Neon letters Stedelijk museum

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van deze Website.

Algemeen

Toegang tot en gebruik van de Website van Dutchhomepage op http://members.casema.nl/jwnieuwerth (hierna "Website") is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan de Website niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

De Website is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van de webmaster van Dutchhomepage op http://members.casema.nl/jwnieuwerth. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo·s en geluiden, behoren toe aan de beheerder van de Website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Website mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand, met uitzondering van zuiver privégebruik voor opslag op uw computer of fotoalbum en met uitzondering van de opslagruimte beschikbaar gesteld door Casema (Ziggo, de provider voor de Website). Indien u afbeeldingen van mijn website wilt linken op een website is dat alleen toegestaan wanneer er direct gelinkt wordt naar de opslag van mijn website op Casema (Ziggo) internet en hierbij op de betreffende Website volgende bronvermelding staat: Bron afbeelding: http://members.casema.nl/jwnieuwerth.

Koppeling naar websites van derden

De Website draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De webmaster van de Website aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Het aanbrengen van automatische koppelingen naar de Website van Dutchhomepage op http://members.casema.nl/jwnieuwerth is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens schriftelijke toestemming van de webmaster van Dutchhomepage http://members.casema.nl/jwnieuwerth.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de bovengenoemde voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen van deze voorwaarden

De webmaster van de Website behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.

Einde tekst disclaimer

top