Ga terug

Kasteelheren en ridders van Herlaer.

 

In de periode voor 1500 is de datum vaak een datum waarop een akte is ogesteld en niet de geboortedatum.  De opstelling bij iedere persoon is:

 

1) Van de vader de volledige namen, de datum en plaats van geboorte en bij eventueel overlijden de datum en plaats.

2) Hetzelfde van zijn vader en moeder. De volledige namen plaatsen en geboortedata.

3) Dezelfde gegevens van de vrouw of partner + de trouw- of datum van samenwonen, haar geboortedatum- en plaats. 

4) Als er kinderen zijn geboren, de volledige naam, geboortedatum- en plaats.

Met deze 4 gegevens kun je de hele stamboom terug maar ook vooruit doorzoeken van je voorvaderen en je nakomelingen.

Met de geboortedatum van je opa zie je van je vader wie zijn broers en zussen zijn. Door steeds de datum van de opa te gebruiken kun je naar het volgende blok gegevens.

Op dezelfde manier kun je vooruit zoeken naar één van jouw kinderen met zijn/haar gegevens. enz.

U kunt snel zoeken. Houdt de toetsen CTRL F beiden tegelijk vast er komt een venster waarin u één ding tegelijjk kunt intikken. Een datum moet u intikken als 1533.06.08

Verder kunt u zoeken op naam van een persoon of kasteel of andere gebeurtenis. Met de toets ESC verlaat U het zoekprogramma.

De data tussen vader en kind kunnen erg klein of erg groot zijn omdat het een datum van een akte of testament is. Als er geen datum bekend was, dan heb ik aangenomen dat de geboortedatum 25 tot 30 jaar verschil is tussen vader en 1e kind.

 

Deze gegevens in de stamboom zijn een mix uit de Herlaar Herauten van 1961/1968 aanwezig in mijn archief.  De beschrijving van Paul van Bockstaele uit Antwerpen in zijn uitgave "Sandelyntje met een overzicht van de bewoners uit Herenthout van ongeveer 300 jaren, waarvan de documentatie ook in mijn archief zit.  Via e-mail of brieven van diverse personen en veel gegevens van internet waarvan veel uit Wikipedia.  In 2017 ben ik begonnen te zoeken naar akten en oorkonden. Veel archieven en abdijen heb ik aangeschreven voor meer informatie. Er werd veel op gereageerd, waarvoor hierbij als nog mijn dank.  Ook heb veel in mijn computer opgeslagen .

 

Hier begint de stamboom

985-1039 Dirk III van Holland geb. in Gent België, overleden 1039 27/5.
zoon van
951 tot 993 Graaf Aarnout of Arnulf van Holland.
Dirk III komt voor in de stamboom van de Alemannen.
Dirk III huwde met Othelhildis (Othilde) Van De Nordmark van Saksen (ca. 985
Quedlinburg Duitsland - 31 maart 1044), dochter van Bernhard I von Nordmark von Saksen
(ca 950–1011) en een prinses uit Kiev, dochter van
Vladimir van Kiev
Na het overlijden van haar man keerde zij terug naar Saksen zonder haar dochters die vermoedelijk dan al meerderjarig zullen zijn.
Kinderen
1. 1025-1061 Floris I van Holland. G
eboren Vlaardingen volgde zijn broer op. Hij werd vermoord in Nederhemert 1062, uit onderzoek blijkt dat hij niet ouder dan 40 jaar was.
2. 1025-1060 Bertgrada van Holland. Tr. Dirk I graaf van Katlenburg overleden in 1056.
3. 1025-1078 Swanhilde van Holland overleden 1178, 53 jaar oud.
Echtgenote van Emmo graaf van Loon. Tr. Omstreeks 1047. Uit haar stamt het geslacht van Herlaer af.
4. 1028-1049 Dirk IV van Holland. Overl. 1049 ongehuwd, nog jong.
Zijn dochter 1025-1078 Swanhilde trouwt met Emmo graaf van Loon. Hun zoon gaat zich van Herlaer noemen. Zie ca 1052 Tedoricus.

1025 Swanhilde van Holland geboren.
Dochter van 985 1039 graaf Dirk III van Holland en Othelhilde uit Saksen.
Tr. Omstreeks 1047 Emmo graaf van Loon.
kinderen:
1. ca 1050 Arnold graaf van Loon Hij tekent in een oorkonde achter graaf Gerard de Lange van Gelre.

2. ca 1052 Teodericus (Dirk) van Loon noemt zich vanaf nu heer van Herlaer in Herenthout B., tussen 1087-1133.

ca 1052 Theodericus / Teodericus / Dirk heer van Herlaer Herenthout België.
Zoon van zie 1025 Swanhilde van Holland en Emmo graaf van Loon.
Kinderen

1. ca 1077 Poppo van Herlaer

In een oorkonde tussen 1076-1099 zijn Theodoricus en zoon Poppo getuigen en worden genoemd in een oorkonde van gravin Adelheid, een dochter van graaf Everhard waarin zij voor haar zieleheil en dat van haar echtgenoot graaf Hendrik goederen schenkt.
Dirk en zijn zoon Poppo getuigen bij een schenking aan het Sticht Utrecht.
1087 Theoderik van Herlaer treedt op in een geschil over de kerk te Echt tussen graaf Gerard van Wassenberg (BRD) en de kerk van Maastricht omtrent het voogdijschap van de kerk van Echt  (afhankelijk van de Sint Servaaskerk van Maastricht). Keizer Hendrik IV beslist ten gunste van de kerk van Maastricht.
Theoderik van Herlaer 1087 wordt als voogd van de kerk van Echt opgedragen deze beslissing ten uitvoer te leggen waarbij de graaf van Wassenberg wordt veroordeeld. Theoderik is 26 juni 1108 getuige bij de terugbezorging van de kerk van Sint Trudo te Aalburg (tussen Den Bosch en Gorinchem) aan de abt van Sint Truiden uit handen van bisschop Burchard van Utrecht. 1133 voor 21 mei is Dirk van "Harlere" getuige wanneer Andreas, Bisschop van Utrecht, hoeven verkoopt aan de abdij van St.Laurens in Oostbroek. 1196 Opnieuw treedt een Theoderik van Herlaer op als getuige bij een schenking.

ca 1077 Poppo van Herlaer, heer van Herlaer Herenthout
zoon ca 1052 van Theodoricus (Dirk) van Herlaer
Huwde NN
Kinderen:
1. Dirk van Herlaer 1107-1167
2. Otto van Herlaer ca 1109

ca. 1107 Dirk van Herlaer, heer van Herlaer Herenthout, overleden tussen 1167 en 1173.

Zoon van ca 1077 Poppo van Herlaer, Herenthoutmutatie vervallen

Trouwde Udehilde van ca 1107 overl. na 1140.
Kinderen: (zit hier een generatie tussen???
1. 1133 (1190) Dirk en zijn moeder Udehilde komen voor in een prachtig charter dat in Postel wordt bewaard en van het jaar 1173 is.
   Het staat niet onomstotelijk vast dat zij in of vóór 1173 hebben geleefd.

2. 1134 Aleydis van Herlaer (of Udehilde) hierover is geen eensluidend antwoord, gehuwd met Floris van Voorne. Floris is in 1169 getuige in een oorkonde van Boudewijn

    Proost van het Utrechtse kapittel Sint-Maria, en broer van graaf Floris III van Holland.
Vader 1107 Dirk is getuige wanneer Godevaart III, Hertog van Leuven, de abdij van St.Michiels (Antwerpen) in het bezit stelt van het vrijgoed Selsaten onder Wommelgem.

In de abdij van Postel (Belgie) is een pracht van een oorkonde van 1173 over afstamming en bezittingen van de Herlaer's. (zie kasteelen Sandelijntje van Paul van Bockstaele in mijn archief). Uit deze oorkonde vernemen we dat Dirk van Herlarh en zijn zuster Aleydis de erfenis van wijlen hun moeder Udehilde verdelen. Dirk schonk zijn zuster het erfgoed Gerdingen en Baesweiler gelegen boven Aken. Dit erfgoed was waarschijnlijk van zijn moeder afkomstig.

 

1133 Dirk van Herlaer, van Herenthout.

Zoon van ca. 1107 Dirk en Udehilde
Tr ca 1157 NN
Kinderen:
1. ca 1158 Theodericus/Dirk van Herlaer ridder, heer van Herlaer en Ameide 1243/1281

2. ca 1160 Godfried/Godefridus/Godevaert van Herlaer, ridder, de eerste Herlaer in Herenthout. Overleden ca 1281
3. ca 1162 Gijsbert (Thierry?) van Herlaer

De vader treedt op als getuige van de kerk van Brabant.

Hij verplaatst zich in en rond Ameide blijkt o.a. in 1267???. Het gaat dan om het bezit en de inkomsten van 12 hoeven gelegen tussen Ameide en Meerkerk. Uit de latere geschiedenis blijkt dat hij de zijtak is van de Herlaers uit Herenthout
1214 hij is getuige als Hendrik I, Hertog van Brabant oorkondt dat Willem, Graaf van Megen, zijn allodium te Rixtel heeft overgedragen aan de Tempeliers.
1218 hij is kruisvaarder bij het beleg van Damiette (in Egypte) tijdens de vijfde kruistocht van 1227 tot 1236 wordt, Vrouwe van Herlaer in verschillende oorkonden genoemd. Zij wordt de adelijke juffrouw genoemd in de Meijerij van Den Bosch. Zij is rechtsopvolgster van vroegere heren van Herlaer.
Zie wapenboek Muschart bij het CBG Den Haag waarin hij wordt genoemd Theodericus de Herlare 1218.
1227 Pa heeft deelgenomen aan de slag bij Ane (Coevorden)

1227 In het abdij archief is een oorkonde van Petronella vrouwe van Herlaar en haar zoon Dirck ridder en diens broer Godevaart ridder. Dirck draagt als Heer van Herlaar in 1243 de hof van Berlicum met de cijnsen op aan de abdij van Berne, met instemming van zijn broer Godevaart (oorkonde van 24-6-1243 en treedt op als voornaamste voogd voor het kapittel van de Sint Pieterskerk van Hilvarenbeek. Zie oorkondenboek van N.Brabant en het Jaargetijdenboek van kappittel van de Sint Peterskerk van Oorschot. Archief Classis nr 138, RA “s-Bosch.

1235-36 Petronella, domina de Herlart en haar 2 zonen Theodericus en Godefridus schenkt een cijns aan de abdij Postel. Zij is rechtsopvolgster van vroegere heren van Herlaer.

 

1134 Aleydis van Herlaer, van Herenthout.  

Dochter van 1107 Dirk van Herlaer heer van Herenthout.
Zij trouwde Floris, Burggraaf van Voorne (Zeeland), Heer van  Renesse. Zij overlijdt in 1199 en wordt genoemd "Dame van Burcht" - zie het wapen van Voorne.

 

ca 1154 Otto heer van Herlaer, heer van Herlaer, Herenthout
Zoon van ca 1121 Poppo van Herlaer

gehuwd ca 1203 met NN
Kinderen:
1. 1184 Jeanne/ van Herlaer
De vader wordt In Den Bosch vermeld als heer van Herlaer die een enige erfdochter had Jeanne van Herlaer. Jeanne was gehuwd met Hendrik van Schoten, ridder.

Na het overlijden van zijn broer Dirk is hij bij de verdeling van de goederen Heer van een deel van Herlaer geworden. De afstammelingen van Hendrik van Schoten, schoonfamilie van zijn dochter, verkopen in 1292 Herlaer aan Dirk van Ameide. In Den Bosch wordt hij vermeld als heer van Herlaer.

 

1160 Godfried / Godefridus / Godevaert van Herlaer van Herenthout,  ridder, overleden voor 26 mei 1281. Zoon van Dirk van Herlaer 1133 en Petronella
Tr. ca 1200 Limoedis, weduwe.
Kinderen:

1. ca 1201 Dirk van Herlaer

2. ca 1202 Wilhelmus (Willem) van Herlaer
3. ca 1203 Simon van Herlaer
Zie Brabantse heren, pagina 109
1170 3 mei Godefridus is de eerste Herlaer in Kasteel Herenthout (Belgie). Op die datum is ridder Godevaert van Herlaer, samen met zijn zoon Dirk in een geschil gewikkeld met de Abdij van  St.Aubert (Frankrijk) omtrent het recht om nieuwe tienden op nieuw ontgonnen gronden te innen.  Bij die gelegenheid beweert hij reeds meer dan 25 jaar (dus rond 1236) dit recht in Herenthout uit te oefenen. Dit jaartal 1236 komt ongeveer overeen met de datum waarop hij samen met zijn moeder Petronella en zijn broer Dirk in de abdij van Postel (B) vermeld wordt.
Dat hij het lot der armen aantrok bleek nog in 1425 toen Jan van Berlaer, heer van Helmond en Keerbergen in zijn testament een schenking doet aan de tafel van de Heilige Geest waarbij Godevaert (Godefridus) de Herlaer alsnog wordt genoemd.
Zie wapenboek Muschart zie 1235-1243 en 1276 12/6 bij het CBG Den Haag. Hierin worden genoemd zijn broer Theodericus van Herlaer ridder en Godefridus van Herlaer, en Thierry de Herlaer. 

 

ca 1184 Jeanne / Jenne van Herlaer, van Herenthout
Dochter van Otto van Herlaer 1154

Trouwde 1204 met Hendrik van Schooten, ridder geb. 1180,  overleden 1251.03.17, begraven in Tongerlo. Hij wordt regelmatig genoemd heer van Herlaer. Het Kasteel Herlaer was gelegen in de heerlijkheid Herenthout onder de meijerij van Herenthals. Als hij in 1234 Schootenbroek verheft, wordt hij vermeld als heer van Rijkevorsel.
Zij kregen 9 kinderen genaamd van Schoten:

1. Godefroy, 2. Jan geb.1205. overl 1280 te Turnhout, 3. Hendrik, 4. Conrad, 5. Ambroise, 6. Jeanne, 7. Marquerite, 8. Gilles, 9. Aleijde.
Jeanne / Jenne woonde in kasteel Herlaer in Herenthals Belgie. Hendrik is de stamvader van het geslacht Kinschot waarvan in 1997 nog afstammelingen leven. Hendrik wordt, waarschijnlijk omwille van zijn huwelijk,  regelmatig genoemd "heer van Herlaer". Verder wordt hij vermeld als heer van Rijkevorsel als hij in 1234 Schootenbroek verheft. Hij kwam ook voor als Henry de Breda, sgr. de Schoyte.
Hendrik is overleden 17 maart 1251 en begraven in de Abdij van Tongerlo in Kempenland. Vermoedelijk zijn de afstammelingen van Hendrik van Schoten heren van Herlaer (of een deel van  Herlaer) gebleven. Vermoedelijk is Hendrik de stamvader van het geslacht Kinschot waarvan nu nog afstammelingen leven. 
 

1217 Bertholdus de Herlaer Hij getuigt voor Hendrik Graaf van Seyn, voogd van Keulen. 

zoon van NN

gehuwd? NN

 

ca 1220 Theodericus (Dirk) van Herlaer. Heer van Herlaer (1246/82) ?Ameide / Ammersoy / Herenthout

Zoon van ca 1190 Theodericus - Dirk van Herlaer en Petronella 1227-1235

Tr. ca 1242 met Sophie van Stein
Kinderen:

1. ca 1243 1271 ? Dirk, jong overleden

2. ca 1244 1272 ? Arnt - Arnout van Herlaer oudste zoon, heer van Ammersoy, ridder, overleden na 1296
3.
ca 1245 1273 ? Aleid, vrouwe van Herlaer, overleden na 1309, gehuwd met Gerard van Loon

4. ca 1246 1274 ? Mechteld van Herlaer. Tr. Arnold Rover van Aenscot.

5. ca 1247 1275 ? Maria van Herlaer

6. ca 1248 1276 ? Johan van Herlaer

Zie Brabantse heren pagina 109.
In 1258 treedt Dirck (1218) op als leenman van de graaf van Kleef. In 1266/1267 ligt een heer van Herlair overhoop met het kapittel van Utrecht over een waterloop in Ameide aan de Lek en in 1286 wordt deze kwestie geregeld door heer Arnout van Herlaer.

In 1276 is er een oorkonde van Dirck van Herlaar daarin wordt bepaald dat men ingeval van oneinigheid “binnen Herlaar zal komen”  Ze zullen wijzen op een verband van deze Heren van Herlaar met Herlaar in Sint-Michiels Gestel.

Met hem verplaatst de hoofdtak der heren van Herlaer zich meer noordwaarts en voornamelijk in en rond Ameide. Dit blijkt o.a. in 1267 wanneer hij in een dispuut is gewikkeld met het Kapittel van St.Maria in Utrecht omtrent het bezit en de inkomsten van 12 hoeven gelegen tussen Ameide en Meerkerk (NL)
1298 Dirk van Herlaer verklaard dat het huis te Ameide een open huis van de Hollandse graaf is. Maar in 1312 oorkondt hij dat het huis en de heerlijkheid Ameide een leen zijn van de Utrechtse bisschop.Uit de latere geschiedenis blijkt dat de heren van Herlaer, gevestigd in Ameide, de overheren zijn gebleven van o.a. de zijtak der Herlaer's in Herenthout.
Zie wapenboek Muschart 1235-1243 bij het CBG Den Haag. Hierin worden genoemd Theodericus van Herlaer, ridder en zijn broer Godefridus van Herlaer

En In 1302 noemt Dirk van Herlaar zich als eerste heer van Herlaar én Ameide. Na zijn overlijden gaat het familiebezit over op zijn dochter Aleid.

Hij heeft bezittingen tussen Ameide en Meerkerk.  Dirk en zijn oudste zoon Arnold. sluiten in 1282 een overeenkomst met de Abt van Echternach over de lagere en hogere justitie en de verdeling der boeten in Waalre en de daartoe behorende gebieden. Theodericus 1266-1282 en zoon Arnoldus 1282-1293 ridder geven goederen te Reusel in vrij eigen  7.7.1281. 

 

1244 Arnoldus (Arnt, Arnout) van Herlaer, heer van Ammersoy, ridder.

Zoon van Dirk van Herlaer zie 1220   
Trouwde ca 1268 Beatrix van der Dussen.
Kinderen:

1. ca 1269 Agnes van Herlaer
2. ca 1271 Dirck-Diederic van Herlaer, heer van Herlaer en Ameide

3. ca 1273 Marina van Herlaer

zie ca 1262 Margareta van Herlaer. Vraag: is zij ook een dochter van hem?

zie ca 1262 Arnout van Herlaar. Is hij ook een zoon van hem?

1244 Arnt en zijn vader sluiten 1282 een overeenkomst met de abt van Echternach.
1286 hij sluit met de ge-erfden van de Lek tussen de Diefdijk en Ameiderzijdewinde een overeenkomst betreffende het graven van een watergang door zijn heerlijkheid. (Gerecht). Hij liet een oorkonde in het Nederlands uitvaardigen over het onderhoud van de Zederik die als afvoer van de Vijfheerenlanden moest gaan dienen,
zie een afschrift van de tekst in mijn archief d.d. 31/7 2005.
1288 5 juni wordt vermeld dat hij streedt onder de banier van Hertog Jan van Brabant tegen Graaf  Reinald van Gelder in de slag bij Woeringen.
1288 hij was ook onder de borgen (10 man) toen Herman van Woerden zich onder zekere voorwaarden verzoende met de elict Jan en Graaf Floris V van Holland.
1293 7 mei is hij onder de borgen als Graaf Floris V een verdrag sluit te Dordrecht met bisschop Jan II.
1296 17 juni Arnoud en zijn zoon Diederik beloven graaf Floris V van Holland schadeloos te houden  bij de Lombarden te Ameide.
1327 draagt Arnt van Puderoyen de burcht en de hoge heerlijkheid op aan de graaf van Gelre, die het in 1347 in leen geeft aan Arnt van Herlaer.
1354 Het kasteel en de heerlijkheid Ammersoyen worden voor het eerst genoemd in 1354 als bezit van Arnt van Herlaar. Zie ook de uitgave van de Geldersche kastelen (zie mijn archief). Hij is heer van Ammersoijen geweest van 1354 tot 1383.In 1358 aangesteld tot raad van de hertog van Gelre, zie wapenboek Muschart bij het CBG Den Haag.

In 1494 komt het kasteel en de heerlijkheid Ammersoyen geheel in bezit van Otto van Arkel. Deze familie blijft tot 1694 in bezit van de heerlijkheid en het kasteel.
2000 Historische kaarten en prenten van Ameide-Herlaar-Tienhoven zijn er in Historische Vereniging Ameide en Tienhoven 11 (2000), nr 2-3, p8, enz. 

Arnoud was betrokken bij het langdurige conflict tussen Holland, Utrecht en de heren van Amstel en Woerden, dat uiteindelijk tot de moord op Floris V in 1296 zou leiden.

Arnout, eerste heer van Ameide, liet een oorkonde in het Nederlands uitvaardigen blijkt uit een acte van 1286 van het rijksarchief in Utrecht.

 

ca 1245 Aleyd Aleit van Herlaer, vrouwe van Herlaer

dochter van ca 1220 Theodoricus - Dirk, heer van Herlaer en Ameide 1298-1305 en Sophie van Stein.

Zij voerde als wapen in 1309, Loon rechts en Herlaer links

Tr. ca 1270 Gerard van Loon. Van 1272-1314, heer van Herlaer, 1306-1315 Heer van Ameide, Ammersoyen, Zuilichem, Berckel en Rodichem.
Kinderen:

1. ca 1271 Gerard van Loon, ridder, hun oudste zoon en erfgenaam. Na 1309 komt hij niet meer voor. Ook is er geen aanwijziging dat hij verloofd of gehuwd zou zijn geweest.

2. ca 1273 Dirck van Loon zich noemende van Herlaer was in 1312 schildknaap en gehuwd met Heilwig van Arkel zie ook 1296 en 1298, dochter van Herbaren van Arkel. Waarschijnlijk was hij toen net gehuwd.

3. ca 1275 Johan van Loon

Na het overlijden van haar vader gaat het familiebezit over op Aleid. Gerard van Loon noemt zich in 1306-1312 heer van Herlaer en als medepartroon optreedt van het kapittel van Hilvarenbeek. Eén van de twee bekende zonen van Gerard en Aleid, Dirk, noemt zich naar zijn moeder “van Herlaer”. Gerard verkoopt de heerlijkheid Herlaer op 30.3.1314 aan Gerard van Hoorne.

Met echtgenoot Gerard van Loon begint het tweede gelacht van Herlaar in Ameide. Gerard verkocht in 1314 kasteel Herlaar in Sint-Mischielsgestel. Hij behield wel de heerlijkheid Herenthout bij Antwerpen in zijn bezit. Zijn opvolgers behielden tot ver in de 17e eeuw dit in leen aan Belgische edelen.
Het zegel van Aleyd toont een staande vrouw met in de ene hand het wapen van Gerard van Loon en in de andere dat van Herlaer.
Gerard van Loon, de echtgenoot, wordt het laatst genoemd bij de verkoop van Herlaer aan de heer van Horne op 30.3.1314.
Gerard hield goederen te leen van de graaf van Gelre. (Dit moet Poederoijen zijn) Deze zijn aan zijn vrouw Aleyd nagelaten.

Verder:

Het huis Zegewerp bewaart een “oud papier”met de kopie van een acte die moest bewijzen dat de eigenaar van Zegewerp aldaar het recht van de jacht en de visserij bezat omdat dat door Vrouwe Aleit van Herlaer en haar echtgenoot Geraert van Loen in 1306 zou zijn geschonken. Er zijn oorkonden, zie gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland pag.108 / 109 betreffende de tollen van Zuilichem en Driel waarin staat dat Gerard van Lo(en), heer van Herlar met consent van zijn vrouw Aleit en van Gerard, ridder, hun oudste zoon en erfgenaam, die tollen aan graaf Reinout van Gelre heeft opgedragen.

Gerard en Aleyt verkochten op 30 maart 1314  het goedt van Herlaer aan Heer Geraert van Hoerne, van Altena ende van Paruweys. Gerard van Hoerne doet in 1315 leenverhef te Brussel voor de bisschop van Luik, van de heerlijkheid, de hoge en lage justitie van de huizen van Herlaer en Outherlaer (dit zal in Sint Michielsgestel zijn) met de daarbij behorende domeinen? (villis) of misschien toch dorpen? 27.2.1323 doet Dirck van Herlaer zoon van wijlen heer Gerard van Loen, ridder, te Nijmegen verhef van de heerlijkheid van Herlaer als zijn moederlijk erfdeel, en van de oude tiend van Zuilichem als vaderlijk erfdeel.

Aleyd verkocht 1314 de heerlijkheid Herlaer aan Gerard van Hoorne (beleend 1315 door de bisschop van Luik met Herlaer), sindsdien is Herlaer Hoorns bezit gebleven. Zij voerde in 1309 als wapens: Loon (rechts) en Herlaer (links).

 

ca 1246 Mechteld van Herlaer.

dochter van ca 1220 Theodoricus - Dirk, heer van Herlaer en Ameide 1298-1305 en Sophie van Stein.

Tr. ca 1270 met Dirk de Rover van Aenscot

De Nuenense leengoederen van het leenhof Herlaar zijn zeer waarschijnlijk ook oorspronkelijk bezit van de heren van Herlaar.

Kinderen:

1. ca 1271 Dirk de Rover, ridder

2. ca 1273 Jan Rovers van Vairlair. Uit zijn huwelijk stamt af Roelof Rover en erfde het leengoed. een dochter Joanna gehuwd rond 1335/1340 gehuwd met een van

  Nuwelant. Zij kon het leengoed te Colle aan haar zoon van van Nuwelant doorvererven.

3. ca 1274 Hilla Rovers Tr. met Claes van Ouden.

 

ca 1247 Maria van Herlaer. Overleden in 1308.
Dochter van 1220 Theodoricus van Herlaer
Zij huwt in 1263 met heer van Cruiningen, ridder.Hij is overleden in 1304.

 

1248 Johan (Jean) van Herlaer, heer van Ammersoyen en Ameyde, ridder anno 1366 wapenvoerder.

Zoon van Theoderik (Dirk) 1220

Gehuwd ca 1290 met Aleid van Leefdael.
Kinderen:
1. 1296 Dirk/Dirck/Diederic van Herlaer,
Dirk IV, ridder, heer van Ameide. Overleden in 1353.
Gehuwd in 1312 met Heilwig van Arkel.

2. 1298 Gerhard Kasteel Ammersoyen behoorde hem al toe eind 13e eeuw. Opgevolgd door Dirck en Gerhard. Gerhard is kinderloos gebleven.
Vader Johan, heer van Ameyden, geeft in leen Ammersoyen aan zijn jongere broer Arnold (Arnt).

 

1250 Geeraert / Gerard van Herlaer, heer van Empel en Meerwijck

zoon van NN vermoedelijk Willem I
Gehuwd ca 1279 met Agnes van Renen.

Kinderen:        
1. Machteld van Herlaer 1280

 

1251 Wilhelmus (Willem) van Herlaer. Het meest bekend is hij als "kamerling" (een vertrouwenspost) van Jan II Hertog van Brabant.

Zoon van Godevaart 1222 van Herlaer Herenthout, ridder 1222,

gehuwd ca 1275 NN

Kinderen:
1. ca 1276 Nicolaas van Herlaer van Poederlee le Moniel (de monnik)

Vader Willem is 1281 26 mei getuige bij de overdracht der tienden van Veldhoven (Nl) aan de abdij van Postel en wordt dan genoemd zoon van wijlen Godfried van Herlaer, ridder.
1301 5 juli Jan II, hertog van Brabant, geeft aan zijn kamerling Willem van Herlaar, zijn meier te Tienen, 36 bunder heide of woest land in Wyppenhout uit, tegen een jaarlijkse erfcijns 12 penningen Leuvens per bunder en een voorlijf. Gegeven int jaer ons Heren M CCC ende een, des woensdach nae sinte Peeters ende Pauwels dach.

1303 hij is getuige in verband met de heerlijkheid Dongelberg
1304 hij krijgt toestemming van Hertog Jan II een Banbrouwerij op te richten in Herenthout. In 1997 was het enkele jaren geleden de laatste resten van de banbrouwerij verdwenen gelegen aan de Uilenberg aan de Itegemse Steenweg in Herenthout.
1304 komen wij hem tegen in Wippenhout bij Oirschot Nl.
1304  2 juli Jan II, hertog van Brabant, staat aan zijn kamerling Willem van Herlaar 62 bunder land of woeste grond te Wippenhout af tegen een zekere betaling

1305 hij is kamerheer bij Jan II, Hertog van Brabant. Hij krijgt van hem het recht tot het plaatsen van een windmolen in Nederland tussen de dorpen Hoog-Casteren, Vessem, Beers en Hogeloon. Hij was niet heer van Herlaer. 

 

ca 1252 Simon van Herlaer
Zoon van 1222 Godefridus (Godevaert) van Herlaer ridder

Gehuwd? NN

 

ca 1252 Diederik (Dirk) van Herlaer, heer van Poederlee en Herenthout
Zoon van 1222 Godevaert-Godefricus van Herlaer

Gehuwd ca 1274 met NN

Kinderen:
1. ca 1275 Walterus van Herlaer. Hij was de eerste zoon en is gestorven in de strijd (occiderat in bello) Van hem zijn geen afstammelingen bekend
2. ca 1277 Jan van Herlaer meer bekend als Jan van Poederlee (van Herenthout) Hij overlijdt 12.2.1341. Hij wordt wapendrager genoemd bij de stichting van een kapel in de kerk van Poederlee
3. ca 1279 Machtildis van Herlaer van Poederlee zie 1310. In 1339 was zij non in het klooster van Nazareth (Lier)

Vader Dirk en zoon Jan worden in 1341 voor het eerst vermeld als heer van Poederlee. Zij worden niet vermeld als heren van Herenthout.

Zie wapenboek Muschart bij het CBG Den Haag.

1266 Diederik (Theodericus) van Herlaer. Zie wapenboek Muschart bij het CBG Den Haag. Hij had een geschil met het kapittel Sint Marie te Utrecht over 12 bunden in Ameyde en Meerkerk.

 

ca 1260 Agnes van Herlaer.
dochter van 1244 Arnt van Herlaer
Trouwde 1280 Dirk II van Lijnden, zich noemende van Half-Lienden, overleden in 1300, z
oon van Dirk I van Lijnden en Ermgard van Randerode, dochter van Bernard, kasteel van Montfoort.

Zij kregen 7 kinderen.

 

ca 1262 Margareta van Herlaer

vermoedelijk dochter van 1244 Arnout van Herlaer

Huwde ca 1286 met Gerard van Wesele

kinderen

ca 1287 geb Gijsbert Amman van Wesele gehuwd ca 1312 met Ida Wilmaers dochter van Gilles Wilmaers

 

1262 Arnoud (Arnt) van Herlaer

vermoedelijk zoon van 1244 Arnout van Herlaer

Trouwde ca 1297 Beatrix v.d.Dussen. 

kinderen:

1298 Diederik van Herlaer.

 

1270 Jenne van Herlaer.

Dochter van ca 1240 NN
Trouwde Jan Brustensone de Bije, Heer van Weelde  zoon van Ambrosius of Brusten. Hij trouwde voor de 2e x.

Zij voert het wapen: in zilver een beurtelings gekanteelde rode dwarsbalk.

Hij werd in het bezit gesteld van vele leengoederen en van het maalrecht op de molens.

kinderen:

1 Jan de Bije Janssone, volgt onder III-a. Schout van Breda en Heusden

2 Steven de Bije.

3 Goossen de Bije.

4 Catharina de Bie, Vrouw van Weelde, overleden na 1351.

5 Henric die Bye, volgt onder III-b. III-b Henric die Bye, Heer van Weelde, wonende in Drunen, overleden rond 1351, zoon van Jan Brustensone de Bije (II)

    en Jenne van Herlaer. Leenman van de Hertog van Brabant voor een goed te Drunen. Voert een gekanteelde dwarsbalk met daarboven een bij.

6 Peeter de Bije. Heer van Kinschot onder Turnhout. Ridder in 1318.

    Voert in goud een beurtelings gekanteelde zwrte dwarsbalk vergezeld van 3 zwarte bijen.

   Hij is getrouwd in het jaar 1328 met Geertruijt van Vriesele. Voert in goud 3 rode wassenaars, 2 en 1. de genealogie van dit gezin gaat verder in de familie

   van Kinschot. Zie collectie Van Hassel in Streekarchief Bommelerwaard, blad 5.1.

 

ca 1271 Dirck van Herlaer, heer van Herlaer en Ameide

Zoon van 1244 Arnt van Herlaer, heer van Herlaer en Ameide)
Tr. ca 1299 NN
Kinderen:
1. 1300 Walter of Wouter van Herlaer
Hij was de eerste zoon en is gestorven in de strijd (Occiderat in Bello) 

2. 1309 Aleyd, vrouwe van Herlaer

 

ca 1273 Marina van Herlaer. Tr. Gerard heer van Vorsselaer, ridder.
Dochter van 1244 Arnt van Herlaer, heer van Herlaer en Ameide (1281--1296)
Uit de bronnen blijkt in het begin van de 14e eeuw de leenband van de Herlaers met Luik. De heerlijkheid en kasteel van Herlaer werden van de bisschop van Luik te leen gehouden. 

8.9.1324 doen zij verhef van de ridderhuizen van Herlaer en Out Herlaer met de hoge en lage justitie van de plaatsen en 200 pond aan inkomsten ’s jaars, die aan Marina zijn aangekomen uit versterf van wijlen haar broer Heer Dirck, heer van Herlaer.

 

ca 1273 Dirck van Loon zich noemende van Herlaer was in 1312 schildknaap

Zoon van ca 1245 Aleid/Aleyd, vrouwe van Herlaer en Gerard van Loon 1272-1314 heer van Herlaer 1306-1314

gehuwd ca 1310 met ca 1245 Heilwig van Arkel, dochter van Herbaren van Arkel.

Kinderen

1. 1334 Aleid

2. 1337 Sophie, non Gravendaal

3. 1348 Gerardus van Loon 1348-1354, heer van Ammersoyen

4. 1354 Jan 1354/+- 1376. Heer van Ameide1354-1375, heer van Bokhoven 1365

5. 1354 Arnt van Loon heer van Ammersoyen 1354-87, heer van Bokhoven 1365

Verder:

1354 In een akte is er sprake van een broederdeling tussen Jan van Herlaer heer van Ameide en zijn jongere broer die van Jan het huis te Ammersoyen in leen ontvangt. In deze akte staat dat vóór die tijd hun broer Gerard heer van Ammersoyen was geweest en komt ook voor in de periode 1351-1353. In 1354 blijkt dat de ouders van de 3 broers ook Ammersoyen hadden bezeten.

Gerard was zegelaar en baanderheer van graaf Willem V van Holland.

Zijn broer en opvolger Arnt heeft relaties onderhouden met de landsheren van Holland, Brabant en Gelre. Hij komt in 1354 ook voor als baanderheer van de graaf van Holland. In 1357 en 1359 is hij geldschieter voor de hertog van Brabant en in 1364 en 1377 blijkt hij van dezelfde hertog een toelage ontvangen te hebben. In Gelre is hij hertogelijke raad en medezegelaar van verschillende hertogelijk oorkonden en verbondsbrieven. Arnt heeft van zijn broer Jan in 1365 nog de hoge heerlijkheid Bokhoven verkregen die nabij Ammersoyen aan weerszijden van de Maas was gelegen. In 1365 verkocht hij de heerlijkheid weer. Met Arnts overlijden in 1384 of eerder sterven de Herlaars als heren van Ammersoyen uit.

1363 Jan van Herlaer liet waarschijnlijk het kasteel Bokhoven bouwen. Dit kasteel ligt tegenover kasteel Ammersoyen aan de Maas.
Jan is vermoedelijk een familielid van ridder Gijsbert Cocq, heer van Bokhoven. Jan van Herlaer, draagt op 15 september 1365 Bokhoven als leen op aan de bisschop van Luik, waarbij zijn broer, Arnt van Herlaer, dan leenman zal zijn. Bokhoven onttrekt zich zo aan de ambities van zowel de graven van Holland, als de hertogen van Brabant en Gelre. Het werd door de Fransen verwoest in 1672.
1400-1408 De van Herlaers als heren van Ameide zullen begin 15e eeuw uitsterven met het overlijden van de enige erfgenaam Heilwich van Herlaer die tussen 1400 en 1408 is overleden. Door haar huwelijk met heer Hendrik van Vianen is de heerlijkheid Ameide overgegaan naar de heren van Vianen.

En: 1312 Dirk van Herlaer, zoon van Gerard van Loon, treedt voor het eerst op als leenman voor huis en heerlijkheid Ameide. Zijn vader wordt in 1314 voor het laatste genoemd.

 

ca 1275 Johan van Herlaer ridder van Loon, Schots, Meerwijk

zoon van 1245 Aleid van Herlaer en Gerard van Loon
Tr. (1)
ca 1300 met Agnes de Rover.

Tr. 2. Janne Willemsdr. van der Merwede.

Kinderen

1. ca 1301 Gerarda van Meerwijk of van Loon of van Herlaer uit 1e huwelijk

2. ca 1305 Gerard van meergenaamd van Herlaer is ongetwijfeld de zoon van Johan Schots.

3. ca 1303 Johannes van Meerwijk

Die relatie blijkt uit een ander stuk van 1374 waarin sprake is van Gerardus de Loen, filius (betekent zoon) domini Johannis Kocs de Herlaer. In 1348 en nog enkele malen daarna komen we Gerard tegen als ridder, als heer van Empel en Meerwijk.

De heerlijkheid Empel en Meerwijk worden in dit jaar ten overstaan van de heer van Megen als leen van de hertog van Gelder door Johan van Meerwijk aan ridder Johan Schots van Herlaer overgedragen. Er kan geen misverstand zijn want in 1342 is het leen overgegaan naar het geslacht van Loon en was aangehuwd aan het geslacht van Herlaer.

Tot slot zien we ook Van Herlaars in Empel en Meerwijk. Deze plaats was tot uiterlijk 1342 een allodiaal bezit van de Van Meerwijks. In dat jaar blijkt het echter plotseling een achterleen van Gelre en wel via Megen als het goed door Johan van Meerwijk overgedragen wordt aan "eens eersamen mans", ridder Johan, Schots van Herlaer.
Deze Johan is een zoon van Gerard van Loon, want in een andere akte is sprake van Gerardus de Loen, filius domini Johannis Kocs de Herlaer. Tot 1383 komen we Gerard van Meerwijk, meergenaamd Van Herlaar tegen. Daarna is het Johan van Herlaar die dan optreedt als heer van Empel en Meerwijk.
Uit het eerste huwelijk van Johan van Herlaar met Agnes de Rover, dochter van Dirk de Rover, hoogschout, had hij een dochter Gerarda.

 

ca 1276 Nicolaas van Herlaer, hij heeft de bijnaam "Le Moniel - de Monnik?". Gestorven voor 1351.

Zoon van ca 1251 Wilhelmus (Willem)
Trouwde ca 1308 Elisabeth Utenhove.
Zijn vrouw behoorde tot de belangrijkste Vilvoordse familie Utenhove en is vrouwe van Nederhem een hofstede in Eppegem

Kinderen:
1. ca 1309 Nicolaus/Nicolaas

2. 1312 Walraven van Herlaer van Poederlee

Vader Nicolaas 1276 bezat verschillende lenen in Herenthout en Oosterwijk 1312.
Via zijn zoon 1312 Walraven van Herlaer zie 1342 Willem van Herlaer in het bezit van Herlaer, Herenthout en staat hij tevens aan de oorsprong van de heerlijkheid Herlaer-Vilvoorde.

1326 16 aug. hij breidt zijn bezittingen nog uit wanneer Guido, Bisschop van Kamerijk goedkeurt dat het O.L.V.Kapittel van Antwerpen "zekere goederen" te Herenthout        verkoopt aan ridder Niklaas van Herlaer.
1326 18 oktober hangt hij zijn zegel aan de oorkonde van de Hertog van Brabant waarmee deze aan Brussel bepaalde privileges toekent. Hij moet dan een man van aanzien zijn. Hij wordt dan genoemd "Drossate van Brabant, ridder" Van hem is ook de band bekend met de hoofdtak der Herlaer's in Holland.
1333 19 augustus is hij in het bezit van 20 dagwand grond gelegen in Hameijde (Ameide?), in het territorium van Heer Dirk van Herlaer
1336 1 april is hij getuige als in Dendermonde een verdrag wordt gesloten tussen de 3 groten in de
Nederlanden n.l.:

        1. Jan III, Hertog van Brabant
        2. Louis De Nevers, Graaf van Vlaanderen
        3. Willem III, Graaf van Holland.
1338 van hem is een laatste teken van leven. Voor 21 pond "Oude Groten" gaat hij akkoord de Hertog van Brabant te dienen in de strijd tussen Frankrijk en Engeland en dit met 5 helpers, allen wel bewapend, gehelmd en te paard. Dit akkoord draagt zijn zegel "de fasce a la bande bretessee et contre-bretessee" vanouds het basiszegel der Herlaer's.
1360 16 mei uit een oorkonde in het bezit van de Abdij van Tongerlo blijkt, dat hij ook goederen had in Wippenhout (onder Oirschot) en op 29.11.1352 goederen in Oirschot. 

Via hem komt Walraven van Berlaer in het bezit van Herlaer, Herenthout. Hij staat tevens aan de oorsprong van de heerlijkheid Herlaer-Vilvoorde.

Zijn vrouw is vrouwe van Nederhem een hofstede in Eppegem.  In Eppegem bestonden in 1985 nog de plaatsnamen (toponiemen) Herlaerveld en Nederhem.

In 1459 komt het goed Herlaer-VIlvoorde in bezit van Jan van Bourgondie, zoon van de bisschop van Kamerijk, zoon van de Hertog van Bourgondie - Jan zonder vrees.

De afstammelingen van Jan van Bourgondie heten voortaan heer van Herlaer.

 

1277 Dirk van Herlaer

zoon van 1260 Dirk van Herlaer

gehuwd NN

Hj treedt op als medezegelaar van de grafelijke oorkonde waarin het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard wordt opgericht.

Later blijkt dat zij heer waren van Ameide, Meerkerk en Tienhoven. Ameide moeten zij verworven hebben tussen 1255 en 1266.

 

ca 1279 Machtildis van Herlaer  

Dochter van Dirk ca1260.
In 1339 was zij non in het klooster van Nazareth (Lier Belgie)

 

ca 1280 Machteld van Herlaer  

dochter van 1250 Geeraert van Herlaer heer van Empel en Meerwijck

Tr. 1300 Daniel Van Redelgem /  Redelghem, overleden 1369. Heer van Redelghem . ( intermédiaire blz 261 ) ( Genoemd in 1310 zie Van schijndel B.W. blz 4 )

Kinderen:

1. ca 1302 Daniel Van Reedelgem, 2. ca 1304 Geeraert Van Relegem, 3. Jan Van Relegem (Jan de Bastaard, vocht in 1371 in Bastweiler ) (Intermédiaire blz 262.).

 

ca 1288 Diederik van Herlaer.

Zoon van Arnoud (Arnt) van Herlaer 1262 en Beatrix v.d.Dussen. 

Trouwde 1312 Jonckfrouw Heiwig van Arkel (is dit juist?

Hij had geen zonen zodat het eerste geslacht van Herlaar dat over Ameide geheerst heeft, met hem uitstierf.

 

ca 1290 Agnes van Herlaer, overleden 1333

dochter van ca 1265 Jan de Oude Justinuszn Kyvit en NN

Huwde ca 1314 Herbaren van Heukelom geb. ca 1260, overleden 1333

Kinderen

1. ca 1315 Laurens Herbaren van Heukelom geb. ca 1315 overleden na 1339

 

Ca 1295 Gielis "Van Herlaer" Masterbuilder since medival times.
Zoon van ca 1265 Jan de Oude Justinuszn Kyvit en NN

gehuwd met NN ca 1319
Kinderen
1. Ca 1320 Elisabeth van Herlaer

 

1296 Dirk, Diederic,

zoon van ? is hij dezelfde als direct hieronder?

Tr Jonckfrouw Heilwig

1. dochter van Herbaren (kind van hun??), broer van Jan III van Arkel. Vermeld 1326-1337. Zij erfde van haar moeder de polder Grote Waard onder Noordeloos.
Diederik zal Graaf Jan helpen met zijnen huyze ter Ameyden. Is dit de in 1296 genoemde kinderlijke Jan de Eerste?

Dirk werd opgevolgd door een vrouwelijk familielid, Aleid van Herlaar, die zijn erfdochter of zijn oudste zuster geweest kan zijn.
In 1304/1305 doet hij een verzoek aan Graaf Willem.
In 1312 draagt Diederik het huis en hofstede van der Ameyde op aan Guy van Utrecht en ontvangt  het van hem weder ter leen.
1326 Zijn vrouw Jonckfrouw Heilwig heeft ontvangen een hoeve te Driel waar heer Herbaren (oom van Heilwig) te wonen placht. 

Aan het einde van zijn leven is Dirk lange tijd ernstig ziek geweest

 

1296 Diederic (Dirck) van Herlaer, Dirk IV, ridder, heer van Ameide. Overleden in 1353.

Zoon van 1248 Johan van Herlaer.
Gehuwd in ca 1322 met Heilwig van Arkel.
Kinderen: (zie CBG Den Haag wapencollectie Steenkamp/Damstra)

ca 1323 Gerard van Herlaer heer van Ammerzoden, ridder ( 1351-1354) huwde Agniesse van Bokel. Gerard was reeds in 1364 overleden, zonder kinderen na te laten.

ca 1324 Dirk van Herlaer huwde met Maria van Cuuck

ca 1325 Jan van Herlaer, Heer van Ameide, ridder ( 1353-1366))

ca 1326 Arnold/Arent van Herlaer heer van Ammerzoden en Bokhoven (dit laatste tot 1365)

ca 1327 Alide van Herlaar huwde Gijsbrecht van Rozenborch. (Aantekeningen : Gijsbrecht van Rozenborch was in 1322 nog minderjarig. Hij is in januari 1347 overleden.NL

In 1351 verleende graaf Willem V van Holland tolvrijdom in zijn graafschap aan de toenmalige heer van Ameide en diens oudste zoon Gerard van Herlaer. Vermoedelijk is het kasteel rond 1260 opgetrokken, want in die tijd zijn ook de naburige kastelen van Culemborg, Hagestein en VIanen gebouwd. In de eerste helft van de 14e eeuw is door huwelijk verworven stad en land van Ameide, ongeveer 1000 ha.

Sinds het samengaan van Vianen en Ameide liet de heer zich zowel in Ameide als in Vianen vertegenwoordigen door afzonderlijke drosten..

Hij volgde zijn vader op in 't bezit van Ammersoyen. Hij zal fungeren als voogd van Echternach over de bezitter dezer abdij te Waalre nadat de zonen van Henricus van Waalre uit dit ambt zijn ontzet.
1297/1298 wordt bij overeenkomst afgestaan het slot van Ameyden aan Wolfaart van Borssele heerszuchtige staatsdienaar van de kinderlijke Jan de Eerste. Hij trachte vooral de kastelen op de Stichtse grenzen te bezetten.

1309 wordt Dirck en zijn zoon Jean genoemd te Herenthout.
Komt voor in het wapenboek Muschart bij CBG Den Haag als heer van Ameijde met de datum  26.2.1349.

 

1298 Gerhard van Herlaer.
Zoon van 1248 Johan (Jan) van Herlaer, heer van Ammersoyen en Ameyde, ridder anno 1366.

gehuwd ? NN

 

1303 Johannes van Meerwijk / de Me(e)rwijck.

zoon van ca1275 Wouter / woltherus van Meerwijk / de Meerwijc, Schots

Huwde NN
Kinderen:
1. Vermoedelijk Gerardus
1348.

In 1348 is een akte aangetroffen (acten betreffende Gelre en Zutphen) waarin de hertog van Brabant verklaart geen enkel recht te hebben op de bezittingen van Johannes die hij heeft te Merwijck en Empel. Deze verklaring moest blijkbaar dienen om aan Reinald, graaf van Gelre, te bewijzen dat hij niet afhankelijk was van de hertog van Brabant. Ook de burcht, met voorburcht te Meerwijk was allodiaal bezit. 

 

ca 1305 Gerard van Meerwijk, ging zich noemen van Herlaer. Ridder en heer van Empel en Meerwijk.

Hij is ongetwijfeld de zoon van 1275 Johan van Loon Schots die de zoon is van Aleid van Herlaer

Huwdeca 1350 NN

Kinderen:
1. vermoedelijk 1357 Jan van Meerwijk

In 1348 is er een belofte aan de schepenen van Heusden. Hij heeft Empel en Meerwijk bezeten,  blijkt uit een vonnis in Heusden.
Hij gaf de inwoners van Empel in 1348 het recht te appelleren op beslissingen van de Empelse schepenen bij de schepenbank te Heusden. We komen hem ook tegen tussen de vele Brabantse edelen die zich beloofden te houden aan het op 8 maart 1355 gesloten verdrag van Leuven inzake de erfopvolging in Brabant. In 1374 zal zijn opvolger, Jan van Herlaer de tienden hebben overgenomen. In 1440 blijkt Jan Dickbier, heer van Mierlo en sinds 1438 ook heer van Megen de tienden in handen te hebben.

In 1368 onderneemt de hertog van Brabant een poging om Empel en Meerwijk onder zijn invloedssfeer te brengen. een vazal van hem, Jan van Redelghem, bezette het kasteel en ontnam Gerard van Meerwijk geheten van Herlaer, zijn rechten.

In 1383 komt hij voor het laatst voor. Daarna is het Jan van Herlaer die als heer van Empel en Meerwijk optreedt.

 

1305 Jan van Herlaer meer bekend als Jan van Poederlee (van Herenthout), overl.12 februari 1341.
Zoon van Dirk (Diederik) 1269 heer van Herlaer,  ridder
Huwde ca1350 NN

Kinderen:
1. Wouter van Poederlee 1354.11.08
Jan en zijn vader Dirk 1269 worden in 1341 voor het eerst vermeld als heer van Poederlee. Ook worden zij genoemd te Herenthout. Hij wordt wapendrager genoemd bij de stichting van een kapel  in de kerk van Poederlee.
1341 Jan doet een schenking aan de St.Jan Baptist kapel in de kerk van Poederlee en verwijst dan naar zijn vader ... domini Theodorico (Dirk), Domino de Poederle, Milite, patre nostro... Jan wordt dan genoemd "Armiger - letterlijk: wapendrager, dus niet ridder) en Heer van Poederlee. Door huwelijksbanden zijn zij vermoedelijk aan de titel gekomen Heer van Poederlee.

 

1309 Nicholaus/Nicolaus/Nicolaas de Castro (van der Borgh?) - is dit of zijn vader de nicolaus van het beeld in Maastricht - Sterre der Zee??

zoon van? 1276 Nicolaas van Herlaer, genaamd de monnik. of is hij ruim 1oo jaar geworden in een klooster?

Huwde Katharina

Hij en zijn vrouw Katharina.verkopen goederen onder 't Goor in Herenthout aan het Kapittel van de O.L.V. Kathedraal Antwerpen. Zij hadden die goederen verkregen uit de erfenis van 1269 Dirk van Herlaer en dit met instemming van diens zoon Jan van Poederlee 1305

 

1312 Walraven van Herlaer, heer van Helmond en Keerbergen, heer van Poederlee.

Zoon van 1276 Nicolaes/Nicolaas van Herlaer
Trouwt ca 1340 Elisabeth Utenhove. Het zal wel familie zijn van zijn moeder. Ook zijn zoon Willem trouwt een Utenhove.

Kinderen:

1. 1342 Willem van Herlaer
Elisabeth krijgt de erfenis, land en goed in Oosterwijk, een leen te Udenhout en Wippenhout.
 

Ca 1320 Elisabeth van Herlaer

dochter van Ca 1295 Gielis "Van Herlaer" Masterbuilder since medival times.

Tr. ca 1349, Aert Kievit/Kyvit geb ca 1320
kinderen
1. Gielis Kievit van Doeveren geb. ca 1350
2. Aert Kievit geb.ca 1352 in Den Bosch, overleden 1400 ca 48 jaar oud. Een vlijmense familie
3. Marcel ca 1355


ca 1320 Jan van Ammersoyen / Jan van Herlaer, ovl. na 7 aug. 1391.

zoon van vermoedelijk 1296 Diederic

Tr. Elisabeth van der Bregghe
woonhuis:
aan de Breestraat, verm. 26 mei 1355 (bij de verkoop van een erf achter zijn schuur) en 7 aug. 1391 (Secr. 1609, W. 428 f. 69 v.).
rentebezit:
* 22 jan. 1355 10 s.g.g. op een huis en erf aan de Vollersgracht, 13 feb. 1355 verkocht (Ke. 669). * 9 s.g.g. met houde op 3 aaneengesloten huizen en erven in de steeg achter zijn woonhuis, bij de Vollersgracht, 21 dec. 1358 verkocht (Ke. 672).
varia:
hij zal identiek zijn met Jan van Herlaer, die 30 juni 1352 het huis van Wouter van den Veen in erfleen verkreeg, gelegen aan de Breestraat, hoek Diefsteeg, na verbeuring door deze (GvH. 244 f. 13).

 

ca 1324 Gerard / Gherard / Gherid van Herlaer / van Herlair / van Herlar, heer van Ammersoyen, heer van Poederoijen. Overleden voor 29.1.1354. Zijn broer was Jan van Herlaer.

Zoon van Dirk van Herlaer 1296 Dirk IV

Tr. 1. Margaretha ...? 

Tr. 2 Agnes Bokel.

Uit bronnen komt dat hij kinderloos bleef

nr 2 was gehuwd geweest met Simon van Benthem, zie kasteel de Haar: Willem- Werner van de Haar- Gijsbrecht Bokel.

Door dit 2e huwelijk speelde hij in Holand een belangrijke rol in de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Gerard koos fervent de kant van de Kabeljauwen, aanhangers van graaf Willem V. Als dank heeft Willem V in 1351 de tolvrijdom aan Ameide in Holland gegeven.
1351 / 1354.Volgens de uitgave van de Geldersche kasteelen (zie mijn archief) is hij heer van Ammersoijen geweest.
1351 is in oorlog met de hertog van Gelre. Zie wapenboek Muschart bij CBG Den Haag. Van Herlaer's waren familie in Noord Brabant.

De heerschappij viel toe aan Jan van Helaer, zijn broer.
Er is een akte van 1351 29/9  Gherid van Herlair, schout (ridder) Berkel

 

ca 1325 geb Johan (Jean) van Herlaer, heer van Ameide 1354-1375, heer van Bokhoven 1365, heer van Tienhoven

Zoon van 1296 Diederic (Dirck) van Herlaer, ridder, heer van Ameide, zie 1296 en 1273. ?
Tr. 1 ca 1357 Machteld van Leijenburg (of Arkel)
Tr. 2 Maria van Asperen; overleden na 1390. (van internet januari 2010)
Kinderen:
1. 1358 Hadewich (Heylwich van Herlaer vrouwe van Ameide, vermeld tot 1402. Tr. oud 15 jaar, Hendrik II, heer van Vianen oud 16 jaar, overleden 1417.
2. 1367 Fije Johanna / Sophia van Herlaer. Vrouwe van Noordeloos.  Tr. 1408 met Jan van Vianen, heer van Noordeloos, Nieuwkoop en Goye. Overleden  ca 1442.
Hierdoor zijn de heerlijkheden Ameide en Noordeloos overgegaan naar het geslacht van Vianen. Jan erfde van zijn vader Nieuwkoop en schonk zijn oudste zoon Noordeloos.

Beide dochters trouwden met 2 broers van Vianen. Door dit dubbelhuwelijk was de heer van Vianen verzekerd van de opvolging van de Vianezen in de erfenis van de Termeiers.

Gerard erfde het land van Ameide.

Na de dood van zijn broer Gerard erfde hij en trad herhaaldelijk op in waterstaatszaken in de Alblasserwaard omdat die belangrijke Zouwedijk nu eenmaal op zijn grondgebied lag. Jan was de laatste heer van Ameide uit het tweede geslacht van Herlaer.

1363 Jan van Herlaer liet waarschijnlijk het kasteel Bokhoven bouwen. Dit kasteel ligt tegenover kasteel Ammersoyen aan de Maas.
Jan is vermoedelijk een familielid van ridder Gijsbert Cocq, heer van Bokhoven. Jan van Herlaer, draagt op 15 september 1365 Bokhoven als leen op aan de bisschop van Luik, waarbij zijn broer, Arnt van Herlaer, dan leenman zal zijn. Bokhoven onttrekt zich zo aan de ambities van zowel de graven van Holland, als de hertogen van Brabant en Gelre. Het werd door de Fransen verwoest in 1672.

Er is een akte van 1354/55 Jan van Herlaer/Harlaer, bezat enig leengoed in Berkel,
 

1326 Nicolaas (Claes) van Herlaer.
Zoon van Dirk 1296 ?

Gehuwd? NN
Nicolaas wordt vermeld te Herenthout ivm zijn eigen goed dat lag bij Hameyden in het gebied van Heer Theodericus de Herlaer (zijn vader?) 

 

1334 Aleid van Herlaer

dochter van 1273 Dirk van Herlaer

Tr. ca 1358 Gijsbrecht van Benthem zoon van Jan van Rosenburch heer van Tolloysen
Kinderen:
1. 1359 ca Johanna van Benthem van Rosenburch, overleden voor 1364. Tr. ca 1346 Hubrecht van Leyenburg, ridder overleden voor 1374.

 

ca 1335 Goswin van Herlaer

zoon van NN
trouwde dd? met Gertrude van ZEELAND is geboren omstreeks 1335, dochter van Willem van Zeeland en Elisabeth van Cromvoirt

 

1341 Jan van Herlaer, heer van Poederlee.

zoon van ca 1310 domini Theodorico (Dirk)

Begiftigt de St. Baptist kapel in de kerk van Poederlee met een schenking, verwijst hij daarin naar zijn vader "... domini Theodorico (Dirk), Domino de poederlee, Milite,

patre nostro ... Zij worden dan voor het eerst vermeld als heer van Poederlee. Hoe ze aan die titel zijn gekomen, is niet duidelijk. Misschien door huwelijksbanden.

 

1342 Jan van Herlaer / Berlaer, heer van Helmond en Keerbergen, overleden in ? tussen 3 en 14 september.

Zoon van Walraven 1312.
Huwde ca 1371 NN

Kinderen:
1. 1372 ca Geertruid van Herlaer, van Helmond. Zij huwt Wouter van Vriessele, heer van Poederlee.
Op 14.9.1421 Jan zegelt met Philips van der Leske, zie wapenboek Muschart bij het CBG Den Haag.
Hij is heer van Helmond en Keerbergen. In 1425 wordt hij Jan van Berlaer genoemd. In zijn testament wordt gesproken over cijnsrechten van Herenthout.

Hij had 17 kinderen bij 9 verschillende vrouwen. Na zijn dood liet  hij de volgende goederen na:
1) in Herenthout 2) in Kontick 3) in Boechout 4) In Reet 5) in Wiekevorst.

 

1342 Willem van Herlaer, overleden voor 1351.  

Zoon van 1312 Walraven van Herlaer van Poederlee
Trouwde ca 1372 Elisabeth Utenhove, Vrouwe van Nederhem (een hofstede in Eppegem)
Zij hadden geen kinderen
Willem is een van de meest centrale figuren omdat via zijn erfenis Walraven van Berlaer, afstammeling van een zijtak der Berthout's, in het bezit komt van Herlaer-Herenthout. Zijn vrouw Elisabeth, behoorde tot de belangrijkste Vilvoordse familie Utenhove, ook genoemd De Curia. Zij was Vrouwe van Nederhem (een hofstede in Eppegem). In Eppegem bestonden in 1985 nog de toponiemen Herlaerveld en Nederhem.
Willem staat aan de oorsprong van de heerlijkheid Herlaer-Vilvoorde.
Na het overlijden van Willem van Herlaer trouwt Elisabeth Utenhove met Willem Tserarents uit een Brussels geslacht. Ook dit huwelijk schijnt kinderloos gebleven te zijn.
Rond 1361 blijkt de erfenis van Willem van Herlaer overgegaan te zijn in handen van Margareta Utenhove en Elisabeth Utenhove, nichtjes van Elisabeth zijn vrouw.
1. Margriet Utenhove bekomt de bezittingen in Vilvoorde. In die buurt ligt nog de watermolen van Zelk (in vervallen toestand) waarvan Willem van Herlaer in 1322 de sluis verkocht aan het St.Lambert - Kapittel in Luik. Zij heet voortaan Margareta Utenhoven, gezegd van Herlaer. Zij trouwt Adam de Visschere van Ophem. 

2. Elisabeth Utenhove bekomt 1 woning, de cijnsrechten en land gelegen in Oosterwijk en omstreken. Zij trouwt 1. zie 1312 Walraven van Berlaer, heer van Helmond en Keerbergen en 2. Dirk van Bronckhorst. Haar zoon heette Jan van Berlaer, geboren kort voor 1350 is gestorven in 1425 en had cijnsrechten in Herenthout. Jan van Berlaer huwde in 1372 met Gertrudis Coutereel uit Leuven die in 1418 overleed. Het huwelijk bleef kinderloos. Hij kreeg voor zover bekend bij 9 vrouwen 17 kinderen.

In 1459 komt het goed Herlaer-Vilvoorde in bezit van Jan van Bourgondie, natuurlijke zoon van de bisschop van Kamerijk, zelf de natuurlijke zoon van de Hertog van Bourgondie "Jan zonder vrees". De afstammelingen van Jan van Bourgondie heetten voortaan "Heer van Herlaer"
Walraven van Berlaer komt in het bezit van Herlaer-Herenthout. Hij staat tevens aan de oorsprong  van de heerlijkheid Herlaer-Vilvoorde.                     

 

ca 1350 Gielis van Herlaer, molenaar van Herlaar (St. Michiels Gestel)

zoon van ca 1330 Henrick Molneer van Heerlair, molenaar van Herlaar (St. Michiels Gestel)

huwde ca 1372 met Margriet (weduwe van Wouter van den Kerkhove).

Kinderen

Ca 1375 Jan van Herlaer

Hij was in 1411 al gehuwd met Christien Jan Wolfaerts (dochter van Jan Wolfaertss van Giessen en Aleijt Rover, dochter van heer Emont Rover, ridder.

Door dit huwelijk zouden deze Van Herlaers verder opstijgen op de sociale ladder zodat hun kinderen ook weer een goede huwelijks-partner gingen vormen.

Of zij kinderen kregen is niet bekend. (2017)

 

1352 of 1335 Aert Kievit. geboren in den Bosch, overleden 1400 circa 48 circa jaar oud.

Kind van ca 1320 Elisabeth van Herlaer en 1320 Aert Janszn Kyvit van Doveren.

Tr NN ca 1379

Kinderen o.a.

1. Reynier Kievit van Bokhoven (1380),  Bokhoven

    Voor 1365 is Bokhoven een leen van het prins-bisdom Luik. De bekende leenmannen van dit, aan beide zijden van de Maas gelegen, zeer klein

     gebied waren leden van de familie Van Herlaer. In 1365 is het leen Bokhoven overgegaan aan Jan Oem van het geslacht van de Van Arkels.

    Deze verkoop was gedeeltelijk een familieaangelegenheid en dus een financiële overeenkomst. Deze bisschop was zowel met Jan Oem als aan de

     familie Van Herlaer verwant.-

2. Jacob Kievit van Veen (1382),

3. Willem Aerts zn Kievits (1381)

Vader Aert wordt in het Bosche register van 1370 vermeld RA.s'-Hertogenbosch reg.no1173 (1367-72) folio 37. Info van B.W.v.Schijndel "een vlijmense familie" blz. 4

 

1354 Arnt van Herlaar

zoon van 1312 Dirk

Gehuwd? met NN

Kinderen?

Het kasteel en heerlijkheid Ammersoyen worden voor het eerst genoemd in 1354, als bezit van Arnt van Herlaar. De daaropvolgende eeuw volgen de heren elkaar snel op, tot in 1494 het geheel in bezit komt van Otto van Arkel

1363 Arnt van Herlaer, is leenman van kasteel Bokhoven nadat zijn broer Jan, kasteel Bokhoven als leen opdraagt aan de bisschop van Luik.

 

1354.11.08 Wouter van Poederlee, ridder.
Vermoedelijk zoon van 1305 Jan van Herlaer / Jan van Poederlee
Vermoedelijk was het deze Wouter die op 14 januari 1379 een kapelrij sticht in het Godshuis der H.Drievuldigheid in Herentals.

 

1357 Jan van Meerwijk, ridder. Zijn 2e zoon noemt zich van Herlaer.
Vermoedelijk zoon van ca 1305 Gerardus van Meerwijk

Huwde NN ca 1375

Kinderen:

1. ca 1376 Gerardus van Meerwijk gezegd van Herlaer, ridder, heer van Meerwijc.

2. 1382 Johannes Gerardsz, Jan van Herlaer van Meerwijk
1357, 23 mei trad hij in dienst van de hertog van Brabant om deel te nemen aan de oorlog tegen de Vlamingen. Hij moest met 2 paarden en een zwaard opkomen en zou een oude schilt (muntsoort) per dag als soldij genieten. Op 14 en 19 juli 1357 bezegelt hij kwitanties voor ontvangen soldij.

 

1358 geb. Heilwich (Hadewich) van Herlaer, erfdochter. Vrouwe van Herlaer, van Ameide. Overl.aug 1400.
Dochter van ca 1328 Johan (Jan) van Herlaer, heer van Ameijde en Bokhoven.
Tr. 1372 Hendrik II van Vianen geb.ca 1355, overleden 1417.04.14, oud 16 jaar, heer van Vianen, heer van Ameijde 1372-1417. Hij was een zoon van Gijsbrecht van Vianen en Beatrix van Egmond. Zij was 15 jaar. Zij waren neef en nicht van elkaar.
Tr. 2. Walraven I van Brederode

Kinderen:
1. ca 1378 Johanna van Vianen, geb. het koor van de kerk te Vianen, overleden Vianen 1418.04.18

Zo kwam dit geslacht in de gebieden rond Ameide.
De adelijke geslachten van Culemborg en van Vianen stammende uit de heren van Beusichem,  zoon van Gijsbrecht, burggraaf van Utrecht en Beatrix van Egmond. Zie mijn archief 1960 de Wegwijzer krant van Ameide.
Vanaf 1365 tot 1725 bleven Ameide en Vianen onder één heer.
Hun leven heeft in het teken van de Arkelse oorlogen, tegen Jan van Arkel en diens zoon Willem van Arkel, gestaan. In 1387 tot 1389 leden de Vianezen en Termeiers de nederlaag. In een veldslag bij Vreeswijk werden zij in de pan gehakt door de Arkelsen, waardoor Ameide tijdelijk aan Jan van Arkel kwam.

In 1388 werd Ameide het slachtoffer van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De heer van Arkel kwam met een troepenmacht Ameide en Herlaer innemen en naar de gewoonten der tijd afbranden.

De volgende akten zijn gevonden. 1. vóór 1387 Heilwich van Herlaer, bezat enig leengoed in Berkel (ZH)  Zij was gehuwd met Hendrik II / Heijnrich van Vianen.

 

ca 1360 Gerardus van Meerwijk gezegd van Herlaer, ridder, heer van Meerwijc.
Vermoedelijk een zoon van ca 1335 Jan van Meerwijk
Huwde NN ca 1385

Kinderen:

1. 1386 Johannes Gerardsz van Herlaer
Met deze Gerard begint de aanwijsbare stamreeks. Er bestaat geen twijfel over dat Gerrit van Herlaer identiek is met heer Gerard van Meerwijc gezegd van Herlaer. In het zgn."Spechtboek" vinden we vermeld dat Gerard van Meerwijc, dit de Herlaer, van hertog Jan III van Brabant in leen houdt (anno 1374) zekere goederen bij Empel en Meerwijk "hofgoet" geheten en verder nog de tienden van beide genoemde dorpen.

 

1369.07.21 Gherit / Gerrit van Herler, heer van Poederoijen, ridder.  zie 1351.

zoon van NN ca 1339

Huwde NN ca 1392

kinderen

1. Vermoedelijk 1393 Gherijt / Gerrit van Herler
Zie wapenboek Muschart bij het CBG Den Haag.

 

1373  Nicolaus van Harlaer, edelman.

zoon van vermoedelijk 1309 Nicolaus

Hij was raadsman en opperhofmeester van de prins-bisschop Louis de Bourbon I van Luik.
Hij overleed 1474.05.25 op 101-jarige leeftijd. Bij zijn intrede in het klooster rond
1470 is door hem geschonken het beeld "Sterre der zee". Dit beeld staat in de Merodekapel en deze staat tegen de Baseliek Onze Lieve Vrouwe in Maastricht op het Onze lieve vrouweplein.

 

1374 Johannes Gerardsz, Johan van Herlaer, van Meerwijk, Ridder van Ameyde, Empel en Meerwijk, heer van Poederoyen.

Zoon van 1357 Gerard van Meerwijk

Tr. 1. ca 1406 jonkvrouwe Agnes de Rover dochter van Dirk de Rover, ridder, heer van Aerle van Rixtel, Beek en Stiphout, hoogschout en schepen van 's Hertogenbosch,    overleden na 1422

Tr. 2. ca 1424 Jonkvrouwe Jonckvrouwe Johanna of Jenne van de Merwede van der Merwede, weduwe van Walraven van Akcoy, overleden voor 1411
Kinderen:
1. 1407 Jan van Herlaer - de oudste zoon

2. ca 1400 Gerarda
3. 1406 Coen van Herlaer

4. 1408  Arend van Herlaar

5. 1423 Jvr.Gerritje van Herlaer.

uit het 2e huwelijk
6. ca 1425 Adriaen van Herlaer overl.1482.01.20

Na het overlijden van dit ouderpaar werd op Sacramentsdach Ao.1455 de zoon Adriaen van Herlaer met de heerlijkheid verleid. Naar hem heet de hoeve “Heer Adriaen van Herlaerts Houve” of “Ridderlijke Hoffstadt”, die met de daarbij behoorende 12 mergen grond verpacht werd.

Johannes hield land en hofsteden van Nuland in leen van de heer van Arkel. Dit leen droeg bij in 1413 over aan Willem van Gent (schoonzoon)

In het nabij Ter Heul gelegen Ameide waren Herlaer's al in het derde kwart van de 13 de eeuw aanwezig.

Zijn vrouw erfde van haar vader de ambachtheerlijkheid Muilkerk.
1386 van zijn schoonvader 1. Dirk de Rover verkreeg hij een hoeve te Heukelom bij Oisterwijk, een hoeve te
Rummel bij Gestel en land te Empel.
1395 is hij Heer van Poederoyen.
1398 2 febr. schreef de stad Keulen een brief aan Den Bosch met het verzoek alles te doen teneinde Johan van Herlaer te bewegen een einde te maken aan de bestaande vete, daar de stad Keulen niets wist van verongelijking dier ridders.
1386 15 aug. Jvr. Johanna of Jenne, zijn 2e vrouw, was door de abt van St.Paulus te Utrecht beleend met de grove en smalle tienden van Sevenhusen in Noort-Hollant zoals haar vader, heer Willem, die in leen gehouden had. Haar vader had ook goed in leen in het land van Heusden.
1408 Gijsbert van Bronckhorst, heer van Anholt, verpand "Batenburg" aan Jan van Herlaer.
1411 20 april in een oorkonde schrijft hertog Willem van Gent aan zijn baljuw van Delfland en Schieland dat Jan van Hodenpijl en Jan van Herlaer van Meerwijk bij hem geklaagd hebben dat het lastgeld te Zevenhuizen hun al sedert 4 jaren niet betaald is. De belangen van Zevenhuizen waren van jvr.Janne van der Merwede, dus moet zij op genoemde datum gehuwd zijn geweest met Jan. Janne erfde van haar vader de ambachtsheerlijkheid  Muilkerk.

 

ca 1379 Sophia van Herlaer. Vrouwe van Noordeloos vermeld 1376-1439.

dochter van 1354 Jan van Herlaer

Tr. voor 1408 Jan van Vianen, heer van Noordeloos, Nieuwkoop en Goye. Overleden ca 1442.

De heerlijkheden Ameide en Noordeloos overgegaan naar het geslacht van Vianen. Jan erfde van zijn vader Nieuwkoop en schonk zijn oudste zoon Noordeloos

Sofia heeft geen grote goederen in het Termeise geërfd, alleen de polder Grote Waard.  Haar man kocht de heerlijkheden van "t Goy (onder Houten), Noordeloos en Slingeland. Als leider van de Hoeken stond hij vooral bekend als "de heer van Noordeloos". Hij was slotvoogd van Leerdam. Jan van Vianen heeft nog tot 1434 in de raad van Holland gezeten. Daarna was hij geregeld op het slot Teilingen te vinden dat aan Jacoba van Beieren was toegewezen als woonslot, zij stierf in 1436.

Na het sneuvelen van Walraven van Brederode bestuurde Jan van Vianen, de broer van Hendrik II, in naam van zijn minderjarige neef Reinoud II van Brederode tot 1429 als Ruwaard de Steden en Landen van Vianen en Ameide.

In 1437 was voor Jan zijn politieke rol uitgespeeld want zijn neef Reinoud II aanvaardde zelf de regering over Vianen en Ameide. Zo kwam er een eind aan het geslacht Herlaer in Ameide.

 

ca 1415 Adriana van Herlaer.

Dochter van ca 1385 Gerard van Herlaer (Gherard van Herlar, heer van Ammersoyen, heer van Poederoijen

Tr. ca 1439 Jan Gieliss van Ammersoyen geb. 1415 in Sprang, overleden in 1481.
Kinderen

1. ca 1440 Dirck van Ammersoyen

2. ca 1445 Gillis of Gielis van Ammersoyen

3  ca 1446 Symon van Ammersoyen

4. ca 1447 Robbert Janssoen van Ammersoyen

5. ca 1448 Aert van Ammersoyen

6. ca 1450 Symon van Ammersoyen

7. ca 1450 Jut van Ammersoyen

Jan Gielisz blijkt bij de boedelscheiding na zijn overlijden in 1481 eigenaar te zijn geweest van "een erf, 3 akkers breed, streckende vander Nyerwerstraten zuytwaerts opten Sprangschen Meerdijc toe; een half geseet (=hofstede); 3 akkers aan de Oudestraat; een hofstat noordwaerts aan de Oudestraat en 2 akkers" (Sprang).

Zie o.a. R.A. 's-Hertogenbosch, inv.nr. 1264, fol. 173, GTMWB 1977, pag. 51 en G.N. 1962, pag. 363.

Adriana van Herlaer bezat als weduwe van Mr. Jan van Ammelroy 21 morgen grond in het land van Altena, toekomende de vrouwe van Dussen.

 

ca 1361 Heylwich van Herlaer.

Dochter van ca 1341 Gerard van Herlaer
tr voor 1381 Arnold van Hoemen burggraaf van Nijmegen 1375-1381, burggraaf van Odenkirchen 1397 heer van Hernen 1386 en Ammersoyen 1381.
Zij woonden in Ammersoyen.
Geruchten over een offensief in Limburg door Arnold van Hoemen of de heer van Heinsberg eind 1395. Opnieuw in juli 1397. Hij had al een grote troep soldaten verzameld voor aanval op Herzogenrath maar kwam na (contra-spionage niet in actie, steelt wel 5.8.1397 vee op Limburgs gebied ten tijde van Arnold van Crayenheim kasteeldrossaert van Valkenburg. Arnold van Hoemen steekt in de 2e Gelderse Brabantse oorlog 1397-1399 de tiendschuur van Gangelt in brand.

 

ca 1362 Albrecht Coen van Haerlaer,
bastaardzoon van ca 1342 Jan Dirkszoon van Zijl, geb. te Leiderdorp? Overleden na 03-01-1397 te Leiderdorp? overleden tussen 03-01-1397 en 28-03-1400 (1399)

Gehuwd ± 1385 te Leiderdorp? Echtgenote is Katrijn POESONIS, geboren ± 1365. Katrijn stierf aan de pest (vriendelijke mededeling ir. De Graaf).
Op Pasen 1395 wordt hij beleend met de drie morgen van het Oud Kerkhof, op 1 april gevolgd door de 20 morgen bij het slot en op de vrijdag na Paasdag 1395 (=16 april) elooft Albrecht Coen van Haerlaer en Dirk van Leyenburg bastaard schadeloos te houden van dat zij Jan van den Zijl in 's hertogen dienst gevangen hebben.

Zoon van 1376 Gerardus van Meerwijk gezegd van Herlaer
Tr. ca 1425 Jenne van der Merwede geb.1370

kinderen:

ca 1422 Maarten van Herlaer tot Poederoyen

ca 1423 Jvr. Gerritje van Herlaer (de Herler)

ca 1441 Jvr.Johanna van Herlaer.

 

1393.02.24 Gerrit van Herler, heer van Poederoijen.
Vermoedelijk zoon van 1369.
Zie wapenboek Muschart bij het CBG Den Haag

Huwde ca 1413 NN

kinderen

vermoedelijk 1414 Johan?

 

ca 1395 Jan van Herlaer, heer van Poederoijen

zoon vermoedelijk van ca 1365 Gerrijt van Herler

Tr. ca 1420 Margriet van Herwijnen (Margriet van Kleef), geb. ca 1400.

 

1397 Dirk Jansz. van Herlaar, wagenmaker en timmerman

zoon van ca 1367 NN

Akte van transport 1397 april 6. 1 stuk 629 voor schepenen van 's-Hertogenbosch door Willem [Wouter] van Langeraar van een rente uit een zesde deel van het erfgoed van Arnold Rover, ridder, in de Ridderstraat bij de Markt, achter het erf van Amilius Specier, afkomstig van Johannes Bierman, aan Dirk Jansz. van Herlaar, wagenmaker en timmerman, later door Wouter Willemsz. Donk Dirk Jansz. van Maas. Afschriften,

 

1398.02.18 Jan van Herlaer van der Hueb, Hertog,

zoon van ca 1368 NN
verliet op St.Maartensdag in de winter Ao.1398 zijn huis te Hueb.      

Gestorven 12 september in de 14 de Eeuw Pater Hendrik van Herlaer
Nieuws van de Abdij Averbode Belgie waar hij ligt begraven. 2017.

 

Ca 1400 Gerarda van Herlaer.

dochter van 1374 Jan van Herlaer / van Amersoyen en NN van Montfoort
Tr. 1423 met Willem van Gent, geb. ca 1380 overleden 1426. Al voor die tijd woonde van Gent te Meerwijk. In 1415 heet hij reeds dominus de Meerwijk

Kinderen

1.1429 ca Willem van Gent, heer van Empel en Meerwijk, blijkt uit een akte van 1429. Hij overlijd na 1437.

In 1404 Willem van Gent werft als kapitein in Staveren 50 man aan. In 1407 is hij Landdrost van Altena. In 1410 borg van de Hertog Willem van Holland tegen Haarlem. 1412 Gelderse Edelman. 1413 beleent met Nieuwland in het Land van Arkel en 1423 met de Heerlijkheid Giessen en enkele dorpen. Vanaf 1433 wordt de heerlijkheid Empel en Meerwijk in leen gehouden door edelen die in de directe nabijheid van de hertog van Brabant verkeren.

In 1585 herbergt het Kasteel van Meerwijk een garnizoen Italiaanse troepen (Chasteau des Italiens”

Aangenomen wordt dat het kasteel in de periode vanaf ca 1850 sterk in verval is geraakt en er van een ruïne wordt gesproken

  

ca 1402 Meyne van Herlaer, wijlen vrouw van den Abeele.

Dochter van NN ca 1377

Tr. 1. ca 1427van den Abeele

Tr. 2. c 1441 Gerrit / Geryt Oem, geboren circa 1402, overleden circa 1442. Schout van Dordrecht.

kinderen:

1. ca 1428 Margriet jong overleden.
Zie N.L. 1942-187. Daarin staat letterlijk: Meyne van Herlaer hertrouwde voor of in 1441 Geryt Oem, schout van Dordrecht.
In 1441 is er sprake van Meyne van Herlaer wijlen vrouw van den Abeele, nu ter tijdt gechte wijft Geryt (Oem's) voirschr (Leenkamer 115, cap. Z.
Holl. fol. 10 vo) Op 25 mei verkocht het echtpaar Oem - van Herlaer zijn huis in de Papenstraat in Den Haag (Versl. 's Rijks Oude Archieven 1906,
p. 264). Op 19 mei 1442 werd Geryt Oem beleend met het door hem gekochte huis Leeuwenborch in Dordrecht.

 

1406 Coen van Herlaer, heer van Oosterwijck.

Zoon van 1374 Jan van Herlaer van Meerwijk en jonkvrouwe Agnes de Rover

Gehuw ? NN

 

1407 Jan van Herlaer van der Heul.

Bezittingen: kasteel Ter Heul. Huis Oosterwijk, het kapiteinschap van Leerdam.

Zoon van 1374 Jan van Herlaer van Meerwijk en jonkvrouwe Agnes de Rover

Tr. ca 1440 Margaretha van Gent.
kinderen:

1. 1441 Jvr.Johanna van Herlaer uit het 2e huwelijk.
2. 1455 Adriaen van Herlaer

Hij verkreeg kasteel "Ter Heul" halverwege tussen Lopikerkapel. Hij had ook bezittingen in de Alblasserwaard en de Bommelerwaard.
1401 Vanaf dit jaar woedde er een oorlog tussen Arkel en Holland. Jan en zijn 3 broers stonden aan de kant van de heer van Arkel. Daarmee waren zij vijanden van de stad Utrecht want die steunde de graaf van Holland.
1407 kasteel "Ter Heul" werd verwoest door troepen van de stad Utrecht. Ter Heul is waarschijnlijk niet herbouwd. Jan beschikte over het huis Oosterwijk.
Na deze verwoesting liepen de gebroeders van Herlaer samen met andere aanzienlijken in het land van Arkel over naar de graaf van Holland en leverden hem de stad Gorinchem over. Jan van Herlaer van der Heul kreeg een grote geldsom in het vooruitzicht gesteld en de toezegging dat de graaf Ter Heul zou laten herbouwen. Verder kreeg hij de hoge heerlijkheid van zijn huis en hofstede te Oosterwijk bij Leerdam met de ambachtsheerlijkheid van het dorp in leen.
In 1408 kregen Jan en zijn broere Arend het kapiteinschap van Leerdam opgedragen.
In 1416 trad Hendrik, heer van Vianen op als arbiter omdat de geldsom uitbleef. Jan kreeg als compensatie van de stad Utrecht een levenslange lijfrente van 100 gulden per jaar.

Het leen kwam aan zijn vrouw, als genoegdoening voor het feit dat Jan haar bruidsschat van 800 kronen voor
eigen gebruik had aangewend. Daarna kwam het aan haar familie en vervolgens aan diverse andere families. (Griend 23.5.1999)

 

1408 Arend van Herlaer (Herlar) van Zuilichem 5.6.1419 en 26.8.1438, schepen van Zuilichem.

Zoon van 1374 Jan van Herlaer van Meerwijk en jonkvrouwe Agnes de Rover

Tr. ca 1419 Agnes van Oosterwijk.
Kinderen:
1. Gilles (dochter), ca 1420

 

1414.06.12 Johan van Herlaer/Herler, heer van Poederoijen

zoon van 1393 Gerrit van Herler

Is tiende verschuldigd aan het kapittel van Oud Munster. Zie wapenboek Muschart bij het CBG Den Haag.

Wordt hier bedoeld 1386 Johannes Gerardsz van Herlaer, (Jan van Meerwijck)

 

1415 Maarten van Herlaer tot Poederoyen, geb.in januari, overleden in 1472, 57 jaar oud.

Zoon van 1386 Johan Gerardszoon van Herlaer.

Tr. ca 1439 Christina van Gent geb. in 1420 dochter van Arend Willemsz van Gent en Machteld Dircks van der Lek.
Kinderen:
1. Joanna van Herlaer ca 1440 (oudste dochter. Waren er meer?)

 

1420 Jan de Herlaar, ridder, heer van Ameijden.

zoon van NN ca 1395

Tr. ca 1445 Aleijd van Leefdaal.

 

1420 Gilles (Celye) van Herlaer (vr) Overl.1505.

Dochter van Arend van Herlaer 1408

Tr. 1. jan 1440 Hendrik van Vianen. (Hendrik de Rover) geb. jan. 1415, heer van Vianen. Zoon van Jan van Vianen en Agnes van Zuylen. Hendrik overleed voor 1474.

Tr. 2. Arend de Cock van Opijnen Arendszoon
kinderen:

Zij was weduwe van Hendrik van Vianen en had daarbij 3 kinderen.

1. ca 1441 Jan van Vianen overl voor 1519. Tr. Elisabeth van Naaldwijk. Zij overl. na 1493. Hij tr. 2 Katrijn Hendriksdr.

2. ca 1443 Hendrik van Vianen de Jonge van Jaarsveld. Tr. Mechtelt van Heteren voor 1449.

3. ca 1445 Johanna van Vianen van Jaarsveld, overl. na 1483 Tr. Otto Pieck 1442-1483 heer van Tienhoven en het Blauwe Huys. Zoon van Gijsbert "de Goed"

   Pieck en Wilhelmina van Arkel van Heukelom en Acquoy. Otto overl. in 1507. Zij huwt opnieuw met Arend de Cock van Opijnen Arendszoon. Zoon van Arnt

   Johans de Coc van Opijnen en Christine van der Horst. Otto was weduwnaar van Catharina van Hemert en had 3 kinderen. In totaal hadden zij 6 kinderen.

 

1422.03.12 Arnt van Herlair zegelt met leden van de familie van Egmond.

zoon van NN ca 1370

 

1423 Jvr. Gerritje van Herlaer (de Herler)  

Dochter van Johannes Gerardsz van Herlaer 1386 en Agnes de Rover.
Gehuwd ca 1447 met Willem van Gent. Hij werd heer van Meerwijk genoemd in 1415-1416.
Kinderen:
1. 1448 ca Willem van Gent
Op 4.12.1437 tekent Gerritje en haar zoon Willem een verklaring. Zij verklaren Bertold van Ghent, heer tot Loenen. De heerlijkheid Meerwijk ging door dit huwelijk over naar het geslacht van Gent / Ghent. Wapenboek Muschart bij CBG Den Haag

 

ca 1425 Adriaen van Herlaer. Overleden 1482..01.20

zoon van 1374 Johan van Herlaer en Jonckvrouwe Johanna of Jenne van de Merwede

gehuwd ca 1454 met NN
kinderen

1. ca 1455 Jhr. Johan van Herlaer overleden 1503

2. ca 1457 jhr Frederik van Herlaer

Na het overlijden van zijn ouders Ao 1455 wordt  Adriaen van Herlaer met de heerlijkheid verleid. Naar hem heet de hoeve “Heer Adriaen van Herlaerts Houve” of “Ridderlijke Hoffstadt”, die met de daarbij behoorende 12 mergen grond verpacht werd. Adriaen van Herlaer overleed 20 Januari 1482 en werd in zijn “onsterfelijk cceij(?)” opgevolgd door zijn zoon Jhr. Johan van Herlaer. Na diens overlijden werd in 1503 met de heerlijkheid verleid den zoon Jhr. Frederik van Herlaer. Hij versoekt in ’t jaar 1513 wederom de heerlijkheid en sterft in 1536. Eerst in 1561 wordt hij opgevolgd door zijn zoon. Jhr. Adriaen van Herlaer die toen den eed aflegde voor Jonckheer Daniël van Boetselaer, als Heer der Baronnie en Heerlijkheid van Merwede. Na ’t overlijden van Heer Adriaen van Herlaer wordt  Jonckheer Aernouldt van der Louwick als man en voogd van “Jofvrouwe Johanna Herlaer”, de erfdochter van Adriaen van Herlaer, Heer van Muilkerk. Met consent zijner huisvrouw verkoopt hij op 29 December 1594 de heerlijkheid aan Brienen of Bruinde Feiter, de latere schout van Gorinchem, die huwde met Maria van Alveringen. Hij wordt op 15 Augustus 1600 opgevolgd door zijn minderjarigen zoon.

 

1435 Arnold / Arnt / Arent van Herlaer, ridder, heer van Herlaer, overleden vóór 1473.

zoon van 1374 Johannes Gerardsz, Johan van Herlaer, van Meerwijk, Ridder van Ameyde, Empel en Meerwijk, heer van Poederoyen.

Gehuwd ca 1470 met NN

kinderen

1. ca 1471 Celije Gillis van Herlaer, ovl. 1505

2. ca 1473 Jooste van Herlaer

Vader Arnold was burggraaf van Sulenchem / Zuilichem, later werd het een heerlijkheid, waarmee in 1435 waarop zich ook een onbewoond zusterklooster bevond. Ze schonk een grote geldsom om dit domein uit te bouwen tot een karthuis en zo kon de nieuwe stichting, Sint-Sophia van Constantinopel geheten, geïncorporeerd worden in de orde (mei 1472).

 

1440 Joanna van Herlaer.

Dochter van 1415 Maarten van Herlaer tot Poederoyen en Christina van Gent.

Tr. ca 1465 Peter van Hemert, heer van Poederoyen, zoon van Jhr Ghijsbert van Hemert ridder en Stephina Steeskens.
 

1441 Jvr.Johanna van Herlaer.

Dochter van 1386 Johannes Gerardsz van Herlaer.
Gehuwd met Johan (Jan) van Balveren 1441.
In 1468 wordt zij als weduwe vermeld in verband met een erfelijke rente van 100 pond op het rentmeesterschap Van Heusden.

 

1445 Philip van Herlaer geb. in Vilvoorde België, overleden 1477 in Nancy

Zoon van 1424 Johan Philipp van Bourgondië en Johanna van Horn(Horne, Hoorne)  

Tr. ca 1464 Barber van den Eede

Kinderen-

1. ca 1465 Cornelis van Herlaer

 

1455.04.18 Adriaen van Herlaer, ridder.  Overleden 1.8.1480.

Zoon van 1407 Jan van Herlaer van Heul

Trouwde ca 1481 Katherijne (Kathrine)
Kinderen:

1. 1482.01.20 Jan van Herlaer, ridder, pater in het Maria Magdalenaklooster te Wijk bij Duurstede.
   Op 18 mei 1485 wordt Jan beleend met een hoeve lands gelegen tot Muilkerk aan de Dussen van zijn overleden vader. Jan is ovl kort na 7 aug.1503.

2. 1487 Johanna van Herlaer. Gehuwd met Joost van Wijck. Haar 2 kinderen waren erfgenamen van haar zuster Geertruid. Loef van Herlaer, drost van

   Egmond, was de derde erfgenaam. een dochter van haar huwde mr.Lodewijk van Helwighen, president van de Raad van Vlaanderen.
3. 1489 Geertruida van Herlaer. Overleden als weduwe te Bonn voor 10 dec.1535. Zij was gehuwd met Jhr.Werner van Holsaten of Holtzadel. De akten

    bevinden zich in het gemeente archief van Breda.
4. 1498 Frederik van Herlaer

5. ca 1500 Adriana, tr. Jan van Amelroy geb. ca 1484 zoon van Dirk en Jvr.Rijnsharda van Neerven
6. ca 1502 Johan van Herlaer

Anno 1450 toen de hertog van Kleef op Paas-dinsdag vanuit Kleef op reis ging naar Jeruzalem, voegde Adriaen zich met een aantal edelen te Venetie

   bijde hertog en werd hij in Jeruzalem tot ridder geslagen.
1455 Adriaen, als erfgenaam van zijn moeder Jenne van der Merwede, wordt beleend met een 1/2 hoeve te Muilkerk. In verscheidenen akten wordt hij

    Ridder genoemd.
Vader Adriaen wordt 1465 22 maart hij vermeldt als ridder en drossaert van het land van Altena en gewaard rechter te Giessen.
1470. Hij woonde in Well in Gelderland.
1474.09.11 Adriaan beleent Cornelis Dammasz met een halve kamp, genaamd de Indijkkamp, in Muilkerk in Zuid Holland
1476 heer Adriaen is gegoed in Avezaet
1484 1 april Heer Adriaens land van Herlaer komt voor als belending te Babilonienbroek.
1485 18 mei was hij al overleden want dan wordt zijn zoon met zijn lenen beleend

 

ca 1455 Jhr. Johan van Herlaer overleden 1503. Na diens overlijden werd in 1503 met de heerlijkheid verleid den zoon.
zoon van ca 1425 Adriaen van Herlaer overl.1482
kinderen
ca 1485 Jhr. Frederik van Herlaer. Overleden 1536. Hij versoekt in ‟t jaar 1513 wederom de heerlijkheid en sterft in 1536.
 

ca 1470 geb. Floris van Herlaer
zoon van ca 1440 NN

gehuwd ca 1499 met onbekende vrouw

kinderen

1. ca 1500 geb Gillis Florus van Herlaer, overleden na 1539

 

ca 1473 Jooste van Herlaer is eigenaresse van de heerlijkheid Zuilichem.

Vermoedelijk dochter van 1435 Arnold / Arnt van Herlaer en Aleydis Pieck

Tr.  Gijsbert Pieck

 

Ca 1479 Johan Karel van Herlaer

Groot Valkenier van de koning van Spanje.

zoon van 1435 Johan Philipp van Bourgondië

gehuwd ca 1506 met NN

Kinderen:

1. ca 1507 geb Dirk van Herlaer.

 

1482.01.20 Jan van Herlaer, ridder,  overleden kort na 7 aug.1503.

Zoon van 1455 Adriaen van Herlaar
Tr. Alit Millinck, dochter van Lambrecht en Agnes van Zoelen.
Hij werd pater in het Maria Magdalenaklooster te Wijk bij Duurstede.
Op 18 mei 1485 wordt Jan beleend met een hoeve lands gelegen tot Muilkerk aan de Dussen van zijn overleden vader.

 

ca 1485 Jhr. Frederik van Herlaer. Overleden 1536. Eerst in 1561 wordt hij opgevolgd door zijn zoon
zoon van ca 1455 Jhr. Johan van Herlaer overleden 1503.
kinderen
ca 1515 Jhr. Adriaen van Herlaer is In 1561 zijn vader opgevolgd die toen den eed aflegde voor Jonckheer Daniël van Boetselaer, als Heer der Baronnie en Heerlijkheid van Merwede.
 

1487 Johanna van Herlaer.

Dochter van 1455 Adriaen van Herlaer

Tr. ca 1511 Jhr. Joost van Wijck. Hij trouwde voor de 2e x met haar en trouwde totaal 3x.

Kinderen:
1. ca 1512 Jhr. Jan van Wijck
2. ca 1515 Cornelis van Wijck

3. ca 1517 Maria van Wijck tr. mr.Lodewijk van Helwighen
tr.2  Willem van Erp, strickgriffier over. ca 1533
   Zij hadden land aan de Maas bij Nederhemert. Land te Veen. Hij was kasteelheer van Breda, schepen en kastelein. Hun zoon had land in het land van

   Heusden. De 2 kinderen waren erfgenamen van haar zuster Geertruid. Loef van Herlaer, drost van Egmond, was de derde erfgenaam. Haar dochter Maria van

   Wijck huwde mr.Lodewijk van Helwighen, president van de Raad van Vlaanderen.

  1527 Haar zwager Willem van Erp tr Maria van der Wijck. Hun dochter Margaretha van Erp tr. Robert van Bevere en schonken de kerk van Berlicum een
   gebrandschilderd raam met de kwartieren: Bevere, Veen, Monix, Spierincx, Erp, Lun, Wijck en Herlaar. 1480 Zij waren beleend met Muylkerk.

 

1489 Geertruida (Geertruyt van Herlaer) Overleden als weduwe te Bonn voor 10 dec.1535.
Dochter van Adriaen van Herlaer 1455.

Tr. ca 1519 Jhr.Werner van Holsaten of Holtzadel. De akten bevinden zich in het gemeentearchief van Breda.

 

ca 1490 Arntje van Herlaer.

dochter van vermoedelijk ca 1479 Johan Karel van Herlaer

Tr. ca 1511 Gijsbert Gijselaer

kinderen:

1512 Heilwich van Gijselaer, geb. in Tiel, overleden 1549.05.21

Na het jaar 1513 wordt bij de beleningen geen melding meer gemaakt van het Hoge Huys te Delwijnen. Zeer waarschijnlijk is het rond 1520, tijdens de oorlog tussen Gelre en de Bourgondiërs, verwoest. Kasteel Delwijnen is waarschijnlijk in de 14e eeuw gebouwd door leden van het geslacht Van Herlaer.

 

ca 1490 Dirk van Herlaer, ovl 1565, begraven in Vilvoorde, Heer van Herlaer

zoon van 1479 Johan Karel van Herlaer

tr. 1530 Jacqueline van Royen, ovl 1562 begraven in Vilvoorde

kinderen

1. ca 1531 Karel van Herlaer

2. ca 1532 Philipp van Herlaer

3. ca 1533 Frederik van Herlaer van ca 1520

4. ca 1534 Hendrik Philipp van Herlaer

5. ca 1535 Madeleine van Herlaer ovl 1582 n Vilvoorde. Getrouwd 1546 met Jacob van Donghelberghe

6. ca 1536 Elisabeth van Herlaer. Tr 1 Jacob Hujoel. Tr 2 Gennin Geerts

 

1498 Frederick van Herlaer, overleden voor 31 mei 1536.
Zoon van 1455 Adriaan Jansz van Herlaer en Katherine
Trouwde jonkvrouwe Ursula van Smalenburch. (Smallenburg)
Kinderen:geb. ca
1. 1536 Jhr. Adriaen van Herlaer, overleden voor 1578.11.30.

2. 1538 Loeff van Herlaer, zie een akte van 1556 17/7, overleden 1566.12.24.
3. 1540 Jkvr Katharina non

4. 1542 jkvr.Agnes non

5. 1544 Cornelis van Herlaer.
6
. 1534 Jkvr. Ursula van Herlaer was de jongste dochter.

Katharina en Agnes waren nonnen in het Maria Magdalenaklooster te Wijk bij Duurstede.
Hij hield in leen de hoeve "heer Adriaens hoeve" in Muilkerk. Zijn broer Jan hield in leen 12 morgen land gelegen aan de Dussen. Na de dood van zijn broer Jan werd Frederik op 7 aug.1503 door hertog Philips ook met de hoeve te Muilkerk aan de Dussen beleend.

 

ca 1500 Lord Dirk van Herlaer heer van Herlaer, ovl 1565 begraven in Vilvoorde
Zoon van ca 1449 overleden Lord Johan Karl van Herlaer
Tr. in 1530 Jacqueline van Royen overleden 1562, begraven in Vilvoorde
kinderen
1. Karl van Herlaer
2. Philip van Herlaer
3. Frederik van Herlaer, Burgermeester van Vilvoorde, ovl 1595
4. ca 1535 Heinrich Philip van Herlaer Overleden na 1580 ---->
5. Heiress Madeleine van Herlaer
6. Elizabeth van Herlaer
 

ca 1500 Gillis Foris van Herlaer,overl. na 1539

zoon van ca 1470 Floris van Herlaer

gehuwd ca 1519 met een onbekende vrouw

kinderen

ca 1520 Neeltje Gielisdr van Herlaer van Moerkercken

ca 1522 Jan van Herlaer Schout van Vlijmen ca 1530 - 1588

 

1500 Adriana van Herlaer.

Dochter van Adriaen van Herlaer zie 1455

Tr. Jan van Amelroy of Ammelrooy geb. ca 1484 zoon van Dirk en Jvr.Rijnsharda van Neerven
 

1502 Johan van Herlaer.

Zoon van Adriaen van Herlaer zie 1455
Tr. ca 1532 Salome van Lawick, dochter van Albert, drost van Gelre en Henrica van Galen. Zij Tr. 2. van Arenberg.
 

1507 Dirk van Herlaer, geb ca 1507 ovl. 1565, begraven in Vilvoorde, België. Heer van Herlaer.

Zoon van 1449 of 1479 Johan Karel van Herlaer, (zoon van Johan Philipp van Bourgondië en Johanna van Horn(Horne, Hoorne))

Tr 1530, Jacqueline van Royen, ovl. 1562, begraven in Vilvoorde, België.

Kinderen: geb ca 1932 t/m 1546

1 ca 1532

2 ca 1534

3 ca 1536 Karel van Herlaer.

4 ca 1538 Philipp van Herlaer.

5. ca 1540 Frederik van Herlaer.

6. ca 1542Hendrik Philipp van Herlaer.

7. ca 1544 Madeleine van Herlaer, ovl. 1582 in Vilvoorde, België. getrouwd 1546, Jacob van Donghelberghe.

8. ca 1546 Elisabeth van Herlaer. (1) Zij trouwde met Jacob Hujoel. (2) Zij trouwde met Gennin Geerts.

 

1512 Heilwich van Herlaer.

dochter van ca 1542 NN

Trouwt Hendrik van Vianen.
Kinderen:
1. ca 1520 Johanna van Vianen. Zij hunwt ca 1540 van Brederode.

Een kleinzoon van haar Walraven van Brederode geeft de heerlijkheid Poederlee in leen aan Peter van Brimeu. Ook dan verdedigt Walraven van Brederode zijn aanspraak op Herenthout ten nadele van Adriaan Sandelijn, echter zonder succes.

 

ca 1515 Jhr. Adriaen van Herlaer geb. voor 1561 Heer van Muilkerk
zoon van ca 1485 Jhr. Frederik van Herlaer. Overleden 1536.
kinderen
1. ca 1545 Jofvrouwe Johanna van Herlaer
 

ca 1520 Neeltjen Van Herlaer van Moerkercken
Dochter van ca 1500 Gillis Foris van Herlaer,overl. na 1539

Tr. ca 1539 met Robrecht Heijmans Van Der Mast geb. rond 1515. Overleden 1579.04.15 te Delft. Beroep Pontgaarder te Delft. 
Hij koopt huis "Castilië" te Delft op 12 Aug 1577, verkoopt het 15 Apr 1579. Referenties: Gens Nostra 1987 bldz398, ORA Delft 305.
Kinderen

1. 1548 geb. Maria Robrechtdr.

 

ca 1520 Anthony Adriaensz van Vladeracken, geb. in 's Hertogenbosch. Anthony begraven 6 Jan 1633 in de Grote Kerk te Alkmaar.

Zoon van ca 1490  NN

Hij trouwde met (1) Marritge Gerritsdr Vinck, getrouwd ca. 1540 in 'sHertogenbosch?, (dochter van Gerrit (Geert) Vinck en Ida van der Strepen).

Hij trouwde met (2) Catharyna (Trijn) Jansdr Wijn, getrouwd ca. 1591 in Alkmaar, (dochter van Jan Jansz Wijns).

Kinderen

1. ca 1540 geb. Gerrit Anthonisz van Vladeracken

Er zijn 5 kinderen geboren.

Zijn zoon Gerrit Anthonisz van Vladeracken huwde met Ursula Geldolfsdr van Herlaer

Hij was koopman, waarschijnlijk in wijn en spiritualiën, eerst te 's-Hertogenbosch, later omgeving Wesel, Amsterdam en Alkmaar (W.A. Basel.

De Alkmaarse tak van het geslacht Van Vladeracken.

In: Alkmaars Jaarboekje 1971, pag. 105-121); poorter van Amsterdam (1552) en van Alkmaar (1582). Hij testeert in Haarlem voor notaris W. van Trier op 14 mrt 1611. Hij was in

1625 pachter van de brandewijnaccijns te Alkmaar. Hij komt voor als adelborst op het stuk van W. Bartius (1629) voorstellende de adel van de schutterij aldaar.

In 's-Hertogenbosch was hij op 12 dec. 1550 borg voor Gielis Vinck, kanunnik van de St. Jan aldaar (zijn zwager). Te Amsterdam bezat hij een huis aan de zuidzijde van het

Nieuwezijdskerkhof. Hij werd op 17 sept. 1582 poorter van Alkmaar, waar hij aan de noordzijde van de Langestraat woonde. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde

hij ca. 1591 met Trijn Jansdr. Wijn, uit Schoorl, waar hij zich toen vestigde.

Hij testeerde op 19 febr. 1592 alleen, daarna in april 1594 met haar samen (dit stuk is verloren gegaan) en tenslotte op 12 febr. 1598 - ziekelijk van lichaam - weer alleen. Hij

heeft waarschijnlijk de 'nieuwe leer' aangehangen. Daarop wijzen zijn herhaalde verhuizingen en het ongebruikt laten van de geslachtsnaam.

Zijn naam wordt genoemd op een gestoelte in het kapelletje van Egmond aan de Hoef. De kapel staat naast de restanten van het kasteel. jaar 2000.

 

ca 1520 Frederik van Herlaer ovl 1595

zoon van ca 1490 Dirk vn Herlaer ovl 1565, begraven in Vilvoode, Heer van Herlaer, burgemeester van Vilvoorde

tr 1 ca 1550 van Sweerts

tr 2 1565 Elisabeth van Lumay gezegd Pletincq.

kinderen geb vanaf ca 1566

1. Jordan van Herlaer. Hij is priester in Brussel

2. Maximiliaan van Herlaer ovl Palermo Italië

3. Gilles van Herlaer. Hij is kanunnik in Brussel

4. Frederik van Herlaer

5. Matthias van Herlaer

6. Elizabeth van Herlaer. Zij is non in Beauore-lez-Grammont

7. Catharine van Herlaer

8. Johanna van Herlaer

 

ca 1523 Hendrik Philipp van Herlaer ovl 1580

zoon van ca 1490 Dirk van Herlaer ovl 1565, begraven in Vilvoode, Heer van Herlaer, burgemeester van Vilvoorde

tr. ca 1548 Barbara van Boxhoorn ovl 1595

kinderen

1. ca 1549 Phlippe van Herlaer

2. ca 1550 Barbara van Herlaer ovl. 1647 in Vilvoorde. Zij tr. Johan Philipp van Zuverius

3. ca 1551 Madeleine van Herlaer. Tr met Arnold de Rijke ovl 1662

 

1534 Jonkvrouwe Ursula van Herlaer.
Dochter van Frederik van Herlaer 1498.
Zij was ongehuwd en is overleden voor 1538.
Op 13 maart 1534 oorkondt keizer Karel dat zij een hoeve, geheten "Ponsenhoeve" in het land van Zuythollant in leen krijgt. Zij heeft hiervan weinig plezier gehad want voor 30 juni 1538 was zij reeds overleden. Haar broer Loef erfde het leen van haar.

 

Ca 1535 geb. Heinrich Philip van Herlaer, ook wel Henri de Bourgogne seigneur (Edelman) d’Herbamez, grand mayeur (voornaam) de Vilvorde, du pays de Vueren.

Overleden na 1580.
Zoon van ca 1500 Lord Dirk van Herlaer in 1565 overleden en Jacqueline van Royen overleden 1562
Tr. ca 1570 Barbara van Boxhoorn overleden 1647.03.08.

Kinderen
1. ca 1574 Philip van Herlaer, Lord of Herbamez, overleden 1630
2. ca 1576 Barbara van Herlaer

3. ca 1578 Madeleine van Herlaer huwde Arnold van Rijke
 

1536 Jhr.Adriaen van Herlaer, kasteelheer van Well overleden voor 30 nov. 1578. Hij woonde op slot Well. Heer van Muilkerk met de tienden vanaf 1536.

Zoon van 1498 Frederik van Herlaer en Ursula van Smalenburch
Tr. 1. ca 1561 Jkvr Hillegonde van Eijll (van Tuyl).
Tr. 2. Jkvr.
Geertruida / Hildegonde van Wijtvliet - Geertruyt van Wijtfliet / Wijffliet (deze familie bezat de kasteelboerderij Hof Te Wijtvliet te Dussen)

Tr. 3. Aldegonde van Wijtvliet

Hij liet geen kinderen na.
1536 31 mei komt Adriaen voor in een akte en wordt genoemd de neef van Wessel van Boetselaer, heer van Asperen.

1536 31 mei Adriaen werd door keizer Karel op 31 mei 1536 (R.A.H. Collectie Aanwinsten 118 Caput Zuid-Holland, fol. 315), na de dood van Frederik van Herlaer, zijn vader, met 1/2 van de hoeve te Muilkerk aan de Dussen beleend wordt. Op dezelfde dag krijgt hij de gehele hoeve in zijn bezit, want Jacob Quekel heeft hem zijn helft weer afgestaan (R.A.H. Collectie Aanwinsten 145, fol. 24v).

Gerard van Arkel, heer tot Heukelom, beleent als heer van Merwede (namens zijn vrouw Margriet vav Praet van Moerkerke) Adriaen van Herlaer "met de ambachtsheerlijkheid,

koren-, hennep- en s’maltiende, visscherijen, vogelrijen, de wint mitten gemael gelegen in de parochi van Muilkerk aan de Dussen, hem aanbestorven bij dode van Frederik van Haerlaer, zijn vader, zal. ged." (12 juni 1536; R.A.H. Collectie Aanwinsten 139, Caput Zuid-Holland, fol. 13).

1544.01.18 Adriaan maakt aanspraak op 3 morgen, genaamd Vosseland, gekomen van de Indijkkamp, 4 morgen zijnde het leen 16, en het Heufke, gekomen van Adriaan Cornelisz.
1556 13 jan. en 17 juli vernieuwt Louff van Herlaer, als gemachtigde van zijn broeder, Adriaen van Herlaer, de eed (R.A.H. Collectie Aanwinsten 155, fol. 52v en 57v) t.a.v. de hoeve aan de Dussen.

1558 27 jan. doet Adriaen opnieuw de leeneed voor de ambachtsheerlijkheid van Muilkerk aan de Dussen in handen van Wessel van Boetselaer, heer van Asperen, die optrad voor zijn zoon Daniël van Boetselaer, heer van de Merwede. Wessel betitelt Adriaen van Herlaer in deze akte als zijn neef (R.A.H. Collectie Aanwinsten 139, Caput Zuid-Holland, fol. 14).

1558 27 jan. maakt Adriaen  Jkvr.Geertruida / Hildegonde van Wijtvliet de ambachtsheerlijkheid van Muilkerk tot lijftocht.

1568 In een kohier van de lenen staat Adriaen van Haarlaar, wonende in de Bommelerwaard, te boek voor de ambachtsheerlijkheid van Muilkerk (R.A.H. Collectie Aanwinsten 158, fol. 273).

1573 2 febr. maakt Adriaen, via een notaris in Den Bosch, Jkvr.Geertruida / Hildegonde van Wijtvliet tot lijftocht een hoeve lands aan de Dussen te Muilkerk en het gebruik van de ambachtsheerlijkheid varan Muilkerk. Op 10 febr.1573 bevestigt Koning Philips deze lijftocht.

1578 30 nov.gaf Geertruid van Wijffliet te Den Bosch een volmacht aan haar broer om haar goederen te administreren. In 1593 moet zij nog in leven zijn gweest.

 

1538 Loeff van Herlaer, overleden Egmond 1566
Zoon van Frederik van Herlaer 1498 en Ursula van Smalenburch

Tr. 1. ca 1556 NN

Tr. 2. Trijntje Symonsdr. Zij hertrouwt vóór 1588.10.19 als weduwe met Simon Jansz.Ceelen
Kinderen:
1. 1557 Geldolf van Herlaer bastaardzoon.
2. 1561 Marike van Herlaer. Tr. Laurens van Dinther.
3. 1567 Er moet nog een dochter geweest zijn die gehuwd was met Lodewijk Fransz, castelein van Egmond, koopman in wijnen, geboren in Straatsburg 1567.
4. 1568 Frederick Lufs van Herlaer. Vermoedelijk ongehuwd. Was kinderloos. Overleden voor  7.9.1594
5. 1570 Johanna van Herlaer van Well. Zij was erfgename van haar broer Frederik en haar oom Adriaen. Tr. voor 1585 jonker Arnt van der Lauwijck / Lawick / Laanwijk door zijn

    huwelijk heer van Muilwijk. Zij kochten samen de heerlijkheid Dussen - Muilwijk. 7 sept.1594 wordt zij beleend met "de Ponsenhoeve" te Muilkerk (er moeten

   2 Ponsenhoeven" geweest zijn). Alle door haar geërfde lenen liggen in Muilkerk.
1538 30 juni. wordt hij beleend, na de dood van zijn zuster jkvr. Ursula van Harlaar, met een hoeve lants mitter huysinge etc. 13 morgen "Ponsenhoeve".
1545/49 moet hij baljuw op slot Egmond geweest zijn.
1559 sedert 9 nov. treed hij op als stadhouder van de lenen van Egmond.
1566 okt. uit een verklaring blijkt dat er in Warmenhuizen een beeldenstorm gehouden. Uit de verklaring kijgt men de indruk dat  Loef de Hervorming welgezind was, daar dit niet al te openlijk liet  blijken.
1566 24 dec. blijkens zijn grafschrift is hij die datum te overleden als jong Her Lueff van Harlaar. In 1568 woont zijn weduwe nog op het slot te Egmond.

 

ca 1540 Ursula Geldolfsdr van Herlaer, ovl. 27/1 jaar? in Alkmaar.

Dochter van ca 1510 Geldolf van Herlaer

Tr. Gerrit Anthonisz van Vladeracken geb.ca 1540. Gerrit is begraven 28 Apr 1614 in de Grote Kerk te Alkmaar. Zoon van Anthony Adriaensz van Vladeracken geb. ca. 1520 en Marritge Gerritsdr Vinck,

Is zij soms de Ursula van ca 1583, dochter van Geldolff Loefsz van 1557?

Wat zijn in dit geval de data van de familie Vladeracken?

Kinderen:

1. Geldolf Gerritsz van Vladeracken genaamd van Herlaer geb. ca. 1585.

Gerrit Anthonisz van Vladeracken was tijdens zijn leven eerst schout van Bakkum en daarna kastelein van het gemeenlandshuis te Petten (29 aug 1601 - zo ook nog op 4 nov. 1607 (R.A.H. O.R.A. 6530 fol. 199v) 'als casteleijn op den huyse van Petten' - tot 20 juli 1612). Volgens de verklaring dd. 20 aug. 1631, waaraan deze gegevens ontleend zijn, was Gerrit op zijn beurt een zoon van sr. Anthonis Ariaensz van Vladeracken, gesproten uit 's Hertogenbosch. Hij assisteerde op 31 mei 1612 te Alkmaar zijn zoon Gerrit Gerritsz. Vinck (zo genoemd naar diens grootvader maternel) bij diens huwelijksvoorwaarden.

Ursula: De enige bekende dochter uit het eerste huwelijk van Geldolf van Herlaer. De naam van haar moeder is nog steeds niet ontdekt. De belangrijkste akte, die er tot nu toe met betrekking tot Ursula gevonden is, is wel haar testament. Dit werd op 24 mei 1614 (GA Alkmaar, na. 61 fol. 199v) te Alkmaar gepasseerd. Zij heet hierin Orseltgen Geldolfs van Harlaer, weduwe van Gerrit Anthonisz, in zijn leven casteleijn tot Petten. Tot executeurs-testamentair benoemt zij Loeuff van Harlaer, haar broeder, en Geldolf Gerritsz., haar zoon. Ook testeert zij nog op 23 sep 1615 (GA Alkmaar, na. 62, fol. 29v). Orsel van Harlaer, treffen we nog slechts eenmaal als belending aan in een akte van 27 jan. 1624 (R.A.H. O.R.A. 2101 fol. lv).

 

1540 Cornelis van Herlaer.
Zoon van 1498 van Herlaer
Huwde ca 1558 NN

Kinderen:
1. 1559 Frederik Cornelisz van Herlaer

 

1540 Katharina van Herlaer.
Dochter van 1498 Frederik van Herlaer.

Zij was non in het Maria Magdalenaklooster in Wijk bij Duurstede, evenals haar zuster Agnes (1540)

 

1540 Agnes van Herlaer
Dochter van 1498 Frederik van Herlaer.

Zij was non in het Maria Magdalenaklooster in Wijk bij Duurstede, evenals haar zuster Katharina (1540)

 

1540 Johanna van Vianen

Dochter 1512 Heilwich van Herlaer en Hendrik van Vianen

Zij huwt ca 1570 met een van Brederode.

kinderen

tenminste

1. ca 1572 Walraven van Brederode

Peter van Brimeu heeft de heerlijkheid Poederlee in leen van Walraven van Brederode de kleinzoon van Heilwich van Herlaer.

Hij verdedigt ook zijn aanspraak op Herenthout ten nadele van Adriaan Sandelijn, echter zonder Succes.

 

Ca 1542 geb. Hendrik Philipp van Herlaer, ovl. > 1580.

Zoon van ca 1507 geb Dirk van Herlaer, ovl. 1565, begraven in Vilvoorde, België. Heer van Herlaer.

gehuwd ca 1567 met Barbara van Boxhoorn, ovl. > 1595.

Kinderen:

1. ca 1569 Philippe van Herlaer.

2. ca 1570 Barbara van Herlaer, ovl. 1647 in Vilvoorde, België. Zij trouwde met Johan Philipp van Zuverius.

3. ca 1571 Madeleine van Herlaer. Zij trouwde met Arnold de Rijke, ovl. 1662.

 

ca 1545 Matthias van Herlaer ovl 1647 begraven in Brugge

zoon van ca 1520 Frederik ovl 1595

tr. ca 1569 met Jossine van Prado ovl 1647 begraven in Brugge

kinderen vanaf ca 1570

1. ca 1570 Lodewijk Frans van Herlaer

2. Johan Jacob van Herlaer

3. Gilles van Herlaer

4. Matthias van Herler. Hij is jong overleden

5. John Baptist van Herlaer. Hij is jong overleden

6. Maria Margareta van Herlaer

7. Lucie van Herlaer ovl 1663. Zij trouwde mt Johan Baptiste de Grass ovl 1662

8. Jossine van Herlaer. Zij is non

9. Margarete Elisabeth van herlaer

 

ca 1545 Johanna van Herlaer jofvrouwe

Erfdochter van ca 1515 Adriaen van Herlaer, Heer van Muilkerk.

Tr. ca 1570 Jonckheer Aernouldt van der Louwick / Arent van Laanwijk. Hij is man en voogd et consent zijner huisvrouw.

Vader verkoopt op 29 December 1594 de heerlijkheid aan Brienen of Bruin de Feiter, de latere schout van Gorinchem, die huwde met Maria van Alveringen.
Hij wordt op 15 Augustus 1600 opgevolgd door zijn minderjarigen zoon Jan de Feijter, die buiten ‟s lands getrokken was en daar ook overleden is, doch na den dood zijns vaders, op 7 Juli 1607, hem opvolgde.
Later lezen we herhaaldelijk, dat de Heer Adriaen Herlaershoeve 14 morgen groot was; zij werd van 1711 tot 1717 verpacht aan Jan Donkersloot
Bij iederen verkoop van de heerlijkheid Dussen-Muilkerk lezen wij dan ook, dat mede was verkocht den “wind ende den Gemaele”. En toch beweerde de Heer van Dussen-Muilkerk, Eduard Jacob van Axele, als opposant tegenover die van Muilkerk Hendrick Aers Doedijns, in 1632, dat "Arent van Laanwijk en Johanna van Herlaer sijn huisvrouw (in 1590) geen prentie gemaakt soude hebbe van de wind en de Malerije”
 

ca 1545 Matthias van Herlaer ovl 1647, begraven in Brugge.

zoon van ca 1523 Hendrik Philipp van Herlaer ovl 1580

Tr 1594 Isabeau van La Candale

kinderen

1. ca 1595 Johan van Herlaar ovl 1626 in Kurpfalz, Duitsland

2. ca 1596 Philippe van Herlaaer, Heer van Herlaer. ovl na 1630

3. ca 1597Johan Baptiste van Herlaer

4. ca 1598 Anne van Herlaer ovl na 27-4-1630. Zij trouwde met Francois le Mercier

5. ca 1599 Isabelle Claire van Herlaer, ovl 1681 in Bertolff. Tr. met Antoine de Vicq

6. ca 1600 Adrienne van Herlaer ovl 1641. Tr 1630 in Marquillies, Frankrijk met Karel ee Vicq ovl 1667

7. ca 1601 Catherine van Herlaer ovl 27-4-1633. Tr. voor 27-4-1627 Johan van Bourgeoi, Heer van Lobel

 

1553 Charles van Herlaer

Op 3 juni 1553 aanvaard in het Serhuyghsgeslacht
Ontvangen reactie van de gemeente Brussel

 

1557 Geldolff Loefsz van Herlaer, (Herler), schout tot Wimmenum.

Zoon van 1538 Loeff van Herlaer en Trijntje Symonsdr

1. tr. ca 1578 Anna Jacobsdr van Egmond  
2. tr. ca 1584 Trijntje Simonsdochter.
Kinderen uit 1e huwelijk
1. ca 1579 Nanning Geldolfsz van Herlaer

2. ca 1581 Loeff Geldolfsz van Herlaer, rentmeester van Egmond

3. ca 1583 Ursula van Herlaer
Uit  2e huwelijk

4. ca 1585 Roelant Geldolfsz van Herlaer

5. ca 1587 Jan van Herlaer

De vader is in 1559 leenman van Wassenaar geworden op 5 aug.

9.4.1561 zie wapenboek Muschart bij het CBG Den Haag. Het wapen komt ook voor bij de Herler de Gent.
1564. Graaf van Egmond noemt hem op 22 febr."Geldolf onze schout tot  Egmonde"  In 1569/1572 is hij nog steeds schout van Wimmenum en Egmond.. De laatste akte waarihij als schout optreedt dateert van 16  febr. 1581.
1566. Belangrijk is een akte van 11 jan. waarin hij voor de graaf van Egmond optreedt als Geldolf Loefsz van Herler, onze schout van Egmond, leenman van Wassenaar. Vier vermeldingen van  gelijke aard uit hetzelfde jaar, laten er geen twijfel over bestaan dat hij een bastaardzoon geweest moet zijn van Loef van Herlaer, de baljuw van Egmond.Tussen 1581 en 1588 moet hij overleden zijn.
1588. Op 19 okt. hertrouwd zijn weduwe met Symon Jansz. Cely ook wel Celen genoemd. Trijntje vestigde zich later in Alkmaar.
1610. Op 20 okt  maakt zij haar testament als weduwe van Symon Jansz.Ceelen.
1589 28 okt. akte van verkoop van Lueff van Harlaer, schout van Wimmenum, en Tijs Jacopsz en Aelbert Pietersz, schepenen
1597 17 jan. akte van verkoop van Aerian Leendertsz en Aerian Valcksz, schepenen te Wijmenum, verklaren dat aan Lueff van Harlaer, schout  ......
1597  9 nov. akte van verkoop van Lueff van Harlaer, schout van Wymmenum, en Aelbert Direxsz die Langen en Aerrent Ivensz, schepenen
1598  2 juni  akte van ruil van Lueff van Harlaer, schout van Wymmenum, en Matis Jacopsz en Aelbert Piersz, schepenen,
1603 12 sep akte van verkoop van Lueff van Harlaer, schout van Wymmenum, en Cornelis Reyersz en Aerrent Ivensz, schepenen

 

1559 Frederik Cornelisz van Herlaer.
Zoon van 1540 Cornelis van Herlaer
Tr. c 1585 Jenneke van der Stegen, dochter van Nicolaes.

 

ca 1565 Martinus Michielse van Herlaer , gedoopt te Nieuwkuijk ?

zoon van ca 1530 Jan van Herlaer en Aleijt Willems

Gehuwd ca 1590 met Marieken Willemse de Buijser, gedoopt ca 1570 Overleden voor april 1645 te Nieuwkuijk.
Uit dit huwelijk:
1. ca 1590 Jan Martens van
Herlaer
2. 1602.03.28 Adriana van
Herlaer, geboren te Nieuwkuijk, gedoopt op 28-03-1602 te Drunen
   getuige(n): Dirick Peeters en Diricken Ghielen),
3. ca 1610 Anna Martens (Anneke) van
Herlaer
, gedoopt ca 1610 te Nieuwkuijk ? Overleden voor
   febr.1668 te Nieuwkuijk ? Gehuwd op 08-02-1637 te Nieuwkuijk met Petrus Wouters van Nieuwenhuijsen

4. ca 1610 Willem Mertens van Herlaer
5. ca 1610 Michiel Mertens van Halder, gedoopt ca 1610 te Nieuwkuijk, overleden na juli 1660 te Nieuwkuijk ?
6. ca 1610 Dirkske Mertense van
Herlaer, gedoopt te Nieuwkuijk ? Overleden na febr. 1668 te Waalwijk ? Gehuwd ca 1635 te Nieuwkuijk ? Echtgenoot is Adriaan Hendrikse
  Dickens Hendriks.
7. ca 1610 Peter Martens van
Herlaer
, brouwer, gedoopt te Nieuwkuijk, overleden na febr.1668 te Heusden.

 

1568 Frederik Lufs van Herlaer.
Zoon van Loef van Herlaer 1538.

Vermoedelijk ongehuwd
1568 2 febr.gaf hij ten huize van zijn bastaard broeder Geldolph van Herlaer, schout te Egmond, een volmacht aan de dienaar van zijn moeder om namens hem zijn leen "de Ponsenhoeve" in Den Haag te gaan verheffen. Dit leen had hij gekregen van zijn vader jhr Louff van Herlaer, baljuw (dat is rechterlijke ambtenaar) van Egmond.
Op 5 febr.1568 wordt hij door koning Philips hiermee beleend.
1593 20 dec. na zijn dood vererfden zijn lenen op zijn zuster Johanna van Herlaer.

 

ca 1567 Johanna van Herlaer van Well.

Dochter van 1538 Loef van Herlaar Trijntje Symonsdr
Tr. voor 1585 jonker Arnt van der Lauwijck (Lawick) door zijn huwelijk heer van Muilwijk.
Zij was erfgename van haar broer Frederik en haar oom Adriaen.
Op 7 sept.1594 wordt zij beleend met "de Ponsenhoeve" te Muilkerk (er moeten 2 Ponsenhoeven" geweest zijn).
Alle door haar geërfde lenen liggen in Muilkerk.

 

ca 1570 Lodewijk Frans van Herlaer geb. in Brugge

zoon van ca 1545 Matthias van Herlaer ovl 1647 begraven in Brugge

Tr. ca 1596 met Marie Barbe van Prado

kinderen

1. ca 1597 Johan van Herlaer. Hij is gehuwd en had 1 dochter

2. ca 1598 Karel van Herlaer

3. ca 1599 Joseph van Herlaer

4. ca 1599 Matthijs Frans van Herlaer

5. ca 1600 Margareta Lucia van Herlaer. Tr. met Johan Alphons de Grass

 

ca 1551 Wilhelmus filius Joannis Herlaer

zoon van ca 1526
Hij was in 1571 "cericus Busciducis scholas visitans". een Bossche geestelijke op studieverlof. Hij had een benificie uit het "Castrum de Gansoije" en had waarschijnlijk dus een opdracht voor de geestelijke verzorging in Gansoijen of in het daar staande castrum of kasteel. Bron: Naewelaerts: Latijnse School en Onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629, pag 50. 

 

Ca 1573 geb Matthias van Herlaer, ovl. 1647, begraven in Brugge, België.

Zoon van ca 1540 geb Hendrik Philipp van Herlaer, geboren in Vilvoorde, ovl. In Brugge > 1580.

getrouwd 1594, Isabeau van Le Candale, ovl. 1626. vrouwe van Herbamez.

Kinderen:

1. Ca 1595 Johan van  Herlaer, ovl. 1626 in Kurpfalz, Duitsland. Heer van Herlaer.

2. Ca 1597 Philippe van Herlaer. Heer van Herlaer. Hij leeft nog in 1630.

3. Ca 1598 Johan Baptiste van Herlaer geb. 1613.

4. Ca 1600 Anne van Herlaer, ovl. > 27 Apr 1630. Zij trouwde met François le Mercier.

5. Ca 1602 Isabelle Claire van Herlaer, ovl. 1681 in Bertolff. Zij trouwde met Antoine de Vicq.

6. Ca 1604 Adrienne van Herlaer, ovl. 1641. getrouwd 1630 in Marquillies, Frankrijk, Karel de Vicq, ovl. 1667.

7. Ca 1605 Catherine van Herlaer, ovl. > 27 Apr 1633. getrouwd < 27 Apr 1627, Johan van Bourgeois. Heer van Lobel.

 

Ca 1574 Philip van Herlaer, of de Bourgogne, Lord of Herbamez. 1630 2/5 overleden.  Begraven in eglise de Marquillies, seigneur d’Herbamez.

Zoon van zie 1535 Heinrich Philip van Herlaer / Henri de Bourgogne en Barbara van Boxhoorn

Tr. in 1594 Isabelle de Le Candèle, Dame of Herbamez, overleden 1626 2/6.

Kinderen

1. ca 1595 Catherine van Herlaer, overleden 1633.04.27. Tr. 1627 met Johan van Bourgeois

2. ca 1596 Johan van Herlaer overleden 1626 in Kurpfalz, Duitsland

3. ca 1597 Philippe van Herlaer 

4. ca 1598 Johan Baptiste van Herlaer, overleden 1676. Tr. 1632 met Adrienne van Briois

5. ca 1599 Anne van Herlaer, overleden 1630.04.27. Tr. François le Mercier

6. ca 1600 Isabelle Claire van Herlaer, overleden 1681 in Bertolff. Tr. Antoine de Vicq

7. ca 1601 Adrienne van Herlaer overleden 1641. Tr. 1630 Karel de Vicq

 

1613 geb Johan Baptiste van Herlaer

zoon van ca 1574 Mathias van Herlaer ovl 1647 begraven in Brugge

Tr 1632 Adrienne van Briois geb 1612 in Lille/Rijsel Frankrijk, ovl 1683

kinderen

1. ca 1635 Johan Francois van Herlaer ovl 1663

2. 1641 geb Francois van Herlaer

3. 1647 geb Johan Bapiste van Herlaer in Marquillies Franrijk ovl 28-6-1680 in Busbecques Frankrijk, Heer van Herbamez

4. ca 1649 Johanna Angelique van Herlaer ovl 1690 in Soleilmont Henegouwen België. Zij is non

5. ca 1651 Claire Albetine van Herlaer. Zij is non

6. ca 1653 Marie Therese van Herlaer ovl 31-1-1677, getrouwd 1666 in Marquillies Frankrijk met Francois le Francois

7. ca 1655 geb Anne Marguerite van Herlaer in Marquillies in Frankrijk

 

ca 1579 Nanning van Harlaer van Egmond. poorter te Alkmaar 1590, was hij 15 jaar toen 1e kind werd geboren?

Zoon van 1557 Geldolf Loefsz van Herlaer en Trijntje Symonsdr
Tr. Alydt Jansdr. Op 6 aug.1597 wordt zij zijn weduwe genoemd, maa er wordt 1995 nog een kind geboren . Zij overlijdt vóór 1600.07.17
Kinderen:
1. 1594-1657 Catharina Nanningsdr

2. 1597 Maritgen
3. 1599 Trijntje Nannen van Herlaer. Zij trouwde Dirck Steenhuijs te Alkaar. Na de dood van haar man trouwde zij met Cornelis van Teylingen Bas Pietersz, schepen en raad van

   Alkmaar. Trijntje werd te Alkmaar begravenop 19 april 1657.
Nanning koopt een huis en erve aan de noordzijde van Luttick Oudorp in Alkmaar. Hiervoor betaalt hij f 2250,00. In een latere akte wordt zijn naam aangetroffen als Nanning Geldolffsz.van Herler. Beide kinderen krijgen hun vaders erfdeel. Kort na 5 juni 1598 is zijn vrouw waarschijnlijk overleden, evenals Maritgen de oudste dochter.Dit blijkt uit een akte van 17 juli 1600. De namen die gebruikt  worden zijn: Harler, Harlaer, Herler en Herlaer

 

1580 ovl Hendrik Philipp van Herlaer. Wanneer is hij geboren?

Zoon van 2. Dirk van Herlaer, ovl. 1565, begraven in Vilvoorde, België. Heer van Herlaer.

Hij trouwde met Barbara van Boxhoorn, ovl. > 1595.

Kinderen:

17. i Philippe van Herlaer.

18. ii Barbara van Herlaer, ovl. 1647 in Vilvoorde, België. Zij trouwde met Johan Philipp van Zuverius.

19. iii Madeleine van Herlaer. Zij trouwde met Arnold de Rijke, ovl. 1662.

 

ca 1581 Loeff Geldolfsz van Herlaer, overleden tussen 3 sept 1631 en 17 mei 1632.

Zoon van 1557 Geldolff Loefsz van Herlaer en Trijntje Symonsdr
Trouwde ca 1599 de eerbare Guertje Florisdochter van Mastenburg.  Zij is vermoedelijk voor 4 nov.1637 overleden.

Kinderen:
1. ca 1599 Adriaen geb.
2. ca 1602 Frederik van Herlaer.
3. 1607 Geldolf. Zie 1607 Vermoedelijk jong overleden.
4. 1608 Anneken (Anna) van Harlaar, 1614 in ondertrouw met Francoys Masonij of Massoni oud 31 jaar van Antwerpen, koopman te Amsterdam.

   Anna is voor 17 mei 1632 overleden.
5. 1609 Floris (1591-1662) zie 1591
6. 1610 Nanning van Herlaer. Vermoedelijk is hij kinderloos overleden.
7. 1611 Maritgen (Maria). Zij trouwt in 1639 met jkhr Gerrit van Vladeracken Zij overlijdt op 11 mei 1653.
8. 1612 Geldolf van Harlaar, overleden voor 1638.05.28
    Loeff was leenman van Wassenaar, evenals zijn vader. Op 30 dec.1597 is hij schout van Wimmenum. Vermoedelijk was hij toen ook al schout van Egmond-Binnen zie akte van 19 sept.1592. Op 18 juni 1600 is hij baljuw van Wimmenum. Op 29 juni 1609 komt hij voor als rentmeester van Egmond.
Hij moet een vermogend man geweest zijn. In talrijke akten treedt hij op als koper en verkoper van huizen en landerijen. Uit een testament van 17 febr.1616 blijkt dat dochter Anna  bij haar huwelijk reeds f 6000,- ontvangen had. Testateurs bepalen dan ook dat de andere kinderen uit hun erfenis voor de verdeling ook eerst ieder f 6000,- zullen ontvangen.

 

ca 1583 Ursula Geldolfsdr van Herlaer 

Dochter van 1557 Geldolph Loefsz van Herlaer en Trijntje Symonsdr

Tr. ca 1606 Gerrit Anthonisz van Vladeracken, in zijn leven castelein tot Petten. Schout van Baccum.
kinderen:

1. Hendrik Geldolphsz van Vladeracken geb. ca 1606?

2. Margrieta Geldolphs van Vladeracken geb. 1609 in Petten

3. Gerard Geldolfsz van Vladeracken geb. < 1615

4. Geertruijd Geldolfs van Vladeracken geb. ca 1617/19 in Alkmaar

Haar testament is van 24 mei 1614 te Alkmaar.

 

Ca 1585 Geldolf van Vladeracken genaamd van Herlaer, geb. ca. 1585. Geldolf overleed tussen 23 Nov 1636 en 28 febr.1637.

zoon van NN

Tr ca 1608 met Barbara Geertruid Hinderduyn, geb. 1588 of 1593. Getrouwd voor 1609, (dochter van Adam Dirksz Hinderduyn) ovl. 3 Okt 1658 in Alkmaar, begraven 9 Okt 1658 in Alkmaar. Zie BK Karel1.

Kinderen:

1. Hendrik Geldolphsz van Vladeracken geb. ca. 1606?.

2. Margrieta Geldolphs van Vladeracken geb. 1609.

3. Gerard Geldolfsz van Vladeracken geb. < 1615.

4. Geertruijd Geldolfs van Vladeracken geb. ca. 1617/19.

    Geldolf was kastelein en secretaris van het gemene land van de Hondsbossche en duinen tot Petten als opvolger van zijn vader (20 juni 1612); secretaris

van Petten; geadmitteerd als notaris te Alkmaar (15 juli 1614). Hij is overleden tussen de vermelde datum 23 nov.1636 en 28 feb 1637 (J.W. Groesbeek, De afstamming van de

Noord-Hollandse Van Herlaer’s uit het oude adellijke geslacht van die naam, in Jaarb. Centr. Bur. v. Genealogie, 1966, 83).

Vooral tot landbezit in de Zijpe voelde Geldolf zich aangetrokken. een enkele maal zien we hem landaankopen doen, tezamen met de Ed. Adam Dircsz. Hinderduyn,

landdrost van West-Friesland en het Noorderkwartier, zo b.v. op 19 nov. 1618 (R.A.H. O.R.A. 6530). Ook met Ariaen van Veen verricht hij aankopen in de Zijpe (5

maart en 2 juli 1622; R.A.H. O.R.A. 6531 fol. 60v en 70).

Op 24 april 1629 (R.A.H. O.RA. 6531 fol. 192) passeert Geldolf Gerritsz., casteleyn tot Petten, als notaris publyck een acte van procuratie.

De nauwe relatie met Adam Dircsz. Hinderduyn leidde tot een familieverbintenis. In een akte van 13 dec. 1630 (R.A.H. O.R.A. 73 fol. 103) noemt Adam dan ook

Geldolf Gerritslz. van Harlar, casteleyn van den huyse van Petten zijn zwager.

Op 23 nov. 1636 (O.R.A. Alkmaar 147 fol. 85/86) koopt Geldolf Harlaer, casteleijn, nog "rietbosch met omdijking en pompinstallatie in de Nieuwpoort-meer", maar

vóór 28 febr. 1637 (R.A.H. O.R.A. 6532 fol. 143) was hij reeds overleden, want op genoemde datum koopt Barbara Adamsdr. (Hinderduijn), weduwe van Gedolf van

Vladderacken (!) een huis in de Hasepolder.

Barbara laat de naam van Herlaer, die haar man tijdens zijn leven steeds gevoerd heeft varen en duidt haar overleden echtgenoot steeds aan als Geldolf van Vladderacken.

Zij testeerde op 14 sept. 1650 te Amsterdam (ten huize van haar schoonzoon Daniël Kick (GA Amsterdam, na. 587, fol. 298) en assisteerde op 16 juli 1654 haar zoon Gerard bij zijn huwelijksvoorwaarden. Aan haar (als Barbar Adamsdr.) is op 17 febr. 1641 bij de scheiding van de nalatenschap van haar vader toebedeeld het voormalige Koningshuis (of Oude Lombaert, op de hoek van de Pietersstraat en de toenmalige Koningsstraat, later Paardensteeg) met een aantal aangrenzende en naburige huizen en 'kamers' (GA Amsterdam, na. 587, fol. 298). Zowel haar vader als haar schoonzoon Gerrit Stuyling zouden in dat huis gewoond hebben (C. van der Woude, Kronyk der stad Alkmaar, 1658).

Bij haar overlijden woonde zij aan de Houtil te Alkmaar.

 

ca 1585 Roelant Geldolfsz van Herlaer, chirurgijn. Voor 15 mei 1616 is hij overleden.

Zoon van 1557 Geldolf Loefsz van Herlaer en Trijntje Symonsdr
Tr. 1. ca 1610 Anna Jans Blauw,

Tr. 2. Anna Jansdr. Foppen
In een testament van zijn moeder worden zijn kinderen genoemd, dat zijn:
1. 1610 Frederik van Herlaer. Van hem is verder niets bekend.
2. 1611 Adriaen van Herlaer van wie ook verder niets bekend is.
3. 1612 Huybert Roelantsz van Herlaer
4. 1613 Guyrtgen (Guertje) van Herlaer. Van haar is een aktie van 22 jan.1635.Zij woonde in Uitgeest en later in Egmond op de Hoef. Zij is overleden voor

   14 mei 1675. Tr. Cornelis Willemsz Stam, chirurgijn wonende Uitgeest.

5. 1619 Trijntje van Herlaer. Zij ondertrouwt in Alkmaar op 20 nov.1639 Marcellus Dirksz (Caescoper) weduwnaar. Hun 3 kinderen zijn gedoopt in Alkmaar.

 

ca 1587 Jan van Herlaer ook wel Jan van Rossen, overleden vóór 20 okt.1610.  

Zoon van 1557 Geldolf Loefsz van Herlaer en Trijntje Simonsdr.

Trouwde ca 1610 Trijntje Cornelisdr. zij leeft nog 1626.08.20
Kinderen:
1. 1610 Geldolf van Herlaer, overleden voor 1649.04.18
2. 1610 Anna Jansdr.van Harlaar. Zij was gehuwd met Dominicus Cornelisz van Barckelaer. Op 22 juni 1640 was zij reeds weduwe.
In een oude akte werd Jan ook genoemd Jan van Rossen. Hij is dan waert in 't Rode Hart te Egmond op de Hoef vermoedelijk samen met zijn moeder Catharina (Trijntje) Symonsdr.

 

Ca 1590 Jan Martens van Herlaer, gedoopt ca 1590 te Nieuwkuijk ?Overleden na 1640 te Nieuwkuijk,

zoon van ca 1565 Martinus Michielse van Herlaer en ca 1570 Marieken Willemse de Buijser

Tr. ca 1615 NN

Kind:

1. ca 1615 Maria Jansen Martens (Mayke) van Herlaer (Halder) gedoopt te Nieuwkuijk?

 

1594 Catharina Nanningsdr van Herlaer 
Dochter van 1590 Nanning Geldolfsz van Herlaer en Alydt Jansdr, begraven 19 Sep 1657 in de Grote Kerk te Alkmaar
Tr. 1. voor 1612.09.03  Dirck Jansz Steenhuysen
Tr. 2 1646.11.25 in Alkmaar Cornelis van Teijlingen-Bas geb. 1597 in Alkmaar
kinderen:
1. ca 1613 Johan Dirksz van Steenhuijsen 
2. ca 1647 Margaretha Cornelisdr van Teijlingen geb. in Haarlem
3. ca 1648 Jan (Johan) van Teijlingen geb. in Alkmaar 

 

1595 ovl Frederik van Herlaer

Zoon van Dirk van Herlaer, ovl. 1565, begraven in Vilvoorde, België. Heer van Herlaer. Burgemeester van Vilvoorde.

(1) Hij trouwde met NN van Sweerts. (2) getrouwd 1565, Elisabeth van Lumay gezegd Pletincq.

Kinderen:

9. i Jordan van Herlaer. Hij is priester in Brussel.

10. ii Maximiliaan van Herlaer, ovl. in Palermo, Italië.

11. iii Gilles van Herlaer. Hij is kanunnik in Brussel.

12. iv Frederik van Herlaer.

13. v Matthias van Herlaer.

14. vi Elizabeth van Herlaer. Zij is non in Beauore-lez-Grammont.

15. vii Catherine van Herlaer.

16. viii Johanna van Herlaer.

 

1597 Merten Michielsz van Herlaer

zoon van ca 1567 NN
Tr. ca 1635 Maricken Willems de Buyser.

Kinderen:
1. ca 1635 Anneken Mertens van Herlaer overleden voor 15.7.1660, tr. Pieter Woutersz van den Nieuwenhuyse. Hun kinderen deelden voor 1/5e deel mee in een nalatenschap van hun oma en opa van Herlaer, zie 15.7.1660.

2. ca 1636 Dirksken Mertens van Herlaer, tr. Adriaen Hendriksz Dickens. Hun kinderen kregen 1/5 deel van de erfenis van hun oma en opa van Herlaer zie 15.7.1660.
3. ca 1637 Peeter Mertensz van Herlaer, brouwer in de Schenkkan te Heusden. Hij ontvangt 1/5 deel van de erfenis van zijn ouders zie 15.7.1660.
4. ca 1638 Mayke Jans van Herlaer. Tr. Peter Adriaensz van der Braecke. Hun kinderen ontvangen 1/5e deel van de erfenis van hun oma en opa van Herlaer
zie 15.7.1660
5. ca 1639 Willem Mertensz van Herlaer.
Tr. Heylken Andriesdr.

6. ca 1640 Michiel Mertensz van Herlaer
Er is een akte van 1633.11.24 te Nieuwkuyk waarin voorkomen: Merten Michielsz van Herlaer, woonde te Nieuwkuyk, overleden voor 24.11.1633. Hij had nog een kind van ca 1640.
Zij woonden in Andel.

 

1597 Maritgen van Herlaer
Dochter 1579 van Nanning van Herlaer

gehuwd ?

 

1599 Trijntje Nannen van Herlaer
Dochter van Nanning van Herlaer 1579

gehuwd?

 

1599 Adriaen van Herlaer, ook wel Harlar. Overleden in Alkmaar omstreeks 11 jan 1639.
Zoon van Loeff Geldolfsz van Herlaer 1581 of 1588.09.13 en ca 1565 en Guertje Florisdr. van Mastenburg.

Ondertrouwt met Judith van Bucholt op 29 mei 1625 (Gem. arch. A’dam, D.T. en B. 430 fol. 123) te Amsterdam: Adriaen van Harlar, van Egmond op den Hoef, 26 j. oud, geassisteerd met zijn neef Valerius van Mulich, wonende op de Dam. Judith van Bucholt, van Leijden, is weduwe van Aernout Nouwersz. Sinds 9 maanden, wonende als voren. De geboden zijn in de Engelse kerk gegaan.

Kinderen:
1. Geertruyt / Geertruid van Harlaar ca 1626. 

   Zij huwt 18 nov.1646 in Alkmaar met Jacob Servaas Brasser wonende in de Langstraat te Alkmaar, heemraad van Zijpe en de Wieringerwaard. Op 16 mei 1668 maakt zij

   als weduwe haar testament. Zij wordt op 25 maart 1707 begraven in Alkmaar in de Zuiderkapel, graf nr. 5.
Adriaan woont op de Dam in Amsterdam. Zij bezitten land in Egmond op de Hoef "de Lange Weytgens".
1600 Heraldische bibliotheek 1876 pagina 248. De familie van Herlaer, de oude Noord-Brabantse adel, waarvan leden in de 17e eeuw in de regering van 's-Hertogenbosch.

Op 29 mei 1625 (Gem. arch. A’dam, D.T. en B. 430 fol. 123) ondertrouwt te Amsterdam: Adriaen van Harlar, van Egmond op den Hoef, 26 j. oud, geassisteerd met zijn neef Valerius van Mulich, wonende op de Dam, met Judith van Bucholt, van Leijden, weduwe van Aernout Nouwersz. sinds 9 maanden, wonende als voren. De geboden zijn in de Engelse kerk gegaan.

Zijn moeder noemt hem in haar testament van 24 mei 1632.

Ook treedt hij, na de dood van zijn vader, enkele malen als lasthebber van zijn moeder op (1632, 1633). Soms ook vinden we hem onder de gezamenlijke erfgenamen van zijn vader, wanneer zij land verkopen.

In de Alkmaarse begrafenisboeken (no. 40 fol. 51) "Harlaar, na den Hoef". Hij zou dan in Alkmaar overleden, doch in Egmond op de Hoef begraven zijn. Helemaal zeker is dit echter niet, daar zijn weduwe, Judith van Boeckholt, afkomstig uit Amsterdam, op 1 sept. 1639 zich als lidmaat bij de Grote Kerk te Alkmaar laat inschrijven.

Hij assisteert met zijn broer Floris zijn zuster Maria bij het passeren van haar huwelijkse voorwaarden met Jhr. Gerrit van Vladeracken op 11 jan. 1639.

 

1600 Godefroy van Herlaer. Overleden Den Bosch, 1652.12.14. Advocaat in het arrondisement Den Bosch.

Zoon van ca 1575 NN

Gehuwd ca 1625 met Catharina Hixspoor
In de kerk Sint Jan in Den Bosch ligt een grafsteen waarop hij wordt genoemd. In de tekst staat; Licentiaet in de bijde Rechten advocaet ende Raed deser Stadt. Adriaens van Empel april 1621 wordt genoemd en Catharina Hixspoor zijn huisvrouw.
16.12.1625 genoemd in de zegelbeschrijvingen in het Rijksarchief Den Haag en het wapenboek van P.v.d.Schelling- genealogie en wapenen van de voornaamste adelijke geslaghten dezer landen. Zie wapenboek Muschart bij het CBG Den Haag waarin genoemd dat hij gehuwd was met Henrica van Empel, aldaar overleden 29.1.1666 in Loon op Zand. Hij wordt genoemd in een akte wegens het houden van een dienst in de kerk van ...

 

1600 Leonardus van Herlaer

Zoon van ca 1575 NN

Gehuwd ca 1625 met Maria van den Berckenbos, overleden 5.2.1668.
In de kerk Sint Jan in Den Bosch ligt een grafsteen waarop hij en Godefroy van 1600 worden genoemd.. een deel van deze steen is verloren gegaan zodat de tekst niet kompleet is. Bij Leonardus wordt genoemd Maria van den Berckenbos zijn huisvrouw sterft den 3e februari 1668.

 

1600 Matheus van Herlaer.

zoon van ca 1575 NN
Zie de grafzerk in de Sint Jan in Den Bosch. Bij Matheus wordt genoemd Gertruit zijn huisvrouw, er zijn geen data bekend.

 

ca 1601 Florinus / Floris van Herlaer beroep: Advokaat, baljuw en schout te Baccum. Begraven op 1662.12.22 in Alkmaar in de Grote Kerk te Alkmaar, In de Noordergang nr 54.

Zoon van Loef van Herlaer 1581.09.13 en Guertje Florisdr (van Mastenburg)
Tr. 1. 1621.12.21 passeert zijn huwelijkse voorwaarden met Geertruid van Wittendael dochter van mr.Jan van Wittendael, burgemeester van Alkmaar. Overleden 1630.
Tr. 2. op 5 jan 1631 gaat hij als weduwnaar in ondertrouw met Hermanna van Leeuwen, weduwe van Adriaan Schipmans. Zij overleed 19 juli 1653.

Samenwonend 3. 1653 verlaat hij Utrecht en vestigt hij zich met zijn dienstmaagd, Seleijckien Hendriks, weer in Alkmaar.
Kinderen uit het 1e huwelijk:
1. 1624 een kind begraven op 9 sept.
2. 1625 Machteld
3. 1625/2 een kind begraven op 27 okt.
4. 1626 een kind begraven op 6 nov.
5. 1627 Geertruid van Herlaer. Op 7 jan.1644 trad zij te Utrecht in het huwelijk met mr.Johan van Nellesteyn, raad, schepen en burgemeester van Utrecht geb. in

1607.02.21 komt hij voor In een akte. In eerstgenoemde akte als derde kind, in laatstgenoemde als oudste zoon.

1616.02.17 komt hij voor in het testament van zijn ouders.
1625.06.28  (Not. arch. Alkmaar no. 26 fol. 164) passeren de jonggehuwden hun testament  te Alkmaar. Samen met zijn vrouw verkoopt mr. Florinus van Herlaer een huis, erf en land over de Geest (O.R.A. Alkmaar 146 fol. 63/64).

1630.04.26  (R.A.H. o.R.A. no. 73 fol. 96v) verkoopt hij land te Heiloo, dat oorspronkelijk aan zijn schoonvader had toebehoord. Zijn vrouw was toen blijkbaar reeds overleden. . Vijf dagen later verkoopt hij, wonende te Alkmaar, ‘opnieuw land te Heiloo

1630.12.21 Utrecht. De huwelijkse voorwaarden tussen Hermanna van Leeuwen en Floris van Herlaer worden gepasseerd. Getuigen zijn Adriaen van Herlaer, Hendrik van Leeuwen en Arnt van Hattem, rentmeester van de graaf van Culemborg.
Mr. Henrick van Leeuwen en Arnt van Hattem, broer en schoonbroeder, treden als getuigen op voor de bruid Hermanna van Leeuwen, weduwe van Adriaen Schipmans, die verschijnt met haar toekomstige echtgenoot Mr. Floris van Herlaer.
1631.01.10 ; R.A.H. O.R.A. 73 fol. 104). Uit het tweede testament van zijn moeder blijkt dat Floris bij zijn huwelijk f 10.000,- ontvangen had (24 mei 1632).

1632.08.05  en op 9 en 27 juni 1633 treedt hij met zijn broers op, mede namens hun moeder. Zijn vader was toen juist overleden en we zien dan ook dat Floris, na de dood van zijn vader, Louff van Herlaer, door de heer van Wassenaer beleend wordt met "Aeffgenscroft" te Wimmenum ( 16 juni 1633; Mededeling van de heer C. Hoek te Rotterdam). Zijn vader was op 13 sept. 1588 met dit leen beleend geweest.
1633.06.27  (O.R.A. Alkmaar no. 149 fol. 15-18) worden opnieuw een aantal percelen land en een huis in de Egmondermeer getransporteerd. Maar Floris heeft Alkmaar metterwoon verlaten en zich in Utrecht gevestigd, want op 28 mei 1636 (O.R.A. Allrmaar no. 150 fol. 91) verkoopt Jhr. Flory van Harlaer, wonende te Utrecht, een huis en erve aan de Noordzijde van de Langestraat te Alkmaar.
In een groot aantal transportakten treedt hij als verkoper of mede-verkoper op; een enkele maal zien we hem een losrente kopen.

1639.01.11  assisteert hij zijn zuster, joffer Marie, bij haar huwelijkse voomrwaarden met Jhr. Gerrit van Vladeracken.

1644.04.08 Wijk bij Duurstede nr. 580.10, fol. 84, Floris van Herlaer, als man en voogd van Hermanna van Leeuwen, eerder weduwe van Adriaen Schipmans, transporteert aan Aernt van Hattem, haar zwager, een huis op de dijck bij de Waterpoort, hem op 1620.11.11 door Adriaen Schipmans en Hermanna van Leeuwen verkocht. Getuige is burgemeester (Pontiaen) van Hattem.

Florinus vestigt zich in Utrecht. Na de dood van zijn 2e vrouw vestigt hij zich weer in Alkmaar met zijn dienstmaagd Seleijkien Hendriks.
Evenals zijn broer Frederik studeerde hij rechten in Leiden.

1653.07.19 Hij woont dan nog steeds in Utrecht,. (Not. Arch. Alkmaar 160 fol. 35v).  Zijn vrouw was intussen overleden, en het is dan ook met zijn dienstmaagd, Seleijckien Hendriks, dat hij het volgend jaar Utrecht verlaat en zich weer in Alkmaar vestigt. Beiden worden op 6 dec. 1654 als afkomstig uit Utrecht in het lidmatenregister van de Grote Kerk te Alkmaar ingeschreven
1662.12.22 (Begrafenisfiches Alkmaar op reg. no. 40) wordt Floris van Herlaer aldaar begraven. Zijn wapenbord wordt door mr. Belonje in "Gen. en Her. Gedenkwaardigheden" (Dl. 1, pag. 36 no. 61) vermeld.
Hij woonde in de Koorstraat aan de oostzijde.

1636 hij woont nu in Utrecht

1654 Hij woont nu weer in Alkmaar


1602 Frederik van Herlaer. Hij studeert rechten in Leiden. Vermoedelijk is hij voor 1638 overleden.

Zoon van 1588.09.13 Loeff Geldolfsz van Herlaer

Over kinderen is er niets bekend.
 

1605 Marie Harlaer geb. in Frankrijk

Dochter van ca 1580 NN

huwt 15 feb 1638 in Saint Omer, Pas de Calais, France Jehan Du Camp  geb. 1605 in France

Kinderen:
1. Marie du Camp geb. 17 Jan 1640 in Saint Omer, Pas de Calais, France
2. Noèel du Camp geb. 30 Nov 1643 in Saint Omer, Pas de Calais, France
3. Jehan de Camp geb. 1645 in France
4. Pierre du Camp geb. 1646 in Zudausques, Saint Omer, Pas de Calais, France
5.
Pâeronne du Camp geb. 1647 in France

 

1606.08.15 Johanna van Herlaar in de heerlijkheid Ammersoyen.

Dochter van ca 1581 NN

Weduwe van jonker Aart van der Santingh.
Zij is genoemd in het wapenboek Muschart bij het CBG Den Haag.

 

1608 Annetgen / Anna van Herlaer geb. in Egmond aan de Hoef. Overleden voor 1632.05.17.

Dochter van 1581.09.13 Loeff Geldolfz van Herlaer  en Guertje Florisdr. van Mastenburg

gehuwd ca 1628 in Amsterdam met Francois / Francisco Massoni / Masonij geb.1582 in Antwerpen, koopman te Amsterdam.
kinderen
1. ca 1630 Maria Anna Massoni geb in Amsterdam ? 

 

1610 Nanning van Herlaer
Zoon van 1581.09.13 Loef van Herlaer

Gehuwd ? NN

 

1610 Frederik van Herlaer
Zoon van Roelant van Herlaer 1585

gehuwd ? NN

 

1610 Geldolff Jansz.van Herlaer, overleden voor 18 april 1649.

Zoon van Jan van Herlaer ca 1579 en Trijntje Cornelisdr
Gehuwd ca 1636.08.20 met Anna Jacobsdr. uit Egmond.
Kinderen:
1651 Jan Geldoffsz van Herlaer
Op 20 aug.1626 maakt Geldolf zijn testament.. Hij woont in Egmond op de Hoef aan de Oude Vaert.

 

1610 Anna Jansdr.van Herlaer
Dochter van Jan van Herlaar 1579

gehuwd ? NN

 

ca 1610 Peter Martens van Herlaer, brouwer, gedoopt te Nieuwkuijk ?, overleden na febr.1668 te Heusden.

zoon van ca 1565 Martinus Michielse van Herlaer en Marieken Willemse de Buijser

gehuwd ? NN

 

ca 1610 Michiel Mertens van Halder/Herlaer, gedoopt ca 1610 te Nieuwkuijk, overleden na juli 1660 te Nieuwkuijk

zoon van ca 1565 Martinus Michielse van HERLAER en Marieken Willemse de BUIJSER

gehuwd? NN

 

1611 Adriaen van Herlaer
Zoon van Roelant van Herlaar 1585

gehuwd ? NN

 

1611 Maria (Maritgen van Herlaer.

Dochter van Loef van Herlaer 1588.09.13

Tr. 1635 Gerrit van Vladeracken
 

1612 Geldolff van Harlaar geboren na 21 febr., overleden voor 28 febr.1638.

Zoon van 1588.09.13 Loeff van Herlaer
Hij was vermoedelijk ongehuwd. Hij was zeker kinderloos.
Hij woonde ten huize van zijn moeder te Egmond op de Hoef. Ziek te bed liggende maakt hij op 18 aug.1633 zijn testament. Hij benoemt ziin moeder tot

erfgenaam.

 

1612 Huybert Roelantsz van Herlaer. Overleden voor 1678.05.06

Zoon van 1585 Roelant Geldolfsz van Herlaer

Gehuwd op 11 jan.1637 in Naarden met Aeltje Elberts van Elburch wonende te Amsterdam.
Kinderen: geb.ca.
1. 1647 Trijntje vermeld in het testament van 10 okt.1670
2. 1648 Aeltje.  Zij is 17 jan 1648 te Alkmaar gedoopt.Voor 6 okt.1685 is zij overleden.
3. 1650 Roelant Huybertsz.
4. 1653 Adriaen
5. 1654 Frederik van Herlaer. Door zijn tante Guertie bij haar testament van 10 okt.1670 wordt hij geheel uitgesloten van haar erfenis. Er is geen spoor van hem of van eventuele nakomelingen ontdekt.
Huybert woonde in Egmond op de Hoef.

 

1613 Jean / Johan Baptiste van Herlaer, Lord of Herbamez overleden 1676 6/5 oud 63 jaar
Zoon van ca 1560 of 1593 Philip van Herlaer, Lord of Herbamez en Isabeau van Le Candale, Dame of Herbamez overleden 1626.
Tr. 1631/32 op 24/2 Adrienne de Briois geb. 1612
in Lille/Rijsel, Frankrijk , overleden 1683

Jean married Adrienne de Briois on 24 Feb 1631/32.(Adrienne de Briois was christened on 21 Dec 1612 in Lille, Antwerpen, Belgium and died on 18 Nov 1683
Kinderen
1. ca 1639 Jean of Johan François van Herlaer, vermoord in le bois d’ Olhain Arois 1663.06.14
2. 1641 François van Herlaer, Lord of Herbamez.
Tr. Therese de Wilme , overleden 1702  ---->

3. 1647 Jean of Johan Baptiste van Herlaer, Lord of Herbamez geb. In Marquillies, Frankrijk, overleden 1680.06.28 in Bousbecques (Fr) 
4. ca 1648 Jeanne of Johanna Angélique van Herlaer morte le 1690.04.25
in Soleilmont, Henegouwen, België,
religieuse à Steenvoorde
5. ca 1648 Claire Albertine van Herlaer religieuse à Steenvoorde

6. ca 1649 Marie Thérèse van Herlaer overleden 1677.01.31. Tr. 1666 metFrançois le François

7. 1650 Anne Marguerite van Herlaer Anne Marguerite van Herlaer geb.in Marquillies, Frankrijk

8. ca 1651 Françoise-Thérèse illégitime.
 

1613 Guijrtgen van Herlaer, overleden voor 14.5.1675.
Dochter van Roelant van Herlaer 1585

gehuwd ? NN

 

ca 1615 Jan Gielisz van Herlaer

zoon ca 1590 van NN

Huwde ca 1640 met Dingena Bartholomeusdr. Schilders

Kind   

1. Godertje Jansdr  Gedoopt 1640. Zij huwde met Arien Janszn van Rijswijck, geboren ca. 1640, Overleden 18-2-1684. Hun  kind is Meeuwis Ariensz

 

ca 1615 Maritgen (Maria) Loefs van Herlaer

dochter van ca 1995 Loeff Geldofsz dd ?

tr. 1639.01.23 met 1615 Gerard Geldolfsz van Vladeracken, geb. voor 1615. Overleden 3 Nov 1674 in Alkmaar, begraven 7 Nov 1674 in de Grote Kerk te Alkmaar.

Kinderen ?

Hij trouwde 2. 1654.08.02 met Margaretha van Persijn in Egmond Binnen, (dochter van Jan Maertsz van Persijn en Aechte Dircks) ovl. 7 Jun 1672 in Alkmaar, begraven 11 Jun 1672 in de Grote Kerk te Alkmaar.

Gerard was Regent van het Mannengasthuis; ontvanger van de geestelijke goederen te Egmond; baljuw en schout van Bakkum en Wimmenum; hoofdingeland en Waarsman wegens Duinkavel in de Hondsbossche (1639); schepen, vroedschap en burgemeester van Alkmaar (1658). Hij testeert, wonende te Egmond aan de Hoef, te Alkmaar op 16 jan 1654 voor notaris B. J. Heerencarspel.

Bij zijn 2e huwelijk woont hij te Egmond aan de Hoef; huwelijksvoorwaarden 2e huwelijk voor notaris B.J. van Heerencarspel te Alkmaar.

Gerrit zien we vervolgens in verschillende regeringsfuncties optreden.

6 mei 1640 (R.A.H. O.R.A. 2102 fol. 32) wordt hij schepen van Egmond genoemd en als "outburgemeester en buerman tot Egmond op die Hoeve" treffen we de Edele Joncheer Gerrit van Vladeracken aan in een tweetal akten, resp. van 16 feb en 20 juli 1646 (R.A.H. O.R.A. 2103 fol. 112v en 135). Dat jhr. Gerard óók poorter van Alkmaar was, blijkt uit een akte van 13 mei 1641 (R.A.H. O.R.A. 2102 fol. 64v). Historisch Kadaster Alkmaar: Kad.A289 DAT[1641.05.23] BRON[Hist.Kadaster Binnen-Egmonden p.123]

Transport van huis en erf OZ Papestraat, belend oost en zuid Dieuwer van Marcken = Kad.A288, noord de Jonge Doelen = Kad.A290, door Cornelis Heyndricxsz van Sonnevelt, dijkgraaf van de Hondsbossche en Duinen te Petten, aan Gerard Geldolfsz van Vladeracken (x Maria Loefs van Herlaer); als ruil tegen het Langeweidje, 3m weiland te Egmond.

Maritgen: Met haar broers en zusters komt ook zij voor in de akte van 21 febr. 1607, en wel als jongste van het zevental kinderen. Het spreekt wel vanzelf, dat ook het testament van haar ouders d.d. 17 febr. 1616 melding van haar maakt. Toen haar moeder haar beide testamenten maakte (17 en 24 mei 1632) was zij nog ongehuwd. Deswege werd ook aan haar een bedrag van f 10.000,-geprelegateerd. Bij liquidatie van enig familiebezit op 9 en 27 juni 1633 (R.A.H. O.R.A. 2101 fol. 170 en 176) treden haar drie broers namens haar op.

Zij passeert op 11 jan. 1639 (Not. Arch. Alkmaar no. 85 fol. 257) huwelijkse voorwaarden met Jonkheer Gerrit van Vladeracken, zoon van Geldolf van Vladeracken

en Joffer Barbara Adams Hinderduijn. Zij wordt daarbij geassisteerd door haar broers Floris en Adrianus van Herlaer, en door Valerius van Meulich, haar neef.

Jhr.Gerrit brengt ten huwelijk 8000 gld. in rentebrieven, 4000 gld. contant en nog 1500 gld. "tot vervallinge van ‘de juwelen en zijn klederen, mitsgaders een vrije

bruiloft". Maria brengt ten huwelijk een huis of stolp in de Egmondermeer met weid- en rietlanden, en nog enig ander land.

Toen deze financiële basis voor het huwelijk gelegd was, begaven zij zich in kerkelijke ondertrouw op 23 jan. 1639 (Kerkel. Trouwmg. Alkmaar no. 24). Zij vestigden

zich blijkbaar te Egmond op de Hoef, want daar woonden zij, toen zij op 9 okt. 1641 (Not. Arch. Alkmaar 149 fol. 13) hun testament te Alkmaar passeerden.

Kinderen van Maritgen (Maria) Loefs van Herlaer:

1. Geldolf Gerritsz van Vladeracken geb. ca. 1640.

 

1619 Trijntje van Herlaer
Dochter ca 1585 Roelant Geldolfsz van Herlaer

Tr. ca 1644 Marchilius Dircxsz, poorter tot Alckmaer

kinderen ?

29 februari 1641:ORA Egmond Binnen no. 2102 fol.59 Marchilius Dircxsz, poorter tot Alckmaer, als man en voocht van Trijntgen van Harlaer, sijn tegenwoordige huysvrouw, bekent getransporteerd te hebben aan de EdeleJoost Ariaensz Rijscamp, out burgemeester opten Hoeve, een perthije lants gelegen buyten den Hoeve bij de pampiermolens, groot omtrent 14 hondert roeden genaamd "Jan Blauwen weytgen", belent aent Oosten de Bredijck, ten Zuiden de coper selfs, ten Westen de Knonicken van den Hoef en ten Noorden de Hoevervaert, voor de somma van

f 1800,- contant geld.

 

1620 Aelmen Mertenszn. van Herlaer, geb. in Onsenoort. woonde te Hedickhuijsen
zoon van ca 1995 NN
Tr.
ca 1643 Neelke Cornelissen.

kinderen
1. 1643.04.06
Wilhelmus Almusen van Halder, geb. in Haarsteeg.

 

1625 Machteld van Herlaer
Dochter van Floris 1609 en Geertruid van Wittendael

gehuwd ? NN

kinderen ?
 

ca 1625 geb Matthias van Herlaer, ovl. 1647, begraven in Brugge, België.

Zoon van ca 1571 Frederik van Herlaer, Burgemeester van Vilvoorde, ovl. 1595.

Hij trouwde ca 1648 met Jossine van Prado, ovl. 1647, begraven in Brugge, België.

Kinderen:

1. geb 1648 Lodewijk Frans van Herlaer.geb ca 1525

2. 1649 Johan Jacob van Herlaer.

3. ca 1650 Gilles van Herlaer.

4. ca 1651 Matthias van Herlaer. Hij is jong overleden.

5. ca 1652 Johan Baptist van Herlaer. Hij is jong overleden.

6. ca 1653 Maria Margareta van Herlaer.

7. ca 1654 Lucie van Herlaer, ovl. 1663. Zij trouwde met Johan Baptiste de Grass, ovl. 1662.

8. ca 1655 Jossine van Herlaer. Zij is non.

9. ca 1656 Margarete Elisabeth van Herlaer.


ca 1626 Geertruyt / Geertruid van Harlaar. Zij wordt op 25 maart 1707 begraven in Alkmaar in de Zuiderkapel, graf nr. 5.
Dochter van 1599 Adriaen van Herlaer en Judith van Bocholt / Boeckholt van Leijden
Zij huwt 18 nov.1646 in Alkmaar met Jacob Servaas Brasser wonende in de Langstraat te Alkmaar, heemraad van Zijpe en de Wieringerwaard.

kinderen ?
Op 16 mei 1668 maakt  zij als weduwe haar testament.

1673 een advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant: van Geertruyt van Harlaer, Weduwe Wylen Jacob Brasser in de Lange-straet tot Alckmaer  zijn paarden gestolen uit het weiland..

 

1627 Geertruid van Herlaer, overleden 27 augustus 1657 in Utrecht
Dochter van 1609 Florinus van Herlaer en Geertruid van Wittendel

Gehuwd 1644.01.27 in Utrecht met Mr Johan van Nellensteijn geb. in 1617. Hij was burgemeester van Utrecht.

kinderen ?
 

1628.11.02 Jan-Johannes Claesz. Harlaer, op die datum is er een akte van verkoop.

Zoon van ca 1600 Claes Harlaer
Tr.  1653 Hester Willems,  weduwe van Jan Maertensz. Hoogenhouck.

kinderen ?

Van 1630/1660 is hij Schout van Zoetermeer.

1628 verkoopt aan Jan Janssen de Jonge, onze mede broeder in officio, omtrent 10 hond 12½ roeden land,

zijnde de helft van 20 hond 25 roeden, gemeen met de koper zelf in 27 morgen in 2 weren, waarop

staat het huis, schuren, bargen en geboomte van de koper.

Het 1° weer, zijnde het huisweer, is groot 18 morgen, belend ten O: de Heilige Geest armen van Delft, ten Z: de Zwet, ten W: Cornelis Ariensz.

Knechge, Annitge Philips, Lenert Cornelisz. en Claes van Santen en ten N: de Slinksloot.

Het 2° weer is groot 9 morgen, belend ten W: de erfgenamen van Pieter Pieters z. van Schiedam, ten N: de Slinksloot, ten O: Isbrant Willemsz., Jan Cornelisz. en Jannitge Maertensdr. en ten Z: de Zwet. Vrij en niet belast. Dirck Jansz. kuiper te Delft zaliger had het gekocht van Sijmon Lenertsz. de Bije en Harman van Overgau als curators van Huijch Lenertsz. de Bije, volgens de opdrachtbrief van 18-11.

 

ca 1629 geb Lodewijk Frans van Herlaer, geb. in Brugge, België.

Zoon van ca 1573 Matthias van Herlaer, ovl. 1647, begraven in Brugge, België.

getrouwd 1659, Marie Barbe van Prado.

Kinderen:

1. ca 1660 Johan van Herlaer. Hij is gehuwd en had 1 dochter.

2. ca 1661 Karel van Herlaer.

3. ca  1662 Joseph van Herlaer.

4. ca 1663 Matthias Frans van Herlaer.

5. ca 1664 Margareta Lucia van Herlaer. Zij trouwde met Johan Alphons de Grass.

 

1641 geb François van Herlaer, Lord of Herbamez ovl 1702

zoon van 1613 Johan Baptiste van Herlaar, ovl 1676 Heer van Herbamez

Partner ca 1671 Therese de Wilme

kinderen

1. 1672 geb Philippe Albert van Herlaer. Hij is een bastaard. Hij leeft nog in 1746. Getrouwd 1711 met Sebastienne Lafebvre geb 1685 ovl 1768

2. 1673 geb François van Herlaer. Hij is een bastaard. (3) getrouwd 1689 in Béthune, Frankrijk, Marie Anne van Velaire.

3. 1691 geb Marie Johanna van Herlaer, geb. 1691 in Marquillies, Frankrijk. getrouwd 1713, Johan Terrasson.

4. 1693 geb Balthazzar Philippe Francois van Herlaer

5. 1696 geb Lodewijk Joseph van Herlaer in Marquilles Frankrijk

6. 1697 geb Balthazar Karel Francois van Herlaer

7. 1700 geb Marie Elizabeth van Herlaer in Marquilles Frankrijk. Zij is non te Soulchoir

 

1644 Geldolf Gerritsz van Vladeracken, zich noemende van Herlaer.

Zoon van Ursula van Herlaar 1614 en Gerrit Anthonisz van Vladeracken 1614
Tr. ca 1665 Barbara Adamsdr Hinderduyn

Kinderen:
1. 1674 Gerrit van Vladeracken. (deze zoon heeft dus weer de naam van Vladeracken gekregen)

Hij noemde zich Geldolf Gerritsz van Herlaer i.p.v. Vladeracken  Hij doet verschillende landaankopen in Zijpe tussen 1618 en 1622.

 

1647 ovl Matthias van Herlaer, begraven in Brugge, België.

Zoon van 1595 ovl Frederik van Herlaer, Burgemeester van Vilvoorde

Hij trouwde met Jossine van Prado, ovl. 1647, begraven in Brugge, België.

Kinderen:

20. i Lodewijk Frans van Herlaer.geb ca 1525 is onmogelijk als pa is geboren in 1647

21. ii Johan Jacob van Herlaer.

22. iii Gilles van Herlaer.

23. iv Matthias van Herlaer. Hij is jong overleden.

24. v Johan Baptist van Herlaer. Hij is jong overleden.

25. vi Maria Margareta van Herlaer.

26. vii Lucie van Herlaer, ovl. 1663. Zij trouwde met Johan Baptiste de Grass, ovl. 1662.

27. viii Jossine van Herlaer. Zij is non.

28. ix Margarete Elisabeth van Herlaer.

 

ca 1647 Trijntje van Herlaer
Dochter van 1612 Huybert Roelofsz van Herlaer

gehuwd ?

 

1648 Aeltje van Herlaer geb. Alkmaar. Overleden voor 1685.10.06
Dochter van 1612 Huybert Roelofsz van Herlaer en Aeltje Elberts

Tr. 1674.08.18 in Amsterdam met Johannes van Domburg

kinderen ?

 

1650 Roelant Huybertsz. van Herlaer.

Zoon van 1612 Huybert Roelantsz van Herlaer en Aeltie Elberts

Tr. 1. 20 jan. 1671 in Alkmaar met Catarina Dircs. Roelant woonde 20 jan 1671 in het Achter Fnidse in Alkmaar, Catarina was weduwe en woonde in de Keijserstraat in Alkmaar. 
Tr. 2. na haar dood hertrouwt hij op 3 nov.1686, met Marritje Cornelis, weduwe van Claes Willemsz op Torenburg. 
Kinderen: uit het 2e huwelijk
1. 1687.06.12 Huybert van Herlaer gedoopt
Roelant woonde toen in de Houttilstraat in Alkmaar

 

1651 Jan Geldolfsz van Herlaer
Zoon van 1610 Geldolf Jansz van Herlaer
een gehuwd stel woont bij hem in. Zij wonen dan in Egmondermeer in de bannen van Alkmaar.

 

1653 Adriaen van Herlaer. Adriaen was chirurgijn van beroep.

Zoon van 1612 Huybert Roelofsz van Herlaer en Aeltie Elberts
Tr. 6 mei 1678 met Maritgen (van) Engelen uit Amsterdam.
kinderen:

1. ca 1678 Frederik van Herlaer. Door zijn tante Guertie bij haar testament van 10 okt.1670 wordt hij geheel uitgesloten van haar erfenis. Er is geen spoor van

    hem of van eventuele nakomelingen ontdekt.

2. ca 1680 Roelant Huybertsz van Herlaer

3. ca 1682 Trijntje van Herlaer vermeld in het testament van 10 okt.1670

4. ca 1684 Aeltje van Herlaer, overleden 1685.10.06

Adriaen woonde in Alkmaar. Na zijn huwelijk is hij weer in Egmond gaan wonen.

 

ca 1654 Frederik van Herlaer
Zoon van 1612 Huybert Roelofsz van Herlaer en Aeltie Elberts

gehuwd ?

kinderen ?

 

1674 Gerrit van Vladeracken (de zoon heeft dus weer de naam van Vladeracken gekregen)

zoon van 1644 Geldolf Gerritsz van Vladeracken, zich noemende van Herlaer.

gehuwd ?

kinderen ?

                                   

ca 1682 geb Matthias Frans van Herlaer

Zoon van geb.1629 Lodewijk Frans van Herlaer, geb. in Brugge, België.

getrouwd 1707 in Kortrijk, België, Anna katharina de Jaeghers.

Kinderen:

1. 1714 geb Hugo Matthias van Herlaer

2. 1716 geb Anna Rosa van Herlaer, geb. in Kortrijk, België.

3. 1718 ca Catharina Francisca van Herlaer, ovl. na 13 Dec 1751.

 

1687.06.12 Huybert van Herlaer, gedoopt.

Zoon van 1650 Roelant Huybertsz van Herlaer en Marritje Cornelis

gehuwd ?

 

ca 1690 Matthias Franz van Herlaer

zoon van 1647 Matthias van Herlaer

huwde 1707.02.12 in Kortrijk met Anna Katharina de Jaeghers

kinderen

1. 1714.02.01 Hugo Matthias van Herlaer geb. in Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgium, overleden 1781.07.11 oud 67 jaar.

2. 1716 Anna Rosa van Herlaer geb. in Kortrijk

3. ca 1718 Catharba Francisca van Herlaer ovl 13-12-1751

 

1693 geb Balthazar Philippe Francois van Herlaer, Heer van Herbamez, geb. in Marquillies Frankrijk, ovl 1767 in Marquillies en aldaar begraven

zoon van ca 1641 Matthias Frans van Herlaer

Partner ca 1713 Françoise Dhennin.

kinderen

1. 1714 geb Johanna Francoise van Herlaer geb. in Marquillies. Zij is een bastaard. (2) tr 1713 in Beaucamps-Ligny Frankrijk Therese Parent geb 1689 ovl 1752 in Marquillies

2. 1716 geb Francois Albert van Herlaer in Marquillies

3. 1718 geb Johan Philippe van Herlaer in Marquillies. Hij is jong overleden

4. 1719 geb Albertine van Herlaer in Marquillies. Zij is jong overleden

5. 1721 geb Marie Augustine van Herlaer. Zij is jong overleden

6. 1722 geb Marie Elizabeth van Herlaer in Marquillies. ovl 1758.08.27. Tr in Marquillies Abdre van Hennin du SouverainpPire, ovl 1772

7. 1726 geb Anselme Franois Bathasar van Herlaer in Marquillies ovl 1787 in Lille/Rijsel en aldaar begraven. Tr 1776 in Aubers Frankrijk Marie Beque

8. 1730 geb Leon Balthazar van Herlaer. Partner Francoise de Barge.

9. 1734 geb Phillippe Francois Balthasar van Herlaer in Lile/Rijsel. Hij is een bastaard.

 

1697.11.08 geb. Balthazar Karel François van Herlaer, Chevalier of Herbamez in Marquillies, Nord-Pas-de-Calais, France. Bijgenaamd "de ridder van Herbamez"

overleden 24 sep 1763 begraven in de kerk van Marquillies, Nord-Pas-de-Calais, France oud 65 jaar

Zoon van 1641 François van Herlaer, Lord of Herbamez ovl 1702

Marriage ca. 1724 Marie-Antoinette Moucque ovl 24 Jun 1776 in Marquillies, Nord-Pas-de-Calais, France)

Kinderen
1. 1725 8/1 geb. Charles François van Herlaer overleden na 1735

2. 1735 25/1 geb. Marie Anne Thérèse van Herlaer, overleden 1739 13/1
3. 1736 22/7 geb. Marie-Elisabeth van Herlaer

4. 1738 23/2 geb. Françoise Henriette Josephe van Herlaer
5. 1741 14/1 geb. Marie Anne Thérèse van Herlaer. Zij is non te Marquette.

6. 1743 6/2 geb. Séraphine Josèphe Amélie van Herlaer, overleden 1743 14/3 in Marquillies
7. 1745 geb. Marie Françoise van Herlaer in Marquillies, Nord-Pas-de-Calais, France. Zij huwde Jean Terrasson

 

1714.02.01 Hugo Matthias van Herlaer geb. in Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgium, overleden 1781.07.11 oud 67 jaar.

zoon van ca 1690 Matthias Franz van Herlaer

Huwde 1748.02.04 Catherine de Laporte ovl 1774

kinderen

1. 1749 29/1 Robert Franz Joseph van Herlaer geb.in Kortrijk Belgie
2. 1750 29/4 Johan Baptist Peter van Herlaer geb. in Kortrijk  --->
3. 1751 13/12 geb. Catharina / Katharina Jacqueline van Herlaer
4. 1753 10/2 geb. Marie Madeleine van Herlaer in Kortrijk ovl 1802. Tr 1783 Jodocus de Boosere
5. 1754 29/3 Maria Anna Catharine / Katharine van Herlaer  geb.Kortrijk
6. 1756 14/2 geb. Peter Frans Xavier van Herlaer in Kortrijk
7. 1757 30/9 geb. Albert Joseph van Herlaer in Kortrijk
8. 1760 14/2 geb. Frans Joseph van Herlaer in Kortrijk ovl 1820 Hij trouwde (1) 1782 in Kortrijk Anne Marie Duvinage geb 1817 in Oudenaqrde, Vlaanderen. Tr 2 1820 Eosaloe Vandevenne

 

1716 geb Francois Albert van Herlaer in Marquillies heer van Herbamez ovl 1780

zoon van 1693 geb Balthazar Philippe Francois van Herlaer, Heer van Herbamez, geb. in Marquillies Frankrijk, ovl 1767 in Marquillies en aldaar begraven

Tr 1756 in Douai Frankrijk Cecile Lallart de Berles geb 1733 in Arras Frankrijk, ovl 1769 in Marquiles

kinderen

1. 1758 geb Johan van Herlaer in Marquillies Fr. ovl 1778

 

2. 1760 geb Johanna van Herlaer in Marquillies, ovl 1829 in Lille/Rijsel. Erfgename van Herbamez. Tr. 1787 Karel van la Chaussee

 

1730 geb. Leon Balthazar van Herlaer in Marquilies Fr, ovl 1785 in Arras Fr. Bijgenaamd "De ridder van Bourgondië"

zoon van 1693 geb Balthazar Philippe Francois van Herlaer in Marquillies Fr

Tr 1769 in Douai / Dowaai Fr Marie Madeleine Hustin geb 1749 in Douai / Dowaai omgeving Arras Fr, ovl 1785 in Arras

kinderen

1. 1770 geb Marie Melanie Francoise van Herlaer in Marquillies Fr ovl na 1800 in Valenciennes Fr. Zij tr 1800 in Douai Fr Armand Preuvost

2. 1772 Albertine Elizabeth Josephe van Herlaer geb in Lille/Rijsel Fr ovl na 1807

3. 1774 Philippe van Herlaer

4. 1775 Sophie Josephine van Herlaer in Lille/Rijsel Fr, ovl. na 1826

5. 1780 Velentine Yolande van Herlaer geb in Arras Fr. ovl 1807 in Wenen. Trouwde met NN Joly van Bevy

 

1750.04.29 geb. Johan Baptist Peter van Herlaer in Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgium,  overleden 1815 15/4 in Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgium

zoon van 1714.02.01 geb. Hugo Matthias van Herlaer huwde 1782 3/11 in Kortrijk Marie Therese Marhem

gehuwd ca 1782 met NN

kinderen

1. 1783 geb in Kortrijk Leonhard Franz Joseph van Herlaer
2. 1784 geb in Kortrijk Martin Johann van Herlaer ovl 1814 in Breda
3. 1785.12.01 geb Jacob Johan Joseph van Herlaer  --->
4. 1786 geb in Kortrijk Alexander Joseph van Herlaer

 

1753 10/2 geb. Marie Madeleine van Herlaer in Kortrijk, overleden 1802 11/1 oud 48 jaar.

dochter van 1714.02.01 Hugo Matthias van Herlaer

Huwde 1783 23/4 Jodocus de Boosere

 

1760.02.14 geb. Franz Joseph van Herlaer in Kortrijk, overleden na 1820.

zoon van 1714.02.01 Hugo Matthias van Herlaer

Huwde 1, Anne Marie Duvonage op 1782 15/10 in Kortrijk

Huwde 2. Rosalie Vandevenne op 1820 18/4

kinderen?

 

1774 Phlippe van Herlaer geb in Lille/Rijsel, ovl 1851 in Doornik

zoon van 1730 Leon Balthazar van Herlaer in Marquillies Fr

Tr. 1809 in Doornik met Claire de Brandt de Mezières geb 1781 in Aras overl 1819 in Doornik

kinderen

1. Karel van Herlaer ca 1810

 

1779 Jean Francois van Herlaer. In archief Leuven een akte van een Parochieregister

 

1785.12.01 Jacob Johan Joseph van Herlaer geb. Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgium, overleden 1869.01.14 oud 83 jaar.

Zoon van 1750.04.29 Johan Baptist Peter van Herlaer geb. in Kortrijk, en Marie Therese Marhem

Huwde 1820.04.19 met Louise Rose Vanderghinste geboren op 1793.06.05 en overleden 1863.12.19.

Kinderen

1. 1821 Pauline van Herlaer geb in Kortrijk en aldaar overleden in 1821

2. 1822.02.01 Louise van Herlaer geb. Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgium. Overleden 1881.12.12. tr. 1866.05.06 Jules Delberghe ovl 1882

3.1823 Desideratus van Herlaer geb Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgium, overleden 8 Maart 1824, Kortrijk, oud 1 jaar.

4. 1823.05.06 Virginie van Herlaer geb. Kortrijk B. Tr. Henri Bauw 1861.11.25 (2e verhaal overleden in 1824.)

5. 1826.11.24 Firmin van Herlaer, geb. Kortrijk .ovl 3 Feb 1888, Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgium 61 jaar. Tr. Marie Henriette Rowys op 14 Dec 1880 in Schaerbeek B

6. 1828.11.06 Eulalie van Herlaer geb. Kortrijk ovl 10 Jun 1877 in Kortrijk oud 48 jaar

7. 1831.07.26 Julien van Herlaer, overleden 13 Apr 1903 at age 71. Marriage: Leonie Rau on 1 Oct 1878 in Furnes, West-Vlaanderen, Belgium 713

8. 1833.09.26 geb. Emil van Herlaer --->

 

ca 1810 Karel van Herlaer geb in Doornik. Ovl 1886 in het kasteel van Estaimbourg, Henegouwen B

zoon van 1774 Phlippe van Herlaer geb in Lille/Rijsel, ovl 1851 in Doornik

Tr. 1838 met Elise de la Chaussee in Lille/Rijsel geb 1816, ovl 1885 in Estaimbourg B

kinderen

1. 1839 Marie van Herlaer in Lille/Rijssel, ovl 1908. Tr. 1865 met Gaston Martin van Mrolles, ovl 1899 in Champmartin

2. 1848 Johan van Herlaer geb in Doornik aldaar ovl 1885

 

1826.11.24 Firmin van Herlaer, geb. Kortrijk .ovl 3 feb 1888, Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgium 61 jaar.

zoon van 1785.12.01 Jacob Johan Joseph van Herlaer geb. Kortrijk en Louise Rose Vanderghinste

Tr. Marie Henriette Rowys op 14 Dec 1880 in Schaerbeek B. ovl 1900

kinderen

1. 1881 Philipp van Herlaer in Kortrijk, ovl 1975 in Brussel

2. 1882 Johanna van Herlaer geb in Kortrijk

3. 1885 Martha van Herlaer geb in Kortrijk

Firmin is Ceremoniemeester aan het hof.

 

1833.09.26 Emil van Herlaer geboren, Kortrijk ovl 14 May 1930.05.14 oud 96 jaar

zoon van 1785.12.01 Jacob Johan Joseph van Herlaer geb. in Kortrijk

Tr. 1866.11.21 Stephanie Simoens geb. 1839

kinderen

1. 1868 Alice van Herlaer geb. in Kortrijk
2. 1870 Margareta van Herlaer geb. in Kortrijk
3. 1874 Gabrielle van Herlaer geb. in Kortrijk
4. 1878 Marie Constance van Herlaer ge. in Kortrijk

 

Ga terug