Een toekomst zonder ambtenaren

Dr.W.S.P.Fortuyn
Intreerede Erasmusuniversiteit Rotterdam
Albeda-leerstoel
Rotterdam 14 februari 1991


PUBLIKATIEREEKS OVERHEID & ARBEID
CENTRUM VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN OVERHEIDSPERSONEEL