Pim Fortuyn

Zielloos Europa

Tegen een Europa van technocraten, bureaucratie,
subsidies en onvermijdelijke fraude

Onenigheid en verdeeldheid op bijna alle fronten rechtvaardigt de vraag hoe Europees de Europese Unie eigenlijk is. Bij wie leeft de EU? Niet bij de bevolking van de lidstaten gezien de extreem lage opkomstcijfers bij de Europese verkiezingen. Europa is een verzameling landen met een rijkdom aan volken, talen, culturen en economische prestaties. Dit is het resultaat van eeuwenlange culturele ontwikkelingen en deze nationale identiteiten laten zich niet zomaar uitwissen, hoe graag de europolitici dat ook zouden willen.
Pim Fortuyn laat zien dat de EU lijdt aan zelfoverschatting en machteloosheid, dat de Unie bol staat van onzinnige en onnodige, betuttelende regelingen, zoals het ook bol staat van de niet-werkende maar wel zeer dure en geldverslindende subsidieregelingen, van fraude, spilzucht en inefficiency. Feitelijke oppositie ontbreekt; het beleid wordt gemaakt in een onderonsje van euro-elites, die hun belangen feilloos op elkaar afstemmen.
Ondertussen levert het volk zich willoos uit en ontvouwt zich het Europa van de voldongen feiten. Pas als het misgaat zijn de rapen gaar, dan schrikt eenieder wakker en zit Nederland in grote politieke en mentale problemen.

Zielloos Europa is een indringende oproep van Pim Fortuyn om in te grijpen nu het nog kan!

©1997 Dr.W.S.P.Fortuyn
©1997 A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht