VDU 80 card

 

 (dim. 15x10cm)

images/80kolkaart.jpg


Met het ter beschikking komen van de CPM kaart was het ook nodig om aan de standaard van 80 tekens per regel te kunnen werken. Het paste ook in het streven van een aantal leden van de FAC om aansluiting te vinden bij de steeds meer oprukkende BBC computers die over een vdu van meer dan 32 tekens op het scherm konden beschikken.

images/meer.gif 80 kolommenkaart

Principeschema zie ook AN 1986 nr.4 pag. 40 en 41
Software zie AN 1986 nr.4 pag. 33 t/m 39images/home.gif