Berg Zorgsystemen

Als de wetgever, klant of personeelsvertegenwoordiging eist dat voldaan moet worden aan een aantal formaliteiten zit je er vaak aan vast. Als ondernemer heb je wel wat anders te doen dan je bezig te houden met al die formaliteiten. Kost veel tijd die beter besteed kan worden aan het ondernemen. Uitbesteden dus, aan een partner die ondernemers begrijpt! 'Een gouden randje' of liever 'op het randje'? Om te beginnen niet meer dan strikt noodzakelijk is? Zoekt u juist verdieping of een bestaand systeem onderhouden? Berg Zorgsystemen is dan uw partner.

Kwaliteitszorg

Bij Kwaliteitszorg wordt vaak gedacht aan ISO9001 of HKZ. Niets in minder waar. De organisatievorm zelf, de geldende afspraken, gebruikte documenten en computersysteem vormen al een kwaliteitssysteem.

Lees meer

Arbozorg

Voorkomen van (hoge) boetes en mogelijk zelfs stilleggen van werk?  De Arbowet eist een aantal zaken, zelf wilt u de medewerkers gemotiveerd houden en een laag ziekteverzuim bereiken. Beheers het met een arbozorgsysteem.

Lees meer

Milieuzorg

Doen aan milieuzorg is meer dan een modegril. Niet aan milieuzorg doen betekent vaak verspilling. Met een milieuzorgsysteem brengt u dit duidelijk in kaart en wordt op gestructureerde wijze gewerkt aan besparingen.

Lees meer

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is feitelijk niets anders dan fatsoenlijk ondernemen. Dus minstens aandacht voor economische-, ecologisch- en sociale aspecten. Dat wil toch iedereen?

Lees meer

VCA

VCA is van toepassing op bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico en is daarbij veelal gekoppeld aan grond-, weg- en waterbouwkunde. Met een VGM systeem beheerst u de aspecten.

Lees meer

KAM systemen

Integratie van diverse zorgsystemen kan zinvol zijn. Ondanks de specifieke doelen en toepassingsgebieden hebben ze vaak een identieke structuur en berusten ze min of meer op hetzelfde principe.

Lees meer

CE markering

Bij het in de handel brengen van diverse producten is wettelijk de CE markering van toepassing. Het maakt hierbij niet uit of daadwerkelijk zelf geproduceerd is of dat het ingekocht is van buiten de EEG.

Lees meer