Persoonsbewijs zegels

1941

Kosteloos, black on grey

25 cent, green on grey

50 cent, blue on grey

1 Gld, red on grey

2 Gld, brown on grey

 

Op de aanplakbiljetten Uitreiking van Persoonsbewijzen van de gemeente van april 1941 werden de tarieven vermeld.

Voor elk uit te reiken persoonsbewijs werd een recht geheven.

Dit recht bedroeg:
 

f 1,- in gewone gevallen
 

f 2,- voor een nieuw bewijs als het oude niet is ingeleverd
 

f 0,50     1)  minvermogende; houder van een boterkaart,
                 die tevens in het bezit was van een textielkaart,
                 alsmede voor de eventuele leden van zijn gezin
              2) voor een nieuw bewijs als het oude bewijs van f 1,- nog
                  een geldigheidsduur had van twee jaren of meer
 

f 0,25 voor een nieuw bewijs als het oude bewijs van f 0,50 nog
een geldigheidsduur had van twee jaren of meer.


kosteloos onvermogende; houder van een vetkaart

 

Full mint sheet of the 2 Gld. stamp, printed 2 x 2 stamps.

 

Exchange | Beursbelasting | Bevrachtingszegels | Bondszegels | Buitenlandse zaken | Cleyn Segel | Consulaire Dienst | Consumenten Krediet | Couponbelasting | Droogstempel blank | Droogstempel Oranje | Effectenzegels | Herstel Rijn en Binnenvloot | Hypotheekzegels | Kadasterzegels | Kampeerkaart | Kanselarijrecht | Local Leges | Ministerie van Justitie | Natstempel Blauw | Natstempel Zwart | Omzetbelasting | Paspoortzegels | Perfins & Precancels | Persoonsbewijs zegels | Plakzegels | Radiozegels | Rarities | Registratiezegels | Rentezegels | Rijnvaartcentrale | Spaarbankzegels | Spoorwegzegels | Statistiekrecht | Textielzegels en Kunstmestdistributie | Veeartsenijkundig Staatstoezicht | Verkeer en Energie | Verkeer en Waterstaat | Verzekeringszegels | Visaktes | Waarborgfonds | Waterstaat

Back to startpage

03/05/09