Voor al Uw Dak- Lood- En ZinkwerkenHet klimaat verandert, de regenbuien en stormen nemen in grootte en hevigheid toe en daarmee vergroot ook het risico op lekkages en stormschade!Eén van de grootste kostenposten aangaande uw onroerend goed is uw dakbedekking, daarom is het van groot belang om uw dakbedekking te laten onderhouden en schoonmaken en periodiek te laten inspecteren op gebreken en lekkages.

Door preventief onderhoud van uw dakbedekking zal de levensduur van uw dakbedekking aanmerkelijk verlengend worden ? Soms wel met 20% of langer!

Doordat de meeste lekkages voortkomen uit slecht onderhoud en dat deze lekkages voorkomen kunnen worden door controle en periodiek onderhoud!

Natuurlijk weet u dat 1 liter water 1 kilogram weegt, maar wist u dat bij een verstoppingen van de dak afvoeren al gauw duizenden liters water (oftewel duizenden kilo’s !) op uw dak komen te staan met alle risico’s van ernstige lekkages

Wist u dat in sommige gevallen uw verzekeringsmaatschappij niet tot vergoeding van de schade wenst over te gaan wegens achterstallig onderhoud aan uw dakbedekking?

Wist u dat uw dakbedekking jarenlang kan lekken zonder dat u dit merkt?

In vakjargon noemen wij dit “doorzweten” van de dakbedekking.

Indien u dit na lange tijd bemerkt door bijvoorbeeld bruine kringen in uw plafond is het vaak al te laat, vaak is de isolatielaag dan verzadigd door water of is de houten dakconstructie zo aangetast door verrotting dat er hoge kosten voor herstel of vernieuwing gemaakt moeten worden en de verzekering dekt dit niet!

Wist u dat u al deze ellende en al deze risico’s kan voorkomen door een dak onderhoudscontract af te sluiten bij de Dakcentrale

Belt u ons nu en ga met een gerust gevoel op vakantie of de winter door!


Dakcentrale = Altijd vrijblijvende prijsopgave

                       Reparaties onder garantie

                       Ook snelle hulp bij stormschade


Bel ons !    Tel. 023-5731390

Of Mail ons ! dakcentrale@live.nl