PlM FORTUYN

De derde revolutie!

Op dit moment maken wij in ons cultuurgebied de derde grote economische revolutie door, na de agrarische revolutie in de 16e eeuw en de industriŽle revolutie in de 18e en 19e eeuw. Onder invloed van de huidige snelle ontwikkeling van de informatietechnologie (IT) is onze samenleving onderhevig aan een drastische verandering. En het is een verandering die ons allemaal raakt, in onze hoedanigheid als producent ťn consument.

Als producent van goederen en diensten heeft de werknemer-oude-stijl afgedaan. Zijn rol is overgenomen door de thuiswerker, die on line zakelijke transacties verricht. De economie is een 24-uurs-economie geworden, waarin het systeem van de vaste winkeltijden volledig is losgelaten. De consument heeft zichzelf in anonimiteit ondergedompeld. Ook hij zit thuis en shopt via het Net, want hij heeft ontdekt dat het aanbod van welk product dan ook nagenoeg onbegrensd is en dat er de nodige koopjes vallen te halen.

De huidige IT-revolutie grijpt diep in in ons leven en in de manier waarop wij met elkaar omgaan. En Fortuyn zou Fortuyn niet zijn als hij ons niet op zijn geheel eigen wijze zou wijzen op de gevaren, maar ook op de mogelijkheden die de IT biedt. Gevaren en mogelijkheden op het gebied van het sociale verkeer, dat voor elke goed functionerende maatschappij onontbeerlijk is. Gevaren en mogelijkheden op het gebied van openbaar bestuur, onderwijs en de gezondheidszorg, al naar gelang hoe wij onze organisaties aanpassen aan de IT.

De derde revolutie! is een niet mis te verstane eye opener van een van onze
meest kritische cultuurbeschouwers.


©1999 Dr.W.S.P.Fortuyn
©1999 A.W.Bruna Uitgevers B.V., Utrecht
ISBN 90-229-8441 -9