PlM FORTUYN

HET ZAKENKABINET FORTUYN

Het is hoog tijd voor Het zakenkabinet Fortuyn.
ledere werker in Nederland onderhoudt nagenoeg één uitkerings- gerechtigde. De arbeidsproduktiviteit van iedere werker moet steeds hoger, groter en méér worden - terwijl de uitkeringsgerechtigde gedwongen wordt de hele dag achter de geraniums niets te doen. Anders is er immers sprake van uitkeringsfraude. Hoe lang kan dit nog zo doorgaan?

Pim Fortuyn toont aan dat het anders kan. Hij is een deskundige op het gebied van de Nederlandse politiek. Maar hij is wars van alle vergoelijkende praatjes. Zijn kritiek is helder, scherp en altijd ter zake, en vaak ook uitermate humoristisch. Mensen die geen of weinig belangstelling hebben voor politiek, genieten van de heldere schrijfstijl van Pim Fortuyn. Zij merken immers ook dat het huisvuil gescheiden moet worden aangeleverd, terwijl de wagens bij de vuilnisbelt de boel weer op één hoop gooien. Ondertussen wordt wel de reinigingsheffing verhoogd... Dankzij Pim Fortuyn is het gedoe in Den Haag geen mysterie meer, maar zijn het gewoon allemaal mannetjes (jawel, nog steeds) die dikdoenerig bezig zijn met allerlei belangetjes. En daar betalen we allemaal aan mee, of we nu belangstelling hebben voor politiek of niet.

Maar er breken andere tijden aan. Niet langer zijn er grote potten geld te verdelen, niet langer groeien de bomen tot in de hemel. We moeten ons land letterlijk en figuurlijk boven water zien te houden, economisch, financieel en maatschappelijk. Het wordt tijd voor een frisse wind, voor een kabinet dat knopen doorhakt en voor een kritisch oog vanaf de zijlijn. Van ons allemaal.

Het wordt tijd voor Het zakenkabinet Fortuyn.

Een opdracht voor mr. drs. L.C. Brinkman

© 1994 Prof. dr. W.S.P. Fortuyn
© 1994 A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht
ISBN 90-229-8158-4