Contactadressen

Voor bestuurlijke zaken:

Is het e-mailadres: ronald.veelenturf@casema.nl

 

Voor redactionele zaken:

Is het e-mailadres: keesturf@live.nl

 

Voor genealogische zaken:

Is het postadres: Vlamingstraat 52, 2713 RS Zoetermeer.

Is het telefoonnummer: 079 316 75 74

Is het e-mailadres: jan@veelenturf.eu