PIM FORTUYN

De verweesde samenleving

Achtergrond van en oplossingen voor de huidige normen- en waardenproblemen

Van alle problemen waar de Nederlandse samen leving mee kampt, is het gemis van de vaderfiguur in de letterlijke en overdrachtelijke betekenis wel een zeer nijpend probleem, dat ons in hoog tempo opbreekt. Een samenleving waarin het individualisme tot het enige gebod is verheven, is de naam samenleving niet waard.

Hoe komt het dat de vaderfiguur langzaam maar zeker uit onze cultuur verdwijnt, zowel letterlijk als figuurlijk? Eeuwenlang was de vader de steller en handhaver van het collectieve normen en waardensysteem dat gemeenschappen tot gemeenschappen maakte.
Waarom schijnen we in enkele tientallen jaren van een nijver en godsvruchtig volk veranderd te zijn in een anti-autoritair en calculerend volk van individualisten? Vormen wij een verweesde samenleving?

De culturele revolutie van de jaren zestig schakelde de vaderfiguur en het generatie-mechanisme vrijwel volledig uit en resulteerde in de erosie van het mechanisme van de collectieve formulering, handhaving en
overdracht van normen en waarden.

De vraag is of een anti-autoritaire en individualistische samenlevingsvorm leefbaar is. Of wordt het nu tijd voor een nieuwe set normen en waarden, die recht doet aan het individu, maar ook grenzen stelt aan onze grenzeloosheid en sámenleven als collectief project op de agende plaatst?

Pim Fortuyn exploreert in dit boek de problemen en biedt oplossingen voor onze verweesde samenleving.

© 1995 Prof. dr. W.S.P. Fortuyn ISBN 90 229 8244 0