[ Homepage | Contact | Werk | Curriculum vitae | Publicaties | Stamboom | Sitemap ]

Voorouders De Groot

Inhoud

Zie ook:

Mijn oma van moederskant heette van haar meisjesnaam Jansje de Groot. Een lastige naam als je wilt uitzoeken wie haar familie en voorouders zijn, want de naam De Groot komt heel veel voor: in 1947 leefden er bijna 25.000 De Groots in Nederland (volkstelling).

Een probleem was bovendien dat Jansjes geboorte- en overlijdensjaren niet precies bekend waren. Ze was getrouwd met Cornelis Groenewegen van Wijk, die was geboren in 1892. Het paar kreeg in 1925 een dochter Dirkje (Dittie, mijn moeder). Vermoedelijk zou Jansje dus wel eind negentiende eeuw geboren zijn. Maar ook de plaats waar ze was geboren, was niet bekend. Verder wist ik wel dat ze omstreeks 1955 in Driebergen was overleden, en daar begraven. In de jaren '70 is haar man in hetzelfde graf bijgezet. Maar ik meende dat dat graf inmiddels wel geruimd zou zijn. (Achteraf bleek dat niet juist te zijn: inmiddels is op graftombe.nl een lijst verschenen van de graven op de Algemene Nieuwe Begraafplaats te Driebergen [gemeente Utrechtse Heuvelrug], en in die lijst is hun graf te vinden.)

Henny en Jansje
Jansje (rechts) en Henny de Groot (midden), ca. 1930.
De man links is waarschijnlijk notaris Stroo. Henny woonde bij hem in als huishoudster.
De foto is vermoedelijk genomen in de buurt van Zeist, tijdens een zomers bezoek van Jansje aan haar zus.

Tante Henny

Een aanknopingspunt was dat Jansje een zus Henny en een broer Jan had. Jan is later naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Van "tante Henny" was bekend dat ze na haar pensioen was gaan wonen in Hollum op Ameland. Eind vorige eeuw is ze daar ook overleden.

Henny, c.1920 Henny, c.1925 Henny, c.1941 Henny, 1956 Henny, c.1970
Henny de Groot, ca. 1920 ca. 1930 1941 1956 ca. 1970

Ook van haar waren geen geboorte- of overlijdensjaren bekend. Maar internet bood uitkomst, want daarop staan gegevens van de begraafplaatsen op Ameland vermeld. Er zijn er vier: één in Ballum, twee in Nes (een rooms-katholieke en een algemene), en ten slotte één in Hollum, bij de Hervormde Kerk. Van die laatste kun je op internet opvragen wie er begraven liggen. En inderdaad, daar ligt een Henny de Groot. Geboren 13 december 1897, overleden 9 juli 1987. De service van de website gaat zelfs zover dat je een foto van de grafsteen kunt aanvragen:

Graf tante Henny
Graf van tante Henny.
Met dank aan Willem, beheerder van de begraafplaats Hollum.

Op de foto zijn op de achtergrond een paar andere grafstenen te zien met de naam De Groot. Familie? Als tante Henny oorspronkelijk van Ameland afkomstig was, zou dat verklaren waarom zij na haar pensioenering naar dat eiland terug wilde. De naam De Groot komt vrij veel voor op Ameland: op de begraafplaats in Hollum liggen negen mensen met die naam begraven.

De volgende stap was om te kijken of op de genealogische website WieWasWie de geboorteakte van tante Henny te vinden was. Omdat er tienduizenden De Groots in hun bestand zitten, moet je wel een selectieve zoekopdracht verzinnen. Ik zocht op achternaam De Groot, geboortejaar 1897, en een voornaam beginnend met "Hen" (Henny, Hendrikje, Hendriktje, Henriëtte, en dergelijke). Dit gaf 22 treffers, maar helaas, niemand daarvan had de correcte geboortedatum. Na een nachtje slapen bedacht ik dat haar voornaam misschien ook met "Hei" zou kunnen beginnen (bijvoorbeeld "Heintje"). En bingo: er was precies één treffer: Heintje de Groot, geboren 13 december 1897 te Hollum, dochter van Jan de Groot en Antje Nagtegaal.

Jansje de Groot

Jansje, c.1920 Jansje, 1923 Jansje, c.1923 Jansje, c.1930 Jansje, c.1930 Jansje, c.1938 Jansje, c.1940
Jansje de Groot, ca. 1920 1923 (trouwfoto) ca. 1923 ca. 1930 ca. 1930 ca. 1938 ca. 1940

Nu de namen van de ouders bekend waren, was het mogelijk op WieWasWie verder te zoeken. Henny's (Heintjes) ouders bleken autochtone Hollumers, getrouwd op 1 oktober 1896. Henny was hun eerste kind. Twee jaar later, op 22 september 1899, werd opnieuw een dochter geboren, Jansje. Dat moest mijn oma zijn! Na Jansje moest er nog een zoon Jan zijn geboren, maar die was op WieWasWie niet te vinden, naar ik vermoedde omdat diens geboortejaar net iets te recent is om de geboorteakte al openbaar beschikbaar te stellen (net als bij mijn opa uit Zutphen, Hermanus Jacob van Deukeren, die in januari 1901 geboren is maar in WieWasWie tot voor kort nog ontbrak). Inderdaad ontdekte ik later - zie de volgende paragraaf - dat Jan pas in 1910 was geboren, maar toen bleek ook dat er nog een andere reden was waarom Jan in eerste instantie onvindbaar was geweest: hij was namelijk helemaal niet op Ameland geboren!

Jansje de Groot
Jansje de Groot als kleuterleidster, vermoedelijk omstreeks 1920.
Uitsnede uit een grotere foto. Met dank aan Peter van Deukeren voor het scannen van de foto.

Henny, Jansje, Jan, en hun ouders

Uit een visitekaartje dat was ingeplakt in een fotoboek, bleek dat Jansje de Groot vóór haar verloving in 1921 woonde op de Nicolaas Beetsstraat in Amsterdam. Als ze daar zelfstandig woonde, moest er in het Amsterdamse bevolkingsregister een Gezinskaart aanwezig zijn op haar naam. - Maar die bleek er niet te zijn. Vreemd.

Pas na geruime tijd viel bij mij het kwartje: stel dat niet alleen Jansje, maar het héle gezin De Groot vanuit Ameland naar Amsterdam was verhuisd? Dan moest er dus een Gezinskaart zijn op naam van haar vader, Jan de Groot, geboren in 1868. Inderdaad bleek die kaart er te zijn. Het was een goudmijn aan informatie, en opeens vielen er heel wat puzzelstukjes op hun plaats.

Het gezin van Jan de Groot en zijn vrouw Antje Nagtegaal was inderdaad in april 1909 vanuit Ameland naar Amsterdam verhuisd. Ze vestigden zich op Kattenburg, aan het Mariniersplein 42, eenhoog achter. Eerst arriveerden de ouders met dochter Jansje, een week later kwam ook dochter Heintje (Henny). Die was tijdelijk in Metslawier in Friesland ondergebracht geweest, kennelijk bij familie of kennissen, totdat de verhuizing afgehandeld was. De Gezinskaart vermeldde ook nog het beroep van vader Jan: matroos. Later liet hij dat wijzigen in "bootwerker".

Ruim een jaar na de verhuizing werd in het gezin een nakomertje geboren: Jan. Op het moment dat hij geboren werd, waren zijn twee zussen al tien en twaalf, zijn moeder was 38 en zijn vader 41. Een jaar na de geboorte van Jan, en amper tweeënhalf jaar na de aankomst van de De Groots in Amsterdam, begon het gezin te verhuizen, naar telkens wat respectabeler adressen: eerst naar de Balistraat, bij de Watergraafsmeer (1911), daarna naar de Beetsstraat (1916) en de Van Lennepstraat (1921) in West.

Oudste dochter Heintje vertrok kort na haar twintigste verjaardag uit huis. Eerst werd ze winkeljuffrouw, later huishoudster. Ze diende in Soest, Heemstede en Haarlem. Tussen die diensten door kwam ze telkens weer enkele maanden terug in haar ouderlijk gezin. In 1927 werd ze ten slotte huishoudster in Zeist, en daar is ze tot haar pensioen gebleven.

Dochter Jansje werd "onderwijzeres" (kleuterleidster), totdat ze in 1923 trouwde met Cornelis van Wijk. Getrouwde ambtenaressen waren toen nog een onmogelijkheid: als je als onderwijzeres trouwde, moest je je baan opzeggen. Dat zal ook Jansje dus hebben gedaan. [noot 1]

Zoon Jan werd kantoorbediende bij Philips; in 1928 vertrok hij naar Eindhoven.

Echtpaar De Groot, ca.1945
Jan de Groot en Antje Nagtegaal, ca. 1945.
Het oudere echtpaar op deze foto is vrijwel zeker Jan de Groot en Antje Nagtegaal.
De foto is genomen voor het huis aan de Diederichslaan in Driebergen, waar beiden sinds 1932 woonden.
Hun dochter Jansje (mijn oma) staat rechts, haar man Cornelis Groenewegen van Wijk (tevens de eigenaar van het huis) staat links,
en hun dochter (mijn moeder) Dirkje Groenewegen van Wijk zit in het midden.
De foto zal kort na de oorlog genomen zijn.

De ouders, Jan de Groot en Antje Nagtegaal, waren toen als enigen in Amsterdam achtergebleven. Ze bleven daar nog een paar jaar wonen, maar in 1932 - kort voordat Jan zijn 65e verjaardag zou vieren - verhuisden ze naar Driebergen, Diederichslaan 41. Dat huis was eigendom van hun schoonzoon, mijn opa, Cornelis Groenewegen van Wijk. Uit Driebergen zijn Jan en Antje daarna niet meer weggegaan: in februari 1947 overleed Antje (ze overleed in Zeist, maar woonde nog in Driebergen), en ruim twee jaar later Jan. Woonden ze toen in bij mijn opa en oma? Dan moet het wel een hele drukte in huis zijn geweest, want eind jaren '40 waren ook mijn ouders er inwonend.

Familie-achtergronden

Het reconstrueren van een stamboom met de voorouders van Heintje, Jansje en Jan is een hele tour, omdat de achternaam De Groot op Ameland veel voorkwam en het dus lastig is om de verschillende personen uit elkaar te houden. Zo bleek bijvoorbeeld de moeder van Antje Nagtegaal (dat was dus de oma van moederskant van Jansje de Groot) eveneens een De Groot te zijn, namelijk Jantje Cornelis de Groot. Cornelis is hierin een patroniem, een naamdeel dat verwijst naar de vader: Jantje Cornelis de Groot was namelijk de dochter van Cornelis Dirks de Groot (ook Dirks is weer zo'n patroniem). Al die patroniemen helpen toch enigszins bij het reconstrueren van de stamboom.

Het bleek dat de voorouders De Groot zeer honkvast waren. Ze werden geboren, trouwden, én overleden in Hollum. Ook qua keuze van huwelijkspartner kun je Hollum gerust een gesloten gemeenschap noemen. Het was al heel bijzonder als een huwelijkspartner van elders van het eiland afkomstig was, bijvoorbeeld van Nes. En dat een grootmoeder van Jansje de Groot uit Lemmer afkomstig was, was helemaal uitzonderlijk.

Toch was de buitenwereld hen niet vreemd: diverse voorouders waren internationaal schipper. Zo was Cornelis Dirks de Groot (1815-1895) kapitein op de grote vaart. [bron] En meermalen gaven vaders De Groot bij de Burgerlijke Stand een kind aan dat weken eerder in een verre havenplaats was geboren of overleden: Amsterdam, Londen, Oostende.

De volkstelling van 1849 (aldaar blz. 8-9) laat zien dat in het midden van de negentiende eeuw de helft van alle Amelanders in Hollum woonden, ongeveer 1050 personen. In Ballum woonden toen 320 mensen, in Nes 570, in Buren 158. Ten tijde van de volkstelling was zo'n 8% van de bevolking (158 mannen en 14 vrouwen) "tijdelijk afwezig", dat wil zeggen op zee.

Diezelfde volkstelling laat opvallende verschillen in godsdienst zien tussen de vier bevolkingskernen. Buren, op oost-Ameland, was overwegend (82%) katholiek. In de drie andere plaatsen was tweederde "Nederduitsch Hervormd" en eenderde doopsgezind. Zo ook in Hollum: daar was 61% hervormd en 37% doopsgezind (de overige 2% was gelijkelijk verdeeld over katholieken en joden). Het hoge percentage doopsgezinden is heel kenmerkend voor Ameland.

Doopsgezinden komen we ook tegen in de familie De Groot. Zo was schipper Cornelis Dirks de Groot (1815-1895) lidmaat van die kerk. [bron] Ook Jan Dirks de Groot (1753-1827), die mogelijk een oudoom was van Cornelis, zal doopsgezind zijn geweest, want zijn huwelijk (1779) werd in het doopsgezinde trouwboek geregistreerd. En waarschijnlijk waren er in die tijd nog heel wat meer De Groots doopsgezind. Het is een bekend feit dat schippers van de Waddeneilanden vaak doopsgezind waren, met name schippers die begin achttiende eeuw op de Oostzee voeren. [bron]

Stamboom (1): vaderlijke lijn

In totaal bevat WieWasWie gegevens over ca. 200 personen die op Ameland hebben geleefd en de achternaam De Groot droegen. Ongeveer de helft daarvan zijn verwanten van Heintje, Jansje en Jan de Groot langs de familielijn van hun vader, Jan de Groot. Deze Jan de Groot was in 1868 geboren uit het tweede huwelijk van zijn vader, die eveneens Jan de Groot heette. Deze Jan sr. (geboren 1821) was het vierde kind van Gijsbert Jans de Groot en Grietje Jans. Opmerkelijk is dat hij in dit gezin het derde kind was dat de naam Jan kreeg. Eerder waren twee kinderen "Jan" genoemd die jong waren overleden: de eerste Jan was geboren in 1812 en overleed op driejarige leeftijd; de tweede Jan werd geboren in 1817 en moet vóór zijn vierde jaar zijn overleden.

De grootvader van de drie Jannen (dat wil zeggen de vader van Gijsbert Jans) heette Jan Dirks de Groot. Hij leefde van 1753 tot 1827 en behoort daarmee tot de vroegste generatie De Groot waarover WieWasWie gegevens bevat. Deze Jan Dirks had zeker twee, maar waarschijnlijk drie kinderen: een zoon Gijsbert, die zo-even al is genoemd; een dochter Trijntje (1791-1864); en ten slotte vermoedelijk een zoon Dirk Jans (1781/82-1855). De ouders van Dirk heb ik namelijk nog nergens in WieWasWie met name genoemd gezien, maar waarschijnlijk waren het Jan Dirks en zijn vrouw Eeke Gijsberts. Aanwijzingen daarvoor zijn:

 1. Dirk Jans de Groot moet, gelet op het patroniem, de zoon zijn van een Jan de Groot. Daarvan is er maar één bekend in de betreffende periode, namelijk Jan Dirks de Groot.
 2. Dirk Jans gaf zijn kinderen namen die kennelijk direct verwijzen naar Jan Dirks de Groot en diens vrouw Eeke Gijsberts: het tweede kind heette namelijk Eeke, het derde en vierde noermde hij Jantje en Jan.
 3. Het geboortejaar van Dirk Jans (1781 of 1782) is plausibel als hij inderdaad een broer zou zijn van Gijsbert (geboren 1783) en Trijntje (geboren 1791).
 4. En ten slotte is ook de voornaam Dirk plausibel: als vermoedelijk oudste zoon van Jan Dirks maakt de jongen grote kans te worden vernoemd naar zijn grootvader van vaderszijde. Die grootvader heette eveneens Dirk, zoals blijkt uit het patroniem van de vermoedelijke vader, Jan Dirks de Groot.

Vermeldenswaard is nog dat de vrouw van Dirk Jans op 11 februari 1824 beviel van een drieling (!): Gijsbert, Jeppe en Dirk. (De kans dat een natuurlijke zwangerschap leidt tot een drielinggeboorte, is in Nederland ongeveer 1 op 10.000). Waar de overlevingskansen van tweelingen al erg klein waren, is het geen wonder dat de drie kinderen alle binnen een paar dagen overleden: Jeppe werd zes dagen oud, zijn beide broertjes overleden twee weken later.

                Jan Dirks  x  Eeke Gijsberts
                de Groot  │
               (1753-1827)  │
                      │
      ┌- - - - - - - - - - - - - - - -┼-------------------------------┐
      │                │                │
  Dirk Jans de Groot      Gijsbert Jans de Groot     Trijntje Jans de Groot
   (1781/82-1855)          (1783- )           (1791-1864)
 
      x              x [1812]             x [1813]

   Janke Hiddes Kat         Grietje Jans         Sent Pieters Lap
    (1791-1857)           (1785- )            (1791-1864)
      │                │                │
      │                │                │
 --- 13 kinderen: ---     ┌---------┬--┴------┬--------┐      ┌-┬-┼-┬-┬-┬-┬-┐
                │     │     │    │      │ │ │ │ │ │ │ │
 Trijntje (1813-1894),    Jan¹   Eeke   Jan²  Jeppe    acht kinderen Lap
   Eeke (1814- ),     (1812-  (1813-  (1817-  (1822-
  Jantje (1816-1893),    -1815)  -1847)  -1883)  -1895)
   Jan (1817-1896),               :    :
  Hidde¹ (1819-1824),            .....:    :.......
  Dirk¹ (12.1-11.3.1823),          :          :
 Gijsbert (11.2-2.3.1824),          :          :
  Jeppe (11.2-17.2.1824),   [1842] (1.) x (2.) [1866]    x [1873] Neeltje Hendriks Dokter
  Dirk² (11.2-2.3.1824),  Gertje Pieters   Huitje KlazenAntje (1825-1850),     van der Mey     PlatteHidde²# (1827-1886),     (1818- )     (1828- )    ├---------┬---------┐
  Dirk³ (1831-1836),        │         │      │     │     │
  Janke (1835- )         │         │    Grietje Trijntje_#  Gijsbert_#
                   │         │   (1875- ) (1876-1921) (1877-1933)
                   │         │          x[1894]
                   │         │          Jacob
                   │         │         Hendriks
                   │         │         Brouwer#
                   │         │         (1867-1953)
                   │         │           │
                   │         │    ┌--------┬----┴---┬--------┬--------┐
                   │         │    │    │    │    │    │
                   │         │  Neeltje# Engeltje# Jacob  Jeppe  Hendrik
                   │         │  (1894-  (1895- (1897- ) Gijsbert# (1902- )
                   │         │  -1966)  -1942)     (1900-1977)
                   │         │
 ┌--------┬--------┬--------┬--------┼--------┐    ├-----------┐
 │    │    │    │    │    │    │      │
Grietje Pieter Trijntje Elizabeth Gijsbert Gijsbert  meisje,   Jan  x [1896] Antje Nagtegaal
(1841- (1845- (1848-  (1850-   [1]   [2]   doodgeb. (1868-1949) │   (1871-1947)
-1851) na '78) -1879)  -1850)  (1852-52) (1854- ) (1867)        │
     x    x            x[1882]             │
    Martje  Ysaac         Aukje Molenaar#           │
   v.d.Mey  v.d.Mey         (1853-1903)            │
   (1848- ) (1845- )           │              │
     │    │       ┌-----------┼-----------┐      ┌----┴------┬-----------┐
     │    │       │      │      │      │      │      │
Jan (2.1-12.3.  Renske    Janke_#   Jan_#   Gerdiena  Heintje_#  Jansje    Jan x G. (Truus)
  .1875),   van der Mey  (1883-   (1887-   Janette   (Henny)  de Groot  (1910- ) │  Brenning
Martje (1876- ), (1878- )   -1941)   -1986)   (1895-  (1897-1987) (1899-1955)     │
Tjeerd en Antje          x      x    -1902)  (ongehuwd)  x [1923]      │
(7.4-18.4.1879)      Jan D. Ruijgh  Cornelia             Cornelis (Cor)    │
                       Tel               Groenewegen     │
                       │                van Wijk     Hans x Vicky
                 ┌-----------┤               (1892-1976)   Peter
                 │      │                  │     (1936- )
                Gijsbert   Aukje                 │
                 │      │         Gerrit x Dirkje (Dittie)
                 ...     ...      van DeukerenGroenewegen van Wijk
                              (1924-2000)  │  (1925-1989)
                                     │
                           ┌------------┬------┴-----┬------------┐
                           │      │      │      │
                          Hans     Gert    Jan Willem   Peter
                         (1952- )   (1955- )   (1960- )   (1967- )

# Als bij een naam een hekje # is geplaatst, betekent dit dat de grafsteen van die persoon nog aanwezig is op de begraafplaats van Hollum.

 

Stamboom (2): moederlijke lijn

Hierboven is opgemerkt dat niet alleen de vader van Jansje de Groot een De Groot was, maar ook haar grootvader van moederskant. Die "moederlijke" familielijn kunnen we terugvolgen, en we komen dan uiteindelijk uit bij Cornelis Dirks de Groot (1749/50-1835).

            Cornelis Dirks de Groot x Hyke (Hieke) Jans
                (1749/50-1835) │
                        │
                        │
                   Dirk Cornelis de Groot
                      (1785-1850)
                       x [1812]
                  Jantje Folkerts Molenaar
                      (1780- )
                        │
             ┌---------------------┼---------------------┐
             │           │           │
            Hieke        Cornelis        Antje
          Dirks de Groot    Dirks de Groot    Dirks de Groot
           (1812-1858)      (1815-1895)      (1820-1897)
            x [1840]       x [1841]       x [1844]
        Sypt Klazes Wijnberg  Gelske Willems de Boer#  One Meinderts Kramer
           (1811- )      (1817-1907)      (1816- )
             │           │
         ┌-------┴-------┐       │
         │        │       │
        Jantje   Anna Catharina    │
       (1843- )    (1848- )     │
                        │
                        │
  ┌--------┬--------┬--------┬--------┬--------┼--------┬--------┬--------┬--------┬--------┐
  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 Jantje  Willem  Yetske  Dirk Cornelia# Wilhel- Willem  Willem  Antje  Gelske  Dirkje
de Groot de Groot de Groot de Groot de Groot  mina  Hendrik de Groot (Anna) de Groot de Groot
 (1841-  (1843-  (1845-  (1848- (1850-  de Groot de Groot (1853- de Groot (1857- ) (1859- )
 -1917)  -1848)  -1874)  -1848) -1869) (1850-50) (1851-52) -1939) (1855-1910)
  x                               x    x    x    x
 [1863]                             [1877]  [1880]  [1891]  [1881]
 Barend                           Hendrikje  Willem  Keimpe  Hendrik
 Barends                          van der Kam  Willems Sytsma  Gerrit
Nagtegaal                             │   de Boer  │   Vosteen
(1843-1899)                       doodgeb. kind   │    │
  │                              (1880) 10 kinderen 1 kind
  │
  │
  ├---------┬---------┬---------┬---------┬---------┬---------┬---------┬---------┐
  │     │     │     │     │     │     │     │     │
Cornelis  Barend   Jan¹  Cornelia  Antje  Gelske   Jan²   Ida    Jan³ 
Nagtegaal Nagtegaal Nagtegaal Nagtegaal Nagtegaal Nagtegaal Nagtegaal Nagtegaal Nagtegaal
 (1864-  (1866-  (1868-  (1870- )(1871-1947) (1873-  (1874-   (1876-  (1878-
 -1912)  -1923)  -1872)            -1932)  -1874)   -1923)  -1878)
  x     x          x     x     x          x
 [1894]  [1895]       [1897]  [1896]  [1898]       [1910]
Gerbentje Trijntje       Dirk   Jan    Jan       Hendrik
Jannetta Brouwer       Visser  de Groot  Engels       de Boer
 Brouwer               (1868-1949)
                      │
                      │
               ┌-------------┼-------------┐
               │       │       │
            Heintje_#    Jansje     Jan x G. (Truus) Brenning
             (Henny)    de Groot   (1910- ) │
           (1897-1987)   (1899-1955)      │
            (ongehuwd)    x [1923]     Hans Peter x Vicky
                   Cornelis (Cor)    (1936- )
                 Groenewegen van Wijk
                   (1892-1976)
                      │
                      │
      Gerrit van Deukeren x Dirkje (Dittie) Groenewegen van Wijk
          (1924-2000)  │  (1925-1989)
                 │
       ┌------------┬------┴-----┬------------┐
       │      │      │      │
      Hans     Gert    Jan Willem   Peter
     (1952- )   (1955- )   (1960- )   (1967- )

# Als bij een naam een hekje # is geplaatst, betekent dit dat de grafsteen van die persoon nog aanwezig is op de begraafplaats van Hollum.

 

Twee stambomen, of toch één?

Er zijn nu op basis van de gegevens in de Burgerlijke Stand (WieWasWie) twee stamlijnen-De Groot gereconstrueerd:

 1. een "vaderlijke", de voorouders van de vader van Jansje de Groot;
 2. een "moederlijke", voorouders van de moeder van Jansje de Groot.

De "stamvader" via de vaderlijke lijn bleek te zijn Jan Dirks de Groot (1753-1827); als stamvader langs de moederlijke lijn komen we uit op Cornelis Dirks de Groot (1750-1835).

Deze twee "stamvaders" - beiden met het patroniem "Dirks" - moeten allebei een vader hebben gehad die de naam Dirk de Groot droeg. Verder zijn Cornelis en Jan slechts enkele jaren na elkaar geboren. Het is dan heel goed mogelijk dat ze elkaars broer waren. En dat de twee stamlijnen dus een gemeenschappelijke wortel hebben, hun hypothetische vader "Dirk de Groot".

Om daar meer over te kunnen zeggen, zou je naar achttiende-eeuwse gegevens moeten kijken: de doop-, trouw- en begraafboeken van Ameland. Nu treft het, dat die inmiddels via internet beschikbaar worden gesteld, door het Friese rijksarchief Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum).

Bij een eerste verkenning blijkt dan iets intrigerends: Cornelis en Jan hebben nóg een punt van overeenstemming: voor beiden geldt dat als je probeert hun herkomst te traceren in de achttiende-eeuwse Amelandse doop- en trouwboeken, er niet of nauwelijks sporen van hen te vinden zijn. Het lijkt wel alsof zowel Cornelis als Jan pas halverwege hun leven plotseling op Ameland opdoken, alsof ze eigenlijk ergens anders vandaan waren gekomen. Zo is noch van Jan, noch van Cornelis een doopregistratie te vinden. Het huwelijk van Jan, in 1779, met een Hollumse is weliswaar te vinden, maar het huwelijk van Cornelis weer niet.

Als Cornelis en Jan inderdaad immigranten waren, kunnen hun overlijdensaktes dat misschien bevestigen. Die bevatten mogelijk meer informatie dan de summiere weergave ervan in WieWasWie.

Er is echter ook een heel andere, plausibeler verklaring mogelijk.

 

Doopsgezind?

De sleutel om de onzichtbaarheid van de De Groots te verklaren, ligt waarschijnlijk in het gegeven dat het huwelijk in 1779 van Jan Dirks de Groot met Eeke Gisberts werd opgetekend in het dtb-boek dat nu inventarisnummer 53 heeft, oftewel het trouwregister van de Doopsgezinde gemeente Nes-Hollum-Ballum. Deze De Groot zal dus doopsgezind zijn geweest! (Niet zo vreemd, want rond 1800 was de helft van de eilandbewoners doopsgezind. [noot 2]) Een doopsgezind huwelijk kon op Ameland alleen rechtsgeldig plaatsvinden als beide huwelijkspartners doopsgezind waren gedoopt. Doordat er van de doopsgezinden op Ameland nauwelijks doop-, trouw- of begraafgegevens bewaard zijn gebleven, zou dit op ongedwongen wijze verklaren waarom de familie van Jan Dirks vóór 1812 vrijwel onzichtbaar is. [noot 3] De soortgelijke volstrekte onzichtbaarheid van Cornelis Dirks zou op dezelfde manier goed te verklaren zijn.

Die onzichtbaarheid strekt zich ook uit tot de kinderen van Cornelis en Jan: tussen 1781 en 1792 kregen zij bij elkaar zeker vier kinderen, en als die hervormd (of katholiek) gedoopt waren, zouden we daar registraties van verwachten in de overgeleverde doopboeken. Maar geen enkele van die dopen staat geregistreerd. De enige plausibele verklaring is dat zij hun kinderen niet hervormd lieten dopen, simpelweg omdat ze niet hervormd waren - maar doopsgezind.

Persoonsgegevens over de achttiende-eeuwse Amelandse doopsgezinden zijn nagenoeg beperkt tot een trouwregister, dat helaas niet verder teruggaat dan 1777 - als Jan Dirks de Groot niet in 1779 was getrouwd maar drie jaar eerder, hadden we van zijn huwelijk niet eens geweten. Naast dit trouwregister zijn er een doopsgezind lidmatenboek (dat begint in 1772) en een doopboek van de zogeheten Jan Jacobsgemeente (1709-1779), waartoe vrijwel alle Hollumse doopsgezinden behoorden. [noot 4] Maar geen van die twee staat op internet, en doopboeken zijn genealogisch trouwens bij doopsgezinden minder informatief dan bij andere gezindten, omdat bij doopsgezinden de doop niet plaatsvindt kort na de geboorte, maar bij de belijdenis; uit de doopdatum valt dus niet de geboortedatum af te leiden.

Een interessante bron voor het leven in doopsgezind Ameland rond 1800 bieden de 'memoires' van Cornelis Pieter Sorgdrager (1759-1826), die ruim veertig jaar doopsgezind voorganger was op het eiland. Ze zijn in 1982-1983 uitgegeven in twee delen. [noot 5]

Sorgdrager maakte zelf een lijst van meer dan 500 lidmaten van zijn gemeente [Sorgdrager 1983, blz. 227-249], maar omdat hij geen familienamen vermeldde, is niet makkelijk na te gaan of daarbij leden van de familie De Groot zijn. Wel is er een andere lijst van gedoopten [Sorgdrager 1982, blz. 143-146] die bevestigt dat vele De Groots inderdaad doopsgezind waren:

Ik acht het daarom plausibel dat Cornelis en Jan uit dezelfde doopsgezinde familie stamden, en waarschijnlijk broers waren, zonen van dezelfde Dirk. Als dat zo is, zijn hun namen misschien te vinden in het zojuist genoemde doopsgezinde lidmatenboek en doopboek (die gegevens staan niet online, waardoor ik ze helaas nog niet heb kunnen bekijken). Ook bevatten hun overlijdensaktes misschien nog aanvullende informatie.

Naast Cornelis en Jan Dirks maakt WieWasWie trouwens ook nog melding van een Antje Arends de Groot die op vergelijkbare manier in de achttiende eeuw onzichtbaar is. Haar doop is niet te vinden in de hervormde of katholieke doopboeken, hoewel we uit haar overlijdensakte (1855) weten dat zij geboren moet zijn omstreeks 1779, toen de doopregisters goed bijgehouden werden. Ik vermoed dat ook zij behoorde tot dezelfde doopsgezinde familie De Groot. De naam van haar vader wordt in haar overlijdensakte gegeven als Arend Dirks de Groot, en deze Arend Dirks zou heel goed een broer kunnen zijn van Cornelis Dirks en Jan Dirks. Een huwelijksregistratie van haar zal er niet zijn, want Antje overleed ongehuwd.

 

Verdere De Groots

Bijna alle De Groots op Ameland die in WieWasWie te vinden zijn, behoren tot de twee eerder genoemde stamlijnen, de "vaderlijke" en de "moederlijke". Onder degenen van wie het verband met die stamlijnen niet duidelijk is, zijn er twee interessant:

 1. Ten eerste Antje Arends de Groot, die we zojuist al noemden.
   
 2. Ten tweede Antke Keimpes (of: Keimpers) de Groot (1782-1862). Zij trouwde in 1804 met Klaas Reinderts Molenaar, waarna het paar tussen 1804 en 1823 zeven kinderen kreeg. Anders dan de meeste andere De Groots kwam Antke niet uit Hollum, maar uit Ballum, dat zo'n drie kilometer oostelijker is gelegen. Ballum was ook de plaats waar Antkes echtgenoot vandaan kwam, waar zij hun gezin vestigden, en waar hun kinderen werden geboren. Hollum lag overigens wel zo dichtbij dat twee van Antkes zoons trouwden met meisjes uit Hollum.
  In de achttiende-eeuwse doop- en trouwboeken zijn de voorouders van Antke te traceren tot omstreeks 1710. Steeds blijken zij in Ballum te zijn geboren. Er zijn geen aanwijzingen dat de "Ballumers" verwant zouden zijn met de Hollumse De Groots.

Onder de latere De Groots in WieWasWie waarvan het verband met de twee stamlijnen niet vaststaat, valt in de eerste plaats een Gijsbert J. de Groot te noemen die getrouwd was met Aukje Molenaar (1853-1903; grafsteen te Hollum). Het paar kreeg drie kinderen: Janke (1883-1941#), Jan (1887-1986#) en Gerdiena Janette (of Jeanette) (1895-1902). Gezien de geboortejaren van de kinderen, en het geboortejaar van echtgenote Aukje (1853), is het waarschijnlijk dat deze Gijsbert J. dezelfde is als de Gijsbert Jans die in 1854 werd geboren als zoon van Jan de Groot en Gertje Pieters van der Mey. Voor deze veronderstelling pleiten ook de namen van de kinderen van Gijsbert en Aukje: hun oudste dochter Janke zou zijn vernoemd naar de moeder van Aukje, hun twee andere kinderen (Jan en Gerdiena Janette) naar de vader (Jan) en moeder (Gertje) van Gijsbert.
Als dit klopt, zou deze Gijsbert een halfbroer zijn van Jan, de vader van Jansje de Groot.

Voorts waren er enkele De Groots in Hollum die zeker geen naaste familie zijn, omdat we weten dat het nazaten zijn van "immigranten", zoals Pieter Jans de Groot, die uit Sint Annaparochie kwam, en Maartje de Groot, afkomstig uit de Beemster.

Te Ballum ligt één De Groot begraven, namelijk Dirk de Groot (1912-1994). Dirk, die was geboren in Meppel en overleed in Ommen, was geen familie van de Amelandse De Groots. Zijn voorouders leefden al generaties lang in zuidwest-Drente, tenminste sinds 1806. Waarom hij te Ballum begraven ligt, is niet duidelijk; waarschijnlijk is zijn echtgenote een Amelandse.

 

Achttiende eeuw

Vóór 1800 is het lastig om de Amelandse voorouders De Groot te traceren. Daar zijn verschillende redenen voor.

Ten eerste is de Burgerlijke Stand van Ameland (vanaf 1812) weliswaar volledig in WieWasWie opgenomen, maar de gegevens zijn nog onvolledig ingevoerd: zo ontbreken bij huwelijken en overlijdens vaak de namen van de ouders. In de akten zelf zullen die soms wel staan; vaak wordt in WieWasWie bij "Nadere informatie" inderdaad aangegeven dat er meer gegevens in de akte staan. Maar zolang die nog niet zijn ingetypt, zijn ze op internet nog niet bereikbaar. Wie de aktes integraal wil inzien, zal naar Leeuwarden moeten.

Een volgende handicap is dat de Amelanders pas omstreeks 1830 hun familienaam standaard gingen gebruiken. Daarvóór gebruikten ze meestal alleen hun voornaam en vadersnaam (patroniem). Dus: Jan Dirks, niet Jan (Dirks) de Groot. Wie vóór 1800 zoekt op "(de) groot", vindt daarom niemand. Identificaties worden hierdoor een stuk moeilijker: als er meerdere personen Jan Dirks zijn, welke is dan de Jan Dirks die je zoekt?

Een derde probleem is dat de achttiende-eeuwse doop-, trouw- en begraafboeken uit Ameland incompleet bewaard zijn gebleven. De belangrijkste lacune is dat er voor Hollum, de plaats waar de Amelandse De Groots van generatie op generatie woonden, nauwelijks begraafboeken zijn. Alleen een gemeentelijk overlijdensregister over de jaren 1806-1808 en 1810 is bewaard gebleven. De hervormde dopen (vanaf 1690) en huwelijken (vanaf 1723) zijn er nog wel. De huwelijken zijn inmiddels beschikbaar op internet, aan de dopen wordt nog gewerkt. Voor andere godsdienstige groepen dan de hervormden varieert de situatie. De rooms-katholieke dtb-gegevens (parochie Nes) zijn er vanaf 1695/96 (met alleen een lacune in de begraafboeken tussen 1724 en 1736). Maar voor de Amelandse doopsgezinden is er alleen maar een trouwboek vanaf 1777 (inclusief een lidmatenlijst vanaf 1772). Dat laatste is heel vervelend, omdat - zoals eerder vermeld - ruim eenderde van de Hollumers deze godsdienst aanhing, en daaronder vermoedelijk flink wat De Groots waren.

Als het zou lukken om de stamboom uit te breiden verder de achttiende eeuw in, zou misschien ook duidelijk worden of Jeldert Jans de Groot en Hidde Dirks Kat met de familie verwant waren. Beiden waren "Kommandeurs" (kapiteins) van schepen die voorjaar 1777 op walvis- en robbenjacht naar Groenland vertrokken, daar schipbreuk leden, en op Groenland moesten overwinteren bij de "Wilden" (Inuit). De Groot en Kat keerden uiteindelijk behouden terug, al hadden ze wel een deel van hun bemanning verloren, en publiceerden beiden een verslag van hun avonturen. [noot 6]

Toen ik in 1988 op Ameland op vakantie was, kocht ik daar een exemplaar van het Dagboek van commandeur Kat (heruitgegeven als fotokopie). Ik besefte toen helemaal nog niet dat mijn voorouders van Ameland kwamen! Het zou kunnen zijn dat Kat (geboren c.1747, overleden 17.01.1824 te Ameland) familie was (maar hij was niet de vader) van Janke Hiddes Kat die getrouwd was met Dirk Jans de Groot. En commandeur Jeldert Jans de Groot zou eveneens familie kunnen zijn, hoewel een eerste verkenning van de achttiende-eeuwse Amelandse dopen en huwelijken daar geen aanwijzingen voor geeft - het is maar de vraag of deze Jeldert wel van Ameland afkomstig was.

Het verzorgingscentrum De Stelp, waar mijn tante Henny haar laatste jaren doorbracht, is gelegen aan de Hidde Dirks Katstraat 4, die vernoemd is naar de achttiende-eeuwse commandeur. Pal voor het tehuis is in 1994 een bronzen standbeeld van Kat opgericht, gemaakt door Frans Ram. [noot 7] Was het beeld er een paar jaar eerder geplaatst, dan had Tante Henny dagelijks kunnen uitkijken op - mogelijk - een ver familielid. Maar dat zou ze zich wel nooit gerealiseerd hebben.

 

Noten

1. In maart 1924 werd een wet aangenomen die bepaalde dat ambtenaressen niet getrouwd mochten zijn [Barbara Henkes, Uit liefde voor het volk. Volkskundigen op zoek naar de Nederlandse identiteit 1918-1948 (Amsterdam: Polak & Van Gennep, 2005) blz. 396-397 (noot 55), met verwijzing naar Annet Schoot Uitterkamp, 'Terug naar het paradijs? Akties tegen de beperking van vrouwenarbeid in de jaren dertig', in: Jacques Giele e.a. (red.), Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1 (Nijmegen, 1978) blz. 182-244: 192-194].
Nog omstreeks 1957 was een brede meerderheid in de Tweede Kamer - niet alleen de confessionelen, maar ook de PvdA - tegen een voorstel van de liberaal Toxopeus om uit de Onderwijswet de bepaling te schrappen dat onderwijzeressen bij hun huwelijk ontslagen moesten worden. Mark Kranenburg, 'Liberaal met oog voor de verzorgingsstaat. Edzo Toxopeus (1918-2009), Kamerlid, minister, oppositieleider, VVD-coryfee' [necrologie], in NRC Handelsblad 29/30-8-2009, blz. 3. [ ^ terug ]

2. Sorgdrager 1983, blz. 9. [ ^ terug ]

3. De doopsgezinde doop-, trouw- (?) en begraafboeken schijnen in de Franse Tijd nooit te zijn overgedragen aan de burgerlijke autoriteiten (de "Maire"). Misschien omdat ze daarvóór al niet meer aanwezig waren - een ijselijk beeld van het toenmalig historisch besef van de doopsgezinde gezagsdragers geeft wel de mededeling dat in 1794 de doopsgezinde archiefbescheiden van Ballum, die in een kist waren opgeborgen, "met toestemming van de twee diakenen" werden verbrand, omdat de kist naar hun oordeel beter kon worden gebruikt om "koffie, thee en specerijen" in op te slaan. Zie Inventaris van de archieven van de doopsgezinde gemeenten Nes, Ballum en Hollum op het eiland Ameland 1659-1992 (1997) [hierna te noemen: Inventaris DGA], blz. 24.
Regeling voor doopsgezinde huwelijken: Inventaris DGA, blz. 15. [ ^ terug ]

4. Lidmatenboek: Tresoar, inventarisnummer dtb 53; index: dtb 56-d.
Doopboek Jan Jacobsgemeente: inventaris DGA, inv.nr. 7-8 (gemeentearchief Ameland te Ballum). - De Jan Jacobsgemeente omvatte doopsgezinden die vooral te Hollum woonden, maar ook in Nes en Ballum [inventaris DGA, blz. 16]. [ ^ terug ]

5. Memorij. Het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager, W.J. Maas (red.) (Hollum: Maas, 1982);
Memori Boeck. De wereld van Cornelis Pieter Sorgdrager 1779-1826, W.J. Maas e.a. (red.) (Hollum: Maas, 1983). - Beide uitgaven aanwezig op Tresoar; het Dagboek is tevens inventarisnummer 53a.
Sorgdrager (1759-1826), van beroep schipper tussen Ameland en Amsterdam, was sinds 1782 "leraar", sinds 1791 "proefdienaar", en sinds 1793 "Oudste" van de doopsgezinde gemeenschap op Ameland. ("Leraren" mochten preken. De "Oudsten" mochten bovendien doop en avondmaal bedienen, en gaven leiding aan de gemeente. "Proefdienaren" waren leraren die door de gemeente waren verkozen om Oudste te worden.). [Inventaris DGA, blz. 14.] [ ^ terug ]

6. Hidde Dirks Kat, Dagboek eener reize ter Walvisch- en Robben-vangst gedaan in de jaren 1777 en 1778 (Haarlem: Loosjes, 1818; fotomechanische herdruk [z.pl., z.j.]). Hierin maakt Kat op blz. 65 melding van het uitgegeven reisverslag van Jeldert Jans de Groot, en op blz. 68 van een derde reisverslag, geschreven door commandeur Marten Jansen (Janzen) (Leeuwarden: Treslong, 1788). Nadere informatie over De Groot bij Kat, Dagboek, blz. 42, 65, 69, 73-75; over Jansen op blz. 42, 68, 73. [ ^ terug ]

7. Zie: reiswijs.nl. Een foto van het beeld, met nadere toelichting over Kat's Groenlandreis, staat op dodenakkers.nl. Voor een foto van het beeld met De Stelp op de achtergrond, zie ameland.nl. Basisgegevens over het beeld zijn ontleend aan wikipedia, Lijst van beelden in Ameland. (Webpagina's opgevraagd op 5 augustus 2009.) [ ^ terug ]

 


Alfabetische namenlijst

 


Genealogische gegevens per generatie

Opmerking: de generaties overlappen enigszins, vooral doordat de generatieduur in de "vaderlijke" lijn gemiddeld groter is dan in de "moederlijke" lijn.

Generatie X, geboren omstreeks 1710

[X.1] Jacob Pijters (Pyters) [de Groot].
Geboren ca. 1710, "afkomstig van" Ballum. [Geboortejaar bij benadering geschat uit zijn huwelijksjaar en de geboortejaren van zijn kinderen. Het hervormde-dopenboek van Ballum begint in 1716, en is daardoor net iets te jong om Jacobs geboorte te bevatten.]
Overleden ---.
Gehuwd 1736 (hervormd) met Antke Johannis (afkomstig van Ballum, overlegt bij huwelijk attestatie "te Holland"). Attestatie [voor Jacob?] afgegeven op 23.09.1736 in Ballum.
Godsdienst: hervormd (huwelijk, doop van zijn kinderen).
Kinderen:
 1. Johannes [Jacobs de Groot]. Geboren 1738 te Ballum.
 2. IJnske [Jacobs de Groot]. Geboren 1740 (tweeling) te Ballum.
 3. Rixtje [Jacobs de Groot]. Geboren 1740 (tweeling) te Ballum.
 4. Pijter [Jacobs de Groot]. Geboren 1742 te Ballum.
 5. Keimpe Jacobsz [de Groot]. Geboren 1747 te Ballum.
Opm.: Relatie met andere (doopsgezinde) De Groots niet duidelijk.
[Bron: Tresoar, dtb 51]

Generatie IX, geboren omstreeks 1750

[IX.1] Cornelis Dirks de Groot.
Geboren 1749 [staat expliciet in overlijdensakte].
Overleden 07.07.1835 om 14:00, "85 jaar oud", "in het huis gekwoteerd met N[r]. 33".
Gehuwd met Hyke (Hieke) Jans (Hieke Gerrits [1835]).
Godsdienst: vermoedelijk doopsgezind (toelichting).
Beroep: zeeman ("oud Zeeman" in 1835).
Kind:
 1. Dirk Cornelis de Groot. Geboren ca. 1785/86.
Was Cornelis een broer van Jan Dirks de Groot, misschien ook van Arend Dirks de Groot??
[Bron: WieWasWie]

[IX.2] Keimpe Jacobsz [de Groot].
Geboren 1747, gedoopt (hervormd) 09.07.1747 te Ballum, zoon van Jacob Pijters [de Groot] en Antke Johannis.
Overleden ---.
Gehuwd met Antje Tjerks Tromp.
Kinderen:
 1. Jacob [de Groot]. Geboren 31.05.1778 te [Ballum].
 2. Antke Keimpes de Groot. Geboren 1782 te Ballum, overleden 1862.
[Bron: Tresoar, dtb 51]

[IX.3] Johannes [Jacobs de Groot].
Geboren 1738, gedoopt (hervormd) 10.08.1738 te Ballum, zoon van Jacob Pijters [de Groot] en Antke Johannis.
[Bron: Tresoar, dtb 51]

[IX.4] IJnske [Jacobs de Groot].
Geboren 1740 (tweeling), gedoopt (hervormd) 16.10.1740 te Ballum, dochter van Jacob Pijters [de Groot] en Antke Johannis.
[Bron: Tresoar, dtb 51]

[IX.5] Rixtje [Jacobs de Groot].
Geboren 1740 (tweeling), gedoopt (hervormd) 16.10.1740 te Ballum, dochter van Jacob Pijters [de Groot] en Antke Johannis.
[Bron: Tresoar, dtb 51]

[IX.6] Pijter (Pyter) [Jacobs de Groot].
Geboren 1742, gedoopt (hervormd) 26.08.1742 te Ballum, zoon van Jacob Pijters [de Groot] en Antke Johannis.
Vermoedelijk getrouwd 1768 met Hilke IJuwes (Yuwes), "afkomstig van Amsterdam" (attestatie afgegeven op 10.10.1768 in Ballum).
[Er was in Ballum nog een bijna-naamgenoot van Pijter, die in plaats van hem Hilke's echtgenoot zou kunnen zijn: Pieter Jacobs, geboren in 1728. Maar in diens familie werd consequent gespeld "Pieter", niet "Pijter"; terwijl in Pijters familie de spelling "Pieter" volledig ontbreekt.]
Kind:
 1. Jacob [Pijters de Groot], gedoopt (hervormd) 03.06.1770 te Ballum.
[Bron: Tresoar, dtb 51]

[IX.7] Arend Dirks de Groot.
Geboren c.1750 (geschat uit geboortejaar dochter).
Gehuwd met Renske Jans Dekker.
Godsdienst: vermoedelijk doopsgezind (toelichting).
Kind:
 1. Antje Arends de Groot. Geboren c.1779, overleden 1855.
Was Arend een broer van Jan Dirks de Groot en Cornelis Dirks de Groot??
[Bron: FamilySearch]

Generatie VIII, geboren omstreeks 1750-1785

[VIII.1] Jan Dirks de Groot.
Geboren 1754 [overlijdensakte], "afkomstig van" Hollum.
Overleden te Ameland ("in het huis gemerkt met No. 29") 03.02.1827 om 15:00 ("73 jaar oud").
Gehuwd 07.02.1779 (doopsgezind) te Ameland met Eeke Gijsberts (Gisberts) (afkomstig van Hollum).
Godsdienst: doopsgezind (hij trouwde doopsgezind, en dat kon alleen wanneer beide huwelijkspartners doopsgezind waren. "Ten aanzien van het sluiten van huwelijk[en] had de 'Heer van de Heerlijkheid Amelant' het volgende bepaald. De doopsgezinden hadden het recht een huwelijk te voltrekken, als beide partners gedoopt waren en tot dezelfde gemeente behoorden. Bij gemengde huwelijken had de hervormde predikant het alleenrecht." [bron: inventaris... doopsgezinden gemeenten... Ameland, blz. 15] Zie voorts ook toelichting).
Kinderen:
 1. (vermoedelijk:) Dirk Jans de Groot. Geboren 1781/82.
 2. Gijsbert Jans(en) de Groot. Geboren 1782/3.
 3. Trijntje Jans de Groot. Geboren 1791/92 te Oostende.
Was Jan een broer van Cornelis Dirks de Groot, misschien ook van Arend Dirks de Groot??
[Bron: WieWasWie; Tresoar dtb 53; FamilySearch]

[VIII.2] Antje Arends de Groot.
Geboren ca. 1779, dochter van Arend Dirks de Groot en en Renske Jans Dekker.
Overleden 26.11.1855 om 07:00 te Hollum, in het huis nr. 253, "76 jaar oud", ongehuwd.
Godsdienst: vermoedelijk doopsgezind (toelichting).

[VIII.3] Antke (Anke) Keimpes (Keimpers) de Groot.
Geboren 22.10.1782, gedoopt 24.11.1782 te Ballum (namen ouders "niet bekend" volgens overlijdensakte 1862); dochter van Keimpe Jacobsz [de Groot] en Antje Tjerks [Tromp].
Overleden 17.05.1862 om 09:00, 79 jaar oud, te Ballum huis nr. 31, als weduwe.
Gehuwd 28.01.1804 te Ballum met Klaas Reinders (Reinderts) Molenaar (afkomstig van Ballum).
Kinderen:
 1. Keimp [Molenaar]. Geboren 18.11.1804, gedoopt 02.12.1804 te Ballum.
 2. Reinder¹ [Molenaar]. Geboren 04.05.1805, gedoopt 25.05.1805 te Ballum.
 3. Aukjen [Molenaar]. Geboren 06.09.1807, gedoopt 20.09.1807 te Ballum.
 4. Reinder² [Molenaar]. Geboren 06.07.1809, gedoopt 16.07.1809 te Ballum.
 5. Tjerk Klazes (Klazen) Molenaar. Geboren 08.03.1814 te Ballum, overleden 11.08.1867 te Ameland. Gehuwd 29.12.1848 met Antje Hansen Barf uit Hollum.
 6. Jan Klazes Molenaar. Geboren 25.07.1820 te Ballum. Gehuwd 05.01.1850 met Janke Hendriks Brouwer uit Hollum.
 7. Antje Molenaar. Geboren 23.07.1823 te Ameland. Overleden 08.07.1843.
[Bron: WieWasWie; Tresoar, dtb 51]

[VIII.4] Dirk Cornelis de Groot.
Geboren 1785/6 te Hollum, zoon van Cornelis Dirks de Groot en Hyke Jans.
Overleden 20.10.1850, "64 jaar oud".
Beroep: zeeman (1812), schipper (zijn dochter Hieke werd ca.1811/12 geboren in Oostende). Dirk kon zijn handtekening zetten (1812).
Gehuwd 11.03.1812 ("26 jaar oud") te Ameland met Jantje (Jantjen) Folkerts Molenaar (geboren 06.12.1780 en gedoopt 17.12.1780 te Hollum, dochter van Folkert Janszen (Jans) Molenaar en Antje Jans; beroep naayster (1812); zij kon geen handtekening zetten [1812]).
Kinderen:
 1. Hieke Dirks de Groot. Geboren 1811/2 te Oostende.
 2. Cornelis Dirks de Groot. Geboren 18.02.1815, overleden 1895.
 3. Antje Dirks de Groot. Geboren 14.06.1820.
[Bron: WieWasWie; Tresoar dtb 50]

[VIII.5] Jacob Keimpes [de Groot].
Geboren 31.05.1778, gedoopt 24.06.1778 te Ballum; zoon van Keimpe Jacobsz [de Groot] en Antje Tjerks Tromp.
Getrouwd 22.07.1804 te Ballum met Aagje (Aegie) Gerrits, "afkomstig van" Ballum.
Kinderen:
 1. Keimp [Jacobs de Groot], geboren 31.03.1805 te [Ballum].
 2. Magtel Jacobs [de Groot], geboren 07.10.1816 te Ameland.
[Bron: Tresoar, dtb 51; WieWasWie]

[VIII.6] Jacob [Pijters de Groot].
Geboren 1770, gedoopt (hervormd) 03.06.1770 te Ballum; zoon van Pijter [Jacobs de Groot] en Hilke IJuwes.
[Bron: Tresoar, dtb 51]

Generatie VII, geboren omstreeks 1780-1820

[VII.1] Dirk Jans (Jansen, Jansz) de Groot.
Geboren ca. 1781/2, zoon van Jan Dirks de Groot en Eeke Gijsberts.
Overleden 22.08.1855 om 11:00, "73 jaar oud", in huis Nummer 255 te Hollum.
Beroep: waarschijnlijk schipper (zijn drie oudste dochters werden in 1813-17 geboren in Londen).
Gehuwd met Janke Hiddes (Heddes) Kat (Katz) (overleden 2.10.1857 om 03:00, in huis Nummer 255 te Hollum, "66 jaar oud", dus geboren ca. 1791; dochter van Hidde Cornelis Kat en Tryntje Jans Metz; Janke was doopsgezind, gedoopt 10-2-1811 door Cornelis Pieter Sorgdrager [Sorgdrager 1982, p. 145]).
Kinderen:
 1. Trijntje. Geboren ca. 1813/4 te Londen. Overleden 12.02.1894.
 2. Eeke. Geboren ca. 1813/4 te Londen.
 3. Jantje. Geboren 1816/7 te Londen. Overleden 1893.
 4. Jan. Geboren 28.09.1817 te Hollum. Overleden 1896.
 5. Hidde. Geboren 24.09.1819. Overleden 1824.
 6. Dirk¹. Geboren 12.01.1823. Overleden 11.03.1823.
 7. Giesbert (Gijsbert). Geboren 11.02.1824 (drieling). Overleden 02.03.1824.
 8. Jeppe. Geboren 11.02.1824 (drieling). Overleden 17.02.1824.
 9. Dirk². Geboren 11.02.1824 (drieling). Overleden 02.03.1824.
 10. Antje Dirks de Groot. Geboren 06.04.1825. Overleden 1850.
 11. Hidde Dirks de Groot. Geboren 10.10.1827. Overleden 1886.
 12. Dirk³. Geboren 14.06.1831. Overleden 1836.
 13. Janke. Geboren 09.12.1835.
Over de geboorte van de drieling in 1824 schreef Sorgdrager in zijn dagboek (fol. 287):
"Den 10 Februarij 1824 beviel Janke Hiddes Kat hier te Holm [Hollum], Huisvrouw van Dirck Jansen de Groot van Drie welgeschapene Zoonen alle in leven en gezond."
[Sorgdrager 1983, blz. 186] - Sorgdrager moet de notitie direct na de geboorte hebben gemaakt, want al zes dagen later overleed het eerste van de drie kinderen.
[Bron: WieWasWie]

[VII.2] Gijsbert (Gisbert) Jansen (Jans) de Groot.
Geboren ca. 1782/3 te Hollum, zoon van Jan Dirks de Groot en Eeke Gijsberts.
Huwt 17.10.1812 ("29 jaar oud") te Ameland met Grietje (Grietke) Jans (geboren c.1785 te Hollum, dochter van Jan Jobs en Antke Jans).
Kinderen:
 1. Jan¹ Gijsbert de Groot. Geboren c.1812. Overleden ("3 jaar oud") 07.12.1815.
 2. Eeke Gijsberts de Groot. Geboren 28.08.1813. Overleden 1847.
 3. Jan². Geboren 26.05.1817.
 4. Jeppe (Jippe) Gisberts de Groot. Geboren 16.07.1822.
[Bron: WieWasWie]

[VII.3] Trijntje Jans de Groot.
Geboren ca. 1791 ("21 jaar oud" op 07.08.1813) te Hollum, dochter van Jan Dirks de Groot en Eeke Gijsberts.
Overleden 09.10.1864 ("73 jaar oud").
Gehuwd 07.08.1813 met Sent (Sint, Jentz) Pieters Lap (geboren c.1791 te Hollum; overleden Ameland 02.03.1864, "73 jaar oud"; zoon van Pieter Sints Lap en Aagje Olferts).
Kinderen:
 1. Aegie (Agie) Lap. Geboren 10.03.1814 te Hollum. Getrouwd (1) 28.10.1840 te Ameland met Gerben Douwes Dokter (geboren c.1814 te Hollum); (2) 05.01.1850 met Aege Hendriks Brouwer (geboren c.1817 te Hollum).
 2. Antje Lap. Geboren 15.10.1815 te Ameland [Hollum].
 3. Pieter Lap. Geboren 02.11.1817 te Hollum. Getrouwd 20.03.1850 met Jeltje Cornelis Ooms (geboren c.1816 te Hollum). Deze Pieter Sents Lap, visser, was in 1885 aangever bij het overlijden van Ytske Tjeerds Visser (schoonmoeder van Cornelis Dirks de Groot).
 4. Eeke¹ Lap. Geboren 21.10.1822 te Ameland [Hollum].
 5. Eeke² Lap. Geboren 29.04.1825 te Hollum. Getrouwd 26.05.1850 te Ameland met Aldert Jobs Visser (geboren c.1819 te Hollum).
 6. Joekje Lap. Geboren 18.12.1827 te Hollum. Getrouwd 19.01.1861 te Ameland met Tjerk Jans Bakker (geboren c.1816 te Hollum).
 7. Dirk Lap. Geboren 28.09.1831 te Ameland [Hollum]. Overleden 23.06.1848 te Ameland.
 8. Gijsbert Lap. Geboren 08.03.1835 te Hollum. Gehuwd 31.07.1861 met Rinske Lolkes Kanger (geboren c.1838 te Hollum).
[Bron: WieWasWie]

[VII.5] Trijntje de Groot.
Geboren ca. 1811.
Overleden Ameland 22.12.1839, "28 jaar oud". [bron: WieWasWie]

[VII.6] Hieke Dirks de Groot.
Geboren ca. 1812 te Oostende, dochter van Dirk Cornelis de Groot en Jantje Folkerts Molenaar.
Overleden 25.07.1858 ("45 jaar oud, weduwe").
Gehuwd 13.12.1840 ("28 jaar oud") te Ameland met Sypt Klazes (Klazen) Wijnberg (geboren 24.09.1811 te Hollum, zoon van Klaas Siepts (Sypts) Wijnberg en Hyke Cornelis).
Kinderen:
 1. Jantje Wijnberg. Geboren 13.11.1843.
 2. Anna Catharina Wijnberg. Geboren 06.05.1848.

[VII.7] Cornelis Dirks de Groot.
Geboren 18.02.1815, zoon van Dirk Cornelis de Groot en Jantje Folkerts Molenaar.
Overleden 15.02.1895, "79 jaar oud" [WieWasWie leest ten onrechte: "49 jaren"].
Beroep: kapitein op de grote vaart [www.wcdegroot.nl/c_bio.htm], zonder (1895).
Gehuwd 17.03.1841 met Gelske Willems de Boer (1817-1907).
 
Nadere gegevens Gelske Willems de Boer en overzicht van haar voorouders:
Reconstructie van de vroegere generaties is moeilijk, doordat deze families deels doopsgezind waren. Geboorteregistraties ontbreken dan, doordat doopsgezinden niet, zoals gereformeerden of katholieken, kort na de geboorte werden gedoopt, maar pas als volwasssenen.
  [8]    [9]    [10]    [11]
  Claas x Dieuke  Willem x Willemtjen
Hendriks │ Auckes   Dirks │ Martens
     │          │
     [4]         [5]         [6]     [7]
  Hendrik Klazen  x  Antke Willems   Tjeerd Dirks  x  Gelske Jobs
    de Boer [c.1770] (1747- )       Visser [1777] (1756-1808)
    (1740- )  │            (1756-1829)  │
          │                   │
          │                   │
    [2] Willem Hendriks de Boer  x  [3] Ytske Tjeerds Visser
            (1783-1851) [1810] (1788-1885)
                   │
                   │
Cornelis Dirks de Groot  x  [1] Gelske Willems de Boer
     (1815-1895)  [1841]  (1817-1907)
             │
             │
          elf kinderen
Bijzonderheden:
 • [1] Gelske Willems de Boer is geboren 19.12.1817, dochter van [2] Willem Hendriks de Boer en [3] Ytske Tjeerds Visser. Overleden te Ameland 18.01.1907; grafsteen te Hollum, waar zij begraven ligt samen met haar dochter Cornelia.
  Trouwde 17.03.1841 met Cornelis Dirks de Groot; elf kinderen.
 • [2] Willem Hendriks (Hindriks) de Boer werd geboren te Hollum 29.09.1783 (doop 12.10.1783 Hollum) en overleed, "67 jaren" oud, 20.06.1851 12:00 uur te Hollum in huis nr. 51. Beroep landbouwer (1851). Hij was zoon van [4] Hendrik Klazen (Clasen) de Boer en [5] Antke Willems.
  Trouwde in 1810 met [3] Ytske Tjeerds Visser; het hervormde DTBL-boek van Hollum maakt melding van een attestatie, afgegeven op 22.04.1810 te Hollum [bron: Tresoar]. Die gold kennelijk voor Willem want Ytske behoorde niet tot de gereformeerde, maar tot de doopsgezinde gemeente.
  Kinderen:
  1. Hendrik Willems de Boer (geb. Hollum 20.06.1811, gedoopt aldaar 29.06.1811; trouwde Ameland 08.07.1830 Janke Driewes van der Laag).
  2. Willem (alias Tjeerd¹) Willems de Boer (geb. Amsterdam ca.1814; trouwde Ameland 11.12.1834 Trijntje Douwes Hennes). Kind:
   1. Willem Willems de Boer (13.6.1842 - 18.6.1912). Foto van hem op Familiearchief Amelander Historie (inloggen). Trouwde Antje de Groot (1855-1910).
  3. Klaas¹ de Boer (geb. Ameland 26.03.1816; ovl. Ameland 16.06.1816).
  4. Gelske Willems de Boer (1817-1907) = [1].
  5. Klaas² Willems de Boer (geb. Hollum ca.1820; trouwde Ameland 14.08.1841 Grietke Cornelis Bakker).
  6. Dirk Willems de Boer (geb. Hollum ca.1823; trouwde Ameland 08.11.1844 Wopjen Jacobs de Boer).
  7. Jan Willems de Boer (geb. Hollum ca.1825/26; trouwde Ameland 16.06.1847 Antje Sybes (Siebes) Visser).
  8. Antke Willems de Boer (geb. Ameland 13.04.1830; ovl. Ameland 25.07.1830).
  9. Tjeerd² de Boer (geb. Ameland 13.04.1830).
 • [3] Ytske (Ytse, Jitske) Tjeerds (Tjeerd) Visser (Visscher) werd geboren te Hollum ca. 1788 ("96 jaren" oud bij overlijden) en overleed 02.03.1885 20:00 uur te Hollum. Zij was dochter van [6] Tjeerd Dirks Visser en [7] Gelske Jobs.
  Er is een foto van haar op Familiearchief Amelander Historie (inloggen).
  Zij was doopsgezind en liet zich, ongeveer 18 jaar oud, op zondag 08.02.1807 in Ballum dopen ("bediening van den Christelijken waterdoop"), samen met elf andere dopelingen, zoals staat vermeld in het lidmatenboek van de doopsgezinde gemeente Nes. Dat boek vermeldt ook dat de dopelingen anderhalve week tevoren, op woensdag 28 januari, "hun 3 vragen beleden" hadden en dat bij de doop werd gepreekt over Handelingen 16:30-34, en voorts dat bij deze gelegenheid nog 63 anderen zich lieten herdopen. Opmerkelijk is nog dat het lidmatenboek in zijn verslagen van doopsgezinde kerkdiensten regelmatig meldt dat ook gereformeerden in ruime aantallen de dienst bezochten. [Tresoar].
  Ytske trouwde 1810 met de gereformeerde [2] Willem Hendriks de Boer. Voor kinderen, zie aldaar.
 • [4] Hendrik Klazen (Claases, Claesen, Klasen, Clasen) de Boer. Geboren vermoedelijk 1740 (gedoopt Hollum 04.12.1740, zoon van Claas Hendriks en Dieuke Auckes) [NB: tussen 1696 en 1761 zijn op Ameland slechts twee zonen Hendrik van een vader Klaas bekend, de één geboren in 1740, de ander in 1748. De Hendrik die is geboren in 1748 heeft echter een andere familienaam, namelijk "Dockter". Dus blijft over de Hendrik uit 1740. Mogelijk kan onderzoek naar vernoemingen deze keuze nog ondersteunen.]
  Overleden na 1791.
  Trouwde Ameland ca.1770 [geschat uit geboortedata kinderen] met [5] Antke Willems.
  Kinderen:
  1. Antke Hendriks de Boer (geb. 1771, gedoopt Hollum 11.11.1771; ovl. Ameland 28.10.1834).
  2. Klaas¹ (geb. Hollum 07.08.1775, gedoopt aldaar 20.08.1775).
  3. Willem¹ (geb. Hollum 07.08.1775, gedoopt aldaar 20.08.1775).
  4. Willemtjen (Willemtje) Hendriks de Boer (geb. Hollum 09.05.1779, gedoopt aldaar 24.05.1779; ovl. Ameland 24.11.1836; getrouwd).
  5. Willem² Hendriks de Boer (1783-1851), = [2].
  6. Jan Hendriks de Boer (geb. Hollum 04.03.1787, gedoopt aldaar 25.03.1787; ovl. Hollum ["in de huizinge nummer 268"] 31.12.1864; trouwde Pietke Jetzes Postma; beroep arbeider [1864]).
  7. Klaas² Hendriks de Boer (geb. Hollum 19.09.1791, gedoopt aldaar 09.10.1791; trouwde Ameland 21.01.1813 Antje Eeltjes Klein).
 • [5] Antke Willems. Geboren waarschijnlijk 1747 (gedoopt Hollum 22.10.1747, dochter van Willem Dirks en Willemtjen Martens). [NB: tussen 1713 en 1767 is op Ameland geen andere Antke (Antje) bekend die werd geboren als dochter van een Willem. Een geboortejaar 1747 zou biologisch goed passen bij de geboortejaren van haar kinderen, 1771-1791.] Overleden na 1791. Trouwde met [4] Hendrik Klazen de Boer, voor hun kinderen zie aldaar.
 • [6] Tjeerd Dirks Visser. Geboren Hollum 1756; overleden Hollum ("in het huis gemerkt met No. 232") 08.01.1829 om 23:00 uur ("72 jaren" oud).
  Doopsgezind, liet zich op 11.01.1778 dopen (samen met zijn vrouw).
  Trouwde 27.10.1777 Hollum met [7] Gelske Jobs.
  Kinderen:
  1. Ytske Tjeerds Visser (1788-1885), = [3]
  2. Jan Tjeerds Visser (geb. Hollum ca.1795; trouwde Ameland 03.03.1819 Pietke Hansen Barends)
  3. ...: nog drie kinderen, de moeder liet in 1808 bij haar overlijden "vijf kinderen" na [Tresoar]
 • [7] Gelske Jobs (Jops). Geboren Hollum ca.1756; overleden Hollum 18.11.1808. Trouwde 1777 met [6] Tjeerd Dirks Visser, voor hun kinderen zie aldaar.
  Doopsgezind, liet zich op 11.01.1778 dopen (tegelijk met haar kersverse echtgenoot).

Vervolg Cornelis Dirks de Groot:
Godsdienst van Cornelis: doopsgezind lidmaat, gedoopt 5-2-1843 door Tjerk Pieters [bron, Sorgdrager 1982, p. 144].
Kinderen:

 1. Jantje. Geboren 10.09.1841. Overleden 1917.
 2. Willem. Geboren 07.03.1843. Overleden 1848.
 3. Yetske (Ytske). Geboren 30.01.1845. Overleden 1874.
 4. Dirk. Geboren 24.03.1848. Overleden 22.04.1848.
 5. Cornelia. Geboren 02.06.1850. Overleden 1869.
 6. Wilhelmina. Geboren 02.06.1850. Overleden 01.09.1850.
 7. Willem Hendrik. Geboren 29.12.1851. Overleden 01.09.1852.
 8. Willem. Geboren 06.10.1853. Overleden 1939. [=Willem Cornelis, architect].
 9. Antje (Anna, Ankje). Geboren 30.07.1855. Overleden 1910.
 10. Gelske. Geboren 26.06.1857.
 11. Dirkje. Geboren 04.11.1859.

[VII.8] Antje Dirks de Groot.
Geboren 14.06.1820, dochter van Dirk Cornelis de Groot en Jantje Folkerts Molenaar.
Overleden 21.02.1897, 76 jaar oud.
Gehuwd 28.09.1844 met One Meinderts Kramer.

[VII.9] Keimp [Jacobs de Groot].
Geboren 31.03.1805, gedoopt 15.05.1805 te Ballum; zoon van Jacob Keimpes [de Groot] en Aagje Gerrits.
[Bron: Tresoar, dtb 51]

Generatie VI, geboren omstreeks 1810-1860

[VI.1] Jan Gijsbert de Groot.
Geboren ca. 1812, zoon van Gijsbert Jans de Groot en Grietje Jans.
Overleden 07.12.1815, "drie jaar oud".

[VI.2] Eeke Gijsberts de Groot.
Geboren 28.08.1813 te Londen, dochter van Gijsbert Jans de Groot en Grietje Jans.
Overleden 07.03.1847 ("32 jaar oud", feitelijk 33 jaar oud).
Gehuwd 04.11.1837 met Tjerk Jans Bakker.
Kinderen:
 1. Aafke Bakker. Geboren 24.11.1837. Trouwt 20.05.1863 met Cornelis Ynsen de Jong.
 2. Gijsbert Bakker. Geboren 19.05.1840.
 3. Grietje Bakker. Geboren 19.08.1843. Overleden 16.07.1850, [bijna] "7 jaar oud".

[VI.3] Trijntje Dirks de Groot.
Geboren ca. 1813/4 te Londen, dochter van Dirk Jans de Groot en Janke Hiddes Kat.
Overleden 12.02.1894, "80 jaar oud".
Gehuwd 29.02.1836 ("22 jaar oud") te Ameland met Douwe Cornelis (Kornelis) Bakker geboren ca. 1809 te Hollum, zoon van Kornelis Douwes Bakker en Grietje Pieters de Boer).
Godsdienst: doopsgezind, gedoopt 2-2-1840 door Tjerk Pieters [Sorgdrager 1982, p. 143].
Kinderen:
 1. Grietje Bakker. Geboren 1836. Gehuwd 04.09.1862.
 2. Dirk Bakker. Geboren 1838. Gehuwd 30.06.1864.
 3. Janke Bakker. Geboren 10.01.1842. Gehuwd 07.04.1869.
 4. Trijntje Bakker. Geboren 24.09.1844. Gehuwd 30.01.1871.
 5. Elizabeth Bakker. Geboren 01.01.1846. Gehuwd 24.12.1868.
 6. Antje Bakker. Geboren 13.02.1854. Gehuwd 16.10.1878 met Jacob Christiaan Bakker.

[VI.4] Eeke Dirks de Groot.
Geboren ca. 1814 te Londen, dochter van Dirk Jans de Groot en Janke Hiddes Katz (Kat).
Gehuwd 30.11.1843 met Willen Jansen (Jans) de Boer (geboren 01.10.1819 te Hollum, zoon van Jan Hendriks de Boer en Pietke Jetzes (Ietzes) Postma).
Kind:
 1. Dirk Willems (Willem) de Boer. Geboren ca.1848 te Amsterdam, huwt 13.10.1875 te Ameland met Trijntje (Hendriks) van der Mey (geboren te Ballum).

[VI.5] Jantje (Jannetje) Dirks (Dierks) de Groot..
Geboren 1816/7 te Londen, dochter van Dirk Jans de Groot en Janke Hiddes Kat.
Overleden 15.01.1893, "76 jaar oud".
Gehuwd 12.02.1840 ("23 jaar oud") te Ameland met Rienk Gosses Visser (geboren c.1817 te Hollum, zoon van Gosse Jacobs Visser en Trijntje Gooytzes).
Godsdienst: doopsgezind, zie [Sorgdrager 1983, blz. 206]: "Jannetje Dierks de Groot van Holm [Hollum]. Attestaase [attestatie] af[ge]geven Den 24 Augustus 1836 op De vriese Doopsgesinde Gemeente te Westzaandam, was Gedoopt Den 7 Februarij 1836."
Kind:
 1. (?) Trijntje Visser, geboren 24.11.1839.

[VI.6] Jan Gijsberts (Giesberts, Gijsbert, Gisberts) de Groot.
Geboren Hollum 26.05.1817, zoon van Gisbert Jans de Groot en Grietje Jans.
Overleden: 05.12.1883, "oud 66 jaren". [N.B. WieWasWie leest leeftijd in akte ten onrechte als 76 i.p.v. 66].
Beroep: zeeman (1842, 1883), schipper (in 1850-52 overleden twee van zijn kinderen als baby in Amsterdam, één van hen was daar ook geboren).
Godsdienst: doopsgezind [Sorgdrager 1982, p. 143]. - Opmerking: in de lijst van Sorgdrager wordt op p. 144 nogmaals een Jan Gijsberts de Groot genoemd. Een tweede volwassen Jan Gijsberts is op Ameland echter niet bekend (wel een kind dat drie jaar oud overleed). Dubbeltelling?
Gehuwd twee keer:
 1. 04.05.1842 met Gertje (Geertje, Gerritje) Pieters van der Mey (geboren 22.02.1819 te Hollum, dochter van Pieter Tjeerds van der Mey en Trijntje Harmens; overleden 18.06.1855 te Ameland, 36 jaar oud) [NB: leeftijd van Jan in huw.akte "oud 24 jaren", WieWasWie leest ten onrechte "20 jaren"];
 2. 27.05.1866 met Huitje Klazen Platte [Jan zou "oud 48 jaren" zijn, maar de dag vóór zijn huwelijk was hij juist 49 jaar geworden.]

 
Nadere gegevens Huitje Klazen Platte en overzicht van haar voorouders:
  [8]   [9]      [10]   [11]      [12]   [13]       [14]   [15]
 Claas x Aaltie     Jan x Baukjen    Geert x Antje     Luytien x Ymkien
 RinsesRienks   Harkes │ Hendriks   JacobsTjibbes    Freerks │ Herres
 Platte │           ?            │ (1714- )        │
     │           ?            │             │
    [4]          [5]           [6]            [7]
Rienk Klazes Platte  x  Rinske Jans   Jacob Geerts van der Bijl  x  Huitje Luitjens Bakker
    (1769-1855) [1790] (1765-1813)         (1754-1814) [1788]  (1767-1814)
           │                        │
           │                        │
      [2] Klaas Rienks Platte  x  [3] Antje Jacobs van der Bijl
             (1797- )  [1820]  (1795-1853)
                   │
                   │
 Jan Gijsberts de Groot  x  [1] Huitje Klazen Platte
     (1817-1883)  [1866]  (1828-1869)
             │
             │
          twee kinderen
Bijzonderheden:
 • [1] Huitje Klazen Platte is geboren 29.09.1828 te Lemmer, dochter van [2] Klaas Rienks Platte en [3] Antje Jacobs van der Bijl. Overleden 17.11.1869 te Ameland, 41 jaar oud.
  Zij woonde in 1866 te Amsterdam.
  Trouwde Ameland 27.05.1866 met Jan Gijsberts de Groot; getuigen bij het huwelijk: Pieter Feddriks Klein (62, politiebediend[e], won. te Nes), Cornelis Jacobs Molenaar (32, arbeider, won. te Nes), Ger[rit] Hansen Barf (45, voerman, won. te Hollum) en Jans broer Jeppe Gijsberts de Groot (45, arbeider, won. te Hollum).
  Het paar kreeg twee kinderen (van wie het eerste levenloos geboren).
 • [2] Klaas Rienks Platte werd geboren te Lemmer 17.01.1797 (doop aldaar 22.01.1797), zoon van [4] Rienk Klazes Platte en [5] Rinske Jans. Overleed ---. Beroep buitenvaarder (1821), schipper (1831).
  Trouwde Lemsterland 20.08.1820 met [3] Antje Jacobs van der Bijl.
  Kinderen:
  1. Rinske Platte (geb. Lemmer 30.05.1821)
  2. Rienk¹ Platte (geb. Lemmer 02.10.1823)
  3. Rienk² Platte (geb. Lemmer 29.07.1826; trouwde Amsterdam 04.02.1858 Aaltjen Foppes; beroep zeeman [1858])
  4. Huitje Klazen Platte (1828-1869), = [1].
  5. Jacob¹ Platte (geb. Lemmer 20.12.1831)
  6. Jacob² Platte (geb. Lemmer 31.10.1835)
 • [3] Antje Jacobs van der Bijl werd geboren te Tjerkgaast 23.06.1795, gedoopt 28.06.1795 Sloten, dochter van [6] Jacob Geerts van der Bijl en [7] Huitje Luitjens Bakker. Zij overleed Lemmer (in wijk 2 No. 145) 25.08.1853 om 17:00 uur.
  Beroep dienstmaagd (1820). Woonde Sondel (Gaasterland) (1820).
  Antje trouwde 1820 met [2] Klaas Rienks Platte. Voor kinderen, zie aldaar.
 • [4] Rienk Klazes (Clasen, Clases, Klaazes, Clasesz) Platte (Plat). Geboren Lemmer ca.1769, gedoopt aldaar 14.05.1769, zoon van [8] Claas Rinses en [9] Aaltie Rienks.
  Overleden Lemmer (wijk 4 Nr. 387) 03.02.1855 om 22.00 uur (oud "85 jaren"). Beroep sjouwerman (1820).
  Trouwde Lemmer 21.11.1790 (hervormd) met [5] Rinske Jans.
  Kinderen:
  1. Aaltje Rienks Platte (geb. Lemmer 02.10.1791, gedoopt aldaar 30.10.1791; trouwde Enkhuizen 20.05.1814 Evert Knoll)
  2. Jan Rienks Platte (geb. Lemmer 25.07.1793, gedoopt aldaar 11.08.1793)
  3. Klaas Rienks Platte (1797- ), = [2].
  4. Jacob Rienks Platte (geb. Lemmer 23.08.1798, gedoopt aldaar 02.09.1798; ovl. 28.09.1813: overboord geslagen bij Marken en verdronken, "13 jaren" oud).
  5. Pietje (Pietie) Rienks Platte (geb. Lemmer ca.1802; trouwde Lemsterland 11.11.1829 Petrus Alberts Bakker).
 • [5] Rinske (Rinscke, Renske) Jans Plug [of Pleeg?]. Geboren Lemmer ca.1765, mogelijk is zij dezelfde als Rinske, dochter van Jan Harkes en Baukjen Hendriks, geboren 01.02.1764 en gedoopt 02.02.1764 te Balk.
  [Geboortejaar geschat uit leeftijd in overlijdensakte. Zoeken in Tresoar op (dopen:) "rinske jan* 176*" levert vier Rinskes en twee Rinses op met een vader genaamd Jan(s), geboren 1760-1769, waarvan ik de genoemde Rinske de meest waarschijnlijke kandidaat acht. In haar huwelijksakte (1790) staat dat ze van Lemmer "afkomstig" is, maar dat hoeft niet te betekenen dat ze daar geboren is. Ook hoeft ze niet in haar geboorteplaats te zijn gedoopt. Vgl. [6] Jacob Geerts, gedoopt Langweer e.o., maar volgens huwelijksbevestiging "afkomstig" van Tjerkgaast; en [13] Antje Tjibbes, geboren te Langweer, maar volgens een huwelijksattestatie "afkomstig" van Oldeboorn.]
  Overleden 19.04.1813 om 20.00 uur te Lemmer (oud "47 jaren"). Trouwde 1790 met [4] Rienk Klazes Platte, voor hun kinderen zie aldaar.
 • [6] Jacob (Jakob, Jacobs) Geerts (Geers) van der Bijl. Geboren gem. Doniawerstal (Langweer e.o., of [huw.bevestiging:] Tjerkgaast?) ca.1754, gedoopt 27.10.1754; zoon van [12] Geert Jacobs en [13] Antje Tjibbes.
  Overleden Sloten ("in het huis No. 85 aan de noordkant van de Dubbelstraat") 08.04.1814 om 22:00 uur (oud "59 jaren").
  Trouwde St. Nicolaasga 21.09.1788 met [7] Huitje Luitjens Bakker.
  Kinderen:
  1. Geert (geb. Tjerkgaast 17.12.1788, gedoopt aldaar 04.01.1789).
  2. Iemkjen¹ Jakobs (Jacobs) van der Bijl (geb. 11.10.1791, gedoopt Sloten 16.10.1791; ovl. Sloten 21.10.1791, aldaar begraven 26.10.1791).
  3. Imkjen (Iemkjen²) Jakobs van der Bijl (geb. Sloten 14.11.1792, gedoopt aldaar 25.11.1792; trouwde Weststellingwerf 09.05.1816 Gerrit Aukes Schaafsma).
  4. Antje Jacobs van der Bijl (1795- ), = [3].
 • [7] Huitje (Huytje, Hoitje, Hoytie, Antje) Luitjens (Luijtjes, Luites, Luytjens, Luitjes) Bakker. Geboren Idskenhuizen (of [huw.bevestiging:] Tjerkgaast?) 25.06.1767, gedoopt 28.06.1767; dochter van Luytien Freerks en Ymkien Herres. Overleden Sloten (Dubbelstraat, noordzijde, nr. 85) 27.07.1814 om 16.00 uur, "oud 47 jaren".
  Trouwde 1788 met [6] Jacob Geerts van der Bijl, voor hun kinderen zie aldaar.
 • [8] Claas (Klaas) Rinses (Platte) werd geboren Surhuisterveen.
  Trouwde (hervormd) Lemmer 14.01.1759 [9] Aaltie Rienks.
  Kinderen:
  1. Rienk¹ (geb. ca.1760, gedoopt Lemmer 23.11.1760).
  2. Tijttie (geb. Lemmer 01.04.1762, gedoopt aldaar 18.04.1762).
  3. Antje (geb. Lemmer 31.01.1764, gedoopt aldaar 12.02.1764).
  4. Grijttie (geb. Lemmer 11.12.1765, gedoopt aldaar 15.12.1765).
  5. Rinse (geb. Lemmer 17.10.1767, gedoopt aldaar 01.11.1767).
  6. Rienk² (1769-1855), = [4].
  7. Aris (geb. Lemmer 19.03.1773, gedoopt aldaar 02.05.1773).
 • [9] Aaltie (Aaltje) Rienks werd geboren Lemmer. Opm: in de overlijdensakte (1855) van haar zoon [4]Rienk wordt ze, wel per abuis, Aaltje Jacobs genoemd.
  Trouwde 1759 met [8] Claas Rinses. Voor kinderen, zie aldaar.
 • [12] Geert Jacobs werd geboren Langweer ---.
  Overleden tussen 1759 (geboorte kind 1760) en 1765 (zijn vrouw heette toen "weduwe").
  Trouwde (hervormd) 1747 [13] Antje Tjibbes (het trouwregister herv. gem. Oldeboorn-Nes [Utingeradeel] meldt een attestatie t.b.v. dit huwelijk, afgegeven 04.06.1747. De attestatie zal betrekking hebben op Antje die voor haar huwelijk moet zijn teruggekeerd van Oldeboorn naar Langweer).
  Kinderen:
  1. Sytske [Geerts] (geboren gem. Doniawerstal ca.1748, gedoopt Langweer e.o. 21.02.1748).
  2. Tjibbe [Geerts] (geboren gem. Doniawerstal ca.1750, gedoopt Langweer e.o. 08.02.1750).
  3. Jacob Geerts (1754- ), = [6].
  4. Gertje [Geerts] (geboren gem. Doniawerstal ca.1760, gedoopt Langweer e.o. 27.01.1760).
 • [13] Antje Tjibbes (Tjebbes) werd geboren 31.08.1714 te Langweer, aldaar gedoopt 05.09.1714; dochter van Tibbe Brugts en niet genoemde moeder. (Het huwelijksregister herv. gem. Oldeboorn-Nes [1747] noemt haar "afkomstig" van Oldeboorn; bedoeld zal zijn dat ze daar voor haar huwelijk werkte. Ze had dus een attestatie nodig om voor het huwelijk te kunnen terugkeren naar haar geboorteplaats Langweer.) Zij overleed na 1765. Was hervormd, liet zich 16.05.1765 te Langweer dopen op belijdenis, was toen weduwe van [12] Geert Jacobs. Voor kinderen, zie aldaar.

Vervolg Jan Gijsberts de Groot:
Kinderen:

[VI.7] Jan [Dirks] de Groot.
Geboren 28.09.1817 te Hollum, zoon van Dirk Jans de Groot en Janke Hiddes Kat.
Overleden 18.06.1896, 78 jaar oud.
Gehuwd 21.01.1841 met Neeke Douwes van der Laag.
Godsdienst: doopsgezind, gedoopt 2-2-1840 door Tjerk Pieters [Sorgdrager 1982, p. 143].

[VI.8] Hidde [Dirks] de Groot.
Geboren 24.09.1819, zoon van Dirk Jans de Groot en Janke Hiddes Kat.
Overleden 07.02.1824.

[VI.10] Jeppe (Jippe) Gijsberts (Gisberts, Giesberts) de Groot.
Geboren 16.07.1822, zoon van Gijsbert Jans de Groot en Grietje Jans. Overleden 03.02.1895.
Gehuwd 17.12.1873 met Neeltje Hendriks Dokter.
Godsdienst: doopsgezind [Sorgdrager 1982, p. 145].
Kinderen:
 1. Grietje. Geboren 17.01.1875.
 2. Trijntje. Geboren 22.02.1876. Overleden 1921.
 3. Gijsbert. Geboren 03.06.1877. Overleden 1933.

[VI.11] Dirk [Dirks] de Groot.
Geboren 12.01.1823, zoon van Dirk Jans de Groot en Janke Hiddes Kat.
Overleden 11.03.1823.

[VI.12] Giesbert (Gijsbert) [Dirks] de Groot.
Geboren 11.02.1824 (drieling), zoon van Dirk Jans de Groot en Janke Hiddes Kat.
Overleden 02.03.1824.

[VI.13] Jeppe [Dirks] de Groot.
Geboren 11.02.1824 (drieling), zoon van Dirk Jans de Groot en Janke Hiddes Kat.
Overleden 17.02.1824.

[VI.14] Dirk [Dirks] de Groot.
Geboren 11.02.1824 (drieling), zoon van Dirk Jans de Groot en Janke Hiddes Kat.
Overleden 02.03.1824.

[VI.15] Antje Dirks de Groot.
Geboren 06.04.1825, dochter van Dirk Jans de Groot en Janke Hiddes Kat.
Overleden 21.05.1850 [acht dagen na de bevalling van haar kind].
Gehuwd 13.03.1850 met Jan Leenderts Dekker.
Kind:
 1. Antje Dekker, geboren 13.05.1850.

[VI.16] Hidde Dirks de Groot.
Geboren 10.10.1827, zoon van Dirk Jans de Groot en Janke Hiddes Kat.
Overleden 29.08.1886 (grafsteen schijnt als datum te geven: 28.08.1886, maar is moeilijk leesbaar).
Gehuwd 12.09.1857 met Seike Johannes (Sijke) Bruin (geboren 04.10.1834 te Hollum, dochter van Johannes Cornelis Bruin en Trientje (Trijntje, Treintje, Trijnje) Seyes (Sijjes, Syes) Bakker; overleden 25.11.1910).
Godsdienst: doopsgezind [Sorgdrager 1982, p. 145].
Gezamenlijke grafsteen (twee stenen naast elkaar) te Hollum.

[VI.17] Dirk [Dirks] de Groot.
Geboren 14.06.1831, zoon van Dirk Jans de Groot en Janke Hiddes Kat.
Overleden 15.03.1836.

[VI.18] Janke [Dirks] de Groot.
Geboren 09.12.1835, dochter van Dirk Jans de Groot en Janke Hiddes Kat.

[VI.19] Jantje [Cornelis] de Groot.
Geboren 10.09.1841, dochter van Cornelis Dirks de Groot en Gelske Willems de Boer.
Overleden 01.07.1917.
Gehuwd 24.12.1863 met Barend (Barends) Nagtegaal.
 
Overzicht van de voorouders van Barend Nagtegaal:
Reconstructie van de vroegere generaties is moeilijk, doordat al deze families doopsgezind waren. Geboorteregistraties ontbreken, doordat doopsgezinden niet, zoals hervormden of katholieken, direct na de geboorte werden gedoopt, maar pas als volwasssenen.
   [4]      [5]             [6]      [7]
Jan Barends  x  Hiltje Pieters     Hans Pieters  x  Hikke Sippes
 Nagtegaal [1804] de Boer          de Boer [1802] Koning
(1779-1864)  │  (1779-1834)       (1781-1857)  │  (1780-1870)
       │                     │
       │                     │
   [2] Barend Jansen Nagtegaal  x  [3] Antje Hanzen de Boer
          (1809-1885)  [1831]  (c.1809-1851)
                  │
                  │
           [1] Barend Barends Nagtegaal  x  Jantje Cornelis de Groot
                (1843-1899)    [1863]   (1841-1917)
                          │
                          │
                       negen kinderen
Bijzonderheden:
 • [1] Barend Barends Nagtegaal is geboren 18.02.1843 te Hollum, Ameland, zoon van [2] Barend Jansen Nagtegaal en [3] Antje Hanzen de Boer. Overleden te Ameland 15.12.1899. Trouwde 24.12.1863 met Jantje Cornelis de Groot, negen kinderen. Beroep bakker (1870), landbouwer [1897]).
 • [2] Barend Jansen (Jans, Janzen) Nagtegaal is geboren te Hollum ca. 1809, zoon van [4] Jan Barends Nagtegaal en [5] Hiltje Pieters de Boer. Overleden te Ameland 24.12.1885, "76 jaar oud, weduwnaar". Beroep: meester bakker (1831).
  Hij trouwde twee maal:
  1. Ameland 16.09.1831 met [3] Antje Hanzen de Boer (ca.1809-1851);
  2. Ameland 04.05.1853 Trijntje Siebes Vellema (geb. Holwerd gem. Westdongeradeel ca. 1799/1800).
  Kinderen, allen uit eerste huwelijk:
  1. Hiltje (Barends) Nagtegaal (geb. Hollum 25.05.1832; trouwde 1. Ameland 16.04.1852 Pieter Tjeerds Visser, 2. Ameland 17.02.1869 Gerrit Bakker)
  2. Jan (Barends) Nagtegaal (geb. Hollum 25.12.1833; trouwde 1. Ameland 22.09.1855 Trijntje Tjipkes de Boer, 2. Ameland 28.07.1876 Tietke Douwes Bakker)
  3. Risje (Barends) Nagtegaal (geb. Hollum 02.01.1836; trouwde 1. Ameland 22.09.1855 Cornelis Tjipkes de Boer, 2. Ameland 02.05.1862 Gerrit Jans de Jong)
  4. Hannes¹ (Barends) Nagtegaal (geb. Ameland 13.06.1839; ovl. aldaar 07.05.1848)
  5. Barend Nagtegaal (1843-1899), = [1].
  6. Hannes² (Barends) Nagtegaal (geb. Hollum 04.10.1848; trouwde Ameland 15.10.1873 Ytske (Klazen) de Boer)
 • [3] Antje (Anke, Antke) Hanzen (Hanzes, Hansen) de Boer. Geboren te Hollum ca.1808/09, dochter van [6] Hans Pieters de Boer en [7] Hikke Sippes Koning. Overleden te Ameland 25.07.1851. Trouwde 16.09.1831 met [2] Barend Nagtegaal, voor de zes kinderen zie aldaar.
 • [4] Jan Barends Nagtegaal. Geboren te Hollum c.1779; overleden te Ameland 12.10.1864, "85 jaar oud". Beroep: meester bakker (1831). Godsdienst doopsgezind. Trouwde Ameland 8-1-1804 (doopsgezind) met [5] Hiltje Pieters de Boer.
  Kind:
  1. Barend Jansen Nagtegaal (1809-1885), = [2].
 • [5] Hiltje Pieters de Boer. Geboren te Hollum c.1779; overleden te Ameland 18.02.1834, "54 jaar oud". Godsdienst doopsgezind. Trouwde 1804 met [4] Jan Barends Nagtegaal.
 • [6] Hans Pieters de Boer. Geboren te Hollum c.1780/81; overleden te Ameland 31.07.1857, "76 jaar oud". Beroep landbouwer (1831). Godsdienst doopsgezind. Trouwde Ameland 28-2-1802 (doopsgezind) met [7] Hikke Sippes Koning.
  Kinderen:
  1. Pieter Hanzen de Boer (geb. Hollum c.1805; trouwde Ameland 22.12.1832 Jacoba Haanen)
  2. Antje Hanzen de Boer (c.1809-1851), = [3]
  3. Yme (Iemme) Hansen de Boer (geb. Hollum 11.11.1811, trouwde Ameland 14.08.1841 Dirk Bruins de Reyger)
  4. Sipke (Hanzen, Hansen) de Boer (geb. Hollum 01.01.1814; trouwde 1. Ameland 11.04.1844 Aafke Jans Bakker, 2. Ameland 24.03.1852 Grietje Sjoerds de Boer)
  5. Aaltje (Hansen) de Boer (geb. Hollum 17.04.1816; trouwde Ameland 05.07.1849 Pieter Cornelis Ruyg)
  6. Barent (Barend) (Hanzen, Hansen) de Boer (geb. Hollum 10.09.1818; trouwde 1. Ameland 11.04.1844 Jantjen Jans Kat, 2. Ameland 09.12.1867 Aafke Hansen Barends)
  7. Risje Hanzen de Boer (geb. Hollum 26.09.1821; ovl. Ameland 27.08.1846; trouwde Ameland 26.06.1844 Tjipke Yzaks Visser)
  8. Pietje Hanzen de Boer (geb. Ameland 15.01.1824; ovl. Ameland 23.05.1847; niet gehuwd)
 • [7] Hikke Sippes (Sipkes, Jippes, Zypes) Koning. Geboren te Hollum c.1780/81; overleden te Ameland 26.04.1870, "89 jaar oud". Godsdienst doopsgezind. Trouwde 1802 met [6] Hans Pieters de Boer, voor de acht kinderen zie aldaar.

Vervolg Jantje Cornelis de Groot:
Kinderen:

 1. Cornelis Nagtegaal. Geboren 16.01.1864. Gehuwd 22.11.1894 met Gerbentje Jannetta Brouwer. Overleden 07.09.1912.
 2. Barend Nagtegaal. Geboren 27.02.1866. Overleden Wolfheze gem. Renkum 07.09.1923. Gehuwd 31.01.1895 met Trijntje Brouwer.
 3. Jan¹ Nagtegaal. Geboren 25.01.1868. Overleden 18.06.1872.
 4. Cornelia Nagtegaal. Geboren 09.01.1870 [WieWasWie leest ten onrechte Cornelis]. Gehuwd 17.09.1897 met Dirk Visser.
 5. Antje Nagtegaal. Geboren 01.09.1871. Overleden Zeist 01.05.1949. Gehuwd 01.10.1896 met Jan de Groot (geboren 24.11.1868).
 6. Gelske Nagtegaal. Geboren 23.01.1873. Overleden 24.02.1932. Gehuwd 28.04.1898 met Jan Engels (8-1-1870 - 23-3-1938).
  Zes kinderen Engels: Hendrik Jan (19-11-1898), Barend (10-9-1900; ovl. 25-10-1949 Dennenoord Zuidlaren), Jan (27-4-1903; ovl. 24-11-1940 [akte 1951]), Cornelis (22-7-1905; kommies te water; tr. 25-4-1933 Delfzijl), Jansje (22-7-1908; tr. Gerben de Vries), Dirk (29-5-1910).
 7. Jan² Nagtegaal. Geboren 14.05.1874. Overleden 01.09.1874.
 8. Ida Nagtegaal. Geboren 10.04.1876. Overleden Vught 13.07.1923 (won. Soest). Gehuwd 13.10.1910 met Hendrik de Boer.
 9. Jan³ Nagtegaal. Geboren 02.09.1878. Overleden 27.09.1878.
Literatuur (nog niet bekeken): P.J. Borsch, T. Borsch-de Boer, J.H. Nagtegaal en H.K. Nagtegaal, 'Stamreeks Nagtegaal', in: Kronieken (1994) p. 121-130 [Stamreeks Nagtegaal (Ameland - Amsterdam), 17de eeuw tot heden].

[VI.20] Willem [Cornelis] de Groot.
Geboren 07.03.1843, zoon van Cornelis Dirks de Groot en Gelske Willems de Boer.
Overleden 14.04.1848.

[VI.21] Yetske (Ytske, Ida) [Cornelis] de Groot.
Geboren 30.01.1845, dochter van Cornelis Dirks de Groot en Gelske Willems de Boer.
Overleden 03.07.1874 (ongehuwd).
Godsdienst: doopsgezind [Sorgdrager 1982, p. 145].

[VI.24] Dirk [Cornelis] de Groot.
Geboren 24.03.1848, zoon van Cornelis Dirks de Groot en Gelske Willems de Boer.
Overleden 22.04.1848.

[VI.25] Cornelia [Cornelis] de Groot.
Geboren 02.06.1850 (tweeling), dochter van Cornelis Dirks de Groot en Gelske Willems de Boer.
Overleden 21.08.1869. Grafsteen te Hollum, waar zij begraven ligt samen met haar moeder (www.graftombe.nl vermeldt onjuist sterfjaar 1863).

[VI.26] Wilhelmina [Cornelis] de Groot.
Geboren 02.06.1850 (tweeling), dochter van Cornelis Dirks de Groot en Gelske Willems de Boer.
Overleden 01.09.1850.

[VI.28] Willem Hendrik [Cornelis] de Groot.
Geboren 29.12.1851, zoon van Cornelis Dirks de Groot en Gelske Willems de Boer.
Overleden 01.09.1852.

[VI.29] Willem [Cornelis] de Groot.
Geboren 06.10.1853, zoon van Cornelis Dirks de Groot en Gelske Willems de Boer.
Overleden 19.07.1939.
Gehuwd 31.10.1877 met Hendrikje (Rika) van der Kam. Hun enige kind wordt in 1880 dood geboren.
Beroep: Willem Cornelis de Groot was een bekend architect. In Leeuwarden is het W.C. de Grootplantsoen naar hem vernoemd [wikipedia].
N.B.: "Cornelis" is niet zijn tweede voornaam, maar een patroniem.
[Biografie:
Marloes Eskens, 'W.C. de Groot (1853-1939)', www.wcdegroot.nl/c_bio.htm (opgevraagd 25 april 2008);
Marloes Eskens, Leo van der Laan, Bé Lamberts, Willem Cornelis de Groot (1853-1939). Architect in Friesland (Leeuwarden: Fries Museum / Friese Pers Boekerij, 2009)]

[VI.30] Antje (Anna, Ankje) [Cornelis] de Groot.
Opmerking: voornaam was tot 1890 Antje, later noemt ze zich Anna.
Geboren 30.07.1855, dochter van Cornelis Dirks de Groot en Gelske Willems de Boer.
Overleden 21.07.1910, [bijna] "55 jaar oud".
Gehuwd 17.03.1880 met Willem Willems de Boer (13.6.1842-18.6.1912; zoon van Willem (alias Tjeerd) Willems de Boer en Trijntje Douwes Hennis; foto van hem op Familiearchief Amelander Historie (inloggen).
De echtgenoten, Antje en Willem, waren familie van elkaar: Willems vader, Willem (alias Tjeerd) Willems de Boer, en Antjes moeder Gelske waren alletwee kinderen van Willem Hendriks de Boer en Ytske Tjeerds Visser. Willem en Antje hadden dus dezelfde grootouders.
Op de website Familiearchief Amelander Historie (inloggen > Verhalen > Willem Willems de Boer) legt Douwe de Boer uit hoe Willems vader, Willem (alias Tjeerd) Willems de Boer, aan twee verschillende voornamen kwam. Toen hij als schipperskind werd geboren te Amsterdam, wilde zijn vader hem Tjeerd noemen, naar zijn grootvader van moederskant. Maar de Amsterdamse ambtenaar van de burgerlijke stand kende de Friese voornaam Tjeerd niet. '"Hoe heet [de vader]", vroeg hij aan [de vroedvrouw die de aangifte deed]. "Nou Willem", antwoordde [zij]. "Dan schrijf ik hem in als Willem", was het antwoord. Zo werd Willem altijd Tjeerd genoemd, totdat hij een oproep kreeg voor de militaire dienst. Toen werd duidelijk dat Tjeerd Willem heette.'
Kinderen:
 1. Willem de Boer. Geboren 03.05.1881.
 2. Cornelis de Boer. Geboren 23.10.1883.
 3. Catharina de Boer. Geboren 07.06.1886. Gehuwd 02.03.1916 met Henri de Boer.
 4. Gelske de Boer. Geboren 12.06.1889. Overleden 06.02.1890.
 5. Hendrik de Boer. Geboren 10.11.1890. Overleden 22.11.1890.
 6. Gelske de Boer. Geboren 30.10.1892. Gehuwd 02.03.1916 met Hielke Brouwer.
 7. Klaas de Boer. Geboren 13.05.1895. Overleden 09.07.1895.
 8. Barend de Boer. Geboren 03.06.1896. Gehuwd 06.12.1917 met Trijntje de Vries.
 9. Dirk de Boer. Geboren 08.08.1897.
 10. Dientje de Boer. Geboren 21.05.1900. Overleden 06.08.1900.
Een aardig detail is dat Catharina en Gelske in 1916 op dezelfde dag trouwden (2 maart). Een dubbele bruiloft dus!

[VI.31] Gelske [Cornelis] de Groot.
Geboren 26.06.1857, dochter van Cornelis Dirks de Groot en Gelske Willems de Boer.
Gehuwd 02.10.1891 met Keimpe [Daniels] Sytsma (geboren 29.11.1856 te Oostrum [gem. Oostdongeradeel], zoon van Daniel Klazes Sytsma en Tietje Keimpes van der Kooi).
Kind:
 1. Catharina Sytsma. Geboren 17.03.1893 te Het Bildt.

[VI.32] Dirkje [Cornelis] de Groot.
Geboren 04.11.1859, dochter van Cornelis Dirks de Groot en Gelske Willems de Boer.
Gehuwd 20.05.1881 met Hendrik Gerrit Vosteen (geboren ca.1859/60 te A'dam, zoon van Gerrit Hendrik Vosteen en Aagje Lap).

Generatie V, geboren omstreeks 1840-1870

[V.1] Grietje [Jans] de Groot.
Geboren 01.11.1841, dochter van Jan Gijsberts de Groot en Gertje Pieters van der Mey.
Overleden 23.02.1851.

[V.2] Pieter Jans de Groot.
Geboren 05.02.1845 (of 7-2-1845?), zoon van Jan Gijsberts de Groot en Gertje Pieters van der Mey.
Gehuwd 03.05.1874 met Martje Tjeerds van der Mey (geboren 19.01.1848 te Hollum, dochter van Tjeerd Pieters van der Mey en Anke Dirks Smid).
Wordt vermeld te Amsterdam, bevolkingsregister 1876-1893: woont Eerste Kattenburgerdwarsstraat 10, Kleine Kattenburgerstraat 25.
Kinderen:
 1. Jan, geboren Ameland 02.01.1875, overleden 12.03.1875.
 2. Martje, geboren Ameland 25.12.1876.
 3. Tjeerd, geboren Ameland 07.04.1879 (tweeling), overleden 18.04.1879.
 4. Antje, geboren Ameland 07.04.1879 (tweeling), overleden 18.04.1879.

[V.3] Trijntje Jans de Groot.
Geboren 08.01.1848, dochter van Jan Gijsberts de Groot en Gertje Pieters van der Mey.
Overleden 22.08.1879.
Gehuwd 09.03.1875 met Ysaac (Yzaac) Willems van der Mey (geboren 06.02.1845 te Hollum, zoon van Willem Cornelis van der Mey en Rinske Yzaacs (Yzaaks) Visser).
Kind:
 1. Renske van der Mey, geboren 14.03.1878.

[V.4] Elizabeth [Jans] de Groot.
Geboren ca. 25.04.1850 te Amsterdam, dochter van Jan Gijsberts de Groot en Gertje Pieters van der Mey.
Overleden 04.06.1850 te Amsterdam.

[V.5] Gijsbert [Jans] de Groot.
Geboren 23.01.1852, zoon van Jan Gijsberts de Groot en Gertje Pieters van der Mey.
Overleden 15.05.1852 te Amsterdam.

[V.6] Gijsbert [Jans] de Groot.
Geboren 02.03.1854, zoon van Jan Gijsberts de Groot en Gertje Pieters van der Mey.
Overleden (Amsterdam?) 18-4-1919.
Gehuwd 23.02.1882 te Amsterdam met Aukje Molenaar [FamilySearch]. Aukje, levensjaren 1853-1903, ligt begraven te Hollum; op haar grafsteen wordt "Gijsbert J. de Groot" vermeld als weduwnaar. Aukje Molenaar was ongetwijfeld de dochter van Jan Klazen Molenaar en Janke Hendriks Brouwer; geboren te Ameland 22.03.1853. Zij overleed 11.12.1903, 50 jaar oud, grafsteen te Hollum.
(Er zijn nog twee andere kandidaten "Aukje Molenaar", maar die zijn niet plausibel als echtgenote van Gijsbert omdat ze beiden als baby overleden: er werd in 1853 een tweede Aukje Molenaar geboren op Ameland, namelijk de dochter van Tjerk Klazen Molenaar (afstammeling van de Ballumse De Groots) en Antje Hansen Barf, geboren 30.12.1853, maar zij overleed één jaar oud op 25.02.1855. Voorts werd er 04.04.1848 een Aukje Heins Molenaar in Franeker geboren; aldaar overleden 27.09.1848.)
Gijsberts beroep: varensgezel (1910), bootwerker (na 1910), werkman (1915).
Het gezin (Gijsbert en dochter Janke, van 19-5-1911 tot 28-11-1911 ook zoon Jan) woonde Godsdienst: Gijsbert was doopsgezind, Aukje en de kinderen NH.
Kinderen:
 1. Janke. Geboren 16.09.1883. Overleden 28.07.1941, 57 jaar oud. Grafsteen te Hollum.
 2. Jan. Geboren 07.10.1887. Overleden 21.03.1986, 98 jaar oud. Grafsteen te Hollum.
 3. Gerdiena Janette (Jeanette). Geboren 15.06.1895. Overleden 25.04.1902, zes jaar oud.

[V.7] Jan [Jans] de Groot.
Geboren 24.11.1868, zoon van Jan Gijsberts de Groot en Huitje Klazen Platte.
Gehuwd 01.10.1896 met Antje Nagtegaal (geboren 01.09.1871, dochter van Barend Barends Nagtegaal en Jantje Cornelis de Groot; overleden 01.02.1947 om 22:30 uur te Zeist [er zijn twee overlijdensaktes: Zeist 03.02.1947, en Driebergen-Rijsenburg (haar woonplaats) 07.02.1947. De aangifte in Zeist werd gedaan door Douwe Faber, 36 jaar, schilder, wonend te Soest. Onbekend is wat zijn relatie was met het overlijden van Antje. De aangifte in Driebergen-Rijsenburg berustte op een uittreksel uit het overlijdensregister van Zeist ("ingevolge artikel 50 Burgerlijk Wetboek")]).
Jan is overleden 01.05.1949 om 06:00 uur te Driebergen-Rijsenburg, 80 jaar oud [overlijdensakte 2-5-1949, aangifte door Andries Middelkoop, 67 jaar, begrafenisondernemer].
Woonplaats: Beroep: matroos (1909), later bootwerker.
Kinderen:
 1. Heintje (Henny). Geboren 13.12.1897. Overleden 09.07.1987. Niet getrouwd. Grafsteen te Hollum.
 2. Jansje. Geboren 22.09.1899. Overleden 1955. Getrouwd 1923 met Cornelis Groenewegen van Wijk.
 3. Jan. Geboren 13.05.1910 te Amsterdam.
[Bron: WieWasWie; Gezinskaart op Stadsarchief Amsterdam.]

[V.9] Grietje [Jeppes] de Groot.
Geboren 17.01.1875, dochter van Jeppe Gijsberts de Groot en Neeltje Hendriks Dokter.
Gehuwd Groningen 18.05.1905 met Pieter Aalfs (geboren Ezinge 19.12.1872, ovl. Groningen 01.03.1924; beroep boekhouder [1924]).
Woonplaats: woonde van 1893 tot haar huwelijk in 1905 in A'dam en omgeving, was toen vermoedelijk dienstbode (maar geen beroep vermeld) [SAA-OGD]:

[V.10] Trijntje Jeppes de Groot.
Geboren 22.02.1876, dochter van Jeppe Gijsberts de Groot en Neeltje Hendriks Dokter.
Overleden 19.02.1921.
Gehuwd 23.08.1894 met Jacob Hendriks Brouwer (geboren 4.8.1867. Overleden 8.4.1953). Grafsteen te Hollum.
Kinderen:
 1. Neeltje Brouwer. Geboren 21.09.1894. Overleden 09.02.1966. Begraven te Hollum.
 2. Engeltje Brouwer. Geboren 22.11.1895. Overleden 10.11.1942. Begraven te Hollum.
 3. Jacob Brouwer. Geboren 23.12.1897.
 4. Jeppe Gijsbert Brouwer. Geboren 21.01.1900. Overleden 12.02.1977. Begraven te Hollum.
 5. Hendrik Brouwer. Geboren 07.01.1902.

[V.12] Gijsbert [Jeppes] de Groot.
Geboren 03.06.1877, zoon van Jeppe Gijsberts de Groot en Neeltje Hendriks Dokter.
Overleden 13.10.1933, 56 jaar oud. Grafsteen te Hollum.

Generatie IV, geboren omstreeks 1900

[IV.1] Janke de Groot.
Geboren 16.09.1883, dochter van Gijsbert de Groot en Aukje Molenaar.
Getrouwd met Jan D. Ruijgh (graftombe.nl).
Overleden 28.07.1941, grafsteen te Hollum (graftombe.nl).
Zij woonde in de jaren '10 in het ouderlijk huis te Amsterdam en Nieuwendam. Enkele weken na het overlijden van haar vader vertrok ze (5-5-1919) uit het ouderlijk huis aan de Madurastraat 22-III te Amsterdam en verhuisde naar Czaar Peterstraat 61-III bij Visser (wijk TIII). Een beroep werd niet vermeld. [SAA-OGD] Per 25-3-1920 vertrok zij vandaar naar Rotterdam, Fruinstraat 12-a.

[IV.2] Jan de Groot.
Geboren Hollum 07.10.1887, zoon van Gijsbert de Groot en Aukje Molenaar.
Overleden 21.03.1986. Grafsteen te Hollum, deze vermeldt dat Jan "vader, groot- en overgrootvader" was.
Getrouwd Amsterdam 11-8-1915 met Cornelia Tel (geboren [Den] Helder 12-3-1888, dochter van Cornelis Tel en Maria Wiegel; ovl. A'dam 3-11-1952).
Jan was mogelijk militair: tot 17/19-5-1911 was zijn adres "GrI. B.K. Or[anje] Nas[sau] Kaz[erne] Amsterdam", daarna woonde hij een half jaar bij zijn vader in, waarna hij vanaf 28-11-1911 op een schip ging werken (ingeschreven in "Schip Reg[ister] 1. [68, doorgehaald, gewijzigd in] 197"). [SAA-OGD]
Kinderen:
 1. Gijsbert de Groot (geb. A'dam 4-9-1916; ovl. 1994; trouwde 17-4-1941 met A.M. van der Meulen). Beroep fabr.arb.
 2. Aukje de Groot (geb. A'dam 15-12-1919 of 18-12-1919; trouwde 20-3-1947 met L.J. van Vark). Beroep fabr.arb.
Woonplaats: Beroep: vuurstoker (1915) [vermoedelijk op een schip], zeevarende, arbeider a/d NSM [Ned. Stoomvaart Mij.?] (1915).
Godsdienst: NH.
[Bron: e-mail (28-1-2012) van Th.J.M. Koppenberg; SAA-G; SAA-A]

[IV.3] Gerdiena Janette (Jeanette) de Groot.
Geboren 15.06.1895, dochter van Gijsbert de Groot en Aukje Molenaar. Overleden 25.04.1902.

[IV.4] Heintje (Henny) de Groot [ foto ].
Geboren 13.12.1897, dochter van Jan de Groot en Antje Nagtegaal.
Overleden 09.07.1987 (89 jaar oud) te Hollum, Ameland.
Niet gehuwd.
Beroep: winkeljuffrouw (1919); dienstbode (1918, 1920); later (vanaf 1927) was zij decennia lang huishoudster bij de familie Stroo, Woudenbergseweg 14, Zeist.
Woonplaats: [Bron: WieWasWie; Gezinskaart J. de Groot (24.11.1868) op Stadsarchief Amsterdam.]

[IV.5] Jansje (Jo) de Groot [ foto ].
Geboren 22.09.1899, dochter van Jan de Groot en Antje Nagtegaal.
Overleden in 17.06.1955, begraven op de Algemene Nieuwe begraafplaats te Driebergen (foto graf).
Getrouwd 17.05.1923 met Cornelis Groenewegen van Wijk (verloofd vermoedelijk 21.02.1921: volgens een visitekaartje ter gelegenheid van de verloving hield Jansje op die datum 's avonds, "8-10 uur namiddag", receptie in haar ouderlijk huis aan de Nicolaas Beetsstraat 61-II te Amsterdam).
Beroep: "Voorben ond." [?; voorbereidend / voorbereiding op onderwijs?], later onderwijzeres (tot ca.1923).
Kind:
 1. Dirkje Groenewegen van Wijk (geboren 15.4.1925, overleden 17.5.1989).

[IV.6] Jan de Groot.
Geboren 13.05.1910 te Amsterdam, zoon van Jan de Groot en Antje Nagtegaal.
Getrouwd 10-1-1934 met Geertruida (Truus) Brenning (geb. A'dam 14-3-1910).
Beroep: kantoorbediende Philips (1928).
Woonplaats: Amsterdam (1910-1928); Eindhoven, Da Costaweg 9-I "na de koffiebar" [?] (07.11.1928); Eindhoven, Kempenschebaan 90 (20-1-1934 = na huwelijk); na de oorlog geëmigreerd naar Zuid-Afrika.
Kind:
 1. Hans Peter (Hans), geboren 10.05.1936 te Eindhoven (Kempenschebaan 90). [bron: geboortekaartje]
[Bron: Gezinskaart J. de Groot (24.11.1868), L. Brenning (21-2-1873) op Stadsarchief Amsterdam.]
 
[ overslaan ]
Voorouders van Geertruida (Truus) Brenning:
            [64]     [65]
       Andreas Brenning x Bartina van Otterloo
          (1708- )  │  (1714-1783)
                │
  ┌--------┌--------┌--------┼--------┬--------┬--------┐
  │    │    │    │    │    │    [32]   [33]
Cornelis¹ Jonas  Maria Cornelis² Magdalena Rosina Andries x Catharina
(1740-42) (1742-) (1743-84) (1747-) (1749-96) (1751-) Brenning │ Breevoort
                            (1757-) │ (1755-)
                                │
                   ┌------------------------┴------┐
                   │                │
               [16] Willem x [17] Hendrina    Johannes
                 Brenning │ Gardina Homberg   (1787- ) 
                 (1781- ) │ (1781- )
                      │
         ┌-------------------------┴--------┬--------┬--------┐
         │                 │    │    │
 [8] Andries Brenning x [9] Grietje de Key Eva Gerdina Cornelia Daniel
      (1803- )  │  (1802- )       (1804- ) (1805- ) (1811- )
            │
    ┌---------┬----┴----┬---------┐
    │     │     │    [4]          [5]
   Andries  Heiltje  Gerrit  Willem Albertus x Wilhelmina Hendrika
   Willem  (1834- ) (1839- )    Brenning  │  Ojemann
   (1828- )              (1841- )  │  (1838- )
                          │
                          │
    ┌---------┬---------┬-------------------┬---┴-----┬---------┐
    │     │    [2]    [3]    │     │     │
   Willem  Grietje Leendert x Geertje  Andries Wilhelmina Gerrit
   Andries (1868- ) Brenning │ Bouma   Willem  Hendrika (1880- )
  (1866-99)      (1873- ) │ (1873- ) (1875- ) (1877-78)
                 │
                 │
    ┌---------┬---------┬----┴----┬---------┬---------┐
    │     │     │     │     │    [1]
   Willem  Louise Wilhelmina Wilhelmina  Dirk  Geertruida x Jan de Groot
  Albertus (1901- ) Hendrika¹ Hendrika² (1908- )  Brenning  (1910- )
  (1898-1925)     (1903-04) (1906- )       (1910- )

Namenlijst Brenning:
[32] Andries (1757-) - [8] Andries (1803-) - [4:d:v] Andries Louis (1908-) - [8:a] Andries Willem (1828-) - [4:d] Andries Willem (1875-) - [4:d:ii] Andries Willem (1902-03) - [4:d:iv] Andries Willem (1905-07) - [4:d:vi] Andries Willem (1909-10) - [??] Anna Margarethé Elisabeth (fl. ca.1852) -
[??] Christiaan (fl. 1802) - [??] Christiaan (1802-) - [16:c] Cornelia (1805-) - [64:a] Cornelis (1740-42) - [64:d] Cornelis (1747-) - [2:e] Dirk (1908-) - [16:b] Eva Gerdina (1804-) -
[1] Geertruida (1910-) - [8:c] Gerrit (1839-) - [4:f] Gerrit (1880) - [4:b] Grietje (1868-) - [8:b] Heiltje (1834-) - [??] Herman Didrich (1805-) -
[??] Itsk Doedes (fl. ca.1841) - [??] Jan Christiaan (fl. 1757) - [??] Johan Adam Christoff (fl. 1788) - [??] Johanna Catharina (fl. ca.1804) - [32:b] [32-] Johannes (1787-) - [64:b] Jonas (1742-) - [2] Leendert (1873-) - [2:b] Louise (1901-) -
[64:e] Magdalena (1749-96) - [64:c] Maria (1743-84) - [4:d:viii] Maria (1912-) - [4:d:iii] Martinus (1902-03) - [64:f] Rosina (1751-) - [??] Trijntje (fl. ca.1839) -
[4:d:vii] Wilhelmina Henderika (1911-) - [4:e] Wilhelmina Hendrika (1877-78) - [2:c] Wilhelmina Hendrika (1903-04) - [2:d] Wilhelmina Hendrika (1906-) - [??] Willem (fl. 1774) - [??] Willem (fl. 1774) - [16] Willem (1781-) - [4] Willem Albertus (1841-) - [2:a] Willem Albertus (1898-1925) - [4:d:i] Willem Albertus (1900-) - [4:a] Willem Andries (1866-99)

Details:

 • [1] Geertruida (Truus) Brenning.
  Dochter van [2] Leendert Brenning en [3] Geertje Bouma, geboren Amsterdam 14-3-1910. Overleden ---.
  Trouwde 1934 met Jan de Groot, één kind, Hans Peter (1936- ).
 • [2] Leendert Brenning. Woonde Amsterdam.
  Geboren 21-2-1873, zoon van [4] Willem Albertus Brenning en [5] Wilhelmina Hendrika Ojemann. Ovl. 23-11-1923 [? 1922?, 1928?]. Trouwde Amsterdam 5-8-1897 met [3] Geertje Bouma. Kinderen:
  1. Willem Albertus (A'dam 2-8-1898 [? 1891?] - 22-5-1925).
  2. Louise (A'dam 24-2-1901 - ). Trouwde 7-2-1923 met Jelke Jacques Hoogeveen.
  3. Wilhelmina Hendrika¹ (A'dam 21-6-1903 - 25-10-1904).
  4. Wilhelmina Hendrika² (A'dam 2-7-1906 - ). Trouwde 10-3[of 5?]-1936 met Dirk Bremen.
  5. Dirk (A'dam 4-8-1908 - ).
  6. Geertruida (Truus) (A'dam 14-3-1910 - ) = [1].
 • [3] Geertje Bouma. Woonde A'dam.
  Geboren Amsterdam 12-5-1873. Ovl. 9-6-1936. Trouwde 1897 met [2] Leendert Brenning; voor kinderen zie aldaar.
 • [4] Willem Albertus Brenning.
  Geboren A'dam 26-12-1841, zoon van [8] Andries Brenning en [9] Grietje de Key. Steenhouwer.
  Woonde A'dam (...-mei 1872 [wijk BB 513 blad 2052]; mei 1872-aug 1879: Noorderstraat 40 onderhuis; aug 1879-... Elandsgracht 31 bovenkamer).
  Trouwde A'dam 8-11-1865 met [5] Wilhelmina Hendrika Ojemann. Kinderen:
  1. Willem Andries (A'dam 19-8-1866 - Loosduinen 11-1-1899). Trouwde A'dam 10-4-1890 met Anna Maria Althans (Althaus).
  2. Grietje (A'dam 8-4-1868 - ). Trouwde A'dam 12-6-1890 met Jan Barend Meijer; kinderen:
   1. Johanna Maria Meijer (ca.1890/1 - Hilversum 2-4-1954). Trouwde A'dam 3-8-1916 met Leonardus Josephus Maria van Dijk.
   2. Wilhelmina Hendrika Meijer (ca.1892/3 - ). Trouwde A'dam 10-8-1922 met Johannes Spier.
  3. Leendert (A'dam 21-2-1873 - ) = [2].
  4. Andries Willem (A'dam 26-3-1875 - ). Trouwde A'dam 30-3-1899 met Marie Louise van Veen; kinderen:
   1. Willem Albertus (11-3-1900 - ). Bankbediende. Trouwde A'dam 23-8-1923 met Anna Warneke.
   2. Andries Willem¹ (25-12-1902 - 15-1-1903).
   3. Martinus (25-12-1902 - 5-1-1903).
   4. Andries Willem² (22-10-1905 - 7-4-1907).
   5. Andries Louis (3-7-1908 - ). Kas beambte Girokas. Trouwde 12-10-1933 met ---.
   6. Andries Willem³ (5-10-1909 - 30-1-1910).
   7. Wilhelmina Henderika (2-7-1911 - ). Trouwde 24-10-1935 met Lambertus Adrianus Zijp.
   8. Maria (13-11-1912 - ).
  5. Wilhelmina Hendrika (A'dam 27-7-1877 - 14-12-1878).
  6. Gerrit (4-2-1880 - ). Woonde Amsterdam. Trouwde (1) (A'dam 18-11-1909; echtscheiding Haarlem 5-12-1911) met Catharina Elisabeth Maria Mudde (geb. 26-4-1880); (2) (A'dam 22-12-1915) met Francisca Maria Allers (geb. 14-11-1885); geen kinderen.
 • [5] Wilhelmina Hendrika Ojemann (Ojeman, Osseman).
  Geboren A'dam 24-12-1838. Godsd. Evang.-Luthers. Trouwde 1865 met [4] Willem Albertus Brenning, voor kinderen zie aldaar.
 • [8] Andries Brenning.
  Geboren A'dam 17-3-1803, zoon van [16] Willem Brenning en [17] Hendrina Gardina Homberg; Hervormd gedoopt Westerkerk 20-3-1803, getuigen Andries Brenning en Catriena Brevoort. Loodgietersknecht (1827), loodgieter (1851). Woonde A'dam, Korte Amstelstraat 4683 (W 600) (1851).
  Trouwde met [9] Grietje de Key. Kinderen:
  1. Andries Willem (A'dam 18-3-1828). Smid. Trouwde A'dam 8-4-1857 met Willemina Welman.
  2. Heiltje (A'dam ca. 6-7-1834). Dienstbaar (1860). Trouwde A'dam 1-2-1860 met Leendert Leng; kinderen:
   1. Gerardina Wilhelmina Leng (ca.1860/1 - ). Trouwde A'dam 22-4-1886 met Jan Preijs.
  3. Gerrit (A'dam 1839).
  4. Willem Albertus (A'dam 26-12-1841) = [4].
 • [9] Grietje de Key (de Keij).
  Geboren A'dam 1802. Trouwde --- met [8] Andries Brenning, voor kinderen zie aldaar.
 • [16] Willem (Willim) Brenning (Brinning).
  Geboren ca.1781 ["oud 21 Jaren" bij huwelijk], zoon van [32] Andries Brenning en [33] Catharina Breevoort; Hervormd gedoopt Westerkerk 19-8-1781, getuigen Tieleman Breevoort en Bartina van Otterloo; ovl. ---. Gereformeerd.
  Trouwde ca.1801 (ondertrouw A'dam 28-8-1801) met [17] Hendrina Gardina Homberg. Kinderen:
  1. Andries (A'dam 1803) = [8].
  2. Eva Gerdina (A'dam 11-4-1804). Hervormd gedoopt Westerkerk 15-4-1804, getuigen Lammert Homberg en Eva Catriena Paplendam. Trouwde A'dam 2-7-1828 met Anderies (Andries) Gosewijn (Gozewijn) Bogers (kastenmaker); kinderen:
   1. Willem Andries Bogers (ca.1830/1 - ). Goudsmid (1861). Trouwde A'dam 8-5-1861 met Suzanna Catharina Albers.
   2. Eva Gerdina Bogers (ca.1832/3 - ). Dienstbaar (1867). Trouwde A'dam 7-8-1867 met Johannes Allebertus Stiegheuver.
  3. Cornelia (A'dam 4-11-1805). Hervormd gedoopt Westerkerk 10-11-1805, getuigen Johannes Brevoort en Carniera Brevoort. Trouwde A'dam 3-11-1841 met Gerrit Janse.
  4. Daniel (A'dam 8-6-1811). Hervormd gedoopt Nieuwe Kerk 16-6-1811, getuigen Daniel Brinkering en Seuseanne Homberg.
 • [17] Hendrina (Henderik, Henderika, Henderina) Gardina (Gerdina, Gardiena) Homberg.
  Geboren A'dam ca.1781 ["oud 20 Jaren" bij huwelijk], dochter van Lambertus Homberg. Trouwde 1801 met [16] Willem Brenning, voor kinderen zie aldaar.
 • [32] Andries Brenning (Breuning).
  Geboren ca.1757 ["23 jaar oud" in 1780], zoon van [64] Andreas Brenning en [65] Bartina van Otterloo; ovl. na 1801. Trouwde in 1780 (ondertrouw A'dam 28-4-1780) met [33] Catharina Breevoort. Andries en Catharina waren 2-3-1788 doopgetuigen bij de doop van Andries van Dasselaar.
  In 1780 wonend Blomgragt, gereformeert; woonde in 1801 A'dam, Oude Loyersstraat 27.
  Kinderen:
  1. Willem (A'dam 1781 - ) = [16].
  2. Johannes (A'dam 1786; Hervormd gedoopt Westerkerk 26-3-1786, getuigen Anthoni Brevoort en Johanna Hoeflaken).
 • [33] Catharina (Catriena, Catrina) Breevoort (Brevoort).
  Geboren A'dam ca.1755 ["oud 25 Jaren" bij huwelijk], dochter van Thieleman Breevoort, wonend Heijsteeg. Trouwde 1780 met [32] Andries Brenning, voor kinderen zie aldaar.
 • [64] Andreas (Andries, Anders?) Brenning (Breuning, Brenningh, Breining).
  Geboren ca.1708, "van Lanskroon" [= Landskrona (Zuid-Zweden)?, de naam Brenning komt veel voor in Zweden (en Noorwegen); maar er is ook bijv. een buitenplaats Landskroon bij Weesp], ovl. na 1780.
  Hij trouwde in 1739 (ondertrouw A'dam 6-11-1739) met [65] Bartina van Otterloo. Hij was toen 31 jaar oud, wonend Louriergt. [Lauriergracht], gereformeert, zijn ouders waren overleden voor 1739. Kinderen:
  Andries Brenning en Bartina van Otterloo waren getuigen bij de doop van Nicolaas Martinus Ravens, A'dam 5-4-1744, Hendrik Ravens, A'dam 19-8-1748, en van (hun kleinkind) Andries de Bruijn, 25-1-1769.
  1. Cornelis¹ (Corneelis) (A'dam 1740 - 1742). Gedoopt 4-10-1740 Evang.-Luthers, kerk aan huis, getuigen Casper Beuker en Maria Palm. Begraven 30-4-1742 "Kint van Andries Brenning gen: [genaamt] Corneelis op de Lauweriergraft NZ [Noordzijde] bij de Baangraft, [begraven] met 1 sleede".
  2. Jonas (A'dam 1742 - ). Gedoopt 15-2-1742 Evang.-Luthers, kerk aan huis, getuigen Casper Beuker en Magdalena Brouwer.
  3. Maria (A'dam 1743 - 1784). Gedoopt 1-12-1743 Evang.-Luthers, kerk aan huis, getuigen Hendrik Ravens en Maria Christina Schermbeek. Begraven A'dam Westerkerk 19-5-1784. Trouwde Alphen 22-5-1765 (ondertrouw A'dam 3-5-1765, oud 21 jaar, wonend Rockin) met Otto de Bruijn (de Bruyn) (geb. Gouda ca.1741 [oud 24 jaar in 1765, schilder en glazemaker (1783)], zoon van Otto de Bruijn; Gereformeert; wonend Beulingstraat); wegens trouwen buiten Amsterdam moesten zij zes gulden boete betalen [boete op trouwen SAA]. Maria was doopgetuige bij de doop van Jan Mulder (29-3-1775), Mattijs Koosing (3-3-1775) en Maria Koosing (2-12-1778); misschien ook ("Maria Breunings") bij de doop 23-3-1763 van Jan Jansen. Kinderen:
   1. Otto de Bruijn, Hervormd gedoopt Westerkerk A'dam 21-2-1766, getuigen Otto de Bruijn en Trijntje Muijt.
   2. Andries de Bruijn, Hervormd gedoopt Nieuwe Kerk A'dam 25-1-1769, getuigen Andries Brenning en Bartina van Otterloo.
  4. Cornelis² (A'dam 1747 - ). Gedoopt 10-7-1747, Evang.-Luthers, kerk aan huis, getuigen Juriaan Bukner en Magdalena Brouwer. Trouwde 1781 (ondertrouw A'dam 20-4-1781) met Elisabeth Delbek (geb. Rotterdam ca.1752 [oud 29 jaar in 1781], dochter van Pieter Delbek; Gereformeert; wonend Heeregragt).
  5. Magdalena (A'dam 1749 - 1796). Gedoopt 6-10-1749, Evang.-Luthers, kerk aan huis, getuigen Hendrik Raaven en Magdalena Brouwer. Begraven A'dam Nieuwe Zijds Kapel 25-1-1796. Woonde Reguliersbreestraat bij de Botermarkt (1796). Trouwde 1773 (ondertrouw A'dam 26-2-1773, oud 23 jaar, wonend Blomgragt) met Jan Mulder (geb. A'dam ca.1752 [oud 26 jaar in 1773], zoon van Pieter Mulder; Gereformeert; wonend Heeregragt; ovl. voor 1796). Magdalena was doopgetuige op 13-9-1793 bij de doop van Maria de Bruijn (achternichtje). Kinderen:
   1. Pieter Mulder (ca.1773 - ). Hervormd gedoopt Zuiderkerk 5-5-1773, getuigen Pieter Mulder en Sara Cranendoncq.
   2. Jan¹ Mulder (ca.1775 - ). Hervormd gedoopt Noorderkerk 29-3-1775, getuigen Otto de Bruijn en Maria Brenning.
   3. Catharina Margaretha Mulder (ca.1779 - ). Hervormd gedoopt Amstelkerk 13-5-1779, getuigen Mattheus Bottee en Catharina Margaretha Mulder.
   4. Jan² Mulder (ca.1785 - ). Hervormd gedoopt Amstelkerk 17-11-1785. Inspecteur van de Registratie (1820). Trouwde A'dam 13-4-1820 met Maria Christina Sethe.
  6. Rosina (A'dam 1751 - ). Gedoopt 31-8-1751, Evang.-Luthers, kerk aan huis, getuigen Fredrik Melinghuijs en Rosina Schuffelaar.
  7. Andries (A'dam ca.1757 - ) = [32].
 • [65] Bartina (Bartiena, Barthina, Barttina, Barendina) van Otterloo (van Otterlo, Otterlo).
  Geboren A'dam ca.1714 ["oud 25 Jaren" bij huwelijk], dochter van Magdalena Brouwer. Wonend Blomgt. (1783). Overleden 1782/83 "Ten Huysen van Haar Behuwzoon Otto De Bruyn (Schilder en Glazemaker) op de Blomgragt Noordzijd verbij de Eersten Dwarsstraat", begraven 3-1-1783. Trouwde 1739 met [64] Andreas Brenning, voor kinderen zie aldaar.
   
 • Nog niet geïdentificeerd:
  1. Vier of (drie?) opvarenden bij de VOC: Jan Christiaan (ca. 1757, timmerman uit Parchem), Willem¹ en Willem² (ca. 1773-1775, beiden hooploper uit Alphen; de data van hun reis naar Indië zijn niet met elkaar verenigbaar, dus het betreft vermoedelijk twee verschillende personen), en Johan Adam Christoff Brenning (ca. 1788/89, matroos uit Baden), genoemd op wiewaswie.nl.
  2. In Amsterdam:
   • Christiaan [sr.] Brenning, getrouwd met Dina de Wilde, hun zoon Christiaan [jr.] wordt 14-7-1802 in de Lutherse Kerk gedoopt [SAA, dopen voor 1811].
  3. Uit Noorwegen:
   • Herman Didrich Brenning (geboren Bergen, Noorwegen, ca. 1805), zoon van Johan Friedrich Brenning en Else Marie Brenning; zeeman; trouwde A'dam 17-10-1849 met Johanna Brits.
  4. Personen bij wie de spelling 'Brenning' waarschijnlijk een verschrijving is:
   • Johanna (Anna) Catharina Brenning (Phenning), gehuwd met Hendrik Jacobus van Kempen. Kind: Theodorus Cornelis van Kempen (geb. Den Haag ca.1804/05; huw. met Geertruij Luca, Den Haag 29-5-1833). (www.wiewaswie.nl)
   • Trijntje Brenning (Benning, Bennings), dochter van Willem Hendrik Bennings en Grietje Klaasdr Rosekrans, geboren Heemskerk ca.1803/04. Gehuwd Beverwijk 26-5-1824 met Willem van Tunen. Kinderen, o.a.: Jan van Tunen (geb. Heemskerk 22-7-1839). (www.wiewaswie.nl)
   • Itsk (Simons) (Doedes) Brenning (Breuning, Bruining), gehuwd met Wieger Visser. Kind: Maaike Visser (geb. Koudum ca.1841; huw. met Jan van Wolfswinkel, Huw. 16-3-1871 Hemelumer Oldeferd). (www.wiewaswie.nl)
   • Anna Margarethé (Margaretha) Elisabeth Brenning (Breuning), gehuwd met Johann Conrad Hespe. Kind: Hermann Gustav Hespe (geb. ca.1853 Bardenfleth, Oldenburg, Duitsland; huw. met [1] Antonia Agatha Catharina Müller [scheiding], [2] Rotterdam 31-1-1912 Romania Maria de Rijck; ovl. 30-6-1929 Rotterdam). (www.wiewaswie.nl)
 
 • Bronnen: www.Wiewaswie.nl; Stadsarchief Amsterdam (Gezinskaarten, Bevolkingsregister 1874-1893 en 1851-1853, Ondertrouwregisters 1565-1811, Doopregisters voor 1811, Begraafregisters voor 1811).

 • [IV.7] Jan Pieters de Groot.
  Geboren 02.01.1875 te Ameland, zoon van Pieter Jans de Groot en Martje Tjeerds van der Mey.
  Overleden 12.03.1875 te Ameland (twee maanden oud).

  [IV.8] Martje Pieters de Groot.
  Geboren 25.12.1876 te Ameland, dochter van Pieter Jans de Groot en Martje Tjeerds van der Mey.
  Vermeld te Amsterdam, bevolkingsregister 1876-1893: ouderlijk gezin woont Eerste Kattenburgerdwarsstraat 10, Kleine Kattenburgerstraat 25.

  [IV.9] Tjeerd Pieters de Groot.
  Geboren 07.04.1879 te Ameland (tweeling), zoon van Pieter Jans de Groot en Martje Tjeerds van der Mey.
  Overleden 18.04.1879 te Ameland (elf dagen oud).

  [IV.10] Antje Pieters de Groot.
  Geboren 07.04.1879 te Ameland (tweeling), dochter van Pieter Jans de Groot en Martje Tjeerds van der Mey.
  Overleden 18.04.1879 te Ameland (elf dagen oud).

  Generatie III, geboren omstreeks 1936

  [III.1] Hans Peter (Hans) de Groot.
  Geboren 10.05.1936 te Eindhoven, zoon van Jan de Groot en G. (Truus) Brenning. [bron: geboortekaartje]
  Getrouwd met Vicky. Geëmigreerd naar Zuid-Afrika.

  [III.2] Gijsbert de Groot.
  Geboren 04.09.1916 te Amsterdam, zoon van Jan de Groot en Cornelia Tel.
  Overleden 24.05.1994, grafsteen te Hollum.
  Getrouwd 1950 met Antje Catharina Visser (geboren Hollum 11-7-1915, aldaar overleden 28-5-2010; dochter van Monte Visser en Neeke Visser). Antje Visser was in 1949 gescheiden van Christiaan Koppenberg.
  [Bron: e-mail (28-1-2012) van Th.J.M. Koppenberg]

  [III.3] Aukje de Groot.
  Dochter van Jan de Groot en Cornelia Tel.
  Aukje werd moeder van een dochter, C.
  [Bron: e-mail (28-1-2012) van Th.J.M. Koppenberg]

  Overige De Groots op Ameland (voorzover bekend geen familie)

  [--] Jan Thijssen (Tijssen, Thijsses) de Groot.
  Geboren ca. 1802/03 te St. Annaparochie, zoon van Tijs Jans de Groot en Janke Pieters.
  Gehuwd 18.05.1828 in Het Bildt met Hendrikje Pieters Landman (geboren ca.1804/05 te Hallum [gemeente Ferwerderadeel], dochter van Pieter Douwes Landman en Geertje Hendriks Hoekstra).
  Kinderen:
  1. Pieter Jans de Groot, geboren 25.07.1830; zie verder hieronder.
  2. Douwe [Jans] de Groot, geboren 13.12.1832, Het Bildt (St. Annaparochie); trouwt 18.07.1872 met Hendrikje de Jong.
  3. Hendrik [Jans] de Groot, geboren 16.10.1834, Het Bildt (St. Annaparochie); trouwt 03.05.1860 met Neeltje Klok; hertrouwt 12.11.1874 met Geertje Strick.
  4. Jan [Jans] de Groot, geboren 14.11.1836, Het Bildt.
  5. Janke [Jans] de Groot, geboren 02.10.1838, Het Bildt (St. Annaparochie); trouwt 02.05.1861 met Klaas Dijkstra.
  6. Geertje [Jans] de Groot, geboren 04.01.1841, Het Bildt.
  7. Saeske [Jans] de Groot, geboren 09.12.1842, Het Bildt (St. Annaparochie); trouwt 07.05.1868 met Anske Jacobus Zwalua.
  8. Geert [Jans] de Groot, geboren 12.04.1845, Het Bildt.

  Pieter Jans de Groot, geboren 25.07.1830 te St. Annaparochie (gemeente Het Bildt).
  Gehuwd 26.11.1870 te Hollum met Gertje (Getje) Symons (Symens) van der Mey (geboren 01.09.1844 te Hollum, dochter van Symen Jans van der Mey en Baukje Yzaaks Visser).
  Kinderen uit dit huwelijk:
  1. Jan¹. Geboren 20.04.1871. Overleden 31.03.1874, [bijna] "3 jaar oud".
  2. Baukje¹. Geboren 01.12.1871. Overleden 07.04.1875, "leeftijd 2 jaar" (??).
  3. Hendrikje. Geboren 22.10.1873.
  4. Antje¹. Geboren 20.02.1875. Overleden 22.01.1877.
  5. Baukje². Geboren 08.03.1876.
  6. Antje². Geboren 27.01.1878.
  7. Jan². Geboren 22.11.1880. Overleden 02.12.1880.

  [--] Maartje de Groot.
  Geboren 1848/9 te Beemster, dochter van Cornelis de Groot en Trijntje Schering.
  Gehuwd 28.04.1873 met Tjeerd Bottes (Boltes) Visser uit Hollum.
  (Opmerking: verre verwant? De moeder van de bruidegom is een Van der Mey.)
  Kinderen:
  1. Trijntje Visser. Geboren 31.12.1873.
  2. Botte Visser. Geboren 18.09.1875.
  3. Jacob Visser. Geboren 08.10.1876.
  4. Hermanus Visser. Geboren 04.11.1877.
  5. Cornelis Visser. Geboren 01.11.1878. Overleden 12.11.1878.
  6. Kornelis Visser. Geboren 19.09.1881.
  7. Pieter Visser. Geboren 09.11.1884.
  8. Levenloos jongetje, geboren 17.09.1885.

  [--] Dirk de Groot.
  Geboren 22.03.1912 te Meppel, zoon van Hendrik de Groot en Marrigje Kloosterziel.
  Overleden 05.06.1994 te Ommen, 82 jaar oud; begraven te Ballum (graftombe.nl).
  Gehuwd (1) met Sjan Hubertine Munten (ca.1940), (2) met Henriëtte (Henneke) Komrij (ca.1948).
  Kinderen: (uit 1e huwelijk) Astrid, Marijke Yvonne Jolanda; (uit 2e huwelijk) Marjanke Henriëtte, Yvonne, Dirk Henri Bernard.
  [bron: genealogie Maregien Jans van Gulick (PRO-GEN output, aldaar nr. 21968; opgevraagd 29.07.2009). Deze geeft vier generaties mannelijke voorouders van Dirk de Groot, tot aan Derk Gerrits de Groot, geboren ca. 1775. Die leefden allen in zuidwest-Drente (Meppel, Nijeveen, Havelte). Enige verbinding met Ameland of de Amelandse De Groots lijkt er niet te zijn. Dat Dirk op Ameland begraven werd, is vermoedelijk omdat zijn tweede vrouw daar vandaan kwam.]

  [--] Bernardus Hendrikus de Groot.
  Geboren 20-4-1913 te Ameland.
  Wordt genoemd te Amsterdam, zie [SAA-Overgenomen Delen] scan OGDA00163000167.

  [--] Jakoba Klazina (Co) de Groot.
  Geen familie.
  Geb. Maassluis 15-7-1906, dochter van Arij Rokusz de Groot en Francina Gerritsd van Nieuwkerk; ovl. Leidschendam 4-5-1999.
  Trouwde Amsterdam 25-11-1936 met Job de Jong, foto bruidspaar op Familiearchief Amelander Historie (inloggen); twee kinderen (zie "parenteel Gribbert Gribberts de Jong", aldaar X).

  Als bij een naam een hekje # is geplaatst, betekent dit dat de grafsteen van die persoon nog aanwezig is op de begraafplaats van Hollum.

   

  Bronnen

  Gegevens zijn ontleend aan:

  1. WieWasWie
  2. Marloes Eskens, 'W.C. de Groot (1853-1939)', zie: www.wcdegroot.nl/c_bio.htm (opgevraagd 25 april 2008);
   Marloes Eskens, Leo van der Laan, Bé Lamberts, Willem Cornelis de Groot (1853-1939). Architect in Friesland (Leeuwarden: Fries Museum / Friese Pers Boekerij, 2009).
  3. Registers op de begraafplaatsen van Ameland (www.graftombe.nl)
  4. Doop-, trouw- en begraafboeken Ameland, vóór 1812
  5. Dagboeken Cornelis Pieter Sorgdrager:

  Aanvullingen en correcties zijn van harte welkom! (op e-mailadres h.vandeukeren  [apenstaart]  casema.nl)

  Zie ook:


  (22 april 2008; laatste wijziging: 24 maart 2018)