PIM FORTUYN

Uw baan staat op de tocht!

Het einde van de overlegeconomie

Fortuyns rede ter gelegenheid van zijn afscheid van de Erasmus Universiteit.

Pim Fortuyn is een merkwaardig fenomeen in de Lage Landen. Meer dan enig ander politiek ge´nteresseerde heeft hij te vuur en te zwaard alle middelmatigheid en kleine-kamertjes-politiek bestreden. Niet iedereen is het altijd met hem eens, maar de feiten geven hem inmiddels zo vaak gelijk dat anderen steeds beter en vaker luisteren als Pim Fortuyn spreekt.
In Uw baan staat op de de tocht! beschrijft hij de naderende ondergang van de Nederlandse overlegcultuur en de opkomst van nieuwe structuren die een verregaande verandering van onze samenleving tot gevolg zullen hebben. Bestaan er in het jaar 2005 nog cao's of vakbonden zoals we die nu kennen? Pim Fortuyn maakt duidelijk dat we mogen hopen van niet.

© 1995 Prof. dr. W.S.P. Fortuyn
© 1995 A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht

ISBN 90-229-8264-5

alternatieve uitgave: