Genealogie van Teunis (Anton.) van Ginkel.


I Teunis van Ginkel., ged. Arnhem. 20 febr. 1776 Wijk bij Duurstede. 7 april 1846 

tr. (1) Huissen 28-8-1801 Mechtelina Hagenbeck ged. Beeck aan de Ruhr.(D) 10 april 1773 Utrecht 27 sept. 1813   dr. van Wilhelm Hagenbeck en Helena Scholten

 tr. (2) Keulen 27 mei 1820 Maria Magdalena Simons ged. Keulen 17 febr. 1797 Wijk bij Duurstede. 2 mei 1869.

           
Uit het eerste huwelijk:

1. Helena Margareta Hermina. van Ginkel., ged. Utrecht. 29 nov. 1801
2. Gerredt Willem van Ginkel., ged. Utrecht 28 aug. 1804
3. Willem. van Ginkel., geb. Utrecht 29 nov. 1806
4. Herman. van Ginkel., geb. Utrecht 18 febr. 1809
5. Cornelis. van Ginkel. volgt
II-a           Uit het tweede huwelijk:

1. Maria Magdalena Antonetta van Ginkel., geb. Keulen 6 aug. 1821 Utrecht 1 mei 1859 tr. Utrecht 5 april 1848  Anthonie Rister geb. Utrecht 21 dec. 1821 zn. van Antonie Rister en Catharina Reyneck.

2. Johann Peter van Ginkel. volgt II-b

3. Geertruida van Ginkel. , geb. Utrecht. 11 juni 1826 Arnhem 1 dec. 1861 tr.(1) Rheden 22 dec. 1849 Jan Jacob Jansen geb. Velp 1824 zn. van Hendrik Jansen en Hendrikje van Ginkel.

 tr.(2) Arnhem 1853 Gerrit Frederik Lorentz. geb. Arnhem 24 jan. 1822 Arnhem 26 nov. 1893
Uit dit huwelijk:  Hendrik Antoon Lorentz.

4. Herman van Ginkel. volgt II-c

5. Anton Wilhelm van Ginkel., geb. Utrecht. 23 febr. 1831 Utrecht. 16 juli 1832

6. Antoon van Ginkel., geb. Utrecht. 17 juli 1833 Beusichem. 27 juli 1835

7. Alexander van Ginkel., geb. Beusichem. 14 nov. 1836 Vianen 25 juni 1878

8. Maria Bernadina van Ginkel., geb. Beusichem. 9 febr. 1839 tr. Wijk bij Duurstede 6 okt. 1864 Gerrit Boer geb. Culemborg 1838 Arnhem 23 juli 1866 zn. van Jan Boer en Dirkje Cornelia Kuijlenburg.

9. Teunis van Ginkel., geb. Wijk bij Duurstede. 6 juli 1840 Wijk bij Duurstede. 23 sept. 1840

10. Gerrit van Ginkel., geb. Wijk bij Duurstede. 30 juni 1842 Wijk bij Duurstede. 27 aug. 1842

 II-a Cornelis van Ginkel., geb. Utrecht 19 jan. 1811 Utrecht. 10 sept. 1849 tr. Utrecht. 12 nov. 1827 Hendrika neeltje Phaff. geb. Utrecht Utrecht. 7 sept. 1849 dr. van Johann Gottlieb Phaff..

          
Uit dit huwelijk:

1. Johan Godfried. van Ginkel. volgt III-a
2. Anton Wilhelm. van Ginkel., geb. Utrecht. 20 jan. 1830 Arnhem. 23 okt. 1853
3. Margaretha Maria. van Ginkel., geb. Utrecht. 8 nov. 1838 Utrecht. 7 sept. 1849


 III-a Johan Godfried. van Ginkel., geb. Utrecht. 20 april 1827 Amsterdam. 9 maart 1863 tr. Utrecht. 16 aug. 1854 Cornelia Margaretha. Bettink geb. Utrecht 13 aug. 1829.

          
Uit dit huwelijk:

1. Cornelis. van Ginkel., geb. Utrecht. 30 juni 1855
2. Catharina Helena. van Ginkel., geb. Utrecht. 24 april 1857
3. Hendrika Neeltje. van Ginkel., geb. Amsterdam. 1862 tr. Rotterdam 27 maart 1907  Hendrik Koudstaal geb. Alblasserdam 1864 zn. van Jan Koudstaal. en Hendrika Sophia Blacquiere.


 II-b Johann Peter van Ginkel., geb. Keulen. 25 maart 1823 Beusichem. 30 dec. 1866 tr. Beusichem. 14 april 1847  Wilhelmina Elisabeth. Knobbout geb. Beusichem. 31 dec. 1817 Beusichem. 9 jan. 1896 dr. van Jerephaas Knobbout en Sara Cornelia Polders.

          
Uit dit huwelijk:

1. Maria Magdalena Antoinetta van Ginkel., geb. Beusichem. 23 mei 1847 Beusichem. 4 okt. 1880
2. Jerphaas van Ginkel., geb. Beusichem. 30 juli 1848 Beusichem. 28 jan. 1870
3. Antonia van Ginkel., geb. Beusichem. 1851 Beusichem. 28 sept. 1932 tr. Beusichem. 1 mei 1878  Dirk Johannus Kraaijpoel geb. 1846 zn. van Hendrik. Kraaijpoel en Judith van de Water.
4. Sara Cornelia van Ginkel., geb. Wijk bij Duurstede. 3 mei 1852 Wijk bij Duurstede. 17 juli 1852
5. Geertruida. van Ginkel., geb. Wijk bij Duurstede. 3 mei 1852 Wijk bij Duurstede. 18 mei 1852
6. Teunis van Ginkel., geb. Beusichem. 8 juli 1853 Beusichem. 22 juni 1908
7. Cornelis Willem van Ginkel., geb. Beusichem. 26 jan. 1855 Beusichem. 28 nov. 1930
8. Sara Cornelia van Ginkel., geb. Beusichem. 2 aug. 1861 Beusichem. 14 okt. 1912


 II-c Herman van Ginkel., geb. Utrecht. 26 okt. 1828 Utrecht. 22 nov. 1914 tr. Wijk bij Duurstede. 11 maart 1854 Grada Meijer geb. Wijk bij Duurstede. 20 jan. 1828 Utrecht. 13 maart 1908.

          
Uit dit huwelijk:

1. Antonius Johannes van Ginkel. volgt III-b
2. Huberta van Ginkel., geb. Wijk bij Duurstede. 29 maart 1856 Vleuten. 17 april 1944 tr. Utrecht. 30 juli 1879 Arie Kortenhoff geb. Utrecht 22 mei 1857 Utrecht. 24 juni 1899 zn. van Arie Kortenhoff
3. Leendert van Ginkel., geb. 30 nov. 1858
4. Jan van Ginkel. volgt
III-c
5. Hendrik van Ginkel.  
6. Alida Johanna van Ginkel., geb. 30 maart 1865
7. Theodorus Hermanus van Ginkel., geb. Utrecht. 11 april 1868 Utrecht. 23 april 1925
8. Maria Grada van Ginkel., geb. 12 dec. 1870
9. Alida Johanna van Ginkel., geb. Utrecht. 28 nov. 1872 Utrecht. 2 nov. 1956 tr. Utrecht. 26 april 1893 Gerard Jacobs geb. Utrecht. 2 febr. 1865 Utrecht. 28 maart 1949 zn. van Theodorus Jacobs. en Gerritje Rossum.. III-b Antonius Johannes van Ginkel., geb. Wijk bij Duurstede. 19 maart 1854 tr. Utrecht. 26 sept. 1877 Arnolda Van Zelst.

          
Uit dit huwelijk:

1. Herman van Ginkel.,
2. Gerrit Herman  van Ginkel.,
3. Christofelina van Ginkel.,
4. Gerardus Anthonius van Ginkel.,
5. Gerarda van Ginkel.,
6. Anthonius Johannes van Ginkel.,
7. Gerarda Arnolda van Ginkel.,
8. Gerardus Arnoldus van Ginkel.,
9. Adriaan van Ginkel. volgt
IV-a


 IV-a Adriaan van Ginkel., geb. Den Haag. 1 aug. 1890 Den Haag. 8 april 1974 tr. (1) Den Haag. 21 okt. 1914 Jacoba, Johanna Tarmond geb. Den Haag. 25 aug. 1887 Den Haag. 3 dec. 1941; tr. (2) Den Haag. 22 maart 1944 Frederica Nunnikhoven geb. Rotterdam. 25 dec. 1901.

           
Uit het eerste huwelijk:

1. Arnolda van Ginkel., geb. Den Haag 15 sept. 1915
2. Jansje,Martijntje van Ginkel., geb. Den Haag. 27 dec. 1919 III-c Jan van Ginkel., geb. Wijk bij Duurstede. 23 okt. 1860 Nijmegen. 17 maart 1942 tr. (1) Utrecht. 27 sept. 1882 Gerarda Kortenhoff geb. Utrecht 4 juli 1854 Nijmegen 28 jan. 1910 dr. van Arie Kortenhoff en Alida Mansvelt; tr. (2) Dordrecht. 11 febr. 1915 Johanna Geertruij Riske geb. Overschie 8 juli 1867 Ermelo. 13 jan. 1945.

           
Uit het eerste huwelijk:

1. Hermanus van Ginkel. volgt IV-b
2. Alida van Ginkel., geb. Utrecht. 24 febr. 1885 Utrecht. 18 maart 1885
3. Arie van Ginkel. volgt
IV-c
4. Alida van Ginkel., geb. Utrecht. 14 april 1888 Doorn. 7 sept. 1966
5. Jan van Ginkel., geb. Utrecht. 29 juni 1891 Harderwijk. 1894
6. Wilhelmina Helena Paulina Maria. van Ginkel., geb. Harderwijk. 31 aug. 1893 Driebergen-Rijsenburg. 5 juli 1940
7. Jan van Ginkel. volgt
IV-d


 IV-b Hermanus van Ginkel., geb. Utrecht. 8 april 1883 Utrecht. 29 sept. 1968 tr. (1) Utrecht. 30 okt. 1907 Aaltje Jeanette Selling geb. Utrecht. 13 dec. 1883 Utrecht. 9 okt. 1940;

 tr.(2) Utrecht 1 april 1942 Driesje Wajer geb. Ermelo. 3 okt. 1904 Utrecht. 16 april 1963.

           
Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Hermanus van Ginkel.  
2. Hermanus van Ginkel., geb. 1909 Utrecht 21 mei 1909
3. Aaltje Jeanette van Ginkel., geb. 18 aug. 1911 Utrecht. 1 febr. 1932
4. Gerardus van Ginkel.  
5. Herman van Ginkel.  
6. Arie van Ginkel.  
7. N.N van Ginkel., levenloos geb. Utrecht. 20 juni 1921 Utrecht. 20 juni 1921
8. Hendrika van Ginkel. 

           Uit het tweede huwelijk:

1. Hermina van Ginkel.


IV-c Arie van Ginkel., geb. Utrecht. 17 maart 1886 Haarlem. 19 nov. 1961 tr. Groningen 16 nov. 1914  Adriana Rudolphina van Peursen geb. Den helder 1892 Doorn? 1975 dr. van David van Peursen en Adriana Rudolphina Elisabeth Haakenbout.


 IV-d Jan van Ginkel., geb. Harderwijk. 8 mei 1895 Amsterdam. 27 jan. 1966 tr. J.a Schoor.

          
Uit dit huwelijk:

1. Jan van Ginkel.,
2. J.G van Ginkel.,


 III-d Hendrik van Ginkel., geb. Wijk bij Duurstede. 14 aug. 1862 Maarseveen. 2 nov. 1945 tr.(1) Utrecht. 19 nov. 1884 Gijsberta van Dijk geb. Utrecht. 25 maart 1864 Amsterdam. 9 dec. 1934; tr. (2) Maarssen 21 juni 1935 Lena De Graaf.

          
Uit het eerste huwelijk:

1. Margaretha van Ginkel., geb. Utrecht. 8 maart 1885
2. Herman van Ginkel., geb. Utrecht.4-6-1887 
3. Willem van Ginkel., geb. 1-8-1889 Utrecht. 
4. Hendrik van Ginkel., geb. Utrecht. 4 juli 1891 Amsterdam. 8 jan. 1963
5. Martinus van Ginkel., geb. Amsterdam. 11 dec. 1893
6. Gijsbertus. van Ginkel., geb. Amsterdam. 7 sept. 1896
7. Gerarda van Ginkel., geb. Amsterdam. 14 sept. 1898
8. Johannes van Ginkel., geb. Amsterdam. 20 aug. 1900
9. Antonius van Ginkel., geb. Amsterdam. 29 maart 1903
10. Arie van Ginkel., geb. 8-6-1905 Amsterdam. 
11. Gijsberta van Ginkel., geb. Amsterdam. 14 juni 1909


 Deze gegevens mogen alleen met toestemming worden gebruikt voor publicatie, mits met duidelijke bronvermelding en - indien op internet - voorzien van een link naar de oorspronkelijke locatie. 

Doet u dat niet dan maakt u inbreuk op de auteursrechten van de oorspronkelijke samensteller.

Deze gegevens mogen niet voor handelsdoeleinden worden afgedrukt en gekopieerd. 

Alle rechten voorbehouden.

 Copyright. 2005-2009 G van Ginkel.


Naar inhoud.


25-01-2009