Huize Overvoorde aan de van Vredenburchweg, ca. 1920

 De buitenplaats Overvoorde ligt aan de van Vredenburchweg tussen de
 Prinses Beatrixlaan en de Schaapweg.

 Het huis is gebouwd door Ewout van der Dussen rond 1623 maar in de
 eeuwen daarna regelmatig verbouwd en uitgebreid. Het kreeg zijn
 huidige vorm in 1834 toen Jhr. Mr. Johan van Vredenburch - burgemees-
 ter van Rijswijk van 1825 tot 1847 - het huis verbouwde en er een 
 verdieping op liet bouwen.

 Overvoorde is altijd in bezit geweest van de familie van der Dussen
 en de, door huwelijk verbonden, familie van Vredenburch. In 1931
 werd Overvoorde door de erfgenamen van Vredenburch verkocht aan de
 gemeente Den Haag. Na de oorlog werd er een jeugcentrum en een inter-
 nationaal conferentieoord gevestigd.