Boeken van Pim Fortuyn:

www.pimfortuyn.tk


Sociaal-economische politiek in Nederland
1945-1949Pim Fortuyn

Sociologisch instituut vakgroep Filosofie & Maatschappijwetenschap
Grote Markt 23 5712 HR Groningen tel.nr. 050 114674
PROEFSCHRIFT

Ter verkrijging van het doctoraat in de sociale wetenschappen
aan de Rijksuniversiteit te Groningen
op gezag van de Rector Magnificus
Dr. J. Borgman in het openbaar te verdedigen op 11 december 1980
des namiddags te 14.45 precies

door

Wilhelmus Simon Petrus Fortuijn
geboren te Velzen