´╗┐De moordende concurentie bij het personenvervoer over de rails.

(De ene railvervoerder sluit de klanten van de andere railvervoerder op.)

Op zaterdagmorgen 09 mei 2009 reed ik per trein van NS-station Den Haag HS naar NS-station Rotterdam Blaak, uiteraard met een geldig vervoerbewijs, zoals een eerzaam burger dat pleegt te doen, wanneer deze per trein reist.
Aangekomen op NS-station Rotterdam Blaak wilde ik het station verlaten, dus liep ik naar de uitgang, om mijn reis voort te zetten, maar dit kwam mij echter op enige vertraging te staan.
Station Rotterdam Blaak is namelijk behalve een NS-station tevens een station van het Rotterdamse metrobedrijf RET, en is derhalve helemaal afgesloten met "toegangspoortjes" voor de OV-Chipkaart, daar neergezet door het schimmige bedrijfje Trans Link Systems BV.

Trans Link Systems BV is de ontwikkelaar van de OV-Chipkaart, de kaart die gebruik maakt van datatransmissie die "beveiligd" is door middel van een "geheim" algoritme, terwijl de oude Mesopotamiers 5000 jaar geleden al wisten dat het beveiligen van informatie dient te gebeuren door versleuteling, en nooit af mag hangen van een algoritme.
Trans Link Systems BV heeft in al haar wijsheid echter besloten dat je eerst 5000 jaar wetenschap overboord moet zetten alvorens ergens aan te beginnen...
(Hallo Trans Link Systems BV, de aarde is trouwens rond, zo... Die zijn ook weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van de wetenschap, graag gedaan!)
Trans Link Systems BV is tevens het bedrijf dat natuurlijk heel goed weet dat hun produkt niet werkt, maar dat maakt niet uit, want ze gaan in de toekomst veel geld incasseren van de Nederlandse Spoorwegen (NS), aangezien de NS wel de contracten heeft getekend, maar niet hun klanten wil blootstellen aan de vrijheidsbeperkende, de-humaniserende praktijken van Trans Link Systems BV.
Bovendien is het aannemelijk dat de NS heel goed begrijpt dat ze een verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de veiligheid van de reizigers bij een brand/aanslag/andere calamiteit, en dan moet ze er voor 100 % op kunnen vertrouwen dat de poortjes echt open gaan... Er is echter geen enkele reden om daar ook maar het minste vertrouwen in te hebben, dus kan de NS ze niet plaatsen, dus zal de NS altijd de contractbreker zijn, en het incasseren kan beginnen voor Trans Link Systems BV...

Ik verwachtte echter geen problemen bij het verlaten van NS-station Blaak, aangezien ik wel vaker reis over NS-station Schiedam Centrum. Ook dit is een gecombineerd station, volledig dichtgezet met die poortjes, maar omdat de NS wel weet dat de OV-Chipkaart nooit gewerkt heeft, niet werkt en ook nooit zal werken, staan deze poortjes altijd open zodat de betalende NS-klanten bij aankomst op Schiedam Centrum gewoon het station kunnen verlaten...

Helaas heeft de NS dit op station Rotterdam Blaak nog niet voor haar klanten kunnen bewerkstelligen, zodat ik op deze manier als keurige betalende reiziger vast kwam te zitten in het station.

Nou ben ik wel in het bezit van zo'n achterlijke OV-Chipkaart, maar ik weet uit ervaring dat als je die in deze situatie probeert te gebruiken om het poortje te openen, je wordt "ingecheckt", dat wil zeggen dat je 4 euro lichter wordt gemaakt (zelfs bij een kaart die nog nooit voor een transactie is gebruikt!), en omdat het poortje vindt dat je dan al aan de "goede" kant staat om ingecheckt te zijn (namelijk de binnenkant), gaat het poortje dus niet(!) open, terwijl de electronica in mijn OV-Chipkaart dus bewezen wel werkt!
Dit was dus al eens eerder gebeurd (met een kaart die daarvoor dus nog niet voor een transactie was gebruikt), en daarom stond er 4 euro negatief op de kaart.
Maar als ik dit onterecht in rekening gebrachte bedrag toch zou willen betalen, dan kan dat dus zelfs OOK nog niet, want de oplaadautomaat -die het meestal overigens niet doet- staat aan de buitenkant van het station, en daar kun je niet komen, want het poortje is dus dicht...

Het is natuurlijk een grote schande dat deze poortjes op deze manier worden ingezet om betalende NS-klanten het leven zuur te maken, terwijl ieder weldenkend mens het met mij eens zal zijn dat deze poortjes bedoeld horen te zijn om reizigers die keurig betaald hebben voor hun reis, op het station van bestemming de mogelijkheid te geven dit station te verlaten...

Gelukkig weet ik uit ervaring dat er een methode is om het poortje weer te laten functioneren zoals het hoort, en deze provisorische reparatie heb ik dan ook uitgevoerd.

Met een ferme voorwaartse trap (zoals mij aangeleerd is in overheidsdienst, om lastige locals je van het lijf te houden) gaat het poortje open, zodat de betalende klant van het openbaar vervoer het aankomst-station kan verlaten. Na andere methoden tot in het eindeloze geprobeerd te hebben bleek deze methode altijd functioneel te zijn, en dus kies ik er tegenwoordig standaard voor om het op deze manier te doen, zoals ik ook OV-Chipkaart en Trans Link Systems BV in het verleden reeds schriftelijk heb kennisgegeven. (Niet dat dat zin heeft, Trans Link Systems BV reageert nooit op correspondentie hoor ik overal, maar ik vond het wel zo netjes om dat zo te doen.)

Eenmaal buiten wilde een beveiligingbeambte een discussie aangaan met mij.
Nou, dat wilde ik ook wel!
Want ik heb ze een boel te vertellen, en over de telefoon is geen zinnig gesprek te voeren met Trans Link Systems BV!
Maar meestal heeft de beveiligingsbeambte dan al snel niets meer te zeggen (van schaamte over die achterlijke OV-Chipkaart natuurlijk, zo eng ben ik nou ook weer niet), en dan heeft het gesprek eigenlijk verder niet zoveel zin meer, dus dan vervolg ik mijn reis.

Deze keer duurde de discussie echter wat langer, en op een gegeven moment kwamen er politieagenten bij staan, waarvan er eentje na een tijdje opmerkte: "Pardon, maar wij willen ons er ook graag even mee gaan bemoeien, want U bent namelijk gearresteerd."
Ik dacht, dat is een formaliteit, dus ik pakte mijn legitimatiebewijs, omdat ik dacht dat de Politie er wel iets over wilde opschrijven...

Niets bleek echter minder waar, want ik werd afgevoerd naar het hoofdbureau van Politie, gestript van alles behalve mijn kleding, en in de cel "gegooid".
Ook mijn telefoon mocht ik niet meenemen, zodat ik ook niet meer kon bellen dat het iets later werd...

Hoewel ik wil benadrukken dat ik steeds correct ben behandeld door de Politie, vind ik wel dat de Politie maar eens een andere "interior decorator" in dienst zou moeten nemen, want zo gezellig was die cel dan ook weer niet ingericht...

Daarnaast heb ik wel moeten constateren dat ik slechter ben behandeld een Somalische piraat, want die hebben een WC op hun cel, die ze dan gebruiken als kaleidoscoop. (Knopje drukken, en dan kun je naar het kolkende water kijken, het schijnt dat Somalische piraten er geen genoeg van kunnen krijgen!)

Ik moest eerst lange tijd wachten in de cel, de beveiligingsbeambte had namelijk opdracht van de RET gekregen om hoe-dan-ook het station niet te verlaten, en kon dus pas na een hele tijd aangifte doen van mijn reparatie -zij stellen dat het een vernieling betreft- en bevelen zijn er om opgevolgd te worden bij de RET!

Uiteindelijk werd ik verhoord door de recherche, die mij overigens wel liet weten dat ik niet de eerste was, en ook zeker niet de laatste zou zijn.
Met de invoering van de OV-Chipkaart is het arresteren en opsluiten van betalende reizigers dus een nieuwe dagtaak geworden voor de Rotterdamse politie.

Na het verhoor door de recherche kon ik uiteindelijk 5 uur na mijn arrestatie het politiebureau weer verlaten. (Dus dat valt eigenlijk allemaal nog best wel mee, want Nelson Mandela heeft 27 jaar gezeten voor zijn principes.)

Ik moest toen echter nog steeds mijn reis vervolgen, en wel met de Metro van Rotterdam, hetgeen alleen mogelijk is met de OV-Chipkaart. Ik heb echter in het verleden mijn OV-Chipkaart in een aardige bui ooit geprobeerd te gebruiken om zo'n tering-poortje te openen (voor een met een strippenkaart gemaakte reis).
Er moest dus nog 4 euro afpers-geld worden afgedragen maar door mezelf op een schofterige manier te laten afzeiken door zo'n collaborerende baliemedewerker, en naast de 4 euro afpers-geld de reissom op mijn kaart te laten zetten (de automaten doen het namelijk niet), kon ik dan uiteindelijk mijn reis vervolgen...
Het spreekt voor zich dat ik mij uitsluitend zo heb laten vernederen door dat stelletje pre-historische hersenlozen, omdat de Politie mij inmiddels had uitgelegd dat als ik opnieuw mijn recht en menselijke waardigheid zou willen behouden, ik dan de nacht in de politiecel zou moeten doorbrengen, en ik vond dat ik op dat moment wel weer even genoeg voor de mensheid had betekend...

Kon de RET het nog gekker maken dan alles wat er tot nu toe was gebeurd?

Jazeker, natuurlijk kan dat!
Want 's-avonds moest ik ook nog eens terug van RET-station Capelsebrug naar NS/RET-station Rotterdam Blaak...
Daar bleek metrostation Capelsebrug helemaal vol te staan met RET-controleurs en Politie, en bleken de poortjes in oostelijke richting niet te functioneren, zodat de politiecellen die nacht ongetwijfeld vol hebben gezeten met eerzame burgers die graag wilde betalen voor hun metro-reis.
Dit heb ik zelf echter niet meer kunnen controleren, want ik moest namelijk reizen in westelijke richting, zodat ik niet automatisch opnieuw in de gevangenis werd gegooid.
Wel heb ik uiteraard een fotootje gemaakt van dit beschamende tafereeltje !
(En het fijnste van de OV-Chipkaart is natuurlijk dat het zoveel personeel uitspaart...)

Aangekomen op NS/RET-station Rotterdam Blaak kreeg ik echter nog een herkansing, want de uitcheck-paaltjes richting de NS-perrons bleken niet te werken en gaven knipperend de tekst "systeem herstart - Systeem werkt niet" aan...
Het liefste had ik toen Rotterdam graag even willen platbombarderen, maar dat schijnt al eens gedaan te zijn dus dat helpt kennelijk niet, en daarom ben ik op zoek gegaan naar RET-medewerkers en heb woedend ge-eist dat zij mij zouden bevrijden EN uitchecken, en deze keer graag zonder in de gevangenis gegooid te worden!
Kennelijk begrepen ze wat de bedoeling was, want dat is ze gelukt, en verder complimenteerden ze mij voor mijn vermelding in de dag-rapportage die ik dus kennelijk gehaald heb.
Dit werkte zeer ontwapenend op mij (het bleken ook erg aardige medewerkers te zijn) en bovendien kon ik de rest van mijn reis terug naar Den Haag nu vervolgen over NS-traject, zodat ik de rest van de dag niets meer met de OV-chipkaart te maken had...
Eindelijk verlost!

De oplettende lezer krijgt na het lezen van dit schrijven wellicht de indruk dat ik een tegenstander ben van het invoeren van een chipkaart-systeem voor het openbaar vervoer, dit is echter niet waar.
Elke dag opnieuw wordt in wereldsteden zoals Tokyo, Hong-Kong en Londen aangetoond dat een chipkaart-systeem goed KAN werken, en een zegen KAN ZIJN voor het openbaar vervoer, waar ik volledig achter sta.
In Nederland is de uitvoering ervan echter in handen gevallen van klungelige bedrijven (zoals Trans Link Systems BV), en ik denk dat een chipkaart voor het openbaar vervoer nog steeds een groot succes kan worden, maar dan moeten wij nu wel beginnen bij het begin, en dat is de volledige directie van Trans Link Systems BV in de donkerste kerker te smijten. (Zonder WC uiteraard, ik gun ze nog niet het plezier van een kaleidoscoop.)

Dan, -en alleen dan- kunnen we verder gaan met de uitrol van een chipkaart-systeem voor het openbaar vervoer, en kunnen we mee gaan tellen met metropolen zoals Tokyo, Hong-Kong en Londen.

Erik.

GSM: 06-41182580
E-Mail: evhattum(apenstaartje)casema.nl