Interessegebied van de stichting

Behalve de interesse in aanvullingen op de stamboom heeft onze stichting 'Van Vuijlturv tot Ve(e)lenturf' nog steeds belangstelling voor stambomen die aan hun stamboom kunnen worden gekoppeld. Bidprentjes, in memoriams uitgesproken bij overlijden, geboorte- en huwelijksaankondigingen foto's, notariŽle akten enz. zijn zeer welkom hetzij als origineel hetzij als gescand en per e-mail opgestuurd; graag voorzien van de bron.

Op zoek naar foto's en andere documenten

Wanneer u de stamboom doorbladert dan komt u vanaf de tiende generatie de eerste foto's van voorouders tegen.

Helaas ontbreken er nog velen, zoals die van Cornelis Veelenturf en Johanna Leliveld; die van Andreas Veelenturf en Maria Welten ; de foto's van Jacobus Velenturf en Euphemia Busker; maar ook die van Petrus Velenturf en Maria Egbers en tenslotte de vrouwen van Johannes Velenturf.

In de volgende generaties vindt u nog veel meer foto's. Helaas ontbreken er daar ook nog een zeer groot aantal, vooral gezinsfoto's en daarom verzoeken wij de lezers van deze site eens na te gaan of zij ons niet kunnen helpen aan ontbrekende foto's.

Omdat wij ook graag in komende kronieken bij de stamboom fotoís bij de namen willen plaatsen, doen wij een dringende oproep aan onze donateurs. Wij hopen, dat u ons dan ook de namen bij deze fotoís kunt geven.

Een goed hulpmiddel is het fotoalbum van uw grootouders of overgrootouders. Ongetwijfeld moeten daarin fotoís zitten, die bij ons nog ontbreken.

Ook hebben wij grote belangstelling voor oude documenten, bijv. notariŽle akten.

Geef ons die fotoís of documenten in bruikleen, zodat wij ze kunnen scannen. Stuur ze naar:
Vlamingstraat 52, 2713 RS Zoetermeer. 

Als uzelf over moderne communicatiemiddelen beschikt, kunt u ze ook zelf scannen op 360 dpi en per e-mail aan ons toesturen. Ons e-mailadres is:

jan@veelenturf.eu

Fotoís en documenten die u in bruikleen geeft krijgt u uiteraard na gebruik retour. Wij hopen dat wij vele reacties op deze oproep krijgen.
Jan Veelenturf