Pim Fortuyn

Aan het volk van Nederland

In zijn boek geeft Fortuyn een scherpe analyse van de toestand waarin ons land momenteel verkeert. Hij schuwt daarbij het noemen van man en paard niet. Fortuyn levert kritiek op de stroperigheid van ons economische en politieke bestel, maar schetst tevens nieuwe wegen waarlangs onze samenleving weer kan worden wat zij behoort te zijn: een uiterst vitaal samenlevingsverband van Nederlanders met verschillende huidskleuren, waarin de geŰmancipeerde, individualistische en calculerende burger centraal staat en niet de dames en heren bestuurders uit de politiek en het bedrijfsleven. Als we de tekenen van de nieuwe tijd n˙ niet verstaan zullen we in het ge´ntegreerde Europa van morgen volledig de boot missen.
Evenals Joan Derk van der Capellen tot den Pol, die in 1781 ook een pamflet 'Aan het Volk van Nederland' publiceerde keert Fortuyn zich tegen de heersende elite. In zijn pleidooi voor een werkelijk democratisch bestel mag hij zich als een waardig opvolger van deze patriot beschouwen.

Professor W.S.P.Fortuyn doceert Arbeidsvoorwaarden bij de Overheid aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam.

'De opvattingen van Fortuyn zijn op z'n minst non-conformistisch te noemen in een land dat zich volgens hem behaaglijk schurkt onder een behaaglijke consensus-deken.'
Gijs Zandberg in de Volkskrant.

© 1992 W.S.P.Fortuyn    ISBN 90-254-0303-4