zoom.gif

KIWIK   Special

H.v.d.H

Hiernaast staat een plaatje van de Kiwik Special die ik een paar jaar geleden op de kop heb getikt. Zoals te zien een Atom met monitor, in VDU 80 mode, en half verscholen achter de Atom, twee DSSD diskdrives in een Acornkast met een knobbel eraan. De knobbel is een geschakelde BBC voeding die in de 80-tiger jaren van de vorige eeuw in Den Haag te koop was. De benodigde 5 en 12 Volt worden hierdoor verzorgd. Op het frontje van de Acornkast ziet u een display dat de voorgeschakelde ROM aangeeft met wat conrectors voor extern te voeden apparaten en een paar signaleringslampjes. De beide half-height-drives kunnen 40 en 80 tracks 5 inch floppen aan. In de kast bevinden zich de CPM kaart, de VDU 80 kaart en een VIA kaartje. Een en ander is door middel van een bandkabel ("backplane") en connectoren aan de PL6/7 bus connector van de Atom verbonden.

Hieronder staan een paar detail opnamen van het inwendige.

   
De extra VIA met bandkabel waaraan de 80 kolomkaart en C-MOS geheugenkaart.
Nog juist is de aluminium afscherming te zien tussen de CPM-kaart en de overige hardware.
De C-MOS geheugenkaart bovenaanzicht.
 

Op het Moederboard is een print gemaakt waarop 2 maal 32 K (laag)geheugen, de 6502 met de beide Eproms voor resp. Atom-dos en Gdos en de gemodificeerde C en F-pagina's. Voor de VDU 80 kaart en de CPM kaart zie mijn website.

 

Hiernaast een screendump (DIR) van de floppy waarop het systeem aanwezig is. Het systeem kan onder batterijback-up worden vastgehouden. Er kan tussen de twee tekstpagina's (lower txt space) worden geschakeld. Tot voor een paar maanden werkte het feilloos. Sinds kort treden er problemen op die op termijn hopelijk zullen worden opgelost. Zoals te zien zijn een aantal "printen" met behulp van pozijn-draad gemaakt. Dat maakt het zoeken naar storingen er niet eenvoudiger op.

 

De Kiwik special is instaat om Atom DOS en GDOS te draaien onder verschillende uitbreidingen van het Atom Operatingsysteem (Branquart en CX). Daarnaast kan ook onder Atom CPM worden gewerkt. Het geheel wordt softwarematig bediend.

Mijn notities bij deze Atom geven een indruk van de mogelijkheden.