Johan Hesemans

Hesemans Reactie Help !

 

Archeologie
Roken
Accessoires
Kleipijpen
Productie kleipijp
Weddenschap stoppen met roken
Gedicht
Links
Johan Hesemans

For English try:

(It is not always correct. But it give you an idea. )

 

 

 

pijpenmakers

In Breda hebben er diverse pijpmakers gewoond en (waarschijnlijk) geproduceerd. Tot nu toe zijn de volgende bekend.

De bekendste is wel:  

Samuel Broen, 1637-1659 Molenstraat 22 (SB)

Ik wist al lang dat iemand met de initialen SB aan de Molenstraat zou moeten wonen (of werken) dus had ik aan drs. Wim Hupperetz gevraagd of hij mij niet kon helpen de maker te vinden. Na een tijdje zoeken kwam hij met de naam, huurder van het pand. Bedankt Wim!

De overige Bredase makers zijn:

Reynier Anthonisz (van Wyngaerts), 1659-1676 Haagdijk 11 (RA)

Christiaen Damman,  1638-1658 (CD) Veemarktstraat 58

Louis Fieliep (Philips), 1651-1698 Akkerstraat 46/ Bosstraat 13 (LF)

lsaac Fovil, 1639-1699 Haagdijk 26

David Fovil, 1676-1691 

Hans Frats,  1669

Frans Leendert Kint,  1672-1682

Daniel Peyl,  1639-1676 Haagdijk 62 (DP)

Lucas Verwer, 1644-1645 Reigerstraat 28

Bron: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land  van Breda "De Oranjeboom" Deel XLVI 1993; drs. Win Hupperetz

Nog een "leuk"verhaal uit de archieven:

Op 11 december 1659 tegen het middaguur, kwam de pijpmaker Reynier Anthonisz met zijn moeder en zijn zuster 'ten huijse' van Daniel Peyl en het kwam tot een ruzie. 

Reynier had de vrouw van Daniel Peyl "met eenen vuijste int aengesicht heeft geslaegen ende noch meer (...) soude gedaen hebben scheijdende als mede al scheldende ende briesende ende tierende ten huijse uijt, verstaen van requirant sijne huijsvrouwe dat de gemelte moeder ende suster van Reynier int uijtgaen de dienstmaete oock slaegen ende met eenige toebackpijpen eenige gelaesen uijtekappen.

6 jaar later 19 januari 1665 om 10 uur in de ochtend in de winkel van Daniel Peyl opnieuw:

Met coelen ende avelen moede is gecomen. De requirant (=Daniel Peyl) sonder eenighe de minste redenen heeft geslagen met eenen granenmeet op sijn hooft dat hem requirant dochte dat sijns hooft daermede moste suijselen hem daermede door opseth oft quaet voornemen den requirant aenstonts grouwelijk injurerende, seggende hij Reynier ghij schelm, vagebont. Reynier zou ook gezecht hebben: "Ick sal u een mesch int haert douwen"

 Onbekend is waarover ze ruzie hadden....

 

 


 

Pijpenmakers
Pijpenmal maken
Productie kleipijp
Kleipijpenovens
Oven Breda

 

Copyright 2005-2013 Johan Hesemans