zoom.gif
 
Bankswitching (paging) op #Axxx, de schakelkaart

 (Ī 15x10cm)

images/schakelk.jpg

Het tweede grote project van de FAC.
Op de kaart is plaats voor 8 Eproms ( roms ) op het #Axxx blok en 2 maal 4K C-mos, naar keuze op #Axxx of #Exxx. (zie het principeschema ). Dit laatste blok is door de DOS gebruikers omgebouwd naar #1xxx of #Axxx.
Op basis van de schakelroutine van B.Poot zijn uiteindelijk een paar uitstekende schakelroutines tot stand gekomen.
( Branquart -systeem en CX -systeem )

Voor de DOS gebruikers moeten de #Exxx blokken worden omgecodeerd naar #1xxx met een daktuintje. Waar dan met voordeel een schakelroutine kan worden geladen, al dan niet op write-protect.

Het laatste is een duidelijk voordeel boven een C-mos ram kaartje. Voor een efficiŽnt gebruik van de schakelkaart is het nodig de F-rom te wijzigen en moet rond IC23 een aanpassing gemaakt worden.

images/meer.gifDe oude schakelkaart
images/meer.gifDe nieuwe schakelkaart
images/home.gif