Dutch Acorn Atom User Group.

De Nederlandse Atom UsersClub bestaat nog steeds in naam. Zelfs na twintig jaren waren de ongeveer 20 leden nog steeds bezig met hun Atom.
Nadat van Atom Nieuws, wegens gebrek aan kopij eind 2002 het laatste nummer verschenen was, hebben een paar Atomisten een Electronische versie van AN onder de naam ELAN op het internet gezet.

Om een indruk te geven wat met een versie van AN op het internet mogelijk was spreekt het plaatje hiernaast voor zich.
Het toont hoe door een animated gif de werking van een Atom basic programma kan worden gesimuleerd. Eind 2004 was ook hier gebrek aan kopij aan de orde. Een link naar ELAN staat links onder aan in het menu.

Disclaimer

Voor deze site geldt dat alle rechten op soft- en hardware voorbehouden zijn aan de eigenaars daarvan. Ze zijn slechts vermeld onder het voorbehoud van rechten van die eigenaars en of ontwerpers. Publicatie hier dient slechts het museaal en educatief karakter van deze site. Voor het overige is GNU licentie van toepassing. Eventueel gebruik is voor rekening en verantwoording van de gebruiker. De webmaster aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

images/home.gif