Click here to see this page in English

STAMBOOM VAN DE FAMILIE OSKAM


Welkom op mijn genealogie pagina.

Mijn naam is Hans Oskam en ik woon in Bilthoven
Ik zou het leuk vinden om reacties te krijgen op onderstaand verhaal, en zo mogelijk aanvullingen.
Indien u foto's heeft betreffende de genoemde personen in mijn stamboom, van harte welkom. Uiteraard krijgt u de foto terug nadat ik deze gescand heb.
U kunt de foto natuurlijk ook per e-mail aan mij opsturen.
Voor meer informatie: joskam(a)casema.nl (verander (a) door een @ om een e-mail te sturen)In 1999 ben ik begonnen met een stamboomopzet van de familie Oskam, toegespitst op die tak die leidt vanaf ca. 1570 tot aan ondergetekende, Hans Oskam geboren in 1953. Gerekend vanaf ca. 1570 ben ik de vijftiende generatie. Op deze site geef ik een verkorte weergave van die stamboom. De opzet waarvoor ik gekozen heb is als volgt:
Eerst een vermelding van alle voorvaderen, gerekend vanaf ca. 1570 tot aan nu. (Naam, geboortedatum, datum overlijden, gehuwd met en welke kinderen).
Te beginnen met mijn over-overgrootvader Jan, geboren in 1798, heb ik uitgebreidere informatie bijeen gesprokkeld.
Dan een soortgelijk verhaal van een (1) van zijn kinderen, Teunis, geboren in 1838, mijn overgrootvader. Daarna het verhaal van die zijn zoon, Adrianus, geboren in 1871 (mijn grootvader), en tenslotte van die zijn zoon, mijn vader, Pieter, geboren in 1905 te Woerden.
Totaal aantal pagina's van het complete verhaal is ca. 30.
Daarnaast heb ik heel veel foto's gescanned en opgeslagen als Word document. De oudste foto dateert van 1866. Verder heb ik diverse rouwkaarten van Oskammen in een Word document, alsmede diverse akten. (Bijvoorbeeld de akte voor de aangifte van een geboorte van een kind van Jan en Maria Oskam van 1832).
De eerste plaatsnaam die opduikt in de geschiedenis van de Oskammen is Ameide, daarna volgen Lopikerkapel, IJsselstein, Harmelen, Oudenrijn, Woerden, Mijdrecht, Nieuwkoop, Kamerik. (Tenminste voor wat betreft die Oskammen die vanaf ca. 1570 een rechte lijn vormen naar mij toe).

Verkorte weergave:

Jan Oskam, geboren te IJsselstein op 12 januari 1798, gedoopt op 13/17 januari.
Jan huwt met Maria Huijsman, geboren te Lexmond op 3 april 1797, dochter van Cornelis Huijsman en Maagje Klijn. Huwelijk vond plaats "in de jare achttien honderd drie en twintig zonder oprigting van huwelijks contract en mitsdien in fransch wettelijke gemeenschap". Preciese datum: 5 maart 1823.

Zijn beroep was bouwman, Zij woonden in Harmelen in de Harmelerwaard. Het adres in 1841 luidde: wijk A numero 5.
Maria is overleden te Harmelen op 22 maart 1866 en Jan te Oudenrijn op 24 november 1872.
Jan Oskam
De aangifte van het overlijden van Maria werd gedaan door onder andere Arie Lekkerkerker, oud 35 jaar. Dit was haar schoonzoon, getrouwd met Marrigje, een dochter.

Bewaard is gebleven een Extract van Scheiding van 1 maart 1867 van de Gemeenschap van Goederen, dit naar aanleiding van het overlijden van de Echtgenoote, Maria Huijsman. Uit dit Extract blijken er de volgende kinderen te zijn geweest:
a)Maagje Oskam, gehuwd met Jan Kool, landbouwer te Maartensdijk. Tussen 1863 en 1868 zijn ze verhuisd van Maartensdijk naar Barwoutswaarder bij Woerden. Kinderen uit het huwelijk van Maagje en Jan Kool:
1) Abraham Kool, geboren te Maartensdijk, trouwt te Woerden op 7 oktober 1886 met Teuntje Bos, geboren te Woerden.
2) Jan, geboren te Maartensdijk in 1847.
3) Elisabeth Kool, geboren te Maartensdijk in 1849, trouwt op 4 mei 1871 in Barwoutswaarder met Arie Lekkerkerker, geboren te Benschop in 1840, zoon van Gerrit Lekkerkerker en Neeltje Maaijen.
4) Maria Kool, geboren te Maartensdijk in 1851, huwt ook in Barwoutswaarder op 21 januari 1875 met Dirk Versloot.
5) Anthonie Frederik Kool, geboren te Maartensdijk in 1853, trouwt op 15 februari 1878 met Elisabeth van Oosterom, geboren in Linschoten in 1854.
6) Pieternella Kool, geboren in Maartensdijk in 1854, trouwt te Barwoutswaarder op 15 november 1877 met Jan Gaikhorst, geboren te Vreeswijk, in 1848, zoon van Teunis Gaikhorst en Cornelia Kastelein.
7) Maagje Kool, geboren te Maartensijk in 1859 trouwt op 18 april 1878 te Barwoutswaarder met Adrianus Pauw, geboren te Laagnieuwkoop in 1855.
8) Margaretha Kool, geboren in Maartensdijk in 1862, trouwt op 26 februari 1885 in Barwoutswaarder met Gijsbert Hoogendoorn, geboren te Harmelen in 1858, zoon van Arie Hoogendoorn en Adriana Oskam. Deze laatstgenoemde, Adriana, was een zuster van Maagje Oskam, de moeder van hiergenoemde Margaretha. Dus een huwelijk tussen een volle neef en nicht.
9) Teunis Kool, geboren te Maartensdijk in 1863. Trouwt in Zegveld op 9 oktober 1890 met Aanigje Linschoten, geboren te Linschoten in 1863. Zij was een dochter van Pieter Linschoten en Neeltje van der Mel.
10) Adriana Kool, geboren in Maartensdijk in 1864, trouwt te Barwoutswaarder in 1884 met Cornelis de Gier, geboren in Rietveld in 1849, zoon van Cornelis de Gier en Aletta Jelisdochter Oskam(p).
Gezamenlijk voorvader van de hiergenoemde Aletta Jelisdochter Oskam en Adriana Kool, is Adriaan Adriaansz Oskamp. In mijn stamboom degene aangeduid met nummer 6. 11) Marrigje Kool, geboren te Barwoutswaarder in 1868. Trouwt in Barwoutswaarder op 24 september 1891 met Dirk van Elten, geboren te Barwoutswaarder in 1859, zoon van Hermanus van Elten en Annigje de Bruijn. Maagje overleed te Harmelen op 4 augustus 1893 oud 70 jaar.

b)Arie Oskam, landbouwer te Soestduinen. Arie is geboren op 17 juni 1824 en is overleden in Loosduinen, in elk geval na 1883. Hij trouwde te IJsselstein op 30 november 1846 met Sijgje van Schaik die in IJsselstein geboren is en wel op 26 augustus 1823.Zij was een dochter van Teunis van Schaik en Emmigje Lekkerkerker.
Voorzover bekend is er één dochter geboren uit het huwelijk van Arie en Sijgje, Adriana, geboren in De Meern op 10 november 1854. Zij huwde in De Meern op 4 april 1883 met Cornelis Burger. Deze Cornelis overleed op 6 oktober 1915 in Wassenaar.

c) Marrigje Oskam, geboren te Harmelen 28 mei 1826, overleden te Benschop op 24 december 1883. Marrigje trouwt met Adrianus Lekkerkerker, geboren te Benschop op 24 december 1822. Hij was een zoon van Cornelis Lekkerkerker en Adriana de Hoop en overleed op 25 december 1876.
Kinderen uit dit huwelijk:
a. Maria Lekkerkerker, geboren te Benschop in 1850. Huwt te Benschop op 28 september 1871 met Jacob Hagoort, geboren te Waarder in 1847, zoon van Pieter Hagoort en Jannigje den Hollander.
b. Johanna Lekkerkerker, geboren te Benschop in 1854. Huwt te Beschop op 28 september 1882 met Jan Lommert, geboren te Benschop in 1849, zoon van Gijsbert Lommert en Marrigje Schouten.
c. Jan Lekkerkerker, geboren te Benschop in 1856, trouwt te Vleuten op 18 maart 1886 met Wijntje van Grootbeld, geboren in 1860, dochter van Rijk van Grootveld en Wijntje Blauwendraad.
d. Teunis Lekkerkerk, geboren in Benschop in 1857. Huwt in Hoenkoop met op 3 april 1885 met Adriana Elisabeth van Ingen. Een dochter van hen, Marrigje Lekkerkerker huwt op haar beurt in 1911 met Adrianus Kool, zoon van Jan Kool en Maria Oskam. De overgrootvader van de hiergenoemde Marrigje was ook de overgrootvader van die Adrianus Kool. En die overgrootvader was Jan Oskam gehuwd met Maria Huijsman.

d) Cornelis Oskam, geboren 15 juli 1827. Landbouwer te Kockengen. Deze genoemde Cornelis Oskam is de grootvader geweest van Gerard Oskam, die in 1927 huwde met Geertruida Oskam, dochter van Adrianus Oskam, zoon van de hier onder f) genoemde Teunis. Cornelis huwde op 23 november 1848 met Johanna Hoogendoorn. Cornelis overleed op 15 juni 1893, zijn vrouw op 13 september 1892.
Kinderen van hen:
a) Maria, geboren 27 mei 1849, overleden 25 april 1886
b) Gijsbertus, geboren 11 juli 1853, overleden 3 juli 1866
c) Jan, geboren 1 januari 1855
d) Adrianus, geboren 31 augustus 1856
e) Cornelia, geboren 9 november 1861
f) Janna, geboren 17 maart 1865
g) Cornelis, geboren 17 oktober 1864 te Kockengen en overleden op 2 februari 1924. Cornelis trouwt op 25 april 1890 met Grietje Hoogendoorn die geboren was op 23 juli 1864 en overleden is op 14 november 1899.

Uit dit huwelijk van Cornelis en Grietje: Jan, geboren 23 oktober 1890 en overleden in 1967. Deze Jan is twee keer getrouwd geweest, beide echtgenotes zijn op jonge leeftijd overleden. Een zoon van deze Jan, ook Jan geheten, was zwakbegaafd en is overleden in 1972, oud 43 jaar. Verder is geboren, Cornelis, geboren 19 juli 1892 en overleden in 1971. Na het overlijden van zijn vrouw, Grietje Hoogendoorn, is Cornelis opnieuw getrouwd en wel met Aartje van de Broek op 18 september 1902. Uit dit huwelijk is geboren Gerardus Jacobus Oskam die op 28 april 1927 te Mijdrecht huwde met Geertruida Maria Oskam, dochter van Adrianus Oskam (zoon van Teunis en Trijntje) en Bregje.
Deze Gerard Oskam is overleden op 4 december 1986 te Nieuwveen.
De familie Van de Broek heeft gewoond op de nog steeds bestaande boerderij Koleveld aan de Voordorpsedijk te De Bilt.

e) Jan, geboren in 1832 en datzelfde jaar overleden.
f) Jan Oskam, geboren in het Jaar Eén Duizend Acht Honderd en Twee en Dertig op 5 juli van dat jaar. In de akte staat vermeld: Jan Oskam junior, landbouwer te Harmelen.
g)Adriana Oskam, geboren in 1833, gestorven in 1864. Zij huwde (I) met Arie Hoogendoorn, deze is blijkbaar jong gestorven en zij huwde (2) daarna met Wouterse Hoogendoorn (een broer ?) in Harmelen op 20 december 1861. Na de dood van Adriana, op 31 jarige leeftijd, hertrouwde Wouterse met haar zus Petronella, zie i).
Adriana had van Arie twee kinderen (Jan en Gijsbert) en van Wouterse een kind, Maria Clasina.
h) Teunis Oskam, geboren te Harmelen op 10 februari 1838, gehuwd met Trijntje van Santen. Deze Teunis en Trijntje zijn de ouders van Adrianus, grootouders van Pieter, overgroot -ouders van Hans Oskam te Bilthoven. Zie voor uitgebreidere informatie verderop.
i) Petronella Oskam, geboren te Harmelen op 19 november 1841 en gehuwd geweest met Wouterse Hoogendoorn wonende te Voorschoten.

(Jan is dus geboren vlak voor de Franse overheersing van Nederland. In 1813, toen Nederland een koninkrijk werd, telde de Noordelijke Nederlanden een bevolking van circa twee miljoen mensen).

Teunis Oskam, geboren te Harmelen op 10 februari 1838.
Huwt met Trijntje van Santen op 22 april 1864 te Harmelen.
Tryntje en Teunis
Zij is geboren op 11 augustus 1842 te Harmelen (Gerverskop) en was een dochter van Johannes van Santen en Adriaantje Rietveld.

Bij hun huwelijksakte staat vermeld dat er een Certificaat werd overhandigd aan de Ambtenaar waaruit bleek dat de Bruidegom voldaan had aan zijne verpligting ten aanzien van de Nationale Militie. (Een afkoopregeling zoals bij zijn zoon Adrianus ? Zie verderop).

Zij woonden sinds 6 mei 1872 in de boerderij Beefland, toentertijd gemeente Oudenrijn, later gemeente Vleuten-de Meern, nu gemeente Utrecht.
Dit pand, nu drie woonhuizen, bestaat nog en is gelegen aan de Rijksstraatweg nummer 33, 34 en 35 en is vanaf Utrecht gerekend aan de linkerkant voor de kruising naar Strijkviertel.
Van zijn vader, Jan Oskam, is bekend dat hij in 1872 in Oudenrijn is gestorven, Waarschijnlijk heeft hij zijn laatste maanden daar doorgebracht.

Het pand met zomerhuis en opstallen en 28ha grond waren eigendom van het geslacht de Joncheere te Harmelen. Na 1930 was de familie van Oostveen eigenaar en bewoner.

In 1977 is er een boek verschenen, geschreven door Jac. De Bruijn, over de geschiedenis van de Hervormde Gemeente van De Meern. De volledige titel luidt: De Hervormde Gemeente De Meern. Historisch geschetst van haar oorsprong tot aan heden. In dit boek komt de naam van T. Oskam regelmatig voor. Teunis is lange tijd (administrerend) kerkvoogd en ook president kerkvoogd geweest van de Hervormde gemeente De Meern.

De familie Oskam in 1908 voor de boerderij Beefland in Oudenrijn
Teunis overlijdt op 27 februari 1909 te Oudenrijn en Trijntje overlijdt op 8 januari 1917.
In het "Nieuws" van zaterdag 6 maart 1909 staat onder het kopje Burgerlijke Stand: Overleden in de gemeente Oudenrijn: Teunis Oskam, 71 jr echtg. v. T. van Santen.
Hun grafsteen is nog altijd aanwezig op de Hervormde Begraafplaats te De Meern met als nummer E 8/0.

Uit het huwelijk van Teunis en Trijntje zijn geboren:
1 Johannes Oskam (Hannes), geboren te Harmelen op 25 februari 1865. Huwde op 21 april 1898 met Jannetje Hamoen, een zuster van Thijmen Hamoen, echtgenoot van Adriana Marijgje Oskam. Zie hierna. Deze Jannetje is geboren op 3 december 1864.
Zij zijn kinderloos gestorven.

Johannes is overleden te Oudenrijn op 26 mei 1938 en zijn vrouw op 9 oktober 1943 ook te Oudenrijn. Hun grafsteen is nog altijd aanwezig op de Hervormde Begraafplaats in De Meern.

2 Maria Johanna Oskam, geboren 22 juni 1866 te Harmelen, gehuwd met Jan Willem Versloot.
In het reeds aangehaalde werk van Jac. de Bruijn staat het volgende over het echtpaar Versloot-Oskam: "Op 15 december 1891 is er een mondelinge aanvrage van een attestatie naar Woerden van Jan Kool en Maria Oskam, echtelieden. Daar men twijfelt of deze aanvrage bedoeld is voor de Ned. Hervormde Kerk, besluit men eerst af te wachten en dan naar omstandigheden te handelen. Twee dagen later bleek, dat wegens het laten dopen van een kind bij de dolerenden, na hun vertrek van hier, Jan V. en Maria O. wonende te Woerden, volgens art. 3 van van het Algemeen Reglement van de Herv. Kerk, door deze daad ten duidelijkste toonden zich van hunne betrekking af te scheiden tot de kerk en alzo bij kerkeraadsbesluit daarvan vervallen zijn verklaard, hetgeen hun mondeling aangezegd is en zij alzo uit het lidmaatboek zijn geschrapt."
De kerkscheuring aan het einde van de negentiende eeuw liep dus ook dwars door het gezin van Teunis en Trijntje Oskam-van Santen.
Na hun huwelijk zijn zij gaan wonen aan de Utrechtsestraatweg in Woerden tegenover Gerverscop. Van al hun kinderen is vermeld dat zij te Woerden zijn geboren. Later zijn zij in Harmelen gaan wonen bij de Putkop. Jan was klompenmaker. Jan Willem was een belezen man en was nogal eens preeklezer in de kerk van Harmelen als er geen dominee aanwezig was.
Maria is al gestorven in 1921 toen zij nog maar 55 jaar was. Jan Willem is overleden in 1958, op de leeftijd van 95 jaar.
Hun grafsteen is nog altijd aanwezig op de oude begraafplaats van Harmelen, gelegen naast de Heremalerhof.

Ze hadden 11 kinderen.
Hierna hun namen met gegevens van rond 1961. Deze gegevens komen uit het testament van Jacoba de Kruijf, echtgenote van Jan Oskam, zie hierna 3.

a) Cornelis Willem ( 8-121891), zonder beroep, wonende te Harderwijk.
b) Teunis Johannes (4-9-1893), zonder beroep, wonende te Arnhem
c) Johannes Arianus. Deze Johannes is in de vijftiger jaren verongelukt. Zijn weduwe, Elisabeth Wagenaar, treedt op als voogdes van hun toen nog nog minderjarige zoon in 1961 bij het openen van het testament van Jacoba de Kruijf.
d) Catharina Maria (9-10-1895), zonder beroep, wonende te Apeldoorn, echtgenote van Bouke Pier Hazenberg.
e) Willemijntje Anna (7-10-1896), zonder beroep, wonende te Woerden.
f) Adriana Margaretha (17-12-1897), zonder beroep, wonende te Soestdijk, echtgenote van Willem Adriaan Veldhuizen.
g) Maria Johanna (30-9-1902), gezinsverzorgster, ongehuwd, wonende te Voorburg.
h) Arie Marinus (3-11-1903), administrateur, wonende te Bussum.
i) Anna Teuntje (29-9-1906), zonder beroep, wonende te Utrecht, echtgenote van Ruth van de Brink.
j) Cornelia Wilhelmina (31-7-1908), zonder beroep, wonende te Apeldoorn, echtgenote van Bernard Dietrich Brueggemann. Na het overlijden van haar man is zij hertrouwd met Paarlberg. Nu, anno 2001, leeft zij nog en woont in Apeldoorn.
k) Teuntje Jacoba (28-4-1913), zonder beroep, wonende te Voorburg, echtgenote van Everardus Jan van den Berg.

3 Teunis Oskam, doodgeboren op 26 augustus 1867.

4 Jan Oskam, geboren 6 maart 1869 te Harmelen.
Huwde op 16 januari 1908 met Jacoba (Koosje) de Kruijf, haar tweede huwelijk. Door haar eerste huwelijk was zij vermogend geworden.
Zij is geboren op 19 december 1873.

In het reeds aangehaalde boek van Jac. De Bruijn over de geschiedenis van de Hervormde Gemeente De Meern staat op pagina 252 vermeld:
"Op 17.3.1947 biedt een milde gever een nieuwe torenklok aan. Deze wordt op 14.12.1948 in de toren gehangen. Het opschrift luidt: Maranatha, Jezus komt. Aan de andere zijde staat: J. Oskam, president kerkvoogd schonk mij aan de N.H. Gemeente te De Meern. Heiligerlee 1948".

Jan is overleden op 31 december 1953 en zijn vrouw op 24 maart 1961. In hun beider graf in De Meern is ook begraven Henny, een dochter van Teunis en Chrisje van Bemmel (zie hierna) die veel in huis was bij Jan en Jacoba. Henny is geboren op 15 september 1923 en gestorven op 25 februari 1960.

Jacoba had in 1948 haar testament gemaakt dat na haar overlijden in 1961 geopend is door notaris Rijsterborgh te Maarssen. Voor de familie Oskam was daarbij aanwezig Cornelis van de Bovenkamp, kassier. (zie 7).
De nalatenschap bedroeg in contanten NLG 82,000. En verder hun huis in De Meern, groot 50 aren. (Dit kwam aan de Hervormde Kerk te De Meern, met onder meer de bepaling, "om mijn graf en dat van mijn man en zijn ouders gedurende honderd jaar behoorlijk te onderhouden"). Verder liet ze na een perceel land groot twee hectaren, een boerderij te Amersfoort, een huis met erf te Oudenrijn, een huis met erf en grond te Vleuten, "mijn huizen te Vleuten", huis met erf en grond te De Meern. Aan de Christelijke Hervormde School in De Meern werd NLG 5,000 geschonken onder de voorwaarde dat op de verjaardag van Jan (zes maart) jaarlijks aan de kinderen een feestje bereid moest worden.

En de erfgenamen ? Alle nichten en neven, van beide kanten.

5 Adrianus Oskam, geboren 24 mei 1871 te Harmelen, gehuwd met Bregje van Eijk. Voor uitgebreidere informatie: zie verderop.

6 Cornelis Jan Oskam, geboren 24 mei 1874 te Oudenrijn.
Huwde in 1905 met Reyntje Elisabeth Straatsma, een domineesdochter.
Zij is geboren op 5 september 1880 te Biervliet en was een dochter van Klaas Anne Straatsma en van Elisabeth de Visser.
Klaas Anne is predikant geweest in Biervliet in Zeeuws Vlaanderen (1879-1888), Makkum in Friesland (1888-1895) en in Ferwerd Friesland (1895-1914).
Huwelijk van Cornelis en Reyntje vond plaats in Ferwerd Friesland.
Ìn het reeds aangehaalde boek van Jac. De Bruijn, De Hervormde Gemeente De Meern, staat op pagina 223 een verslag van de kerkenraadsvergadering van 26 januari 1900:
"Als op 26.1.1900 de diaconie-rekening met een batig saldo van ƒ 284,09½ (inclusief de jaarlijkse wintercollecte ad ƒ 139,65) is afgesloten, wordt de aanvrage van het Cl. Best. (Classis Bestuur) van Utrecht behandeld. Dit behelst het afgeven van een bewijs van goed zedelijk gedrag ten behoeve van Cornelis Jan Oskam, candidaat tot de H.D. Geen bezwaar). (Cornelis Jan Oskam, zoon van Teunis Oskam en Trijntje van Santen, geboren 24.5.1874; ged. 21.6.1874; aangenomen 5.4.1895; met att.n.Utrecht 15.3.1897)."

Hij is in 1899 beroepen als predikant te Aalzum-Wetzens bij Dokkum.
In augustus 1972 werd door de toenmalige predikant van die Hervormde Gemeente aldaar, ds. J. ter Steege, een boekje geschreven (Vinea Domini) met daarin de kerkgeschiedenis van Aalzum-Wetzens.
In het boekje is het volgende geschreven over Cornelis Jan (en zijn vrouw):

"Op 21 december 1899 werd de uit Oudenrijn afkomstige C.J. Oskam, die candidaat tot de heilige dienst was bij het provinciaal kerkbestuur van Noord Brabant en Limburg beroepen. Hij nam het beroep aan en bleef hier tot 1918. In de periode Oskam kwamen allerlei zaken tot stand. Zo werd in 1902 voor het avondmaalsstel te Wetzens, dat op de antieke beker na, niet in overeenstemming was "met de verhevenheid van het doel waarvoor het bestemd is" een tweetal nieuwe schotels aangeschaft. Verder was het in deze tijd (1903 en 1906) dat respectievelijk de kerk van Wetzens en die van Aalzum een kerkorgel kregen. Een nieuwe pastorie werd in deze periode te Aalzum gebouwd. Verder werd in 1910 een zendingscommissie opgericht. Uit allerlei dingen blijkt verder dat de periode Oskam een goede tijd voor de gemeente is geweest, al waren er ook wel eens kleine strubbelingen, zo bijvoorbeeld in 1907 toen de predikant onenigheid had met enkele broeders, wat aanleiding gaf om er bij de censura morum een punt van gesprek van te maken". (pagina 25-26).

Zijn aanvangswedde bedroeg veertienhonderdnegentig gulden.

"Zo blijkt mevrouw Oskam de eerste organist te Wetzens te zijn geweest. Zij deed dit werk gratis, reden waarom de kerkvoogden op 13 december 1905 besloten een kado aan te bieden als blijk van waardering". (pagina 59).

Overigens, vlak voor Cornelis zijn intrek zou nemen in de pastorie van Aalzum overleed zijn verloofde. Vandaar dat Cornelis de eerste drie jaren in de pastorie gezelschap kreeg van zijn zuster Trijntje (zie hierna).
Cornelis was toen hij dominee werd 25 jaar. Trijntje toen 23 jaar.
Toen echter in 1903 Adriana (Jaantje), de zuster van Trijntje trouwde, diende Trijntje terug te keren naar Oudenrijn, dit tegen haar zin.
Na zijn vertrek in 1918 uit Aalzum-Wetzens is Cornelis predikant geweest in Goinga (nu Goenga) -Scharnegoutum bij Sneek. Hij overleed te Amsterdam op 9 februari 1939 en is begraven te Goenga waar ook zijn vrouw begraven ligt.

Hun kinderen:

a) Elisabeth (Bep), geboren 11 februari 1907. Op latere leeftijd gehuwd met Kurt von Grot, dominee in Dortmund. Zij overleed op 6 juli 1993 in Duitsland.
b) Teunis, geboren 31 januari 1909, overleden 3 juli 1995,wonende te Haren Groningen.
Huwde op 20 mei 1936 met Jetske Wiersma. Vijf kinderen waaronder Ulco Foppe, geboren 27 april 1954.
c) Trijntje, geboren 18 september 1911, echtgenote van Gerard David Kammeijer geboren in 1914, momenteel wonende in Zuid Afrika. Haar roepnaam: Nine. Geen kinderen.
d) Klaas Anne, geboren 2 september 1914, was Nederlands Hervormd predikant, onder andere in 's-Hertogenbosch.Overleden op 7 december 1985.
e) Dr. Hendrik Jacobus Oskam, geboren 3 mei 1918, arts bacterioloog, wonende te Bilthoven. Deze Hendrik is gestorven in 1992.
f) Maria (Mieke) Oskam, geboren 17 juli 9123 wonende te Johannesburg, Zuid Afrika, echtgenote van Ypeus Egbert Hermanus Norel.

Maria Adriana, een dochter van Trijntje, een zuster van Cornelis, is door Cornelis getrouwd. Jan, een broer van Cornelis, was daarbij ouderling van dienst.
Na het overlijden van Cornelis, is zijn weduwe, Reyntje, in Utrecht gaan wonen, in Oog en Al.
Zij is gestorven op 9 februari 1956.
Hun grafsteen is nog altijd aanwezig op de begraafplaats bij de kerk in Goenga Friesland.
De steen ligt aan de achterkant van het kerkje.
Het is de enige steen die ligt, alle andere zijn staande grafstenen.

7 Adriana Marrigje Oskam, geboren 15 december 1876 te Oudenrijn.
Huwde op 30 april 1903 met Thijmen Hamoen, een broer van Jannetje Hamoen, echtgenote van Johannes Oskam.
Thijmen is geboren op 16 augustus 1867 te Utrecht.
Hij is gestorven op 5 augustus 1932 te Utrecht en zij op 1 augustus 1964 te Nieuwerbrug.
Beiden zijn begraven te De Meern, waar nog altijd hun grafsteen aanwezig is op de Hervormde begraafplaats aldaar.

Hun kinderen met daarbij de gegevens rond 1961, alweer uit het eerder aangehaalde testament van de weduwe van Jan Oskam, Jacoba de Kruif:

a) Cornelia wonende te Harmelen Haanwijk, echtgenote van Gerrit Floris de Heer. Zij is in het kraambed overleden.
b) Trijntje, zonder beroep, wonende te Nieuwerbrug, echtgenote van Gerrit de Leeuw. Adriana Marrijgje, haar moeder, heeft tot haar overleden in 1964 bij haar ingewoond.
c) Floris, veehouder, wonende te Loenen, post Nieuwersluis.
d) Teunis, veehouder te De Meern. Deze Teunis was gehuwd met een zuster van Overkleeft. Zie hierna.

8 Trijntje Oskam, geboren 26 maart 1877 te Oudenrijn.
Gehuwd met Pieter Doornenbal, geboren 5 februari 1871 te Vinkeveen.
Pieter is overleden op 23 juni 1952 en Trijntje op 21 november 1967.

Kinderen:
a) Teuntje, geboren 19 september 1906 gehuwd geweest met Van Dijk uit Harmelen.
b) Trijntje, die op vierjarige leeftijd is verdronken.
c) Maria Adriana, geboren 1 juni 1911, gehuwd geweest met Overkleeft.
d) Janna, gehuwd geweest met een Overkleeft, een broer van de hiervoor genoemde.
e) Trijntje (2), gehuwd met Teus Hamoen, zoon van Thijmen Hamoen.
f) Adriana Cornelia, gehuwd geweest met Van den Bovenkamp, kassier van de Boerenleenbank te De Meern.
Van den Bovenkamp is gestorven in 1995 en deze Adriana (Adri) in oktober 1999.

De grafsteen van Pieter Doornenbal en zijn vrouw Trijntje is nog altijd aanwezig op de Hervormde begraafplaats in De Meern.

9 Teunis Pieter Oskam, geboren 31 maart 1883 te Oudenrijn, huwde op 9 januari 1908 met Anna Christina (Chrisje) van Bemmel, geboren 24 juni 1885. (gedoopt op 15 september 1889) te IJsselstein.
Teunis Pieter is overleden op 23 juni 1967 te Nijkerk en Chrisje op 23 februari 1976 ook te Nijkerk.
Zij woonden te Driedorp-Nijkerk op de Nieuwe Voorthuizenseweg nr 4.

Hun kinderen, met daarbij de gegevens uit het testament van Jacoba de Kruijf.

a) Hendrik, expediteur, wonende te Harderwijk, geboren 18 februari 1911.
b) Teuntje, zonder beroep, wonende te Schoonhoven, echtgenote van Willem Koldenhof.
Zij is geboren op 6 november 1914.
c) Anna Maria, zonder beroep, wonende te Arnhem, echtgenote van Hendrik van den Blink.
d) Trijntje Hendrica, onderwijzeres, wonende te Nijkerk, geboren op 10 oktober 1908.
Eind 1999 leefde zij nog (in Harderwijk).
e) Henny, reeds eerder genoemd bij Jan Oskam.
Zij is geboren op 16 september 1923 en gestorven in 1960.
Deze Henny ligt begraven in het graf van Jan en Jacoba Oskam in De Meern.

Teunis en zijn vrouw hebben op de boerderij van de eerste man van Jacoba de Kruijf in Amersfoort gewoond. Jacoba was later de echtgenote van een broer van Teunis, Jan. (zie hiervoor nr 4)
Later hebben zij op een boerderij in Appel gewoond. Dit was een buurtschap tussen Nijkerk en Barneveld.
Een dochter van Aartje Oskam (een dochter van Geertruida, dochter van Adrianus Oskam en Bregje van Eijk) is gehuwd met een Van Bemmel, direkte familie van Chrisje van Bemmel.
Geboortedata van de kinderen van Teunis Pieter komen uit een stamboomgedeelte van de familie van Bemmel.
Pieter Oskam, zoon van Adrianus, heeft van deze Teunis nog een paard (Corry) gekocht.

(Teunis is geboren ten tijde van koning Willem I, acht jaar nadat de Zuidelijke Nederlanden zich afgescheiden hadden in de vorm van koninkrijk Belgie).

Adrianus Oskam, geboren op 24 mei 1871 te Harmelen.
In mei 1872 verhuisd naar Oudenrijn naar boerderij Beefland.

Blijkens een Contract van Plaatsvervanging koopt zijn vader, Teunis Oskam, de Militaire Dienstplicht voor Adrianus af en wel op 11 december 1890 tegen een bedrag van NLG 650.

Adrianus huwt op 25 maart 1897 met Bregje van Eijk, geboren 5 december 1869.
Het huwelijk vond plaats in Woerden.
Bregje was een dochter van Pieter van Eijk, geboren in 1828 en van Geertruij van Schaijk.
Genoemde Pieter van Eijk was een zoon van Gerrit van Eijk, geboren in 1800 in Harmelen, en van Pietertje van Dam geboren in 1797.
Pieter, de vader van Bregje, is gestorven na 1902, daar hij in dat jaar nog mede-ondertekenaar is geweest van het pachtcontract dat Adrianus sloot voor weer zes jaar voor de Hofstede Breeveld in Woerden.
Pieter ondertekende dat contract als borg.

Blijkens een akte, verleden in de maand december 1896 huurt Adrianus van Jan Knijff Adriaanszoon, wethouder te Woerden, de Hofstede Breeveld, staande en gelegen onder de gemeente Woerden in den polder Breeveld en in het Waterschap Snel en Polanen en gedeeltelijk onder de gemeente Linschoten in het Waterschap Cattenbroek.
De huur werd aangegaan voor zes jaar.
In 1902 werd de huur verlengd, weer met zes jaar tot 1908.
Ook nu weer via een akte verleden voor notaris De Vries in Woerden.

Blijkens een akte, verleden voor Jhr. P.J. de Winter, notaris te Woerden op 20 juni 1908, werd de pacht opnieuw verlengd en wel voor de periode tot 31 oktober 1914 voor wat betreft de landerijen en voor de periode tot 30 april 1915 voor wat betreft het woonhuis en erf.

Uit de gegevens van de Burgerlijke Stand van de gemeente Woerden blijkt dat zij op 28 april 1915 de gemeente Woerden hebben verlaten.
Als laatste adres in die gemeente staat er: Utrechtse Straatweg 44.
Doorgehaald is het adres: Snel B nr 33. Waarschijnlijk komt de naam Snel van de polder Snel en Polanen en die B was een aanwijzing dat het adres buiten de bebouwde kom, in dit geval buiten die van Woerden, lag.

De boerderij, Hofstede Breeveld, is er nog steeds en is nu bekend onder het adres Utrechtsestraatweg 100 (voorheen 102a).
De naam Breeveld staat op het hek voor de boerderij.
De boerderij staat op de hoek van Utrechtsestraatweg en de Cattenbroekerweg.
Overigens heeft de boerderij al lang zijn functie verloren.

Daarna tot 1935 hebben zij op twee boerderijen gewoond, eerst op boerderij "Smolensk"(bouwjaar 1887) in het buurtschap Blokland, dat was post Nieuwveen, kerkelijk Zevenhoven en gemeente Mijdrecht.
Daar in dat buurtschap zijn meerdere boerderijen met russische namen.
Een toenmalige bankier had veel geld verdiend met russische waardepapieren, en daarvan had hij verscheidene boerderijen in bezit gekregen in Blokland en omgeving en al die boerderijen had hij russische namen gegeven, zoals Riga, Odessa, Moskou, Smolensk.

Na "Smolensk"te hebben verlaten is Adrianus met zijn gezin verhuisd naar een boerderij in Nieuwkoop, aan de weg Achttien Kavels.
Vanuit Nieuwkoop is dit richting Aarlanderveen en halverwege kruis je dan de weg Achttien Kavels.
Een tijdje heeft deze weg een andere naam gehad: Zuideindseweg.
Bewaard is gebleven een envelop van een vriend van Pieter Oskam, een zoon van Adrianus, verzonden in 1929 vanuit Delhi in de staat New York in de VS die geadresseerd was: P. Oskam Nieuwkoop.
Preciese datum van verhuizing van Blokland naar de Achttienkavels: 5 mei 1927.
In 1935 is het gezin van Adrianus en Bregje verhuisd naar Kamerik, adres A57, nu Van Teijlingenweg 32.
Naar boerderij Lena Hoeve.
Zowel de boerderij in Blokland als in Nieuwkoop bestaan nog als zodanig.
De boerderij van Kamerik heeft sinds 1963 zijn functie als boerderij verloren.
Alle boerderijen waar de familie gewoond heeft waren gepachte boerderijen.

40-jarige bruiloft van Adrianus en Bregje in 1937
Bregje overlijdt op 25 oktober 1947 en Adrianus op 6 april 1952.
Op 22 december 1948 is voor Notaris Minkema te Woerden een acte gepasseerd waaruit bleek dat Bregje een testament had gemaakt en wel op 19 januari 1898.

Beiden liggen begraven op de Nederlands Hervormde Begraafplaats te Kamerik achter de Hervormde Kerk.
De steen is nog altijd aanwezig op die begraafplaats, maar de inscripties zijn amper meer te lezen.

Uit het huwelijk van Adrianus en Bregje zijn geboren:

1. Catharina Geertruida, geboren in oktober 1898.
In het "Weekblad voor Woerden" van 8 October 1898 staat onder Burgerlijke Stand Woerden:
geboren Catharina Geertruida, d. van Adrianus Oskam en Bregje van Eijk.
Catharina is op 1 oktober 1954 gehuwd met Jan Blok, een weduwnaar, en zij is in Breukelen (Oud Aa) gaan wonen.
Ze is overleden op 24 januari 1959. Begraven in Kamerik. Geen kinderen.

2. Geertruida Maria, geboren in mei 1900.
In het "Weekblad voor Woerden" van Zaterdag 4 augustus 1900 staat onder Burgerlijke Stand Woerden: Overleden Geertruida Maria Oskam 3 m.

3. Teunis, geboren 24 juni 1901, gehuwd op 2 oktober 1928 met I.A. (Bella) van Bergen (1905), vertrokken in 1948 naar New Jersey USA, overleden op 17 augustus 1980.
Bella is overleden op 3 februari 2000.

Kinderen:
a) Adriaan (Aad), geboren 15 juli 1929. Overleden 23 maart 2002 in Florida USA.
b) Pieter, geboren 14 oktober 1931
c) Hans, geboren 7 maart 1934, gehuwd geweest met Rietje Kamermans, een nicht van Pieternella Oskam-Hilgeman.
Huwelijk vond plaats te Kamerik op 9 juni 1959.
Hans is overleden in Michigan op 25 juni 2000.
d) Anthonie (Ton), geboren op 4 november 1941.
e) Jan, geboren 8 juli 1943. Woont momenteel in California.
f) Robert, geboren in 1945, en overleden in 1985.
g) Margaretha Isabella (Greetje), geboren op 14 augustus 1947. Woont momenteel in de buurt van Washington DC.
4. Geertruida Maria, geboren te Woerden in augustus 1903.
In "Het Weekblad voor Woerden enz" van Zaterdag 22 augustus 1903 staat vermeld onder Burgerlijke Stand:
Woerden: geboren: Geertruida Maria, d. van Adrianus Oskam en Bregje van Eijk.
Zij trouwt op 28 april 1927 met Gerard Oskam (1903).
Ze hebben gewoond in Blokland, een buurtschap van de gemeente Nieuwveen.
Zij is overleden op 20 juni 1977. Gerard is overleden op 4 december 1986.

Kinderen:
a) Aartje (Aa), geboren 3 augustus 1929, huwde op 14 mei 1959 met Jan Jansen van de Geer. Woont nu in Benschop.
b) Bregje (Bep), geboren op 11 januari 1931, huwde op 29 november 1961 met Siem van Wengerden. Beiden wonen nu in Nieuwkoop.
c) Cornelis (Kees), geboren 29 juni 1933. Gehuwd in 1962.
d) Adrianus (Adriaan), geboren op 2 oktober 1935. Gehuwd in 1962.
e) Gerardus Jacobus (Gerard), geboren op 15 januari 1942. Gehuwd in 1976.
f) Pieter, geboren op 3 mei 1944.

5. Pieter Oskam, geboren 17 januari 1905 te Woerden.
Huwde in 1946 met Pieternella Hilgeman, geboren 8 mei 1909.
Gewoond hebbende in Kamerik.
Overleden op 13 september 1972.
Voor uitgebreidere informatie: zie verderop.

6. Adrianus Oskam, geboren op 29 juli 1909.
Huwde in 1933 met Aaltje de Wit, geboren 20 juli 1902 te Aarlanderveen.
Beiden hebben gewoond in Zegveld.
Hij is overleden op 26 juli 1974 en zijn vrouw op 22 februari 1982.

Kinderen:

a) Ida Maria (Iet), geboren 21 juli 1935, gehuwd (1958) met Adrianus van Wengerden.
Hun kinderen: Ineke en Henca.
b) Adrianus Jacobus, geboren op 28 december 1936, huwde in 1960 met Harmina Jacoba Markus.
Hun kinderen: Ad, Martin, Henk, Harma.
Adrianus is vlak voor kerst 1999 gestorven.
c) Jacob Cornelis, geboren 26 februari 1945.
Huwde in 1967 met Marianne Cornelia Engelina van Zwol (1946).

Hun kinderen: Renate, Edward, Harald.
7. Johannes (Han) Oskam, geboren 17 november 1913.
Huwde op 9 november 1955 met Jannigje de Lange, geboren 5 mei 1924.
Beiden hebben gewoond in Chino Californie USA.
Hij is tengevolge van een auto-ongeluk overleden op 8 november 1992.

Kinderen:

Adrian (28 februari 1957), Carolyn, Gwendolyn, Robert.
Adrian is getrouwd met Gwen (30 juni 1956) en heeft drie kinderen: Sara (10 mei 1989), Michael (27 december 1990) en Nathan (31 juli 1992).

(Adrianus is geboren ten tijde van koning Willem III van Nederland. Bij de troonsbestijgijng van Wlhelmina als koningin van Nederland in 1898 telde Nederland een bevolking van vijf miljoen mensen).

Pieter Oskam, geboren 17 januari 1905 te Woerden.
Volgens het uittreksel van de Burgerlijke Stand te Woerden is hij aangegeven op 18 januari 1905 door zijn vader, Adrianus, bouwman, oud drieendertig jaren, wonende in deze gemeente “welke Ons heeft verklaard, dat op den zeventiende dezer maand des morgens ten vijf ure, in deze Gemeente in het huis Wijk B nummer drieëndertig is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote Bregje van Eijk, zonder beroep, wonende ten zijn huize welk kind zal genaamd worden Pieter”.
Toentertijd had je blijkbaar nog twee getuigen nodig voor een geboorte aangifte.
Deze getuigen waren Dirk Lieverse, bouwman en Pieter Plomp, winkelier.
Pieter is op zijn tiende jaar met zijn ouders verhuisd naar Blokland, naar boerderij Smolensk en later is hij verhuisd naar de gemeente Nieuwkoop, aan de Achttien Kavels.
In 1927 is hij met zijn ouders verhuisd naar Nieuwkoop.
In de jaren twintig/dertig was hij voorzitter van de Christelijke Jongelingsvereniging “Zijt Getrouw” in Zevenhoven.
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van die vereniging heeft hij een opstel geschreven (november 1934).
In 1935 is hij met zijn vader en moeder, zuster Cathrien en broer Han verhuisd naar Kamerik naar de Lena Hoeve.
Bewaard is gebleven een Distributie Stamkaart van het Koninkrijk der Nederlanden, afgegeven in de Gemeente Kamerik van 2 October 1939.

Gehuwd op 2 mei 1946 te Kamerik met Pieternella Hilgeman, geboren op 8 mei 1909 te Kamerik, dochter van Pieter Hendrik Hilgeman, geboren in maart 1856 en gestorven in augustus 1910 (te Utrecht) en van Maria Klazina den Buurman, geboren 17 januari 1864 en gestorven op 7 november 1926.
Pieter Hendrik was schipper te Kamerik en het adres waar zij woonden wordt omschreven als: wijk B numero honderdenzeven.
Pieternella werd geboren om vijf uur in de middag en zij was het veertiende (en laatste) kind van Pieter Hendrik en Maria Klazina.

Tot november 1963 is Pieter Oskam veehouder geweest op de Lena Hoeve aan de Van Teijlingenweg 32 (vroeger genaamd: A57).
Deze boerderij is een zogenaamde langhuisboerderij, gebouwd in neo-renaissancestijl uit 1912. De oude boerderij was in 1911 door brand verwoest. Rechts van de boerderij staat een stenen bakhuis met aangebouwd houten boenhok aan het water.

In de periode 1958 – 1963 werd er zoveel grasland opgeslokt door de uitbreidingsplannen van Kamerik dat het bestaan van veehouder daar niet meer rendabel bleek.
De boerderij (gepacht van Verhoef uit Woerden) werd verlaten en de woning aan Mijzijde 17 (vroeger genaamd: B17) werd betrokken.
In eerste instantie kreeg hij een dienstverband met de gemeente Kamerik als gemeentewerker, later kwam hij in dienst van de Fa. van Kessel, wegenbouwers, als hulpkantonnier bij rijksweg A2 (Amsterdam-Utrecht), ter hoogte van Vleuten.

In 1969, na het overlijden van de buurman, Piet Kamermans, zwager van Pieternella Hilgeman, werd diens woning betrokken, Mijzijde 16.
Pieter overlijdt op 13 september 1972 in het Diakonessenziekenhuis in Utrecht, en wordt begraven op de Nederlands Hervormde Begraafplaats te Kamerik in hetzelfde graf waar zijn zoon, Adrie, ligt begraven.
Hij overleed op 11 mei 1972.

Pieternella Hilgeman is op 6 november 2003 overleden. Zij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats in Kamerik.

Uit dit huwelijk:

a) Adrianus (Adrie), geboren 19 maart 1947 te Kamerik.
Adrie is overleden op 1 mei 1972 te Woerden en begraven op 6 mei 1972 op de Nederlands Hervormde Begraafplaats te Kamerik.
Hij was niet gehuwd en liet geen kinderen na.

b) Pieter Hendrik (Henny), geboren op donderdag 9 februari 1950 te Kamerik.
Huwde op 13 februari 1975 met Geertruida Petronella (Elly) van Vliet, geboren 5 april 1953, dochter van Nicolaas van Vliet, geboren 1 mei 1921 en van Wilhelmina van Rooyen, geboren 16 december 1925.

Hun kinderen:

1) Pieter Adrianus (Peter) geboren 28 november 1977.
2) Wilhelm Nicolaas (Eelco) geboren 28 december 1981.

c) Johannes (Han), geboren te Kamerik op maandag 16 februari 1953 te Kamerik.
Later is de roepnaam geworden: Hans.
Gehuwd op 29 november 1975 te Kamerik (voor de wet) en te Bilthoven (kerkelijk) met Maria Cornelia (Marco) Kievit, geboren 10 juni 1948, dochter van Aart Kievit, geboren 20 juni 1911 te Nieuwe Tonge en overleden te Utrecht op 29 november 1990, en van Adriana van Heemst, geboren 6 mei 1911 te Nieuwe Tonge, overleden op 2 januari 2000 te Kockengen.
Kinderen:

1) Arent Jan, geboren 21 juni 1979 te Bilthoven
2) Petra, geboren 25 januari 1981 te Bilthoven.

Pieternella (Pietje) Hilgeman, geboren 8 mei 1909 te Kamerik.
Dochter van Pieter Hendrik Hilgeman geboren 3 juli 1858 te Kamerik en van Maria Klazina den Buurman, geboren 18 januari 1864.
Pieter Hendrik Hilgeman was de zoon van Evert Hilgeman geboren op 3 maart 1811 en van Metje den Haan geboren 8 augustus 1824 te Woerden. Evert was een zoon van Hendrik Hilgeman (1785) en van Helena Zaal (1789) . Evert en Metje trouwden in Kamerik op 1 september 1848. Evert overleed op 25 januari 1885 te Kamerik.

Maria Klazina den Buurman was de dochter van Hendrik den Buurman en van Adriana van Stuivenberg. Pieter Hendrik en Maria Klazina zijn waarschijnlijk in 1881 getrouwd daar hun eerste kind, Evert, geboren is op 5 januari 1882. Maria was toen dus 17 jaar. Pieternella, geboren in 1909 was hun veertiende en laatste kind. Toen was Maria dus 45 jaar. In totaal zijn er dus 14 kinderen geboren uit het huwelijk van Pieter Hendrik en Maria Klazina:
1) Evert, geboren 5 januari 1882. Deze Evert is de vader van Piet Hilgeman, bijgenaamd Grote P. Deze Piet is overleden in 1995. Evert is overleden in 1914. Leeftijd 32 jaar.
2) Hendrik, geboren 7 februari 1885. Later is hij bakker geweest in Leusden. Overleden in 1967. Leeftijd 82 jaar.
3) Jan, geboren 23 december 1886. Was beurtschipper te Kamerik, vader van Piet Hilgeman, gehuwd geweest met Rie Oussoren. Jan is overleden in 1963 op de leeftijd van 77 jaar.
4) Adriana, geboren te Woerden op 26 april 1889. Deze Adriana, Jaantje, huwde op 13 juni 1912 met Nicolaas Kamermans, een broer van de hieronder (6/8) genoemde Piet Kamermans. Heeft in Oudewater gewoond. Kinderen: Jo, gehuwd met Kortland en Rie gehuwd met Uitbeijerse. En een zoon, Henk. Deze is gestorven in Schotland als soldaat. Jaantje is overleden in 1969 op de leeftijd van 80 jaar.
5) Metje, geboren 15 februari 1891. Huwde op 3 februari 1911 met Gijsbertus Oskam geboren 28 maart 1890 te Langerak. Zij was toen dus nog minderjarig en haar moeder heeft dan ook de trouwakte bijgetekend. Volgens die huwelijksakte was Gijsbertus een zoon van Aart Jan Pieter Oskam en van Sophia van Bemmel. De vader van Aart Jan Pieter heette Gijsbert. Zie bijlage voor de verwantschap van deze Oskam met 'onze' tak. Metje is overleden in 1969 op de leeftijd van 76 jaar.
6) Catharina, geboren op 24 oktober 1892. Was gehuwd geweest met Piet Kamermans. Overleed in 1924 enkele weken na haar huwelijk. Piet Kamermans is toen later hertrouwd met haar zuster, Lena.
7) Maria, geboren 3 november 1894. Overleden in 1913 op de leeftijd van 19 jaar.
8) Hermanus, geboren 10 oktober 1896. Deze Manus is twee keer gehuwd geweest, de tweede keer met Betje. Haar bijnaam in Kamerik was Betje Olie. Manus en Betje hadden namelijk een petroleumhandel (in de volksmond: een peterolie handel). Kinderen van Manus en zijn eerste vrouw, Antje: Piet, Cor, Eef, Alie en Hennie.
Vlak na de geboorte van Hennie is zijn moeder, Antje, overleden. Hennie is toen opgegroeid bij de zuster van Manus, Lena, die getrouwd was met Piet Kamermans. Manus is later hertrouwd met Betje en zij kregen nog een kind, Tinus. Hermanus is overleden in 1977 op de leeftijd van 81 jaar en Betje is overleden in 1990 op de leeftijd van 88 jaar.
9) Lena, reeds hierboven aangehaald, geboren op 17 augustus 1901. Zij is getrouwd geweest met Piet Kamermans, weduwnaar van haar zuster Catharina (zie 6). Kinderen uit het huwelijk van Lena en Piet Kamermans: Jo, Rietje en Piet. Rietje is gehuwd geweest met een zoon van Teunis en Bella Oskam. Deze Teunis was de oudste zoon van Adrianus Oskam en Bregje van Eijk. Lena is overleden in 1950 op de leeftijd van 49 jaar.
10) Anna, geboren 21 juli 1903. Overleden in 1915, op de leeftijd van 12 jaar.
11) Cornelia, waarschijnlijk geboren in 1905. Overleden in 1925 op de leeftijd van 20 jaar.
12) Een tweeling, Pieter en
13) Cornelis. Geboren in 1907 en gestorven voor ze één jaar oud waren.
14) Pieternella, geboren 8 mei 1909.

Pieter Hendrik Hilgeman is in augustus 1910 overleden, in het toenmalige Stads- en Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Leeftijd 52 jaar. Maria Klazina is overleden op 7 november 1926 des morgens om 8 uur.
Opgave hiervan op het gemeentehuis werd gedaan door Jan, haar zoon. Haar leeftijd: 62 jaar.
Pieternella is in 1927 verhuisd naar Woerden waar zij inwonend dienstbode werd bij Burgemeester Talsma van Kamerik. (Burgemeester van Kamerik, die in Woerden woonde). Volgens de Burgerlijke Stand van de gemeente Kamerik is Pieternella op 25 januari 1933 opnieuw in de gemeente Kamerik gaan wonen (afkomstig uit Woerden) en is zij op 20 augustus 1933 weer vertrokken *) en wel naar Aerdenhout waar zij doordeweeks intern was als dienstbode. De weekeinden verbleef ze bij haar zuster, Metje, in Zandvoort.
*) Opgave hiervan werd gedaan door Piet Kamermans.

In de Tweede Wereldoorlog is zij teruggekeerd naar Kamerik, waarschijnlijk in 1942-1943, waar ze intern was bij de familie Maaijen als dienstbode. De weekeinden verbleef ze bij haar zuster, Lena, die gehuwd was met Pieter Kamermans.
Op 2 mei 1946 getrouwd met Pieter Oskam. En zoals eerder vermeld, overleden op 6 november 2003. Zij was het veertiende en laatste kind van haar ouders, en zij was de laatste van haar generatie.