zoom.gif
 

De    A  T  O  M    16 K RAM kaart

 

 (dim. 15x10cm)

images/16kkaart.jpg

De eerste kaart die door de FAC werd uitgebracht was meteen een succes. Het bestaande geheugen werd met 16 k CMOS 6116 uitgebreid.

Een gedeelte is ook op battery-backup en write protect te zetten.

De duidelijk handleiding met principeschema voor de montage volgend, verliep het bouwen zonder problemen.

De kaart is gebufferd met 2x74LS244 en 1 x 74LS245. De kaart kan op write-protect gezet worden van #6800 - #7FFF.
Voor een beschrijving verwijs ik u naar AN.1983 nr.3 pag.18. Het schema staat in AN.1984 nr.1 pag.62.
Met het beschikbaar komen van DOS en CMOS ram verminderde de belangstelling voor deze kaarten.

images/meer.gifDe oude 16k kaart

images/meer.gifDe nieuwe 16k kaart
images/home.gif