PlM FORTUYN

50 jaar IsraŽl hoe lang nog?

De Staat IsraŽl, het product van de holocaust, viert zijn vijftigste verjaardag. Maar heeft deze soevereiniteit een toekomst? Niet als we fundamentalistische stromingen ongehinderd hun gang laten gaan, vindt Pim Fortuyn. In dit boek laat hij zien dat de essentie van het Midden-Oostenconflict voornamelijk ligt in de strijd tussen moderne, democratische opvattingen enerzijds en allerhande vormen van theocratie en fundamentalisme anderzijds. Het is niet alleen een strijd tussen joden en Arabieren, maar ook tussen joden onderling.

Fortuyn plaatst het conflict in een breder kader. Overal op de wereld zien we spanningen ontstaan tussen moderne, seculiere opvattingen en de meer fundamentalistisch getinte visies waarin de religie traditioneel een centrale plaats in de maatschappij toebedeeld krijgt. De grote wereldgodsdiensten (christendom, islam, jodendom) spelen daarin, als cultuurdragers bij uitstek, een belangrijke rol.

Dat verklaart de grote politieke, militaire en economische aandacht van de wereld voor het verloop van de strijd. Het wedervaren van de Staat IsraŽl en het verloop van het vredesproces tussen IsraŽli's en Palestijnen heeft onze permanente aandacht, omdat de uitkomsten daarvan ook ůnze toekomst bepalen: groeien we toe naar een wereld van vrede, waarin de moderniteit de overhand heeft, of naar een wereld van conflicten, waarin moderniteit en fundamentalisme blijvend om de macht zullen strijden? De waarschuwing van Pim Fortuyn luidt dat, tenzij IsraŽl en de westerse staten zich daadkrachtiger tegen het fundamentalisme zullen gaan opstellen, dat laatste wel eens bewaarheid zou kunnen worden.

© 1998 Dr.W.S.P. Fortuyn
ISBN 90-229-8407-9