Professor dr. W. S. P. Fortuyn, sinds kort hoogleraar Arbeidsvoorwaardenvorming bij de Overheid aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Hij kreeg landelijke bekendheid als directeur van de OV-studentenkaart BV. Hij is iemand die graag de knuppel in het hoenderhok gooit. Zijn stellingen zijn glashelder, maar ook glashard. De overheid is een troebel bureaucratisch bolwerk in plaats van een winstgevende onderneming. De ambtenaar moet dezelfde rechten en plichten hebben als iemand die werkzaam is in het bedrijfsleven en falende prestaties bij de overheid moeten ten slotte tot ontslag leiden. Niet de samenleving is ziek, zoals premier Lubbers stelde, maar de overheid. De visf raude, het ABP- proces en de paspoortaffaire hebben onomstotelijk bewezen dat de ambtenaren nog steeds de dienst uitmaken in Nederland, zonder daarvoor verantwoordelijk te worden gesteld. Braks, Broxs, Van der Linden en Van Eekelen moesten opstappen; hun knoeiende ambtenaren mochten blijven zitten. Zonder ambtenaren en met verregaand geprivatiseerde overheidsdiensten, zoals onderwijs, gezondheidszorg, milieubeleid, openbaar vervoer et cetera, is Nederland beter af!
In zijn korte, pregnante analyses raast Fortuyn door de gezapige wereld van de bureaucratie en haalt veel heilige huisjes omver.
Moeten wij wachten op een tweede paspoortschandaal of zal het Fortuyn-alternatief een kans krijgen?

ISBN 90 204 2029 1 / NUGI 654

Uitgeverij Veen, © 1991 Pim Fortuyn

Voorbij en voor de dood, daar woont het leven.
Ter herinnering aan Marleen
Opgedragen aan Yde en Mieke