Denemarken afbeelding

Als een bloem zo is het leven
't begin is teer en klein
De één die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn
Sommige bloemen blijven lang
weer anderen blijven even
Vraag niet bij welke bloem je hoort
dat is 't geheim van het leven

Volledig voorbereid op het einde en gelukkig met het leven dat hij heeft gehad, is mijn lieve man, onze vader, onze opa en overgrootopa

Wim Nieuwerth

echtgenoot van Annie Getkate
weduwnaar van Ria Arends

op 81 jarige leeftijd in alle rust overleden

Almelo,
29 maart 2011

Je naam in de sterren


The last farewell - Roger Whittaker


  • Programma van de uitvaart
  • Afscheidsrede voor Wim Nieuwerth
  • Rouwkaart voor Wim Nieuwerth

The Rose (Bette Middler door LeeAnRimes)


Colofon en dank

Gekozen liederen: kleinkinderen van Wim Nieuwerth, waarvoor dank!

Met dank aan medewerkers van uitvaartcentrum Vredehof te Almelo.

Bijzonder veel dank aan Nancy en Jeroen voor de prachtige bloemen die dag.

Bijzondere dank aan moeder voor haar laatste zorg aan vader en haar goede zorgen voor ons die dag.

Dank ook aan Netty voor het vele regelwerk in de week voorafgaand aan de uitvaart.

Afscheidswoord: Jan Willem i.s.m. familie.

Voor vragen: Email knop