Periodiek worden de gemoederen fel bewogen als een groep werknemers een bedrijf of soms een gehele bedrijfstak stillegt door een collectieve actie. Vooral is dat het geval indien het gaat om publiekgevoelige diensten als het spoor, de bus en de post. Grote belangen staan dan op het spel: die van de stakers, de werkgevers en de getroffen klanten. In ons land is het in tegenstelling tot landen als Frankrijk en ItaliŽ, gebruikelijk dat de overheid zich op de een of andere manier met dit soort acties bemoeit door regelgeving, bemiddeling en ingrijpen. Dit ingrijpen gebeurt veelal door inschakeling van de rechter.
In dit boek worden alle facetten die het stakingsrecht in een lange geschiedenis heeft ontwikkeld, behandeld. Aan de orde komen de regelgeving en de pogingen daartoe, de jurisprudentie en de pogingen van de sociale partners om eigen regels, c.q. codes op te stellen. De ontwikkeling van het stakingsrecht wordt in dit boek niet op zichzelf beschouwd, maar voortdurend geplaatst in het kader van de sociaal-economische ontwikkeling van ons land. Werkgevers en werknemers in de particuliere sector en ambtenaren en hun overheden komen daarbij gelijkelijk aan bod. Er wordt niet alleen achterom gekeken, maar ook heden en toekomst krijgen het volle pond. De mislukking van de stakingscode voor de particuliere sector, het uitblijven van een nieuw overlegstelsel voor ambtenaren en de ophef rond de commissie-Albeda momenteel, het staat er allemaal in. Een onmisbaar boek voor hen die zich met de theorie en praktijk van het stakingsrecht bezighouden. Door zijn vlotte stijl en de soms verrassende analytische doorkijkjes is het ook zeer geschikt voor de geÔnteresseerde buitenstaander.
Dr W.S.P. Fortuyn is universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit te Groningen en actief publicist op het brede terrein van de sociaal-economische politiek. Van zijn hand verschenen onder meer: Kerncijfers 1945-1983 van de sociaal-economische ontwikkeling in Nederland. Expansie en Stagnatie.(Deventer 1983) en Om de toekomst van de werkgelegenheid (Kampen 1985).
ISBN 90 228 3159 O
© 1985 Fibula - Van Dishoeck