Johan Hesemans

Hesemans Reactie Help !

 

Archeologie
Roken
Accessoires
Kleipijpen
Productie kleipijp
Weddenschap stoppen met roken
Gedicht
Links
Johan Hesemans

For English try:

(It is not always correct. But it give you an idea. )

 

 

 

Kleipijpenovens

De meest bekende manier is het plaatsen van de pijpen in speciale pijpenpotten/bakken waarna deze gevuld naar de pottenbakker gebracht werd. Deze gevulde potten werden gewoon tussen de te bakken pottery van de pottenbakker gezet en bakten zo mee in zijn productieproces. De potten zorgden er voor dat de pijpen mooi wit bleven. Dus dat er geen rook of glazuur van de potten op de pijpen kon komen.  Bij dit type oven zijn er ook die alleen voor de pijpen gebruikt werden. Enkele voorbeelden staan hieronder:

Weert Gouda Broseley (UK)
1856-1933/1972 1909-1920? ± 1881-1957
capaciteit:  20.000-27.000 pijpen afhankelijk van soort capaciteit: ? capaciteit: 75.000-100.000 pijpen pijpen afhankelijk van soort
brandstof: kolen, mustert (=takkenbossen), turf

8-10 takkenbossen, 450 kilo kolen en 800-1000 kilo turf  

14-24 uur stooktijd en 9-10 uur baktijd

brandstof: turf brandstof: kolen 

2000 kilo 

stookbeurt van 4 dagen en baktijd van 16 uur

Het vullen van dit soort ovens:

 

 

Een stukje interieur:

Weert Broseley
en een blik op de stookdeur/gang
Weert Broseley

 

Ook al zijn de boven vermelde ovens de bekendste, de oudste manier is echter op een andere wijze. Dit is een soort grote pijpenpot (Muffle) die vast stond in de oven met alle pijpen daarin. De werking hiervan is uitgebreider te lezen onder het kopje Muffle en ovenrooster. Hieronder  staat de Bredase oven die van dit type is.

De Bredase Muffle oven (fundament) . 

De Bredase Muffle oven (reconstructie). 

± 1630-1659 ± 1630-1659 (2005-2006)
capaciteit: ± 10.000-14.000? pijpen  
brandstof:  mustert (=takkenbossen), hout en turf  

   

 

afb. 5 : Het teruggevonden gedeelte van de oven (rode deel).

 

De Bredase oven heeft duidelijk veel overeenkomsten met de Engelse ovens. Uit Frankrijk is een tekening uit 1810 bekend van een Engelse Muffle oven (afb. 5). Bij deze oven ontbreekt de vierkante bak die in Breda aan de noord-westkant zit. Op de tekening is verder nog te zien dat er een asla (blauw) aanwezig is, maar deze is nooit bij onze oven aanwezig geweest. Het deel van de oven dat gevonden is, is weergegeven in afbeelding  5 (rode deel)

Aanvullende info over de Bredase oven kunt u ook klikken naar:

Reconstructie oven

 

We gaan even terug naar de herkomst van de pijpen oven: Engeland.

Hier zijn inmiddels diverse pijpenovens opgegraven.  Hier zitten ook de voorlopers van de Bredase oven bij. Er zijn er nu daar zo'n 20 opgegraven ovens bekend. U kunt via de volgende link de opgravings tekeningen zien en de bijbehorende gegevens lezen (Engels) Ook hier zijn ovens gevonden van het type Muffle. Het is opvallend dat géén van de ovens dezelfde werking heeft van de in Breda gevonden oven.

http://intarch.ac.uk/journal/issue1/peacey/ch7a.html

 

Pijpenmakers
Pijpenmal maken
Productie kleipijp
Kleipijpenovens
Oven Breda

 

 

 
Copyright © 2005-2013 Johan Hesemans