Paspoortzegels

1922 verlenging paspoorten 

1928 verlenging paspoorten 

1931 verlenging paspoorten 

1933 verlenging paspoorten, ...ndsch

Overprint on Plakzegels 1898

Overprint on Plakzegels 1928

Overprint on Plakzegels 1931

P 12-12½, 13

1,00 gld, pink

1,00 gld, yellow

1,00 gld, yellow

5,00 gld, red

5,50 gld, pink

7,50 gld, blue

1933 afgifte  paspoorten, ...ndsch

1934 aanvulling paspoorten, ..nds

1948 verlenging paspoorten, ..nds

1948 afgifte  paspoorten, ..nds

P 12-12½, 13

P 12-12½, 13

P 13x14¼  small format

P 13x14¼  small format

5,00 gld, red

2,50 gld, green

10,00 gld, blue

10,00 gld, green

7,50 gld, blue

 

1954 afgifte paspoorten 

1954 verlenging  paspoorten

1960 afgifte paspoorten,

different lettertype

196. verlenging paspoorten,

different lettertype

2,50 gld, green

2,50 gld blue

2,50 gld, green

2,50 gld blue

Overprinted: + 50 CENT PROVINCIALE LEGES

Overprinted: + 50 CENT PROVINCIALE LEGES

Overprinted: + 50 CENT PROVINCIALE LEGES

Overprinted: + 50 CENT PROVINCIALE LEGES

1965 paspoortleges

1965 aanvulling leges

1974 paspoortleges

1974 paspoortleges

7,50 gld, green

5,00 gld, purple

25,00 gld, green

25,00 gld, green

Overprinted:  PROV. LEGES 6,50 in purple

 

 

aanvulling leges

Leges cfm  art. 3 legesbesluit 1960 

 

aanvulling leges

7,50 gld, green, Overprinted:  PROVINCIALE LEGES 0,50 in purple

ovpt: prov. leges cfm. art. 1 sub 4

Legesverord.

 

10,00 gld, red

aanvulling leges

1976 paspoortleges

1976 aanvulling leges

1978 aanvulling leges

20,00 gld, red

27,00 gld, green

35,00 gld, red

40,00 gld, red

Leges cfm  art. 4 legesbesluit 1960

Leges cfm  art. 4 legesbesluit 1960

Leges cfm art. 4 legesbesluit 1960

Leges cfm art. 11 legesbesluit 1960

green

green

green

purple

 

Overprinted:  PROV. LEGES 0,90 in purple

Overprinted: prov. leges cfm. Art. 3 sub 4 leges verordening” in black

 

Leges cfm art. 4 legesbesluit 1983

Leges cfm art. 9 legesbesluit 1983

Leges cfm art. 2 legesbesluit 1983

Leges cfm art. 2 - lid 2 legesbesluit 1983

green

blue

purple

purple

 

 

1922 verlenging paspoorten 1 gld. and 5,50 gld. on full document together with local Amsterdam leges and Austria Entree Revenue             

 

Exchange | Beursbelasting | Bevrachtingszegels | Bondszegels | Buitenlandse zaken | Cleyn Segel | Consulaire Dienst | Consumenten Krediet | Couponbelasting | Droogstempel blank | Droogstempel Oranje | Effectenzegels | Herstel Rijn en Binnenvloot | Hypotheekzegels | Kadasterzegels | Kampeerkaart | Kanselarijrecht | Local Leges | Ministerie van Justitie | Natstempel Blauw | Natstempel Zwart | Omzetbelasting | Paspoortzegels | Perfins & Precancels | Persoonsbewijs zegels | Plakzegels | Radiozegels | Rarities | Registratiezegels | Rentezegels | Rijnvaartcentrale | Spaarbankzegels | Spoorwegzegels | Statistiekrecht | Textielzegels en Kunstmestdistributie | Veeartsenijkundig Staatstoezicht | Verkeer en Energie | Verkeer en Waterstaat | Verzekeringszegels | Visaktes | Waarborgfonds | Waterstaat

Back to startpage

03/05/09