( 18x10cm)

images/atom-bbc.jpg

Atom / BBC card

Voor de Atom is een BBC opsteek-kaartje gemaakt. In de regio Twenthe is daarvoor een modificatie bedacht die meer aansluit op het in de FAC gebruik van het geheugen. Zie hiervoor het artikel daarover in AN 1984 nr.7 blz. 10 t/m 19 dat in de download pagina te vinden is. Het is nooit echt een succes geworden. De montage instructie is ook op de download pagina te vinden.

images/atbbc-k.gif

Hiernaast zijn een aantal wijzigingen aangegeven die nader zijn beschreven in het eerderaangehaalde artikel.

images/home.gif