Wat houdt een onderhoudscontract in?


Jaarlijks te verrichten service- en onderhoudswerkzaamheden:

- Het eenmaal per jaar inspecteren van de dakbedekkingen op (mechanische) gebreken

- Het eenmaal per jaar inspecteren van de dakbedekkingen op eventuele lekkagepunten

- Het eenmaal per jaar schoonmaken van de goten en het controleren op een juiste en volledige afwatering van de dakbedekkingen

- Het indien nodig uitvoeren van kleine reparaties aan de dakbedekkingen(max. 1 uur)

- Het jaarlijks uitbrengen van een inspectierapport over de conditie van uw    dakbedekkingen, waarin vermeld eventuele reparaties of vernieuwingen die op termijn  uitgevoerd dienen te worden en hierdoor te verwachten onkosten

 

Extra service in combinatie met onderhoudscontract:

- Bij onverwachte lekkages of calamiteiten voorrang en onmiddellijke hulp

- Bemiddeling en expertise bij geschillen (buren) en verzekeringskwesties

 

Voorwaarden onderhoudscontract:


- Het onderhoudscontract kan pas worden afgesloten na een eerste volledige dakinspectie door een van onze monteurs.

- De contractduur is 1, 3 of 5 jaar, in het eerste jaar van contractafsluiting vermeerderd met  het aantal maanden die nog resteren in het jaar van afsluiting van het contract

- Het onderhoudscontract gaat in op de datum van het afsluiten van het contract

- Facturering vindt plaats in januari, in het eerste contractjaar vindt facturering plaats na afsluiten van het contract naar ratio van de niet verstreken tijdsduur in maanden

- De contractkosten bedragen jaarlijks € 150,-, excl. 19% BTW

De prijs van het contract is gebaseerd op een max. dakvlak vanaf 100m2.

- Opzegging van het contract kan schriftelijk en 3 maanden voor vervaldatum

- Voor dit onderhoudscontract gelden de Algemene Leveringsvoorwaarden van Dakcentrale.

 

Vele particuliere huizenbezitters, makelaars, instellingen en beleggers gingen u voor en gaven hun vertrouwen aan de Dakcentrale, U ook?

 

Heeft u nog vragen, belt of mailt u ons gerust!


Bel ons voor een onderhoudscontract!

Tel. 023-5731390