Activiteiten van de stichting

Deze familiestichting werd bij notariŽle akte opgericht in 1994 en heeft op 6 september 2014 haar vierde lustrum gevierd. De familiestichting heeft tot doel: het verrichten of doen verrichten van het onderzoek naar de herkomst en het doen en laten van alle - al dan niet in leven zijnde - personen met de geslachtsnaam Veelenturf of Velenturf.

De stichting wordt bestuurd door een algemeen bestuur, v.l.n.r.: redacteur bij toerbeurt Kees Veelenturf uit Nieuwkoop,  secretaris  Ronald Veelenturf uit Leiden., algemeen bestuurslid Cees Veelenturf uit Turnhout, erelid en adviserend bestuurslid Jan Veelenturf uit Zoetermeer,  penningmeester Lia Benschop-Veelenturf uit Bodegraven en voorzitter Leo Veelenturf uit Boskoop.

De stichting legt van alle zaken die voortvloeien uit en / of van belang zijn voor het onderzoek een archief aan en geeft driemaal per jaar een kroniek uit waarin de gevonden gegevens onder de aandacht van belangstellenden en contribuanten worden gebracht.

Deze kroniek wordt gevuld en gedrukt door een redactie bestaande uit professionele leden en vrijwillige redacteuren. Op zaterdag 28 oktober 2006 werd door de afdeling Familieorganisatie van de Nederlandse Genealogische Vereniging onze kroniek uit een totaal van 70 familiebladen bekroond met een 

Tweede plaats als beste familieblad.

Op zaterdag 5 november 2011 werd in Hilversum weer de verkiezing gehouden voor het beste familieblad van Nederland. Weer is de Turfkroniek met vijf andere familiebladen genomineerd. En het resultaat?

Eerste plaats als beste familieblad

Vier glunderende redactieleden: 

Ans van der Veld-Veelenturf, Kees Veelenturf, Piet Veelenturf en Thea Veelenturf-Vogel

brengen een toast uit op het behaalde resultaat.

De stichting telt circa 140 donateurs, die door het voldoen van een donatie groot Euro 20 per jaar het veel omvattende onderzoek bekostigen en als dank daarvoor driemaal te weten in de m5aanden april, augustus en december een kroniek krijgen toegestuurd.

Onder de rubriek Stamboom staan alle vijftien generaties afgedrukt. Vanaf de dertiende generatie zijn deze echter nog onvolledig. Daarom starten wij een campagne om met het toesturen van een gezinsoverzicht, de geadresseerden te vragen dat gezinsoverzicht te complementeren.

Belangstellenden, die over de daarin genoemde families informatie wensen verwijzen wij naar de rubriek Contactadres voor informatie.

Elk commentaar, op- of aanmerkingen alsmede suggesties worden zeer op prijs gesteld en kunt u eveneens bij het contactadres kwijt.

Terug naar begin