LEVEN EN WERK VAN PHILIP LOOTS (1865-1916)

n.a.v. een belangrijk Korenproject: - de uitvoering van diens

MISSA IN HONOREM SANTAE MARIAEMAGDALENAE††

op.35 (1903)Najaar 2005.

Een samenwerkingsverband ven de volgende mannenkoren. Deo Sacrum (1723) Maria ven Jesse, Delft

In Honorem Dei (1880) Basiliek H.Liduina, Schiedam en Vox Latina Regionaal Mannenkoor

Dirigent Bas van Houte, Schiedam - Organiste Petra Veenswijk, Delft.

Leven en Werk

Philip Loots (1865-1916) was in Haarlem werkzaam als componist, pianist, organist, dirigent en muziekrecensent. Hij was in Amsterdam geboren in 1865 en daar doorJos A.Verheijen, (1837-1924), de toenmalige organist van de Mozes en Ašronkerk te Aídam opgeleid tot pianist en organist. Loots trad reeds op 15 jarige leeftijd als concerterend organist op met het bespelen; van het beroemde Cavaille-Coll orgel van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam met o.a. een sonate van, Mendelssohn.

In 1882 vestigde hij zich te Haarlem. Een artiest voor wie het componeren een dringende levensbehoefte was. Hij gaf als componist de voorkeur aan het "innerlijk. leven" boven dat van de wereldse muzikale bedrijvigheid met veel mensen. Als toondichter heeft hij betekenis gekregen voor zijn vocaalwerk.Hoewel zeer bedreven als organist heeft Loots weinig voor dit instrument geschreven.

Wel heeft hij het orgel rijkelijk bedeeld in, zijn acht missen waaronder de grote Maria Magdalena mis uit 1903 waarvoor Diepenbrock (1862-1921) grote bewondering had.Het betekende een doorbraak in de kerkmuziekstijl ven die dagen! Loots was verbonden met de kerkkoren van de Mozes en Ašronkerk te Amsterdam en de St. Antoniuskerk te Haarlem. (2 paterskerken).

Philip Loots ging heen in de kracht van zijn leven (1916) nog geen 51 jaar oud. Hij was een integer kunstenaar en een beminnelijk mens.Haarlem heeft zijn nagedachtenis geŽerd met een straatnaam en een Loots-bank in de Haarlemmerhout.

Bewondering van Diepenbrock.Vrij citaat:

†"De heer Loots heeft met zijn "Maria Magdalina Mis" op.35 een probleem zo niet opgelost, den toch ter oplossing nabij gebracht, wat reeds lang vele geesten op het gebied der Kerkmuziek heeft bezig gehouden de vraag namelijk, hoe kan men de eisen van de liturgie met die der kunst verenigen." †(Het ideale evenwicht, ook een hedendaags probleem.NK). †Volgens de mening van Diepenbrock stond dit werk in tekstbehandeling als in muzikale vinding en bouw boven de werken ven zijn tijdgenoten, Kothe, Rheinberger en Perosi

NICO KAPTEIN


Terug