A R B E I D S D E S K U N D I G   O N D E R Z O E K

Doel van het Arbeidsdeskundig Re-integratie Onderzoek is duidelijkheid verschaffen over
de re-integratiemogelijkheden van de werknemer.

Uitgangspunt is de actuele belastbaarheid van de medewerker zoals vastgesteld door de bedrijfsarts.
Op basis van deze belastbaarheid wordt onderzocht in hoeverre werknemer zijn of haar eigen functie kan verrichten.
Er wordt gekeken naar eventuele aanpassingen die kunnen worden gerealiseerd, zodat de functie toch weer
passend wordt.

Als terugkeer echt niet mogelijk is, dan wordt er advies gegeven over de mogelijkheden voor ander passend werk
bij de eigen werkgever (spoor 1) of bij een andere werkgever (spoor 2).
Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met geldende wet- en regelgeving waaronder de
Wet verbetering Poortwachter.

Voor het onderzoek worden altijd gesprekken gevoerd met zowel werknemer als werkgever.
De werkplek wordt bezocht en er vindt (niet-medisch) overleg plaats met de bedrijfsarts.
Het advies wordt verwoord in een uitgebreide rapportage die naar alle betrokkenen wordt verstuurd
en die kan worden toegevoegd aan het verzuimdossier.

Er wordt gewerkt met een all-in tarief zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.
Neem contact op voor meer informatie.