21 0 0

CURRICULUM VITAE

 

Naam
drs. HANS ERREN
(Johannes Wilhelmus Marie Gemma Erren)

 

Geboortedatum en plaats
25 mei 1961, Sittard, Nederland.

 

Nationaliteit
Nederlands

 

Burgerlijke staat
Gehuwd, twee kinderen (geboren 1995 en 1998)

 

Opleiding
1979-1982
Geologie en Natuurkunde, Rijksuniversiteit, Utrecht. kandidaatsexamen met genoegen, 1 nov 1982.
1982-1988
Hoofdvak Geofysica, Faculteit Geologie en Geofysica, Rijksuniversiteit, Utrecht. Doctorandus, 3 mei 1988. Bijvakken: Hydrogeologie (VU Amsterdam) en Signaalverwerking (Faculteit Wis- en Natuurkunde, Utrecht)

 

Talen

Taal

spreken

lezen

schrijven

Nederlands

Moedertaal

Moedertaal

Moedertaal

Engels

vloeiend

vloeiend

vloeiend

Duits

goed

vloeiend

redelijk

Frans

redelijk

goed

matig

Spaans

matig

redelijk

matig

 

Lidmaatschap van professionele organisaties

        KNGMG (Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig genootschap)

        GIN (Geo-informatie Nederland)

 

 

ARBEIDSVERLEDEN

2000- heden
Fugro-Inpark BV Raadgevend ingenieurs, Unit Geoinformatie, Leidschendam.
Functie Consultant GIS en IT
Projecten:

o     Hoogheemraadschap van de Ablasserwaard en de Vijfheerenlanden in Gorinchem. Nov 2004: Implementatie van FliMap-laseraltimetriegegevens in ArcGIS 8.3. Genereren van benodigde waterkeringprofielen voor toetsing door de provincie.

o     Waterschap IJsselmonde in Barendrecht. Jan-mei 2004: Ziektevervanging van GIS-medewerker. Implementatie van FliMap-laseraltimetriegegevens in Arcview 3.x.

o     Waterschap Vallei en Eem: Correctie van de AHN hoogtedata aan de hand van maaiveldmetingen. Standpresentatie tijdens AHN gebruikersdag.

o     Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat, Afdeling GAN (GeoAdvies Normaal Amsterdams Peil) in Delft. 2001-sep 2003: Uitvoerend projectleider nieuwbouw inwinningssoftware waterpassing WATPAS (Europese aanbesteding). Systeemanalist vernieuwing database- en geografische informatiesystemen.

Overige taken:

o     Monitoren van nieuwe Europese tenders. Schrijven van offertes van geoinformatieapplicaties.

o     Kwaliteit Arbo Milieu consultant mbt ISO 9001. Intern auditor, Bedrijfshulpverlener.

1995-2000
ITC International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, Divisie Exploration Geophysics, Delft.
Functie Projectgeofysicus
Taken: Correspondentie met en bezoeken aan projectsponsors and nationale organisaties. Realisatie en ondersteuning van hardware and software infrastructuur. Leiden van digitaliseerpool. Training van stafleden uit de projectgebieden. Geofysisch advies aan promovendi in de geologie.

o     Geodesa Project (1997-2000 standplaats Dar-es-Salaam, Tanzania) Ė Een project (samen met NITG) om de geologische diensten van zuidelijk en oostelijk Afrika te assisteren met digitaal archiveren en staftraining. Publicatie van een CDROM met een GIS data-inventarisatie van geofysische, geochemische en geologische data. Het project werd gesponsord door de EU.

o     AAIME Project (1995-1998 standplaats Delft) Ė Projectleider van een data-compilatieproject van aeromagnetische data voor het Midden Oosten en Zuid AziŽ in samenwerking met de geologische diensten uit de regio. Als eindproduct een MapInfo GIS en MSAccess database. Het project werd gesponsord door vier grote oliemaatschappijen.

1992-1995
RTZ Mining and Exploration Limited, Newbury, Verenigd Koninkrijk.
Functie Dataprocessing Geofysicus.
Taken: Dataverwerking van wereldwijde niet-seismische geofysische data. Data-integratie met geochemische data, gedigitaliseerde geologie, topografie en satellietbeelden. Productie van datasets, kaarten en software voor gebruik in wereldwijde regiokantoren offices. Training geven aan bezoekende RTZ collegaís.

1990-1992
ITC International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, Department of Earth Resources Surveys, (ITC), Delft.
Functie Assistent Geofysicus, African Magnetic Mapping Project (AMMP).
Taken: Correspondentie met eigenaren voor datavrijgave. Beheren van de projectdatabase (Paradox en ILWIS); Adviseren en controleren van de digitaliseerders; digitale data conversie; Dataverwerking tot AMMP standaarden; Verslaglegging en archivering. Verantwoordelijk voor de compilatie van Soedan, EthiopiŽ, Oeganda, Rwanda, Burundi en Ghana. Werkbijeenkomsten met AMMP partners in Leeds (University of Leeds) en Toronto (Paterson, Grant and Watson Limited). Twee presentaties in Arusha, Tanzania, April 1992.

1988-1990
Technische Universiteit Delft, Faculteit van Mijnbouwkunde en Petroleumwinning
Positie Database assistent en junior docent.
Taak: Database beheerder van de collectie van het Geologisch Mineralogisch Museum van de faculteit. De collectie van het museum bevat ca 100 000 specimen van mineralen, fossielen and gesteenten. Data invoer in een CARDBOX database. Assistentie van de sectie Ingenieursgeologie met schrijven van geofysische software in BASIC; assistentie van geofysisch veldwerk in Nederland; Geven van collegeserie: "Introduction to Engineering Geophysics t39"

Werkervaring buiten Europa
Dar es Salaam, Tanzania (1997-2000)

 

Werkbezoeken buiten Europa
Mozambique, Swaziland, EthiopiŽ, Oeganda, Malawi, Zuid-Afrika (1998),Oman, Bangladesh, India (1996), Teheran, Iran (1995), Novosibirsk, Rusland (1994), Melbourne, Canberra, Perth, AustraliŽ (1994), Arusha, Tanzania (1992), Toronto, Canada (1990 en 1992).

Veldwerkervaring

        Geologisch karteren Teruel, Spanje.

        Marine geofysische data acquisitie, Atlantische Oceaan.

        Structureel geologisch karteren Eifel, Duitsland.

        Onderzoek verkeerslawaai Utrecht.

        Seismische data acquisitie Zeeland,

        Niet-seismische geofysica Alentejo, Portugal,

        Hydrogeologisch karteren Dolomieten, ItaliŽ.

        Zwaartekrachtmetingen, Roerdalslenk en Twente.

        Seismisch refractie onderzoek Valkenburg (L).

        EM veldwerk Friesland.

        Conductivity survey Rotterdam.

        Radiometrische grondkalibratie, Tanzania.

        RTK-DGPS Survey Utrecht.

 

 

Computerervaring

Hardware Sun, PC, VAX, Mac.
Programmeertalen Visual Basic, MapBasic, Avenue, FORTRAN 77, JavaScript; awk HTML (goed); C (matig) Pascal (rudimentair).
Besturingssytemen Windows (XP, 2000, NT, 98), SunOS 4.1.3, UNIX, MS-DOS, VMS.
Software GIS (ESRI Arc8.3, ArcView 3.x, MapInfo, MIPS, ILWIS, Grass); Databases (ISQL, Ingres, MsAccess, Filemaker Pro, Foxpro, Paradox and Cardbox); VISIO, MSOffice; Geofysische data processing software.

Processen: SDM (workflow-analyse, systeemanalyse, datamodel, functioneel ontwerp), Europese aanbestedingen, ISO 9001

Publicaties

        Model calculations on intrusive cooling and related coalification of the Peel-Erkelenz coalfield (with J.W. Bredewout), Geologie en Mijnbouw 70, 243-252 (1991).

        Introduction to Engineering Geophysics t39. published as no 76 of the Memoirs of the centre for Engineering Geology in The Netherlands, (TU Delft).

        Retrieval and reprocessing of the South Uganda dataset.Presentation AMMP Arusha 1992.

        The effects of dyke intrusion on coal quality, a Botswana case study. Presentation AMMP Arusha 1992.

        Confidential reports for RTZ (1992-1995).

        A joint interpretation of Gravity and Aeromagnetics for West Anatolia, Turkey (with N. Akdogan), Poster Presentation, EAGE Amsterdam, 1996.

        Aeromagnetics of Arabia India and the Middle East Presentation, IAGA, Uppsala, 1997

        Poster presentations on the geodesa project in Dar-es-Salaam, 1999

        Integrated Analysis Of Remote Sensing, Aeromagnetic, Geological And Mineral Occurrence Data For The Assessment Of A Subduction Setting Along The Zagros Orogenic Belt Of Iran (with Asadi and Westerhof), ISPRS Amsterdam, 2000

        Aeromagnetic constraints on the basement structure of Al Qarqaf arch and adjacent parts of the Ghadamis and Murzuq basins, N.W. Libya and implications for hydrocarbon exploration. Al-Fasatwi, Y.A., Erren, J.W.M.G. and Dijk, P.M. van, In: Sedimentary basins of Libya, 2nd symposium, Geology of NorthWest Libya, 6-8 November 2000 , Tripoli. p. 6

 

Diverse cursussen
- Intern auditor ISO 9001, 2002
- EHBO en bedrijfshulpverlening, 2003
- Sales Training ďDe VerkoopingenieurĒ 2001
- Management Training 1993 in Devon, Verenigd Koninkrijk.

Hobbies
Zingen, lezen. Sport: zwemmen en fietsen. Verenigingen: Haags Toonkunstkoor. Andere interessen: Stichting Skepsis, global warming debat, genealogie, historische geografie, astronomie, filosofie, archeologie, talen, literatuur.