomst en het ministerie van Justitie is accoord met de matching, stuurt de CCWAA (chinese adoptie-autoriteiten) ons de zogenaamde "Letter of Acceptance". Die moeten wij dan ondertekenen en terugsturen. Tevens moeten we hierbij in het kort aangeven hoe we met het medisch dossier van ons kindje zullen omgaan.

16) Afreizen naar China
Na de Letter of Acceptance stuurt China ons de Travel Approval en hiermee kunnen we naar China. Het duurt ongeveer twee maanden na acceptatie voordat we naar China mogen reizen om ons kindje op te gaan halen en de laatste lokale procedures af te handelen bij de Chinese rechtbank en een paspoort te regelen voor ons kind.

17) En weer thuiskomen, maar dan met z’n vieren
Na ongeveer drie weken in China kunnen we met z’n vieren naar huis toe reizen.

18) Inschrijven in het bevolkingsregister
Omdat we een BKA nummer NA 2006 hebben, zal de Chinese adoptie ook door Nederland worden erkend (sterke adoptie, die van Xue-Ling was een zwakke adoptie en moesten we nog in Nederland door een rechter laten bekrachtigen). We kunnen dan ook volstaan met een inschrijving bij de gemeente waarna onze zoon/dochter gelijk een Nederlands paspoort kan aanvragen.