Dit boek begint met een uitvoerige inleiding over de ideeŽn van Katholieken, Protestant-Christelijken en Sociaal-democraten over de ordening van de maatschappij in het algemeen en de economie in het bijzonder. Daarop volgen de instituties voor het voeren van een sociaal-economische politiek en het sociaal-economisch beleid van het kabinet Schermerhorn-Drees. Centraal hierbij staat de problematiek van de wederopbouw: herstel van de infrastructuur en de produktie, schadevergoeding, subsidiepolitiek enz. Een belangrijk onderdeel van deze studie gaat over de sociaal- economische politiek van het kabinet-Beel. Om aan het gevoerde beleid reliŽf te verlenen wordt ingegaan op het opgangkomen van de koude oorlog in Nederland en de IndonesiŽpolitiek. In het laatste hoofdstuk "Het herstel voltooid" wordt de afronding van de herstelperiode onder het kabinet-Drees-Van Schaik behandeld. Aan de hand van kerncijfers worden de hoofdlijnen van de gevoerde sociaal-economische politiek nagelopen.

Dr. W.S.P. Fortuyn is als wetenschappelijk hoofdmedewerker verbonden aan het Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen.

ISBN 90 14 03091 6

Deze studie verscheen eerder als proefschrift.
Promotor was prof.dr.G.J. Harmsen,
co-referenten waren: prof. C. de Galan en prof. dr. I. Lipschits

SAMSOM Uitgeverij Alphen aan den Rijn 1981