D E  W E R K S C A N :  W E R K  M A K E N   V A N   D U U R Z A M E  I N Z E T B A A R H E I D

Op een gezonde manier je pensioen halen en ook nog met plezier je werk doen?
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Als werknemer ben je daar wel, samen met de werkgever, verantwoordelijk voor.
Zeker nu de pensioenleeftijd omhoog gaat, is dat steeds belangrijker.
Wat kan je inzetbaarheid verstoren en wat is er aan te doen?

De Werkscan biedt werknemers de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid.
De Werkscan geeft inzicht waar je op moet letten óf waar je iets aan moet gaan doen.
De Werkscan draagt bij aan zelfstandigheid, motivatie en verzuimpreventie.
De arbeidsdeskundige vervult daarbij een coachende rol.

De Werkscan is een (wetenschappelijk gevalideerde) vragenlijst over werkvermogen, werk en loopbaan.
Na het invullen van de vragenlijst krijgt de deelnemer een persoonlijke rapportage.
Deze rapportage wordt niet gedeeld met werkgever, maar is alleen bestemd voor werknemer.
In de rapportage staat het advies dat kan ingaan op de volgende punten:
1. Gezondheid
2. Leefstijl
3. Werk
4. Balans tussen werk en privésituatie
5. Scholing/opleiding
6. Loopbaan

Wat levert de Werkscan op?
Ten eerste inzicht.
Voor werknemers is het online onderzoek een uitgelezen kans om zelf na te gaan of het werkvermogen voldoet aan het huidige werk.
Is de verhouding van belasting en belastbaarheid in evenwicht en zit de loopbaan nog op het goede spoor?
Echt aan de slag gaan is stap twee.
Aan de hand van de rapportage kan de werknemer beslissen of hij zelf direct stappen gaat zetten of kiest om met een coach
werk te maken van duurzame inzetbaarheid. De keuze is aan de werknemer. De werkgever stelt de middelen daarvoor ter beschikking.

Er wordt gewerkt op basis van all-in tarief. Neem contact op voor meer informatie.