De Visschenwinkel

Komt u binnen!


I'm English!

Over De Visschenwinkel.

(laatstelijk bijgewerkt op den 2 Februarij 2007)

De Visschenwinkel

Er is veel geschreeven over de visschen, dat moet gezegd. Al leezende valt de opmerkzaame lezer op, dat er heel wat onjuistheeden worden beweerd over de visschen. Uw behoefte aan betrouwbaare informatie over de visschen, onder andere voor u verzameld uit onderstaande werken, zal in De Visschenwinkel welzeker worden bevreedigd.

The Fish Shop

Do come in!


Ik ben Nederlands!

About The Fish Shop.

(latest update: 2nd February 2007)

The Fish Shop

A lot has been written about fish, that is true. While reading, the observative reader will have noticed, that a lot of misstatements have been made about fish. Your need of reliable information on fish, obtained from the fine books presented hereafter, will be satisfied in The Fish Shop.