Eprom Programmer


Programmer met ZIF socket

Om gebruik te maken van de schakelkaart en/of wijzigingen in de F-rom te maken was al spoedig de noodzaak aanwezig om te kunnen beschikken over een Eprom Programmer. In Practical Computing van 1982 stond een eenvoudig schema hiervoor. Het printje, waarvan u hierboven de afbeelding ziet, is hiervoor gemaakt . In de AN indices zijn latere ontwikkelingen voor programmers op te zoeken. Dit printje is wellicht de allereerste print die voor de Atom is uitgebracht in Nederland. De 16k geheugen uitbreiding en de schakelkaart volgden snel hierop .

Het onderstaande schema was eenvoudig maar voldeed uitstekend om, al dan niet met een tussenvoetje, de gangbare eproms te programmeren.

images/prommer.gif
images/eprompr.gif

    Onderdelen opstelling

Hieronder staan een aantal verwijzingen naar de artikelen
in Atom Nieuws die hierover zijn gepubliceerd.

Atom eprom programmer 1982 nr.7: 53
Eprom programmer 1982, samenvatting: 80
Eprom programmer 1983 nr.1: 60
Eprom programmer v.2716/2732 1986 nr.6: 81