Pim Fortuyn

BEKLEMMEND
NEDERLAND

Nederland kamt met een aantal hardnekkige problemen. Geen mooi landweggetje of het wordt geasfalteerd en polders worden volgebouwd met complete nieuwbouwwijken. Geen idyllisch rivierlandschap of de dijken moeten nodig hoger. Het aantal niet-Nederlanders neemt toe en de instroom van vluchtelingen gaat door. In weerwil van alle mooie woorden, rapporten, wetten, maatregelen en miljarden guldens loopt Nederland vol en vast. En ondertussen lijken oplossingen verder weg dan ooit.

Pim Fortuyn is met zijn vlijmscherpe tong en pen een van de weinigen in Nederland die alle ontwikkelingen werkelijk kritisch volgt en zijn conclusies onder de aandacht van een breed publiek brengt. Hij heeft door zijn analytische blik, creatieve oplossingen en zijn charisma al menig vastgeroeste beleidsmaker weten te inspireren tot extra inspanningen. Fortuyn heeft zo dikwijls gelijk, dat steeds meer politici naar hem luisteren. Niet openlijk meestal, maar toch.

Nederland kampt met hardnekkige en langdurige werkloosheid. Inmiddels staan er drie miljoen Nederlanders volledig aan de kant, terwijl zij geheel of ten dele in staat zijn om te voorzien in de kosten van hun eigen levensonderhoud. De uitkeringen worden steeds kariger, maar mogelijkheden om door arbeid iets aan de inkomenspositie te doen, zijn er niet. Sterker nog, die mogelijkheden worden door het rigide arbeidsbestel van de gevestigde orde daadwerkelijk geblokkeerd. Fortuyn schetst de weg uit de impasse.

Jongeren ontwikkelen nauwelijks meer gemeenschapswaarden en -normen. Overheidsambtenaren constateren dit met een toenemende mate van ongerustheid, maar gaan ondertussen onverdroten verder met tomeloze schaalvergroting(en dus normvervaging) in het onderwijs. Fortuyn biedt een alternatief.

Over dit soort vraagstukken gaat beklemmend Nederland. Pim Fortuyns aanklachten worden altijd scherp en vaak geestig geformuleerd, en daarbij worden de oplossingen niet vergeten. Het wordt tijd dat het volk Nederland het heft in eigen hand neemt. Wachten op de politiek lijkt helaas zinloos...

© 1995 Prof. dr. W.S.P. Fortuyn
© 1995 A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht
ISBN 90 229 8234 3