A R B E I D S D E S K U N D I G   A D V I E S   O P   M A A T

Arbeidsdeskundig advies op maat is mogelijk in verschillende situaties, bijvoorbeeld:

Beoordeling passendheid van een functie
Wanneer er twijfel is of een bepaalde functie passend is voor werknemer kan de arbeidsdeskundige
een objectief en onderbouwd oordeel geven.

Advies bij WIA of WAO
Advisering bij een lopende WIA of WAO uitkering, zoals aanvraag van voorzieningen,
invloed van verdiensten op de uitkering, mogelijkheid om een herbeoordeling aan te vragen,
advies bij bezwaar tegen een beslissing van UWV.

Arbeidsdeskundige Eindevaluatie WIA
Rond de 88e week van het verzuim kan een Arbeidsdeskundige evaluatie van de re-integratie
met werknemer en werkgever plaatsvinden. We bespreken het resultaat van de re-integratie-inspanningen,
de WIA beoordeling, hoe werkgever en werknemer verder gaan na de WIA-beoordeling en met welke
financiële consequenties ze rekening moeten houden.
Het rapport van de evaluatie kan tevens worden toegevoegd aan het re-integratiedossier voor UWV.

SMT (Sociaal Medisch Team)
Arbeidskundig advies bij het SMT (Sociaal Medisch Team) d.w.z. periodiek overleg met betrokkenen,
zoals bedrijfsarts en casemanager over langdurig, complex en/of frequent verzuim.

Er wordt gewerkt op basis van uurtarief.
Neem contact op voor meer informatie.