Pim Fortuyn

De overheid als ondernemer

Dit boek vertelt hoe de belangrijkste Nederlandse industrieŽn voor een appel en een ei door de minister van Economische Zaken van de hand werden gedaan.

1993 is het jaar van DAF en Fokker, twee industrieŽn die de trots zijn van de naoorlogse Nederlandse industrie. Met ergenis registreert Fortuyn de teloorgang van deze bedrijven en legt de vinger op de zere plek: semi-overheids- participatie en (dus) versluiering van commerciŽle verant- woordelijkheden, gebrek aan innovatie, het weren van buiten- staanders in het kringetje van ons soort mensen; kortom een totaal gebrek aan een industriebeleid met visie. Fortuyn geeft zes criteria aan de hand waarvan dit beleid herijkt dient te worden. Tevens laat hij zien dat het OSM-virus in alle geledingen van de maatschappij is doorgedrongen. Hij bepleit ingrijpende veranderingen: decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid, het oprichten van een waren- huis waarin allerlei overheidsdiensten (GEB/sociale dienst, belasting et cetera) verleend worden, afschaffing van de land- en luchtmacht ten behoeve van een professionele marine, herstructurering van de gezondheidszorg op de Europese markt.

ISBN 90-254-0187-2
© 1993 W.S.P.Fortuyn