Projecten van de stichting

Behalve de interesse in aanvullingen op de stamboom heeft onze stichting 'Van Vuijlturv tot Ve(e)lenturf' nog een tweetal projecten lopen.

Transcriberen van oude aktes

Ons archief bezit nog een aantal oude akten die destijds zijn gescand of gefotografeerd. Deze akten moeten nog worden overgezet in de computer zodat ze goed leesbaar zijn. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien er één of meerdere familieleden zijn die zo'n akte uit Oud-Nederlands zouden willen overzetten.

Digitaliseren van ons archief

Ofschoon wij een visueel archief van onze familiestichting prefereren, dienen wij toch te starten met het digitaliseren van ons archief.

Mocht er onder de familieleden liefhebbers zijn die een aantal  ringbanden willen digitaliseren dan zouden wij dat zeer op prijs stellen.

Zoeken van akten en andere documenten in Streekarchieven

Nu er weer notariële archieven zijn vrijgegeven en ook doop- trouw- en overlijdensgegevens kan er aanvullende informatie worden gevonden. Deze documenten liggen in de streekarchieven te Woerden, Utrecht of Alphen aan den Rijn.

Mocht er onder de familieleden liefhebbers zijn die zelfstandig of met ons mee zouden willen zoeken dan zouden wij dat zeer op prijs stellen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meewerken dan kunt u zich wenden via e-mail tot:

jan@veelenturf.eu

of telefonisch op:                                                                                079-316 75 74